:

Nauckhoff nr 2120

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nauckhoff nr 2120

Naturaliserad 1777-12-17, introducerad 1778.

Nauckhoff A2120B00.png

TAB 1

Hans Nauckhoff, en estländsk adelsman. Född 1620. Ryttmästare vid estländska adelsfaneregementet. Död 1677. Gift med Margareta Baranoff, död 1682, dotter av en major Baranoff och Anna Sofia Stuart.

Barn:

 • Reinhold Nauckhoff, till Kullus i Ummerns socken i Estland. Född 1660. Kornett vid svenska adelsfaneregementet 1676-07-25. Löjtnant vid svenska adelsfaneregementet 1676-12-03. Kaptenlöjtnant 1677-02-10. Ryttmästare 1678-02-28. Avsked 1679. Kapten vid G. Lewenhaupts regemente 1679-10-04. Avsked 1680-07-25 vid regementets indragning. Kaptenlöjtnant vid estniska adelsfaneregementet 1681-04-05 ryttmästare vid estniska adelsfaneregementet. Stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva [Lk ]. Gift 1680 med Marta Elisabet Young, död 1710, dotter av en överstelöjtnant Young och Sofia Didron.

Barn:

 • Johan Henrik Nauckhoff, till Jäder i Lunda socken Södermanlands län. Född 1688-01-23 i Estland. Volontär vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1702. Fänrik vid De la Gardies livländska infanteriregemente 1702-08-16. Konfirmationsfullmakt 1705-03-06. Löjtnant 1705-07-27. Konfirmationsfullmakt 1705-08-23. Kaptens karaktär 1722-07-19. Exspektant vid Södermanlands regemente 1723. Kapten vid Södermanlands regemente 1749-02-13. Majors avsked 1750-01-10. Död 1757-08-17 på Jäder. Han var med vid Liesna 1708-09-28. Där han blev blesserad och vid Poltava 1709-06-28 där han också sårades, samt blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Saranski, varifrån han först återkom efter fredsslutet. Deltog i slaget vid Villmanstrand 1741-08-23, varest han åter blesserades och tillfångatogs. 'Vid hans och övriga medfångna officerares avskedsaudiens hos kejsarinnan Elisabet blev han begåvad med en värja med silverfäste.' Gift 1737-04-03 med Margareta Christina Hederhielm, född 1712-05-10, död 1786-08-31 på Jäder, dotter av lagmannen Peter Hultéen, adlad Hederhielm, och Christina Sofia Billberg, adlad Bilberg.

Barn:

 • Per Johan Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, född 1738, död 1803. Se Tab. 2.
 • Carl Reinhold Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, född 1741, död 1824. Se Tab. 10.
 • Henrik Johan Nauckhoff, naturaliserad och friherre Nauckhoff, född 1744, död 1818. Se adliga och friherrliga ätterna Nauckhoff, tab 1.
 • Anton Adolf Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, född 1744, död 1819. Se Tab. 11.
 • Ulrik Otto Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, född 1749-09-07. Extra ordinarie kanslist i kammarrevisionen 1766-09-15. Kanslist i statskontoret 1770-01-04. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1777-12-17 (introducerad 1778 under nr 2120). Advokatfiskal i kammarrevisionen. Hovsekreterare. Avsked. Död ogift 1821-08-14 på Näsbyholm i Härads socken, Södermanlands län och slöt själv sin adliga ättegren.
 • Adolf Fredrik Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, född 1751, död 1830. Se Tab. 14.

TAB 2

Per Johan Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff (son av Johan Henrik Nauckhoff, tab 1), född 1738-01-07 på Rosöga i Härads socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente, 1749-06-12. Korpral vid Södermanlands regemente 1756-12-01. Rustmästare 1757-08-10. Furir 1758-08-27. Förare 1759-10-20. Konstituerad fänrik 1760-12-11. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Fänrik vid wedskojska regementet i Ryssland 1768. Avsked därifrån 1768. Stabslöjtnant vid Södermanlands regemente 1773-12-15. Naturaliserad svensk adelsman 1777-12-17 jämte sina bröder (introducerad 1778 under nr 2120). Stabskapten 1780-03-15. Regementskvartermästare 1781-08-20. Avsked 1788-06-16. Död 1803-03-23 Skedevi. Han bevistade pommerska kriget på 1750- och 1760-talen och var därunder bl a med vid Peenemünde skans, Demmin och Anklam. Gift 1:o 1783 med Hedvig Wahlberg, född 1752-09-26, död 1784-01-31 på Ålberga kaptensboställe i Kila socken, Södermanlands län, dotter av domkyrkosysslomannen i Linköping Knut Wahlberg och Anna Catharina Rising. Gift 2:o 1785-10-28 Beckershof med Fredrika Elisabet Indebetou, född 1764-02-16 i Nyköping, död 1795-02-03 på Skedevi, dotter av brukspatronen Carl Gustaf Indebetou och Elisabet Schlytern.

Barn:

 • 1. Christina Sofia, född 1783-03-12 på Ålberga. Stiftsjungfru. Död ogift 1861-03-15 Ullstämma
 • 2. Carl Johan, till Näsbyholms fideikommiss i Härads socken, Södermanlands län, som han innehade efter sin kusins, Johan Lorentz, död 1853. Född 1786-09-14. Kadett vid Karlberg 1801-09-26. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid finska, sedermera 2. gardet 1806-04-12. Löjtnant vid finska, sedermera 2. gardet 1810-05-08. GMtf 1815-05-26. Kapten 1816-06-18. RSO 1820-06-23. Major i armén 1823-12-27 och vid finska, sedermera 2. gardet 1828-04-21. Överstelöjtnant i armén 1830-09-02. Överste i armén 1836-07-04. RRS:tAO2kl 1838-06-12. Avsked ur krigstjänsten 1850-01-17. CXIVJoh:s medalj 1855. Död barnlös 1857-02-16 i Stockholm. Gift 1823-07-20 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län med friherrinnan Hedvig Sofia Charlotta Åkerhielm af Margaretelund, född 1804-12-22 på Dylta bruk, död 1879-11-07 i Stockholm, dotter av generaladjutanten, friherre Samuel Christian Fredrik Lars Åkerhielm af Margaretelund och Hedvig Christina Burenstam.
 • 2. Henrik Gustaf, född 1788. Överstelöjtnant. Död 1867 se tab 3.
 • 2. Margareta Elisabet, född 1789-04-12. Stiftsjungfru. Död 1858-01-09. Gift 1816-10-24 på Skalltorp i ö. Vingåkers socken, Södermanlands län med löjtnanten vid Södermanlands regemente GMtf Georg Vougt, född 1784-11-08, död efter 1824 utomlands.
 • 2. Fredrika Johanna, född 1790-06-27 i Kila socken. Stiftsjungfru. Död ogift 1810-10-16 Borum
 • 2. Per Adolf, född 1792-09-03 på Skedevi, död på Skedevi 1795-04-19.
 • 2. Reinhold Ulrik, född 1793. Överstelöjtnant. Död 1856. Se Tab. 4.
 • 2. Samuel Vilhelm, till Näsbyholm, som han innehade efter äldre broderns död 1857. Född 1795-01-28 på Skedevi. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1811-03-30. Fänrik vid 2. livgardet 1811-04-10. Löjtnant i armén 1815-06-20. Löjtnant vid regementet 1815-06-18. Kapten vid regementet 1822-04-30. RSO 1832-06-24. Major i armén 1835-11-21. Major vid regementet 1842-01-19. Överstelöjtnant i armén 1843 20711. RDDO 1848-11-29. 1. Major vid regementet 1851-01-31. Överstelöjtnant vid regementet 1851-04-11. Överste och sekundchef för 2. livgardet 1851-10-28. CXIVJoh:s medalj 1855. Generalmajor 1857-11-03. Tillförordnad överkommendant i Stockholm 1857-12-18. KSO 1858-04-28 och KNS:tOO 1859-08-15. Generalbefälhavare i 5. militärdistriktet 1861 3074. Kmstk SO 1862-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1866-05-15. Död 1889-10-14 i Stockholm. Deltog i fälttåget mot Norge 1814 och bevistade därunder belägringen av Fredrikshald 1814

TAB 3

Henrik Gustaf, (son av Per Johan Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, tab 2), till Näsbyholms fideikommiss. Född 1788-04-11 på Ålberga kaptensboställe i Kila socken, Södermanlands län. Kadett vid Karlberg 1801-09-26. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid Göta garde 1806-06-12. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1809-01-09. Löjtnant i armén 1809-04-19. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1810-03-24. GMtf 1813-11-29. Konstituerad kapten vid 1. livgrenadjärregementet 1814-05-23. Konfirmationsfullmakt 1814-07-12. Major i armén 1831-02-19. RSO 1832-06-24. 3. Major vid regementet 1836-09-28. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1839-03-23. CX IV Joh:s medalj 1855-06-16. Död 1867-04-30 Ullstämma. Gift 1815-11-11 i Linköping med Anna Charlotta Hertzman, född 1792-05-20 i Linköping, död 1833-04-20 på Viggeby kaptensboställe i Skärkinds socken, Östergötlands län, dotter av landskamreraren Johan Olof Hertzman och Christina Charlotta Schenling.

Barn:

 • Charlotta Elisabet Christina, född 1816-07-14 i Linköping, död Linköping 1817-03-24.
 • Henrietta Augusta, född 1818-08-28 i Linköping, död Linköping 1821-07-17.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1819-09-29 på Viggeby, död ogift 1857-02-04 på Ullstämma.
 • Johanna Sofia Amalia, född 1822-04-21 på Viggeby, död 1897-08-07 på Ullstämma. Gift 1859-07-01 på Viggeby med adjunkten vid Linköpings högre allmänna läroverk, fil. doktorn Carl Johan Ljungstedt, född 1818-06-12 i Köpings socken, Kalmar län, död 1898-07-29 på Ullstämma.

TAB 4

Reinhold Ulrik, (son av Per Johan Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, tab 2), född 1793-11-12 Skedevi. Kadett vid Karlberg 1806-09-29. Utexaminerad 1811-03-30. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1811-04-10. Löjtnant vid livregementets grenadjärkår 1812-10-22. Konfirmationsfullmakt 1813-02-12. Kapten 1818-05-11. RSO 1825-06-24. Major i armén 1836-01-28. Major vid livregementets grenadjärkår 1839-05-22. Överstelöjtnant i armén 1843-07-04. Tillförordnad kommendant på Vaxholms fästning. CXIV Joh:s medalj 1855-07-16. Död 1856-04-12 på Vaxholms fästning och ligger jämte sina båda fruar begraven på Dingtuna kyrkogård Västmanlands län. Gift 1:o 1827-07-12 i Västerås domkyrka med Augusta Sofia Murray, född 1796-05-15, död 1828-06-28, efter barnsäng Fredriksberg, dotter av biskopen, doktor Gustaf Murray, adlad Murray, och Christina Margareta Lamberg. Gift 2:o 1833-03-05 med Maria Gustava Schwan, född 1805-06-28 i Stockholm, död 1843-02-13 i Västerås, dotter av statsrådet Hans Niklas Schwan och Gustava Adelaide Schön.

Barn:

 • 1. Augusta Margareta Elisabet, född 1828-05-24 på Fredriksberg. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-02-04 i Stockholm.
 • 2. Per Hans Reinhold, född 1834. Överstelöjtnant. Död 1885. Se Tab. 5.
 • 2. Carl Gustaf, född 1838-02-01 på Fredriksberg, död 1838-04-25.
 • 2. Gustava Christina Adelaide, född 1839-08-08 i Västerås. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-05-09 i Stockholm.

TAB 5

Per Hans Reinhold, (son av Reinhold Ulrik, tab 4), född 1834-02-24 Fredriksberg kadett vid Karlberg 1847-08-22. Utexaminerad 1854-12-16. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1855-01-04 löjtnant 1859-05-04. Kapten 1872-05-02. RSO 1877-12-01 RPrKrO3kl 1873-10-16. Major i regementet 1879-05-30. Överstelöjtnant och 1. major 1881-08-06. Död 1885-11-22 i Nyköping. Arrenderade fideikommisset Näsbyholm i Härads socken, Södermanlands län från 1859 till sin död. Gift 1859-08-02 Skabersjö med friherrinnan Johanna Fredrika Eleonora Thott, född 1830-12-11 på Bäckaskog i Kiaby socken, Kristianstads län, död 1885-01-12 i Strängnäs, dotter av generalmajoren, friherre Christian Thott, och hans 2:a fru, friherrinnan Eva Lovisa Bennet.

Barn:

 • Christian Reinhold, född 1860. Godsägare. Död 1921. Se Tab. 6.
 • Maria Johanna, född 1862-04-05 Näsbyholm firman Maria Nauckhoff i Stockholm 1896– 1898. Kontorsskrivare i Stockholms läns sparbank 1904–1922.
 • Samuel Reinhold (Sam), född 1867. Sjukgymnast. Se Tab. 7
 • Henrik Reinhold, född 1871. Kamrerare. Se Tab. 8

TAB 6

Christian Reinhold, (son av Per Hans Reinhold, tab 5), född 1860-06-07 på Näsbyholm. Överflyttade 1884 till Nordamerika, där han innehade olika befattningar. Återkom 1896. Nämndeman i Åkers och Selebo häraders tingslag i Södermanland 1906-09-09. Innehade efter farfaderns broders, Samuel Vilhelms, död 1889 Näsbyholms fideikommiss i Härads socken, Södermanlands län. Död 1921-05-14 på Näsbyholm i Härads förs, Södermanlands län. Gift 1:o 1886-05-01 i New York med Anna Leasta Eriksson, född 1861-09-22 i Stockholm, död i Stockholm 1903-11-03, å Röda Korsets sjukhus, dotter av Erik Andersson och Liza Nilsson (enl. pastor i Strängnäs). Gift 2:o 1906-01-21 i Fogdö kyrka Södermanlands län med Mimmi Elisabet Granbeck, född 1886-03-20 i Härads socken, dotter av folkskolläraren Georg Vilhelm Granbeck och Albertina Christina Andersson.

Barn:

 • 2. Anna Christina Elisabet, född 1907-09-30 på Näsbyholm, liksom syskonen. SLGM 1965-04-01. Gift 1933-08-12 å Näsbyholm, Härads förs, Södermanlands län (vb 2) med löjtnanten vid flygvapnet Sven Oskar Hugo Svenow, född 1904-07-17,
 • 2. Hans Vilhelm Reinhold, född 1909-05-11 på Näsbyholm. Inneh. fideikommissegendomen Näsbyholm. Se Tab. 6A
 • 2. Elisabet Olga Maria, född 1912-07-27 på Näsbyholm, Härads socken, Södermanlands län. Extra ordinarie kontorsbiträde i ecklesiastikdepartementet. Förordnad att fr o m 1946-02-01 vara kontorsbiträde i statsdepartementet. Kanslibiträde i ecklesiastikdep. (1952-12-18) 1953-01-01. Extra ordinarie assistent i d:o 1966-07-01. GMnor 1966-09-09. Registrator i d:o (utbildningsdepartementet) 1968-09-01.
 • 2. Maria Elisabet Fredrika (Marie-Louise), född 1919-04-23 på Näsbyholm, Härads förs, Södermanlands län. Extra ordinarie skrivbiträde hos Riksräkenskapsverket.

TAB 6A

Hans Vilhelm Reinhold, (son av Christian Reinhold tab 6), född 1909-05-11 på Näsbyholm, Härads förs, Södermanlands län. Huvudman 1921. Studentexamen i Stockholm 1928-05-09. Inneh. fideikommissegendomen Näsbyholm i Härads förs, Södermanlands län sedan faderns död 1921-05-14. Gift 1939-08-30 i Länna kyrka, Södermanlands län (vb nr 3) med Margareta Vilhelmina (Greta) Ericson, född 1909-05-09 i Uppsala,

Barn:

 • Katarina Vilhelmina Elisabeth, född 1940-09-14 i Eskilstuna (Över-Järna förs, Stockholm fb nr 27).
 • Anna (e) Charlotta(e) Margareta Elisabeth, född 1942-06-22 på Hagby gård i Härads förs, Södermanlands län
 • Ulla Veronica Elisabeth

TAB 7

Samuel Reinhold (Sam), (son av Per Hans Reinhold, tab 5), född 1867-12-16 på Näsbyholm, Härads förs, Södermanlands län. Extra ordinarie tjänsteman vid statens järnvägar 1886–1888. Kontorist hos P. C. Rettig & C:o, Gävle 1888–1889 och i Kent, England, 1889–1890. Handelsagent i Stockholm 1895–1896. Handlande i Stockholm under firma Didron & Nauckhoff 1896-02-13–1899. Vice direktör i aktiebolag Asiatiska Thekompaniet 1899–1901. Elev vid C. A. Kjellbergs sjukgymnastikinstitut 1899– 1901. Praktiserande sjukgymnast i London 1901– 1902, i Stockholm 1902–1908, i Vadstena 1908– 1909 och i Linköping sedan 1909. Ombud för nya försäkringsaktiebolag Hansa. Gift 1901-04-24 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med Emma Olivia Matilda Wetterquist i hennes 2:a gifte född 1861-03-20 vid Eda glasbruk i Eda socken, Värmlands län, död 1939-04-11 i Linköpings domkyrkoförs (db nr 114), dotter av civilingenjören Samuel Fredrik Wetterquist och Anna Maria Olivia Omberg.

Barn:

 • Margareta, född 1902-02-01 i London. Stiftsjungfru. Tekniskt biträde å apoteket Vasen i Linköping. Gift 1932-03-27 i Linköping. (Johannebergs förs, Göteborg, vb 18) med kontoristen Harry William Milthon, född 1903-10-24 i Domkyrkoförs, Göteborgs och Bohuslän.
 • Fredrika (Dika), född 1903-12-31 i Stockholm. Stiftsjungfru. Anställd i Östergötlands ensk. bank i Linköping. Gift 1932-12-31 i Kaga kyrka Östergötlands län ( Linköpings domkyrkoförs vb 190) med extra lantmätaren Thorsten Fredrik Thurell född 1901-09-05 i Arbrå. Studentexamen i Söderhamn 1920. Lantmäteriexamen 1923. Distriktslantmätare i Nordmalings distr. 1936.

TAB 8

Henrik Reinhold, (son av Per Hans Reinhold, tab 5), född 1871-06-11 på Näsbyholm. Lantbrukselev vid Länna bruk 1892–1893 och vid Nygård 1893– 1894. Lantbruksbokhållare på Stavsjö 1894–1895, vid Fredriksdal 1895–1896 och vid Äs i Julita socken, 1896–1898, alla i Södermanlands län. Lantbruksinspektor vid Näsbyholm 1898. Kassör vid Allmänna svenska elektr. aktiebolag 1899–1901. Kassör och huvudbokhållare vid aktiebolag Vesterås lantbruksmaskiner 1902–1907. Kamrerare vid Nyborgs aktiebolag. Liljeholmen 1907–1908. Kamrerare i Stockholms nya automobilgarage 1909–1910, hos byggnadsfirman Ragnar E. Larsson 1910 –1914, vid Bergsunds mekaniska verkstad 1914– 1921. Biträdande redogörare 1921-09-19 och redogörare 1922-02-01 vid Södra Sveriges statsarbeten. Vice värd och kamrerare vid aktiebolag Stora Gröndals fastigheter 1924-06-15. Gift 1900-09-22 i Härads kyrka med Gerda Rosina Carolina Edlund, född 1875-03-28 i Halla prästgård Södermanlands län, dotter av prosten och kyrkoherden i Tuna pastorat av Strängnäs stift Johan Gustaf Edvard Edlund och Rosina Maria Vilhelmina Hallström. Död 1932-04-06 i Stockholm, S:t Görans sjukhus (db 92).

Barn:

 • Ingrid Gerda Maria, född 1902-03-18 på Morgongåva i Vittinge socken, Västmanlands län. Gift 1929-10-11 i Matteus kyrka och förs i Stockholm ]] med chefen hos Ford Motor Company abol:s finansieringsavdelning i Stockholm Elis Natanael Gillgren, född 1897-03-16.
 • Gösta Reinhold, född 1904. Kontorschef. Se Tab. 9
 • Hans Henrik Reinhold, född 1909-08-29 i Lidingö socken Stockholms län. Studentexamen i Stockholm 1928-05-09. Anställd hos Erwin Wasey C:y Ltd i Stockholm sedan 1930-01-01. Se Tab. 9 1/2.
 • Sonja Maria Eleonora, född 1911-04-15 i Kungsholms förs, Stockholm. Anställd hos Skandinaviska kreditaktiebolag i Stockholm 1929-07-05. Gift 1939-06-22 i Oscarskyrkan, Stockholm (Oscars förs vb nr 207) med tjänstemannen Nils Axel Vincent Beskow, född 1904-02-23 i Västernorrlands län. Kansliexamen. Ombudsman hos Mälarprovins. hypoteksföreningen. ProPstGM.

TAB 9

Gösta Reinhold, (son av Henrik Reinhold, tab 8), född 1904-04-17 Morgongåva. Huvudman 1979. Anställd i speditionsfirma i Lübeck 1921–1922 och i firman Hijo de Ramon A. Ramas i Barcelona 1922. Kontorschefsassistent hos firman Contrataciones e Industrias i Barcelona 1923-02-00. Kontorschef hos firman Contrataciones e Industrias i Barcelona 1924-10-00 och filialföreståndare hos firman Contrataciones e Industrias i Barcelona 1928. Egen export- och importfirma i Barcelona sedan 1929-01-01. Delägare i firman Agencia Soler i Barcelona. Innehar firma Suministros Agro Industriales. Gift 1:o 1926-05-06 i Barcelona med Luisa Noirjean född 1906-08-08, dotter av senor Don Alfredo Noirjean och Luisa Mabilon.

Barn:

 • Sonia Luisa Celia Viktoria, född 1927-03-06 i Barcelona.
 • Carmen Susana Lutgarda, född 1931-06-04 i Barcelona.

TAB 10

Carl Reinhold Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, (son av Johan Henrik Nauckhoff, tab 1), till Näsby holms fideikommiss i Härads socken, Södermanlands län. Född 1741-09-23 på Rosöga i Härads socken. Extra ordinarie kanslist i kammarrevisionen 1759-04-15. Auskultant i Svea hovrätt 1761-05-07. Kopist i kammarrevisionen 1763-06-06. Extra ordinarie notarie i hovrätten 1763-06-16. Kanslist i revisionen 1763-06-06. Vice häradshövding 1765-07-13. Vice advokatfiskal i kammarrevisionen 1766-12-02. Advokatfiskal kammarrevisionen 1774-11-30. Assessors fullmakt 1776-12-04. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1777-12-17 (introducerad 1778 under nr 2120). Lagmans karaktär 1781-07-17. Statskommissarie 1786-04-11. Ledamot av nummerlotteridirektionen 1795-05-15. Död 1824-04-03 på Näsbyholm. Gift 1777-09-18 med Engel Catharina Fant, född 1751-08-12, död 1826-01-31 på Näsbyholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm Christoffer Fant och Engel Granberg.

Barn:

 • Johan Lorentz, till Näsbyholms fideikommiss. Född 1779-12-06 i Stockholm, liksom syskonen. Kanslist i statskontoret. Avsked. Död ogift 1853-01-26 på Näsbyholm och slöt den andra grenen av ätten.
 • Engel Sofia, född 1781-04-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1787-05-04 i Stockholm.
 • Carl Vilhelm, född 1782-06-19 i Stockholm. Kammarskrivare i kammarkollegium. Död ogift 1809-01-05 i Stockholm. Han fick 1801-03-27 målarakademiens medalj för teckning i arkitekturen.
 • Margareta Christina, född 1783-08-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1784-09-09.

TAB 11

Anton Adolf Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, (son av Johan Henrik Nauckhoff, tab 1), född tvilling 1744-10-13 i Lunda socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1760-02-12. Förare vid Södermanlands regemente 1761-12-31. Sergeant 1764-09-28. Fänrik 1771-02-12. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1777-12-17 (introducerad 1778 under nr 2120). Löjtnant 1778-05-13. Kapten 1781-12-19. Major i armén 1789-09-22. Avsked 1794-12-19. Död 1819-09-15 på Bärby i Lundby socken, Västmanlands län. Han bevistade 1789 och 1790 kriget med Ryssland såsom överadjutant hos generalen, friherre von Siegroth. Gift 1782-09-26 Ekeby med Maria Charlotta Westerman, född 1764-03-03, död 1809-08-19 på Bärby, dotter av grosshandlaren Claes Fredrik Westerman och Maria Elisabet Rothoff, som var syster till bergsrådet Birger Fredrik Rothoff, adlad Rothoff.

Barn:

 • Christina Maria, född 1783-08-06. Stiftsjungfru. Död 1859-10-04 i Föllinge prästgård, Jämtlands län. Gift 1820-01-11 på Bärby med sin kusin, prosten och kyrkoherden i Föllinge pastorat av Härnösands stift, mag. Carl Axel Rothoff i hans 2:a gifte (gift 1:o med Hebla Beata Zimmerman, född 1771, död 1808-07-06 i Nordingrå prästgård, Västranorrlands län, dotter av kyrkoherden i Nordingrå pastorat av Härnösands stift Bengt Zimmerman och Maria Mathesius), född 1779-11-25 Olovsfors, död 1859-08-08 i Föllinge prästgård [Hm].
 • Charlotta Sofia, född 1784-11-10. Stiftsjungfru. Död ogift 1868-04-15 i Västerås.
 • Gustaf Adolf, född 1785-11-25. Volontär vid Södermanlands regemente. Fänrik vid Södermanlands regemente 1792-12-20. Artilleriexamen 1805-09-13. Stabsunderlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1806-03-11. 2. Adjutant vid Svea artilleriregemente 1808-05-13. Stabslöjtnant 1811-08-28. Död ogift 1815-01-15 i Stralsund.
 • Johan Fredrik, född 1787-05-18. Volontär vid Södermanlands regemente 1791-12-27. Kadett vid Karlberg 1803-10-17. Avgången 1804-06-22. Kofferdisjöman. Drunknade 1805-12-26 på Malaga redd.
 • Carl Ulrik, född 1788. Advokatfiskal. Död 1832. Se Tab. 12
 • Claes Vilhelm, född 1790-07-27. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1810-05-22. Löjtnant vid örlogsflottan 1818-05-11. Premiärlöjtnant vid kungliga m:ts flotta 1824-12-01. Chef för 2. Södermanlands rotebåtsmanskompani. Kapten vid flottan 1833-11-16. Död barnlös 1836-01-03 Ånga. Gift 1829-12-17 i Nyköping med friherrinnan Johanna Augusta Löwen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1837-09-20 i Nyköping med kommendörkaptenen vid kungliga m:ts flotta, KVO1kl, RSO, Fredrik Abraham Engelhardt, född 1803-05-29 i Stockholm, död 1878-11-13 i Nyköping), född 1809-12-10 i Stockholm, död 1889-07-19 i Nyköping, dotter av friherre Axel Fabian (Trolle)-Löwen, och Anna Christina Olander.
 • Hedvig Eleonora (Hedda), född 1793-11-14. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-01-20 i Västerås.
 • Henrik August, född 1795-01-09. Kadett vid örlogsflottan. Fänrik vid dalregementet 1817-10-28. Löjtnant vid dalregementet 1826-02-21. Kapten 1835-07-14. Avsked 1845-01-30. Död ogift 1860-02-27 i Västerås.
 • Eva Gustava, född tvilling 1798-07-15 på Bärby. Stiftsjungfru. Död ogift 1889-04-01 i Västerås.
 • Axel Göran, född 1798. Major. Död 1878. Se Tab. 13
 • Fredrika Margareta, född 1799-08-07 på Bärby. Stiftsjungfru. Död ogift 1830-05-07 på Bärby och begraven 1830-05-11.
 • Lovisa Ulrika, född 1801-04-14 på Bärby. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-09-17 i Västerås.
 • Johanna Amalia, född 1803-07-27 på Bärby. Stiftsjungfru. Död 1839-01-19.

TAB 12

Carl Ulrik, (son av Anton Adolf Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, tab 10), född 1788-08-20. Volontär vid Södermanlands regemente 1793-05-27. Advokatfiskal vid amiralitetet 1809-10-13. Advokatfiskal vid örlogsflottan 1817-12-09. Död 1832-12-12 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1827 med Johanna Gustava von Krusenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1818-02-27 med premiärlöjtnanten Emanuel Lagerberg, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1820-09-16 blev skild, född 1784, död 1829), född 1795-12-01 i Karlskrona, död 1829-07-31 i Karlskrona, dotter av konteramiralen Mauritz Peter Grameen, adlad och adopterad von Krusenstierna, och grevinnan Beata Charlotta Horn af Rantzien.

Barn:

 • Lastenia, född 1827-09-03 i Karlskrona, död 1879-01-25 i Växjö. Gift 1847-11-16 i Karlskrona med kommendören Claes Johan Fredrik Kafle, född 1819, död 1902.
 • Hans Anton Mauritz, född 1828-10-05 i Karlskrona. Furir vid Kalmar regemente 1846-05-16. Transporterad till norra skånska infanteriregementet 1847-03-14. Studentexamen 1847-04-16. Officersexamen 1848-05-10. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1848-08-22 och vid Vendes artilleriregemente 1849-05-22. Död ogift 1853-09-11 vid Mariebergs artilleriläroverk vid Stockholm.

TAB 13

Axel Göran, (son av Anton Adolf Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, tab 11), född tvilling 1798-07-15 på Bärby i Lundby socken, Västmanlands län. Sergeant 1815-01-11. Fänrik vid Västmanlands regemente 1815-10-24. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1822-06-11. Kapten 1834-06-21. RRS:tVIO4kl 1838-06-12. 3. Major 1843-05-29. Avsked 1850-02-08. Död 1878-08-19 i Västerås. Gift 1829-08-02 i Stockholm med Lovisa Johanna Kolbe, född 1800-10-22 i Berlin, död 1868-04-21 i Västerås, dotter av kapellmästaren i Berlin Carl Kolbe och Louise Requigny.

Barn:

 • Carl, född 1830-06-06 Fullerö. Lantbruksinspektor. Egendomsförvaltare. Död 1896-10-24 Fors. Gift 1865-06-06 Fiholm med Vilhelmina Fredrika Nyholm (Mina), född 1837-01-27 i Götlunda socken, Örebro län, död 1904-09-28, i Tortuna socken, dotter av organisten och skolläraren Elias Nyholm och Christina Catharina Hedelin.
 • Axel, född 1832-07-11, död 1832-11-27.
 • Fredrik, född 1834-06-24 på Fullerö. Överflyttade till Nordamerika. Död.
 • Johanna Lovisa Charlotta Virginia, född 1836-05-07 på Fullerö, död 1922-09-04 i Rättvik. Gift 1863-09-03 på Fiholm med kyrkoherden i Karbennings pastorat av Västerås stift Johan Watz, född 1827-09-03 i Fellingsbro socken Örebro län, död 1891-01-05 i Karbennings prästgård.
 • Berta Maria, död 1837-07-12 på Fullerö, död 1915-01-26 i Gamleby, Kalmar län. Gift 1863-09-04 på Fiholm med egendomsförvaltaren Erik Vilhelm Johnzon, född 1831-01-29 i Stenkvista socken, Södermanlands län, död 1889-10-03 i Gamleby.

TAB 14

Adolf Fredrik Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, (son av Johan Henrik Nauckhoff, tab 1), född 1751-01-03. Auskultant i Svea hovrätt 1771-11-07. Extra ordinarie kanslist i Svea hovrätt 1771-12-05. Extra ordinarie notarie 1772-02-22. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1774-03-22. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1774-05-09. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1775-02-14. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1775-04-04. Förordnad till aktör i kanslirätten 1776-11-05. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder 1777-12-17 (introducerad 1778 under nr 2120). Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1780-06-26. Protokollssekreterare i justitierevisionen 1780-12-30. Förste expeditionssekreterare i justitierevisionen 1787-08-31. Häradshövding i Åkerbo, Tuhundra, Siende och Snävringe häraders domsaga i Västmanland 1788-11-15. Död 1830-11-06 i Västerås. Gift 1786-11-06 i Karlskrona med Maria Helena Jönsson, född 1764-04-25, död 1817-03-06 på Åsby boställe i Rytterns socken Västmanlands län, dotter av borgmästaren i Karlskrona, kommerserådet Johan Jönsson och Johanna Maria Borgh.

Barn:

 • Christina Maria, född 1787-09-02 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-07-16 Odensvik
 • Fredrika Sofia, född 1790-11-06 Valskog. Stiftsjungfru. Död ogift 1810-06-01 på Åsby.
 • Magdalena Charlotta, född 1792-03-01 på Valskog. Stiftsjungfru. Död ogift 1879-10-22 i Köping.
 • Johan Fredrik, född 1795. Major. Död 1864. Se Tab. 15
 • Anna Gustava, född 1797-09-17 på Åsby, liksom de följande syskonen. Stiftsjungfru. Död ogift 1864-05-08 Forsby
 • Henrik Adolf, född 1799 på Åsby. Överstelöjtnant. Postmästare. Död 1885. Se Tab. 24.
 • Carl Otto, född 1803-12-03 på Åsby, död 1806-04-26 på Åsby.
 • Lovisa Carolina, född 1805-06-27 på Åsby. Stiftsjungfru. Död ogift 1898-11-11 i Västervik.

TAB 15

Johan Fredrik, (son av Adolf Fredrik Nauckhoff, naturaliserad Nauckhoff, tab 14), född 1795-10-22 på Åsby i Rytterns socken, Västmanlands län. Sergeant vid Västmanlands regemente 1811-12-30. 1. Adjutant vid Västmanlands regemente 1812-04-30. Löjtnant 1815-10-24. Kapten 1826-09-21. Avsked med majors n. b. o. v. 1833-03-30. CXIVJoh:s medalj 1855-07-16. Död 1864-04-16 i Uppsala. Han deltog i kriget i Tyskland 1812–1813 samt i kriget mot Norge 1813–1814. Gift 1825-09-12 i Västerås med Hedvig Hedde-Charlotte Charlotta Axelina Printzensköld, född 1805-06-19 Ruder, död 1895-03-18 i Uppsala, dotter av kaptenen Carl Fredrik Printzensköld, och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Silfverstråle, nr 1472. Fru Nauckhoff, född Printzensköld, innehade fideikommisset Hacksta i Enköpings-Näs socken, Uppsala län.

Barn:

 • Carl Fredrik Alfred, född 1832. Kapten. Död 1922. Se Tab. 16.
 • Johan Henrik Axel, född 1834-09-18, död 1837-04-07.
 • Hans Filip Vilhelm, född 1839. Kapten. Död 1925. Se Tab. 18
 • Carl Adolf Ludvig, född 1842-01-28, död som barn.
 • Ernst Gustaf Reinhold, född 1847. Fil. doktor. Död 1919. Se Tab. 20.

TAB 16

Carl Fredrik Alfred, (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1832-02-24 Åsby. Furir vid Upplands regemente 1850-05-21. Student 1850-12-07. Officersexamen 1851-12-13. Avsked 1852-01-21. Fanjunkare vid 2. livgardet 1852-01-28. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1852-03-11. Löjtnant 1855-06-09. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1863-03-10. Bibliotekarie vid lantbruksakademien 1890–1902. RVO 1896-12-01. Död 1922-03-31 i Stockholm (Enköpings-Näs förs, Uppsala län db 6). Jordfäst i Stockholm och gravsatt i Enköpings-Näs. Innehade Hacksta fideikommiss efter moderns död 1895. Gift 1:o 1864-04-02 i Stockholm med Sofia Vilhelmina Lovén, född 1841-09-18 i i Stockholm, död 1878-11-18 i Uppsala, dotter av grosshandlaren Per Magnus Lovén och Amalia Regina Ekström. Gift 2:o 1882-11-21 i Växjö med Adelaide af Klint, född 1847-07-09 på Ö. Boråkra i Nättraby socken Blekinge län, död 1923-08-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av översten Samuel Otto Gustaf af Klint, och Elise Adelaide Dorotea Rappe.

Barn:

 • 1. Per Carl Fredrik, född 1865-04-26 på Hacksta, död på Hacksta 1865-05-08.
 • 1. Per Fredrik Adolf, född 1866-09-16 på Hacksta. Mogenhetsexamen 1884. Elev vid Marma skogsskola 1884–1885. Elev vid skogsinstitutet i Stockholm 1885-06-00. Utexaminerad 1887-06-15. Extra jägmästare 1887-09-20. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1890. Assistent i Sunnerbo revir i Kronobergs län 1890-07-08 och i Västbo revir i Jönköpings län 1892-08-04. Assistent i Gripsholms revir 1898-01-15. Jägmästare i Värends revir 1903-06-17. Förflyttad till Kalmar revir 1903-07-31. RVO 1915-06-06. Avsked 1929-07-19. Innehar Hacksta fideikommiss efter faderns död 1922. Gift 1897-06-05 i Växjö med Carin Elisabet Charlotta Fredrika Segerdahl, född 1877-12-08 Ohs, dotter av jägmästaren Carl Gustaf Fritiof Segerdahl och friherrinnan Fredrika Charlotta Sparre.
 • 1. Gustaf Johan (John), född 1867. Generalmajor. Se Tab. 17
 • 1. Clara Hedvig Amalia, född 1870-03-12 Älvssunda, död på Älvssunda 1870-03-14.

TAB 17

Johan Gustaf (John), (son av Carl Fredrik Alfred, tab 15), född 1867-11-03 Hacksta. Volontär vid 2. livgardet, 1885-02-04. Mogenhetsexamen 1885-05-20. Sergeant 1886-06-12. Elev vid krigsskolan 1886-07-19. Utexaminerad 1887-10-04. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1887-10-31. Löjtnant 1891-08-06. Aspirant vid generalstaben 1893-04-15–1895. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1902-06-13. Kapten i Göta livgarde 1902-07-04. Adjutant hos konung Oskar II 1902-12-13. RSpCIII:s O 1904-06-20. RPrKrO3kl 1904-12-22. Kapten vid Svea livgarde 1904-10-05. OIISGbmt 1907-06-06. RSO 1907-12-01. StbVO4kl 1908-04-00. RFrHL 1908. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1908-10-16. Överadjutant och major vid generalstaben 1909-02-05. Sekreterare i infanteriexercisreglementskommittén 1910-12-14–1912-08-31. Överstelöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1912-04-26. Överste och chef för Göta livgarde 1915-07-02. Ordförande i Stockholms landstormsförbund 1916–1926, dess HL 1926. KSO2kl 1919-06-06. Chef för 7. infanteribrigaden 1920-02-06. Ledamot av kommittén för utredning angående krigsdomstolarnas avskaffande 1920-08-31–1922-10-17. LKrVA 1921-04-19. Deltog i utarbetande av förslag till exercisreglenente för infanteriet 1921-12-22–1924-08-20. KSO1kl 1921-12-15. KNS:tOO2kl 1922. KVO1kl 1925-06-06. Ordförande för sakkunniga utsedda att verkställa utredning och avgiva förslag till förenkling av förvaltningsorganisationen vid arméns högre och lägre truppförband 1925-07-01–1926-05-12. Generalmajor i armén 1926-02-19. Chef för III. arméfördelningen 1926-04-23 och för västra arméfördelningen 1926-11-25. Inspektor för Skövde elementärläroverk för flickor 1927-03-08. RCXIII:sO 1928-01-28. GV:sJmt 1928-06-16, Landst. GM. 1932-10-14 beviljades avsked fr o m 932-11-04. 1933-02-17 generallöjtnant i armén. 1933–1938 ordförande i Svenska landstormsför:s central förbund. Ordförande i Svenska allmänna djurskyddsföreningen. Ordförande i Grand Hotelkoncernen, 1935-06-06. K mst S O. Stk Finl V R O. R Stb V O. Finl Sk F K. Gift 1:o 1903-10-24 i London med Alida Dorotea Berner, född i London 1877-08-21, död 1922-02-15 på Romanäs (K. Göta livgardes förs, Stockholm db), dotter av Joakim M. Berner och Davida Vilhelmina Hummel. Gift 2:o 1924-11-24 i Kristiania (Laxarby förs, Älvsborgs län vb) med Signe Stang, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1899-09-28 med kommendörkaptenen Per Hugo Huitfeldt, från vilken hon blev skild, född 1872), född 1879-02-14 Halden , Norge, dotter av godsägaren Harald Stäng och Clementine Margareta Wiel.

Barn:

 • 1. Sten Johan Gustaf, född 1904-08-26 i Stockholm, död ogift 1929-03-25 på Romanäs sanatorium , Skövde förs (db 381) och begraven i Stockholm.
 • 1. Vanda, född 1905-08-21 i Hälsingborg, död ogift 1927-06-03 på Romanäs (Skövde förs db 80). Begraven i Stockholm.
 • 1. Alida, född 1907-04-17 i Stockholm. Gift 1:o 1927-07-18 i Köpenhamn (Skövde förs, vb) med plantageägaren i Nairobi i Keniakolonien, Afrika, underlöjtnanten i livregementets till häst reserv Nils Christer Holger Aschan, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1931-01-07 (gift 2:o 1932-09-25 på Örnäs, Glunslövs förs, Malmö med grevinnan Eva Ebba Gunilla Bonde af Björnö (tab 15), i hennes 1:a gifte, född 1912-01-19 i Kungl Livgardes till häst förs, Stockholm.) född 1904-03-30 i Malmö. Gift 2:o 1931-02-27 med advokaten George Gordon, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1941-06-30, född 1896-01-15. Gift 3:o 1941-09-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb nr 200) med advokaten Carl Georg Samuel Segerstråle, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ingrid Sofia Alexandra von Post), född 1900-04-20.

TAB 18

Hans Filip Vilhelm, (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1839-10-09 Hacksta. Student i Uppsala 1859-05-27. Furir vid Upplands regemente 1859-08-24. Fanjunkare i regementet 1860-06-29. Officersexamen 1860-12-17. Underlöjtnant i regementet 1861-01-08. Löjtnant 1865-03-28. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1869. Utexaminerad 1871. Tillförordnad lärare vid Ultuna lantbruksinstitut 1871. Förste lärare vid Jönköpings läns lantbruksskola 1872–1873. Lärare vid Örebro läns folkhögskola 1873–1876. Företog en studieresa med understöd av lantbruksakademien 1874. Föreståndare för Norra Kalmar läns folkhögskola 1876–1880. Kapten 1878-06-21. Tillförordnad stadsingenjör i Enköping 1882–1893. RSO 1884-12-01. Avsked från regementet 1887-12-02. Sekreterare i Sveriges agrarförbund 1895. Redaktör för Tidning för Idrotts hästavdelning. RVO 1910-06-06. Död 1925-12-19 i Stockholm. Har av trycket utgivit åtskilliga uppsatser i ekonomi, lantbruk och husdjursskötsel, särskilt hippologi. Ägde Mosa i Lillkyrka socken, Uppsala län 1883–1894. Biogr. i Väd?. Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1876-10-09 Välinge med Nanny Augusta Maria Troili, född 1854-03-25 i Östra Fågelviks socken, Värmlands län. Död 1920-03-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av majoren Uno Johan Troili och Margareta Catharina Sofia Augusta Wärnhielm, nr 2179.

Barn:

 • Hans Torsten, född 1877. Grosshandlare. Se Tab. 19
 • Sigrid Margareta, född 1878-07-13 på Välinge. Stiftsjungfru. Gift 1905-06-08 i Stockholm med provinsialläkaren i Nässjö distrikt, med. lic. Carl Arvid Fritiof Frisell, född 1866-08-31 i Tvings socken, Blekinge län. Död 1935-12-07 i Bromma förs, Stockholm (db 240).
 • Hedvig Blenda, född 1879-09-20 i Kyrkbyn i Södra Vi socken Kalmar län. Stiftsjungfru, död 1918-05-28 i Råsunda (Solna förs db). Gift 1909-06-08 i Oskarskyrkan i Stockholm (Hedvig Eleonora förs vb) med hovrättsrådet i Svea hovrätt, RNO, jur. utredning och fil. kand. Set Otto Gustaf C:son Bjurner, i hans 1:o gifte (gift 2:o 1919-08-12 med Ruth Fredén, född 1878-11-12, dotter av kontraktsprosten i Kroppa Karl Axel Fredén och Maria Jansson), född 1880-07-14.
 • Johan Harald, född 1880-10-05 Kil. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-17. Student i Uppsala 1899. Extra ordinarie amanuens vid patologisk-anatomiska institutionen vid Karolinska institutet 1902-12-011903-05-31. Med. kand. 1903-09-12. Underläkare vid Sofiahemmet i Stockholm 1904-08-01–1904-08-31 och 1905-05-29–1905-10-03. Amanuens vid Sabbatsbergs sjukhus 1908-09-291908-12-02, 1909-03-01–1909-06-31 och 1909-10-23–1910-05-15 samt 1910-08-29–1911-05-21. Med. lic. vid Karolinska institutet 1909-05-08. Underläkare vid Sabbatsbergs sjukhus 1911-09-01–1912-06-01. Praktiserande läkare i Stockholm. ÖRKO2kl med krigsdek. 1916. PrRKM 1916. RVO 1921-01-28. KSpICO 1927-04-19. OffFrHL 1927-04-29. KMonS:tCO 1928-03-06. RNO 1928-06-16. GV:s Jmt 1928-06-16. Överläkare vid Porla brunn 1913–19. Läkare vid invalidtransporten 1915. 1931-06-06 KNO 2kl. 1932-04-19 förste livmedikus. HM Konungens läkare.

TAB 19

Hans Torsten, (son av Hans Vilhelm, tab 18), född 1877-08-11 Välinge. Genomgick Smedmans handelsinstitut 1897. Anställd hos konsul Herman Rhodin 1908. Delägare i aktiebolag Ch. Backman & C:o 1901–1906. Egen agenturrörelse sedan 1907-07-08. Verkställande direktör i aktiebolag Hammaren & C:o och i aktiebolag Charles Knutzen. Sekreterare i Vinagentföreningen 1917–1919. Ledamot av styrelsen lör Svenska vinimport- och spirituosaföreningen 1917–1918. Hovleverantör 1917. Gift 1912-11-30 i Malmö (S:t Petri förs vb) med Ester Lovisa Matilda Stenström, född i Malmö 1888-08-07, dotter av boktryckaren Jonas Axel Stenström och Matilda Catharina Cronsjoe. Barn:

 • Hans Per Lennart Torstensson, född 1913-10-31 i Stockholm, liksom systrarna.
 • Nanny Ingegerd Matilda, född 1915-12-11 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1943-06-11 i Engelbrektskyrkan, Stockholm (Engelbr. vb nr 152) med löjtnanten vid Intendenturkåren Tage Georg Gustaf Reinhold Thuresson, född 1913-09-25 i Stockholm. Kamrer. Överstelöjtnant /R. Ekonomichef i Apotekarsocieteten. RSO. DRrM. NFrM.
 • Gertrud Ebba Margareta, född 1922-06-26 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 20

Ernst Gustaf Reinhold, (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1847-01-03 på Hacksta. Student i Uppsala 1863-09-21. Deltog i en vetenskaplig expedition till Spetsbergen 1868 och en till Grönland 1871. Fil. kand. 1870-10-05. Extra ordinarie tjänsteman vid Sveriges geologiska undersökning 1871–1872. Disputerade pro gradu 1872-05-16. Docent i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet 1872-05-24. Promov. fil. doktor 1872-05-31. Avsked från docenturen 1873. Extra elev vid Stockholm bergsskola 1873. Ingenjör vid Grängesbergs gruvor 1874–1892. Föreståndare för aktiebolag Expressdynamits sprängämnesfabrik i Grängesberg i Grangärde socken, Kopparbergs län 1891–1914. RVO 1905-12-01. Död 1919-03-31 vid Uttran i Grödinge socken, Stockholms län (Enköpings Näs förs, db). Gift 1876-06-05 i Arvika med Clara Olava Sandström, född 1855-09-23 i Bogens socken, Värmlands län, död 1934-04-13 i Hagfors Kapellförs, Värmlands län (db 11) och begraven i Filipstad, dotter av bruksägaren Christian Adolf Sandström och Kerstin Gustafsson.

Barn:

 • Johan Henrik Gustafsson, född 1877. Ingenjör. Se Tab. 21
 • Sigurd Adolf Gustafsson, född 1879. Civilingenjör. Se Tab. 22.
 • Gunnar Fredrik Gustafsson, född 1881-08-10 i Grängesberg. Mogenhetsexamen 1900-05-21. Volontär vid dalregementet 05-28. Sergeant vid dalregementet 1901-08-01. Elev vid krigsskolan 1901-09-26. Fanjunkare 1902-09-02. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid dalregementet 1902-12-05. Löjtnant vid dalregementet 1905-12-02. Kapten 1918-04-05. RSO 1923-06-06. RBadZLO2kl. Major vid Hälsinge regemente 1926-09-04. Gift 1919-06-21 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med Gunhild Agnes Gustava Winge, född 1890-04-09, dotter av direktören Erik Conrad Mauritz Svensson och Hihna Augusta Korsell. Se Tab. 22 1/2
 • Sven Gustaf Gustafsson, född 1883. Kapten. Se Tab. 23
 • Ingeborg, född 1885-05-25 i Grängesberg. Stiftsjungfru. Gift 1910-02-06 i Grängesbergs förs Kopparbergs län med skogschefen vid Uddeholm aktiebolag, forstmästaren Gösta Wesslén, född 1880-06-09.
 • Per Birger Gustafsson, född 1887-07-14 i Grängesberg. Mogenhetsexamen i Örebro 1906. Elev vid Chalmerska institutet i Göteborg. Överflyttade till Nordamerika 1909. Ritare hos Royden Marble Machinery C:o. Ritkontorschet hos Frank Mossberg & C:o Atleborough, Mass., 1912. Verkstadschef hos nämnda firma 1913. Disponent för Zenite Metal C:o, Indianapolis, 1917. Återflyttade till Sverige såsom generalagent för Sverige och Danmark för Vulcan Steel Products C:o 1919. Disponent i Söderberg & Haak aktiebolag 1920. Direktör för Eskilstuna plåtförädlingsaktiebolag 1927-02-23. Gift 1911-09-23 med Maria Teseria O'Connel (Tessie) Wern, född 1890-09-06 i New York.
 • Elsa, född 1889-06-25 i Grangärde förs, Ludvika . Stiftsjungfru. Kassakontrollant i Värmlands enskilda bank 1922.
 • Hedvig, född 1890-12-02 i Grängesberg. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Gymnastiska centralinstitutet 1912-05-25. Gift 1913-08-23 i Grängesberg ]] med e. jägmästaren Samuel Johannes Hagström född 1882-09-08 i Oskarshamns förs
 • Nils Ivar Gustafsson, född 1894-03-23 i Grängesberg. Elev vid Filipstads bergsskola 1913–1914. Specialelev vid bergshögskolan 1919–1920. Kemist vid Smedjebackens valsverk, sedan ingenjör vid Hagfors järnverk. Död ogift 1926-03-26 i Filipstad (Hagfors förs, Värmlands län db).

TAB 21

Johan Henrik Gustafsson, (son av Ernst Gustaf Reinhold, tab 20), född 1877-05-18 i Grängesberg (Grangärde förs, Kopparbergs län). Mogenhetsexamen i Örebro 1896-05-05. Anställd på handelskontor i Duisburg i Tyskland 1896–1899. Handlande i Stockholm 1899-05-09. Chef för cement- och betongbyggnadsbolaget Arcus i Stockholm 1905-05-06 och i firma H. Nauckhoff & C:o 1912-06-15. Konsulterande ingenjörsverksamhet 1917-02-10. Populär-vetenskaplig föreläsare och författare. Gift 1:o 1908-07-25 i Gävle med Sigrid Maria Charlotta Roland, (gift 2:o 1921-08-22 i Hel. Trefald. förs, Gävle, vb) från vilken han 1919 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921 med generalkonsuln, RNO, RVO mm, Elis Teodor Holmberg, född 1867-12-24 i Karlstad), född 1882-07-25, dotter av majoren Otto Sixten Alfred Svensson och Anna Matilda Gabriella de Maré. Gift 2:o 1925-05-07 i Nyköpings västra förs, ]] med Gerda Catharina Bolund, född 1886-04-14. Död 1931-08-08 i Nyköpings Västra förs, Södermanlands län (db 67). Gift 3:o 1939-07-15 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb nr 191) med Olga Kristina Forsberg, född 1897-10-10 i Högbo förs, Gävle.

Barn:

 • 1. Rolf Gösta Henriksson, född 1909-05-15 i Stockholm. Se Tab. 21A.
 • 1. Stig Otto Henriksson, född 1912-12-13 på Uttran. Se Tab. 21B.

TAB 22

Sigurd Adolf Gustafsson, (son av Ernst Gustaf Reinhold, tab 20), född 1879-09-14 i Grängesberg. Utexaminerad från tekniska elementarskolan i Örebro 1897. Elev vid tekniska högskolan 1897. Utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 1900. Biträdande ingenjör vid aktiebolag Expressdynamits sprängämnesfabrik i Grängesberg 1900–1906. Svenska teknologföreningens Polhemsmedalj i guld 1904. Förste ingenjör och föreståndare för Nitroglycerinaktiebolags sprängämnesfabrik vid Vinterviken 1906-07-01. Överingenjör och teknisk chef för nämnda bolags samtliga fabriker 1915. Ledamot av styrelsen för statens provningsanstalt 1918. LIVA 1919. Ledamot av styrelsen för Svenska teknologföreningen 1919, dess ordförande 1929. Ledamot av styrelsen för tekniska högskolan 1921. RVO 1921-06-06. Verkställande direktör för Nitroglycerinaktiebolaget 1921. Vice ordförande i Sveriges kemiska industrikontor 1921 och i kemistsamfundet 1929. 1921 led. av styrelsen för AB Bofors Nobelkrut. 1934 led. av styrelsen för AB Bofors. KVO 2kl 1930. KFinlVRO 1kl. FFrK 2kl. LVA. LVS. Filosofie hedersdoktor 1942-05-30. Gift 1907-11-09 i Hörkens kapellförs Örebro län med Gerda Metta Maria Rosén, född 1883-01-21 vid Öxnereds järnvägsstation i Vassända-Naglums socken, Älvsborgs län, dotter av stationsinspektoren Alfred Bernhard Conrad Rosén och Jenny Viktoria Lagerström.

Barn:

 • Bengt Gösta, född 1908-12-07 i Vinterviken i Brännkyrka socken, liksom systern. Se Tab. 22A.
 • Berit Margareta, född 1910-03-08 i Vinterviken i Brännkyrka socken, Stockholm (fb 74). Vävlärarinna. Gift 1937-08-21 i Nora kyrka, Nora bergs förs, Örebro län (vb nr 24) med arkitekten Cyril Lars Fredrik Stackell, född 1903-12-18 i Finland

TAB 22 1/2

Gunnar Fredrik Gustafsson, (son av Ernst Gustaf Reinhold tab 20), född 1881-08-10 i Grängesberg. Studentexamen 1900-05-21. Volontär vid dalregementet 1900-05-28. Sergeant vid dalregementet 1901-08-01. Elev vid Krigsskolan 1901-09-26. Fanjunkare 1902-09-02. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid dalregementet 1902-12-05. Löjtnant vid dalregementet 1905-12-02. Kapten 1918-04-05. RSO 1923-06-06. RBadZLO2kl. Major vid Hälsinge regemente 1926-09-04. Överstelöjtnant i armén 1930-06-27. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1933-10-20. Överste i IV militärområdets reserv 1936-08-29. Försvarsassistent hos länsstyrelsen i Uppsala. Jaktvårdskonsulent i Uppsala. Finl.SkFK. 3 GM. 8 SM. Försvarsassistent i Uppsala län. Överste i reserven. RVO 1943-06-05. Gift 1919-06-26 i Engelbrektskyrkan i Stockholm d:o med Gunhild Agnes Gustafva (Gulli) Winge född 1890-04-09 i Stockholm, av direktören Erik Conrad Mauritz Svensson och Hilma Augusta Korsell.

Barn:

 • Dotter, född 1924-05-08 i Kristine förs, Falun ]], död 1924-05-08 i Kristine förs, Falun (db nr 43).

TAB 23

Sven Gustaf Gustafsson, (son av Ernst Gustaf Reinhold, tab 20), född 1883-08-16 i Grängesberg, Grangärde förs, Kopparbergs län. Mogenhetsexamen i Örebro 1904-05-30. Volontär vid dalregementet 1904-06-08. Elev vid krigsskolan 1905-10-05. Fanjunkare 1906-08-28. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid Göta livgarde 1906-12-14. RBadZ LO2kl 1909. Löjtnant vid Göta livgarde 1910-09-12. Löjtnant på reservstat vid samma regemente 1918-11-27. Kapten på nämnda reservstat 1920-10-11. Kapten i regementet 1921-02-25. RBLeopO m sv 1926. Kapten vid Svea livgarde 1927-06-27. RSO 1927-09-15. SkmG. Död 1934-03-16 afsked fr o m 1934-06-08. 1938-10-01 major i armén. Expeditionsofficer vid Stockholms luftvärnsregemente. GM. 3SM. Gift 1912-04-02 i Arboga stadskyrka ]] med Anna Lundborg, född 1884-05-13 i Arboga, dotter av grosshandlaren Johan Albert Lundborg och Carolina Vilhelmina Wolffenstein.

Barn:

 • Hans Gösta Svensson, född 1913-04-27 i Stockholm, liksom systrarna. Se Tab. 23A.
 • Brita, född tvilling 1915-09-21 i Arboga (Stockholm, K. Göta livgardes förs, fb 12). 1935-05-14 avlagt studentexamen i Stockholm. Gymnastikdirektör. Laboratorieassistent. Forskning i klinisk kemi 1939.
 • Greta, född tvilling 1915-09-21 i Arboga (Stockholm., K. Göta livgardes förs, fb 11). Anställd hos Stockholms enskilda bankaktiebolag. Gift 1943-04-02 i Oscars förs, Stockholm (vb nr 93) med Håkan Oskar Utterström, född 1903-10-18 i Wasa, Finland. Studentexamen i Stockholm 1922. jur. kandidat examen 1929. Fr o m 1936 innehavare av advokatfirman Håkan Utterström. Son av grosshandlaren Oscar Utterström och Gerda Wåhlberg.

TAB 24

Henrik Adolf, (son av Adolf Fredrik, tab 14), född 1799-10-12 Asby. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad 1817-09-23. Fänrik vid livregementets grenadjärkår 1817-09-30 och vid dalregementet 1817-10-28. Transporterad till Västmanlands regemente 1818-04-18. Löjtnant Västmanlands regemente 1826-02-31. Kapten 1835-06-30. RRS:tVIO4kl. Avsked 1845-01-30. 2. Major vid Västmanlands regemente 1845-02-17. RSO 1850-06-26. Överstelöjtnant i armén 1854-09-19. Postmästare i Köping 1857-10-30. Avsked från postmästartjänsten 1874-09-18. Död 1885-09-04 i Köping. Gift 1:o 1841-08-01 Beckershov med Maria Carolina Charlotta Arfvedson , född 1817-03-09 på nämnda egendom, död 1842-06-09 i Sala, dotter av bruksägaren Martin Abraham Arfwedson och Maria Charlotta Gjers. Gift 2:o 1845-03-11 i Arboga med Agnes Carolina Montan, född 1820-08-01 i Arboga, död 1887-04-15 i Stockholm, dotter av lagmannen Erik Vilhelm Montan och Christina Charlotta Wahrenberg.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, född 1842-05-13 i Sala. Död 1930-03-00 Veda och begraven i Köping. Gift 1872-11-06 i Stockholm med kaptenen Henrik Alexander Sebastian Tham, född 1831, död 1890.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: