:

Linnerhielm nr 1517

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Linnerhielm nr 1517 †

Adlad 1717-01-21, introd. 1719. Utdöd 1875-11-09.


1Um. 2KrAB. 3Lns. 4Hm. 5At (P.). 6C. F. Bricka, Dansk biografisk lexikon.

TAB 1

Jonas Persson. Bonde i Lindoms by i Häggdångers socken, i Ångermanland.

Barn:

 • Per Jonsson Lind, född i Lindoms by. Råd- och handelsman i Härnösand.

Barn:

 • Jonas Petri Linnerius, född 1588 i Härnösand. Student i Uppsala 1607. Filosofie mag. därst. Skolmästare i Härnösand 16154 kyrkoherde därst. 16284. Prost över Södra Ångermanland 1632-11-28. Död 1641-01-12 och begraven i koret av Härnösands stads kyrka, under en väl huggen sten. Gift 1614 med Anna Nilsdotter4, dotter av4 lagläsaren i Ångermanland Nils Bengtsson och Elisabet N. N.

Barn:

 • Petrus Jonæ Linnerius, född 1617 i Härnösand. Student i Uppsala 1632-05-28. Filosofie mag. därst. 1646-04-06. Rektor vid trivialskolan i nämnda stad s. å. 16/9. Andre teol. lektor vid Härnösands gymnasium 1650. Kyrkoherde i Skellefteå s. å. 31/7. Död 1656-10-27 och begraven under en väl uthuggen sten i koret av Skellefteå kyrka. Gift 1650-02-11 med Margareta Plantin, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Anundsjö pastorat av Härnösands stift Olaus Zakarise Anzenius i hans 3:e gifte, född 1616, död 1700-07-08), född 1627-06-30 i Umeå, död 1701-05-12 och begraven i Anundsjö kyrka s kor, dotter av prosten och kyrkoherden i Umeå Olaus Petri Njurenius och hans 2:a hustru Malin Zakrisdotter samt faster till lagmannen Olof Plantin, adlad Plantenstedt.

Barn:

 • Jonas Petri Linnerius, född 1653-03-02 i Skellefteå prästgård. Skolpilt i Piteå 1662. Gymnasist i Härnösand 1667. Student i Uppsala 1670-10-00. Fastän frånvarande mag. primus i Giessen. Teol. professor vid Lunds universitet samt pastor vid domkyrkan därst. 1684-03-17. Prästvigd i Säbrå kyrka s. å. i aug. Inspektor för skånska nationen i Lund 1688. Förste teol. professor 1690. Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet 1693. Domprost i Lund 1694. Biskop i Lunds stift samt prokansler vid Lunds universitet 1715-12-04. Teol. doktor 1719-03-05 vid drottning Ulrika Eleonoras kröning. Död 1734-02-10 i Lund och begraven s. å. 1/3 i domkyrkan därst., varest hans änka lät över honom uppsätta en minnesvård med latinsk påskrift. 'Han var en grundlärd teolog och god ordningsman i sitt stift.' Hans barn blevo 1717-01-21 adlade med namnet Linnerhielm (sönerna 1719 introd. under nr 1517). Gift 1692-10-11 i Stockholm med Elisabet Swebilia, adlad Adlerberg B, född 1674-01-19 i Stockholm, död 1751-03-30 Aby och begraven s. å. hos sin man i Lunds domkyrka, dotter av ärkebiskopen Olaus Swebilius och Elisabet Gyllenadler.

Barn:

 • Olof Linnerius, adlad Linnerhielm, född 1694. Justitiekansler. Död 1765. Se Tab. 2.
 • Helena Maria Linneria, adlad Linnerhielm, född 1702-06-11 i Lund, död 1790-06-11 Hallsnäs och ligger jämte sin man begraven i egen murad grav på Bäckaby kyrkogård Jönköpings län. Gift 1724-09-01 i Lund med revisionssekreteraren David Nehrman, adlad Ehrenstråle, nr 1961, född 1695, död 1769. Per Linnerius, adlad Linnerhielm, född 1706. Kansliråd. Död 1794. Se Tab. 4
 • Anna Christina Linneria, adlad Linnerhielm, född 1709-07-13 i Lund, död 1775-10-02 Ebbetorp och begraven i Lannaskede kyrka Jönköpings län. Gift 1732-08-22 med hov jägmästaren Samuel Gustaf Hammarberg, i hans 3:e gifte, född 1689, död 1760.
 • Eva Catharina Linneria, adlad Linnerhielm, född 1711-03-24 i Lund, död 1785-08-01 i Stockholm och begraven s. å. 4/8 i Jakobs kyrka. Gift 1750-09-20 på Åby Kronobergs län med landshövdingen Christoffer Johan Rappe, friherre Rappe, född 1719, död 1776.
 • Beata Elisabet Linneria, adlad Linnerhielm, född 1714-03-11 i Lund, död ogift 1785-04-27 på Ebbetorp och begraven s. å. 3/5 i Dörby kyrka

TAB 2

Olof Linnerius, adlad Linnerhielm (son av Jonas Petri Linnerius, Tab. 1), till Rosenholm i Lannaskede socken, och Bjädesjö i Myresjö socken, (båda i Jönk.). Född 1694-04-11 i Lund. Student därst. 1704-01-21 och i Uppsala1 1712-12-13. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1716. Häradshövding i Östra och Västra härader i Småland 1718-10-11. Reducerad 1719. Förestod Norra och Södra Möre samt Stranda och Handbörds häraders domsaga av Kalmar län 1720. Häradshövding i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härader i Skåne 1722-08-15. Assessor i Göta hovrätt 1733-05-05. Hovrättsråd därst. 1747-02-04. Avsked med justitiekanslers karaktär 1756-10-12. Död 1765-02-12 på Rosenholm och ligger jämte sin fru begraven i egen byggd grav i Lannaskede kyrka, varest över dem är uppsatt ett epitafium med vapen och påskrift. Han åtföljde såsom tjänsteman vid k. kansliet konung Carl XII under 1718 års fälttåg i Norge till tre dagar före konungens död. Gift 1727-10-00 i Malmö med Maria Christiana Lorich, född 1712-10-21 död 1782-05-13 Åkersberg, dotter av borgmästaren i nämnda stad Johan Baltzarsson Lorich (av samma släkt som adl. ätten Lorichs) och Anna Krutmeijer.

Barn:

 • Elisabet, född 1728-07-03 i Lund, död 1793-09-19 i Skövde. Gift 1:o 1750-09-26 på Rosenholm med häradshövdingen Alexander Löfgren, adlad och adopt. Löfvenskjöld, född 1722, död 1776. Gift 2:o 1782-08-25 i Dala kyrka Skaraborgs län med majoren Per Tham, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1787.
 • Jonas, född 1730. Hovrättsråd. Död 1783. Se Tab. 3

TAB 3

Jonas (son av Olof Linnerius, adlad Linnerhielm, Tab. 2), född 1730-09-08 på Riseberga i likanämnda socken, Kristianstads län. Student i Lund5 1747-01-24 auskultant i Göta hovrätt 1747-12-18. Hovjunkare 1748-12-18. Vice häradshövding i Norra och Södra Möre samt Stranda och Handbörds härader s. å. och i Albo, Kinnevalds och Norrvidinge härader av Kronobergs län 1750. Notarie i förutn. hovrätt 1752. Häradshövding i Tjust i Kalmar län 1755-02-22. Assessor i nämnda hovrätt 1761-08-11. Hovrättsråd därst. 1762-06-21. Avsked 1783-04-30. Död s. å. 20/6 Åkersberg. 'Blev jämte flera tjänstemän i Göta hovrätt tilltalad och dömd 1775-12-11 till böter för försummelse i tjänsten.'. Gift 1:o 1757-12-22 Skedingsnäs med Anna Petronella Catharina von Schaeij, född 1736-02-22 Västansjö, död 1761-12-29 i Stockholm, dotter av vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij, och Catharina Janzonia. Gift 2:o 1763-08-14 i Stockholm med Johanna Margareta Seele, från vilken han 1772-05-12 blev skild, född 1747-12-24 i nämnda stad, död 1801, dotter av grosshandlaren i Stockholm och riksstaden Lübecks agent Carl Vilhelm Seele och hans 1:a hustru Petronella Leij. Gift 3:o 1777-05-16 på Åkersberg med Dorotea Elisabet Cronacker, född 1729-06-18 på Onslunda i likanämnda socken, Kristianstads län, död 1796-05-19 på Åkerberg, dotter av ryttmästaren Carl Niklas Cronacker, och Lovisa Sofia Riddersköld.

Barn:

 • 1. Olof, född 1758-12-12 i Västervik. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1775. Sergeant därst. 1776. Stabsfänrik 1777-04-23. Premiäradjutant 1781-08-20. Löjtnant 1783-09-17. Stabskapten 1793-06-17. Regementskvartermästare 1794-07-23 kapten vid Kronobergs regemente 1795-10-08. RSO 1801-11-23. Avsked 1808-02-16. Kapten och brigadadjutant vid Kronobergs lantvärnsbrigad 2 1808-09-17. Död barnlös 1826-01-02 i Ronneby och slöt således på svärdssidan den äldre grenen av ätten. Han bevistade på stora flottan sjöslagen vid Hogland och Öland samt kommenderades 1790 att till Stockholm postvägen transportera en del av de i Svensksundsslaget den 9 och 10 juli tagna ryska officerare. Gift 1791-10-26 i Fridlevstads prästgård Blekinge län med Petronella Christina Gyllenskepp, född där 1770-10-09, död 1822-09-13 i Ronneby, dotter av hovpredikanten, prosten och kyrkoherden doktor Vilhelm Magnus Gyllenskepp, och Engel Sofia Sundin.
 • 2. Maria Vilhelmina, född 1764-05-01 Rosenholm, död 1833-11-09 på Falkenå i Kräklinge socken, Örebro län. Gift 1786-11-23 i Stockholm med majoren, greve Claes Fredrik Horn af Åminne, sedermera Claesson, född 1763, död 1823.
 • 2. Petronella Catharina, född 1765-12-31 i Jönköping, död ogift i Danmark.
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1768-06-23 i Jönköping, efterlevde mannen6. Gift 1803-07-19 i Köpenhamn med kopparstickaren och danske hovgravören Andreas Flint, född 1768 6, död 1824-09-19.
 • 2. Johanna Elisabet, född 1770-06-06 i Stockholm. Vistades utom riket.

TAB 4

Per Linnerius, adlad Linnerhielm (son av Jonas Petri Linnerius, Tab. 1), till Ebbetorp i Dörby socken, Kalmar län. Född 1706-05-06 i Lund. Student därst. 1716-07-20. Auskultant i Göta hovrätt 1727-06-05. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet och riksarkivet 1728-08-15. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1729-05-20. Student i Halle5 1730-02-08. Kopist i nämnda expedition 1737-01-28. Kanslist därst. 1739-05-25 Lunds akademikanslers sekreterare s. å. Registrator i förutn. expedition 1743-10-10. K. sekreterares karaktär 1747-06-16. Andre expeditionssekreterare 1749-12-08. Förste expeditionssekreterare 1753-10-30. Kansliråds avsked 1755-03-03. Död 1794-11-03 på Ebbetorp och begraven i Kläckeberga kyrka Kalmar län. Gift 1:o 1746-11-18 på Skultuna mässingsbruk i Skultuna socken, Västmanlands län med Beata Elisabet Mathiesen, född 1717-11-04, död 1754-06-11 i Stockholm, dotter av brukspatronen Peter Mathiesen och Susanna Mårtensdotter Westerling samt syster till bergsrådinnan Adlerwald på Skultuna. Gift 2:o 1756-06-27 på Kronobergs kungsgård i Växjö landstorsaml. med Engel Fredrika Rothlieb, född 1719-11-01 i Stockholm, död i barnsäng 1758 2/ 9 på Elleholm i likanämnda socken, Blekinge län och begraven 1759-03-00 i Kläckeberga kyrka, dotter av landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb, och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Eleonora Faltzburg.

Barn:

 • 1. Per, född 1749-03-19 i Stockholm, död där s. å. 4/5 och begraven i Skultuna kyrka
 • 1. Beata Elisabet, född 1750-12-08 i Stockholm, död där 1751-04-03 och begraven i Skultuna kyrka
 • 2. Gustaf Fredrik, född 1757. Riksgeograf. Död 1819. Se Tab. 5
 • 2. Jonas Carl, född 1758. Kansliråd. Död 1829. Se Tab. 6

TAB 5

Gustaf Fredrik (son av Per Linnerius, adlad Linnerhielm, Tab. 4), född 1757-09-17 på Elleholm i likanämnd socken, Blekinge län. Gymnasist i Kalmar 1773-10-00. Student i Lund 1775-01-26. Extra ordinarie kanslist i justitiexpeditionen 1776-11-21. Auskultant i Svea hovrätt 1777-03-04. Kanslist i förutn. expedition 1781-01-18. Andre sekreterare i kanslipresidentsexpeditionen 1784-11-18, som 1791-05-00 blev kallat konungens kabinett för utrikes brevväxling. K. sekreterare 1788-06-23. Ledamot av svenska patriotiska sällskapet 1789-03-03. Förste sekreterare i kabinettet 1792-09-20. Riksgeograf 1796-01-22. Död 1819-01-06 Olivehult. Gift 1793-09-09 med Emerentia Maria Egerström, född 1757-11-07 i Stockholm3, död 1817-03-27 på Olivehult, dotter av bankokommissarien Arvid Fredrik Egerström och Emerentia Catharina Modée.

Barn:

 • Fredrika Emerentia, född 1795-03-30 på Olivehult. Stiftsjungfru. Död 1862-10-29 i Arboga. Gift 1821-05-25 på Brunneby Östergötlands län med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Västmanlands regemente, RSO, m. m. Otto Mauritz von Platen, född 1783-08-18 i Asikkala kapell i Finland, död 1873-04-18 i Arboga och av samma släkt som de introd. ätterna von Platen.
 • Per Gustaf, född 1796-12-18 på Olivehult. Hovjunkare. Kammarjunkare 1826-05-11. Kammarherre 1837-04-25 ordförande i Gullbergs och Bobergs hushållningsgille 1837–1838. Död ogift 1875-11-09 på Olivehult och slöt ätten.

TAB 6

Jonas Carl (son av Per Linnerius, adlad Linnerhielm, tab. 4), född 1758-08-30 på Elleholm. Gymnasist i Kalmar 1773-10-00. Student i Lund 1775-01-26. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1776-11-19. Kopist därst. 1777-01-14. Kanslist 1781-01-19. Protokollsekreterare 1783-09-20. Avsked 1796-07-00. Ledamot av målareakademien (nu fria konsternas akademi) 1800-02-22. Riksheraldiker 1809-06-29. Kansliråds rang 1812. Död 1829-02-12 Ebbetorp. Gift 1:o 1791-07-09, Hallsnäs med sin kusins dotter, stiftsjungfrun Helena Maria Ehrenstråle, född 1760-02-02 Säby, död 1800-11-18 på Ebbetorp, dotter av översten Hans Ehrenstråle, nr 1961, och Maria Elisabet Uggla. Gift 2:o 1809-07-18 på Ropsten vid Stockholm med Elsa Ottiliana von Francken, född 1784-06-09 i Kalmar, död 1851-04-22 Stockholm, dotter av vice amiralen Hans Reinhold Francken, natural. von Francken, och Jakobina Augusta von Baltzar.

Barn:

 • 1. Engel Maria, född 1792-10-27 på Ebbetorp, död 1856-01-25 Ryssbylund. Gift 1839 med kammarherren, friherre Adam Christian Raab, i hans 2:a gifte, född 1801, död 1872.
 • 1. Helena Maria, född 1793-10-21 på Ebbetorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1867-06-15 på nämnda egendom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: