:

Von Holst nr 2253

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten VON Holst nr 2253

Adlad 1817-01-12 enligt 37 § R.F., introd. s. å.

TAB 1

Hans Pedersson Holst, född 1668. Spannmålsmätare vid provianthuset i Köpenhamn. Död där 1715. Gift 1698-12-21 med Anna Catharina Sylvers i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1718-12-22 med historikern, professor Hans Gram, född 1685-10-28, död 1748-02-19), född 1675, död 1719-04-15 i Köpenhamn.

Barn:

 • Johan Hübner Holst, född 1702 i Köpenhamn. Fyrverkare vid artilleriet 1725-01-01. Fänrik vid grenadjärkåren 1729-01-17. Sekundlöjtnant därst. s. å. 2/5. Premiärlöjtnant 1733-02-25. Kapten vid 1. smaalenske infanteriregementet. Sekundmajor därst. 1750-08-12. Premiärmajor 1754-09-18. Överstelöjtnant 1759-10-25. Avsked 1765-08-21. Död 1778-08-16. Gift med Ellen Margrete Dampe.[2]

Barn:

 • Hans Gram Holst, översiktstab 1, född 1744-09-03. Fänrik vid 1. smaalenske infanteriregementet 1759-02-28. Sekundlöjtnant därst. 1761-11-11. Premiärlöjtnant 1766-01-01. Transp. till akershusiske infanteriregementet 1767, till 2. smaalenske regementet 1769 och till sönderfjeldske infanteriregementet s. å. Kaptenlöjtnant vid sistnämnda regemente 1776-09-25. Kapten därst. 1778-10-07. Major 1788-08-22. Transp. till trondhjemska grenadjärkompanierna s. å. och åter till sönderfjeldske infanteriregementet 1789. Premiärmajor därst. s. å. 30/1. Överstelöjtnant 1796-09-11 och överste 1798-06-01. Kommendör vid nordenfjeldske infanteriregementet 1805-03-22. Chef för detta regemente 1807. Generalmajor 1808-06-30. Tillika kommendant ad interim i Fredriksstad 1809. KDDO s. å. 28/1. Avsked 1811-03-19. Död 1815-12-01, på Nordby i Id. Gift 1772 med Isabella Dorotea Leganger, född 1745-10-02, död 1809-01-14 dotter av prosten i Aremark Lars Leganger och Elise Cathrine Munck. [2]

Barn:

 • Johan Hübner Holst, adlad von Holst, född 1774-05-19. Kadett vid danska lantkadettakademien i Köpenhamn 1783-10-02. Fänrik i dansk tjänst 1789-12-18. Löjtnant vid sunnanfjeldska infanteriregementet i Norge 1792-03-00. Brigadadjutant hos generalmajoren von Mansbach 1798 samt under kriget 1801. Adjutant hos kommenderande generalen sunnanfjelds, generallöjtnanten von Mansbach. Adjutant hos kommenderande generalen i Norge, prins Christian August (sedermera svenska kronprinsen Carl August) 1803. Generaladjutantlöjtnant 1805-07-07 kapten vid förutn. regemente 1807-06-12. Divisionsadjutant vid danska generalstaben 1808-01-20. Överstelöjtnant och överadjutant i svensk tjänst3 1809-12-27. Avsked ur dansk krigstjänst 1810-01-16. Adjutant hos kronprinsen Carl Johan s. å. 7/11. RSO s. å. 17/12. T. f. kommendant i Lübeck 1813-12-06. Överste i armén s. å. 17/12. T. f. kommendant på Fredriksstens fästning 1814-08-16. GMtf s. å. 4/11. Generaladjutant s. å. 10/11. RRS:tAO2kl 1815-02-13. Adlad 1817-01-12 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 19/11 under nr 2253). Generalmajor i armén 1821-06-24. KSO 1823-07-03. KmstkSO 1831-06-26. Död 1836-05-05 i Stockholm. Han bevistade kriget emot Sverige 1807–1809, men då prins Christian August sistnämnda år blivit vald till svensk kronprins, begav han sig med särskild permission efter honom till Sverige. Var slutligen, såsom adjutant hos Carl Johan, med vid Dennewitz, Gross-Beeren och Leipzig. Gift 1801-03-27 med Johanna Maria de Klöcker, född 1784-03-27, död 1843-08-22 i Stockholm, dotter av norska justitierådet och sorenskrivaren Hans Holst de Klöcker och Anna Sofia Amalia Kofod-Anker.

Barn:

 • Dorotea Amalia (Dora), född 1804-02-24 i Kristiania, död där 1890-02-25. Gift 1832-01-05 med norske hovstallmästaren, RNS:tOO, Jens Berhard Hofgaard, född 1799-08-05, död 1871-02-12.
 • Christiana Augusta, född 1807-03-26 i Kristiania, död där 1883-03-21.
 • Hans Gram, adelsman vid faderns död 1836. Född 1808. Hovmarskalk. Död 1874. Se Tab. 2.

TAB 2

Hans Gram, (son av Johan Hübner von Holst, adlad von Holst, tab 1), adelsman vid faderns död 1836. Född 1808-08-19 i Fredrikshald i Norge. Kadett vid Karlberg 1821-05-06. Utexaminerad 1829-07-14 kornett vid livgardet till häst s. å. 18/7. Löjtnant 1830-10-21. Ordonnansofficer hos konungen 1834-05-08. Kammarherre 1835-04-25. Avsked från nämnda livgarde såsom löjtnant i armén 1837-08-11. Ryttmästare i armén 1838-05-04. Major 1843-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1855-01-17. RSO 1859-06-24. Hovmarskalk 1863-01-28. Död 1874-11-13 i Stockholm. Ägde huset nr 64 vid Regeringsgatan i Stockholm. Gift 1:o 1835-12-17 i Stockholm med Hanna Amalia Henrietta Benedicks, född 1811-09-06 i nämnda stad, död där 1837-11-26, dotter av bruksägaren Mikael Benedicks och Henriette von Halle. Gift 2:o 1840-01-22 i Stockholm med sin svägerska Selma Edla Elisabet Benedicks, född 1814-02-11 i nämnda stad, död där 1894-05-02.

Barn:

 • 1. Johanna Henrietta Amalia, född 1836-09-23 i Stockholm, liksom syskonen, död 1904-09-01 Stenhammar. Gift 1856-04-10 i Stockholm med hovmarskalken, friherre Anders Robert von Kræmer, född 1825, död 1903.
 • 1. Edla Amalia Augusta, född 1837-11-15, död 1921-02-19 i Stockholm. Gift där 1856-12-16 med godsägaren, löjtnanten, greve James Henrik Sinclair, född 1822. Död 1908.
 • 2. Johan Gustaf, adelsman vid faderns död 1874. Född 1841. Kammarherre. Död 1917. Se Tab. 3.
 • 2. Hanna Maria Edla, född 1842-09-01, 1912-12-28 i Djursholm. Gift 1869-06-21 i Stockholm med överceremonimästaren, friherre Carl Fredrik Herman Palmstierna, född 1823, död 1896.

TAB 3

Johan Gustaf, (son av Hans Gram, tab 2), adelsman vid faderns död 1874. Född 1841-03-15 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1856-11-17. Utexaminerad 1861-06-15. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 5/7. Löjtnant 1864-09-13. Studerade vid akademien för de fria konsterna i Stockholm 1865. Ordonnansofficer hos hertigen av Dalarne 1869-07-08 studerade målarkonst i Bryssel 1871 och i Wien 1873–1874. Tjänstg. kammarherre hos hertigen av Dalarne 1872-04-27. RRS:tAO3kl 1873. RAnhABjO1kl s. å. Ryttmästare 1875-09-06. Agré vid akademien för de fria konsterna 1881. RSO 1882-12-01. Major i armén 1891-07-14. Avsked s. å. 18/7. Artist (djurmålare). Död 1917-11-30 i Stockholm. Bland hans förnämsta tavlor må nämnas: Råtthund på lur (1868), Lurad räv (1875), På förbjuden mark (1899) m. fl. K. Lifgard. t. häst. Gift 1876-09-23 i Stockholm med Ebba Aurora Elisabet Zethelius, född 1857-11-03 på Surahammar i Sura socken Västmanlands län, död 1884-04-20 i Stockholm, dotter av bruksägaren Erik Vilhelm Zethelius och Aurora Matilda Görges.

Barn:

 • Hans Vilhelm, adelsman vid faderns död 1917. Född 1877. Regementsläkare. Se Tab. 4.
 • Erik Gustaf, född 1879. Överläkare. Se Tab. 5
 • Anna Edla Matilda Elisabet (Beth), född 1884-04-17 i Stockholm. Gift där 1905-04-10 med kaptenen Axel Hjalmar Reutercrona, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1918 blev skild, född 1880.

TAB 4

Hans'' Vilhelm (son av Johan Gustaf, tab 3), adelsman vid faderns död 1917-11-30. Född 1877-09-23 i Stockholm förs Livg. t. häst. Mogenhetsexam, därst. 1898-05-17. Student i Uppsala 1899. Med. filosofie examen 1900-12-15. Badläkare vid Sätra brunn 1902, vid Rindöbaden 1906 och vid Grännaforsa 1910. Extra ordinarie amanuens vid anatomiska institutionen i Uppsala 1903-09-01–1904-08-31 och 1905-09-01– s. å. 31/12. Med. kandidat i Uppsala 1906-03-14. Fältläkarstipendiat i fältläkarkårens reserv 1907-12-21. Underläkare vid Serafimerlasarettets kirurgiska avdelning 1909-10-15–1910-03-01. Löjtnants rang 1910-08-31. Med. licentiat i Stockholm 1911-05-27. Vik. amanuens vid gynekologiska kliniken å Sabbatsberg 1911-05-28–s. å. 31/7. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 1911-09-15. Underläkare vid länslasarettet i Falun s. å. 1/11–1913-08-14. Andre läkare vid Allm. och Sahlgrenska sjukhusets kirurgiska avdelning 1913-09-17–1917-04-01 kaptens rang 1916-09-29. Vik. lasarettsläkare vid olika lasarett 1917–1921. Chefläkare för Finlands vänners ambulans under Finlands frihetskrig 1918. Bataljonsläkare vid Göta artilleriregemente 1921-06-29. Militärläkarkurs i Stockholm hösten 1923. Praktiserande läkare (kirurg) i Göteborg. RFFrK2kl. FMM. SMsjv. Regementsläkare i fältläkarkåren 1927-06-09. Avsked 1935-05-10. Gift 1907-06-28 i Sånga prästgård Stockholms län med Anna Maria Elisabet'' Källström, från vilken han (1920-03-20) blev skild, född 1883-04-11 i Väddö socken, Stockholms län. Med. kandidat, föreståndarinna för Uppsala stads barnavårdsbyrå, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Sånga pastorat av Uppsala ärkestift Johan Arvid Källström och hans 2:a fru Anna Ingeborg Udén. Gift 2:o 1929-11-22 i Göteborg, Annedals förs, med Ester Carolina Carlsson, född 1895-05-18. Dotter av handlanden Alfred Benhard Carlsson och Emma Christina Henriksson.

Barn:

 • Emelie Anna Elisabet, född 1909-08-22 i Stockholm, Kungsholmens förs. Fil. kand. examen i Uppsala 1930-12-15. Filosofie licentiat examen vid Sthlms Högsk. 1943-01-29. Antikvarie hos Riksantikvarie ämbetet (runverket). Gift 1934-06-02 i Uppsala, Domkyrkoförs (vb nr 102) med extra ordinarie amanuensen, filosofie kandidat Sven-Erik (Svante) Svärdström, född 1906-09-06 i Kopp. Filosofie dr. Landsatikvariarie i Dalarna.
 • Johan Hübner, född 1911-02-18 i Stockholm. Studentexamen. Med. kandidat examen. Med. licentiat examen i Stockholm 1939-05-30. Se Tab. 4 A.
 • Hans'' Einar, född 1913-06-20 i Falun, Kristine förs Studentexamen i Uppsala 1931-05-22. Med. kandidat. examen vid Uppsala universitet 1934-12-13. Med. licentiat examen. Se Tab. 4 B.
 • Ingeborg Birgitta, född 1915-05-06 i Göteborg, Oscars Fredriks förs,. Gift 1939-06-22 i Uppsala (Uppsala domkyrkoförs vb nr 157) med notarien jur. kandidat Karl Olof (Ole) Jörgensen, född 1911-06-13 i Kopp. Byråchef v Göteborgs byggnadsnämnd.
 • Eva Gunilla, född 1917-03-24 i Göteborg. Förskollärare.

TAB 4 A

Johan Hübner, (son av Hans Vilhelm tab 4), född 1911-02-18 i Stockholm. Huvudman 1962. Studentexamen. Med. kandidat examen. Med. licentiat examen i Stockholm 1939-05-30. Förste underläkare vid med. avd. vid Umeå centrallasarett 1949-06. Företagsläkare. Gift 1942-08-30 i Kristianstad (Engelbrekts förs, Sth. vb nr 254) med Ingrid Nordlund, född 1911-01-11. Laborator. Leg. veterinär. Dotter av läroverksadjunkten i Kristianstad Nils Alfred Nordlund och Elsa Bengtsson.

Barn:

 • Hans Gram, född 1943-09-15 i Hälsinborg (BB, fb 1401)
 • Christina Elisabeth, född 1945-04-24 på Malmgårdens förlossn. hem, Strängnäs
 • Inrid Catharina, född 1947-02-09 i Umeå (Engelbr. förs, Sth. fb nr 65).
 • Johan Peder, född 1951-01-15 i Umeå förs, Västerbottens län.

TAB 4 B

Hans'' Einar, (son av Hans Vilhelm tab 4.), född 1913-06-20 i Falun, Kristine förs. Studentexaminerad i Uppsala 1931-05-22. Med. kandidat examen vid Uppsala universitet 1934-12-13. Med. licentiat examen 1940-09-02. Bataljonsläkare vid fältläkarekåren 1945-07-31. Gift 1:o 1942-05-24 i Hällestads kyrka (Hällestads förs, Ög, vb nr 18), med Inger Trägårdh, fr vilken han blev skild, född 1922-05-13 i Ög. Dotter av kaptenen i Smålands artilleriregementets reserv Sven Emanuel Trägårdh och Anna Elisabet Trägårdh.

Barn:

 • 1. Anita, född 1943-08-18 i Finspong i Risinge förs, Ög. (Lasar. fb 241)
 • 1. Jan, född 1945-08-21 i Umeå (Umeå stadsförs fb nr 268)
 • 1. Hans, född 1946-12-11 i Umeå (Centrallasarettet), Umeå stads förs, Vb
 • 1. Sven

TAB 5

Erik Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 3), född 1879-05-09 i Stockholm. Mogenhetsexam. i Stockholm 1899-05-15. Student i Uppsala s. å. Första avdelningen av med. filosofie examen 1901-01-31. Andra avdelningen av samma examen s. å. 29/5. Med. kandidat 1905-09-14. Amanuens och underkirurg vid Akademiska sjukhuset 1907–1913. Med. licentiat 1911. Lasarettsläkare å olika lasarett 1913–1919. Chefläkare vid svenska röda korsets ambulans under Finlands frihetskrig 1918. FFrK2kl s. å. SMsjv 1919. Överläkare vid länslasarettet i Eskilstuna 1920-08-09. RNO 1933-11-25. Död 1942-05-27 i Eskilstuna o. begraven i Solna. (Solna förs, Sth. db nr 151). Biogr. i: "Vem är det"?. Gift 1:o 1908-01-09 på Husby kungsgård i Husby socken, Kopparbergs län med Lovisa Maria (Lise) Hanngren, från vilken han blev skild genom Eskilstuna rådhusrätts utslag 1929-07-29, född 1883-08-21 på nämnda egendom, dotter av översten Per Gustaf Vilhelm Hanngren och Olga Maria Lagergren. Gift 2:o 1931-04-12 i Stockholm, Engelbrekts med leg sjuksköterskan Irma Elisabeth Larsson, född 1888-11-20 i Vaxholm. Utbildn v Sophiahemmets sjuksköterskeskola 1911–14, avd-sköterska v Epidemisjukhuset i Sthlm, tjg v Umeå las 1915–21, operationssköterska v Mörby las, tjg v Sophiahemmet intill 1931, tillhörde Fredrika-Bremerförbundets stipendienämnd.

Barn:

 • 1. Johan Gustaf, född 1909-09-18 i Uppsala, död där s. å. 30/9.
 • 1. Lis-Mary, född 1910-09-24 i Uppsala domk. förs. Gift 1931-02-28 i Stockholm, Oscars förs, med Kurt Gustaf Wilhelm Furster, född 1898-01-02 i Norrköping
 • 1. Olga Elisabet, född 1912-12-07, i Uppsala domk. förs, död 1916-07-20 i Umeå.
 • 1. Erik Gustaf, född 1915-02-16 i Umeå landsförs. Fanjunkare i Svea livgarde. Fänrik vi regementet 1939-04-13. Löjtnant därst. 1941-04-04. Avsked med tillstånd att kvarstå två år lönlös 1946-10-01.
 • 1. Eva Margareta, född 1918-02-01 i Stockholm Engelbrekst förs, död där 1919-12-09 (Solna förs, db).

TAB 6

Johan Hübner (son av Johan Gustaf, tab 3), född 1881-08-22 Brevik. Mogenhetsexamen 1902-05-14. Officersvolontär vid 2. livgrenadjärregementet 1902-05-26. Vice korpral 1903-07-07. Korpral 1903-08-25. Elev vid krigsskolan 1903-09-00. Avsked från nämnda regemente 1904-08-24. Fanjunkare vid Svea livgarde s. å. 27/8. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 28/11, underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1906-12-14. RRS:tStO3kl 1909. GV:sO1M 1912. Kapten 1917-09-07. RNS:tOO 1918. RSO 1925-06-06. SkytteGM. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr.o.m. 1928-01-01. Avsked 1932-05-28. Kapten i Svea Livgardets reserv. Anställd hod Mo o Domsjö Treetex abol. Gift 1:o 1910-07-16 i Oskarskyrkan i Stockholm (S:t Annas förs, Östergötland, vb) med grevinnan Eva Sofia Mörner af Morlanda, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1932-06-22, i hennes första gifte (gift 2:o 1939-08-21 i Stockholm med professorn Gustaf Arthur Montgomery A, född 1889-09-02 Lindholmen, dotter av godsägaren greve Adolf Nils Carl Mörner, nr 60, och Margareta Montgomery A. Gift 2:o 1932-08-06 i Oscars förs, Stockholm med Inga Karin Kinberg, född 1903-11-08 i Tyskland. Dotter av civilingenjören Gottfrid Hilding Kinberg och Alice Margot Rodatz.

Barn:

 • 1. Hübner Gram, född 1911-11-29 i K Svea Lifgard förs, Stockholm. Död där 1915-01-17 därst K Svea Lifgard förs.
 • 1. Eva Elisabet Margareta, född 1919-05-19 i K Svea Lifgard, Stockholm. Gift 1:o 1940-01-26 i Seglora kyrka i Stockholm (Oscars förs, Sth. vb nr 28), med löjtnanten vid Svea livgarde Christer Lennartsson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck nr 66 (i hans 1:a gifte ), född 1916-01-19 i Hälsingborg. (Äktenskapet uppl. gm. Sth:s RR:s utslag 1945-11-29). Gift 2:o 1945-12-30 i Leksand (vb nr 688) med kaptenen i Älvsborgs regementes reserv. Leg tandläkaren Sture Åke Norlander i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild gm. Södra Roslags doms. HR 1959 (juni 16) lkd juni 23, född 1913-01-07. Gift 3:o 1959-10-16 i Köpenhamn (Danderyds förs, Sthlm l, vb), med ryttmästaren i kavalleriets reserv Olof Axel Brodin i hs 2:a gifte, född 1907-10-02 (Heliga Trefaldighets förs, Gävle, fb), död 1990 i Djursholm. Ägde Järfälla m.fl. öar i Sthlms södra skärgård vd i Olof Brodin Skäppsmäkleri AB, son av skeppsredaren/kontorschefen Erik Axel Brodin o.h.h. Rebecka Louise f. Müller.
 • 2. Madeleine, född 1934-06-18 i Stockholm, Engelbreks förs (fb nr 147) och döpt i Utö förs, Sth. Läkarsekreterare. Gift 1969-02-25 i Sthlm, Oscars förs, med köpmannen Bertil Bo Bengt Bronéus i hans 2:a gifte (Gift 1:o 1958-01-18 med Anna Birgitta Friberg, född 1927-10-25 i Mora, skilsmässa gm. Mora o. Orsa tingslags hr 1960-07-14 lkd juli 21), från vilken hon blev skild gm Nyköpings tr 1973-04-05, lkr april 12, född 1925-06-05 i Norrköping, Hedvigs förs

Källor

1At (Sch). 2Släktutredning, uppgjort av Personalhist. Institut, Köpenhamn, och tillh. Doktor H. von Holst. 3KrAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: