Von Schoting nr 1830

Från Adelsvapen-Wiki

1830.jpg

Adliga ätten von Schoting nr 1830

Adlad 1727-08-04, introducerad 1727.

TAB 1

Johan von Schoting. (översiktstab. 1–5). Bodde i Flandern.

Barn:

 • Rolof von Schoting. (översiktstab. 1). Kom till Sverige och nedsatte sig i Göteborg, där han blev rådman. Död 1643-09-19. Gift med Gertrud Diedrichsdotter von Heimskirch, död 1634-07-10.

Barn:

 • Timon von Schoting, (översiktstab. 1), född 1603. Rådman i Göteborg 1640. Död 1675-10-04 i Göteborg. Gift 1:o 1623-03-09, i Göteborg med Clara Du Rées, född 1603-03-08 i Amsterdam, död 1642-09-05 i Göteborg, dotter av justitiepresidenten i Göteborg Jakob Du Rées och Maria von Sommern samt syster till justitiepresidenten Arnold Du Rées, naturaliserad Du Rées. nr 773. Gift 2:o med Barbara Peatze, född 1610-09-12, död 1658-02-12.

Barn:

 • 1. Paul von Schoting, (översiktstab. 3), född 1629-02-16. Handelsman i Ronneby. Död 1677-11-25. Gift 1656-06-25 med Catharina Wolter von Westhausen, född 1638-02-28 i Ronneby, död 1722-01-07.

Barn:

 • Jakob von Schoting, (översiktstab. 3), född 1661-10-20 i Ronneby. Handelsman i Stockholm. Gift 1688-01-03 med Magdalena Leijel, dotter av handlanden i Stockholm Adam Patriksson Leijel och Helena Radou samt kusin till herrarna Leijel, naturaliserad Leijel, 1532 och 1533.

Barn:

 • Adam von Schoting, adlad von Schoting, (översiktstab. 5), döpt 1689-11-04 i Stockholm. Underofficer vid Seulenbergs sachsiska infanteribataljon 1707-05-00 och vid sachsiska infanteriregementet 170(8). Fänrik vid Södermanlands regemente 1709-10-07. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1710-02-11. Regementskvartermästare 1710-05-13. Sekundkapten 1712-10-18. Konfirmationsfullmakt 1717-04-07. Premiärkapten 1718-09-03. Adlad 1727-08-04 (introducerad 1727 under nr 1830). Major 1741-10-14. Död 1748-11-06 Edeby och begraven 1748-12-09 i Björkviks kyrka, men 1749-03-04 förd till Strängnäs att nedsättas i Stiernerooska graven i domkyrkan i Strängnäs. Han blev RSO 1748-01-07 eller dagen efter sedan han dött. 'Han var med vid Hälsingborg, Gadebusch och Tönningen, där han blev fången, ävensom i fälttågen i Norge 1716 och 1718, i träffningen vid Södra Stäket 1719 och i finska kriget på 1740-talet samt hade blivit tvenne gånger blesserad.' Gift 1718 med Sara Stierneroos, född 1687-03-19, död 1760-01-28, dotter av lagmannen Johan Berelius, adlad Stierneroos, B, och Maria Hobe.

Barn:

 • Johan Adam, (översiktstab. 5), född 1719-12-04, död 1720-04-17.
 • Carl Fredrik, född 1721-05-05 Vänga by i Björnlunda socken, Södermanlands län. Antagen till krigstjänst 1733. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1737-01-10. Sergeant vid Södermanlands regemente 1740-06-18. Interimsfänrik 1741-10-27. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Stabslöjtnant 1753-09-27. Stabskapten 1761-12-08. Regementskvartermästare 1762-05-26. Kapten 1767. RSO 1767-11-23. Avsked 1772-05-06. Död ogift 1778-02-13, Dalby. Han bevistade bl a pommerska sjuåriga kriget.
 • En son, född 1722-09-05, död genast utan erhållet dop.
 • Maria Judit, född 1723-11-03, död 1787-05-06 på Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län. Gift med kaptenen vid Södermanlands regemente Peter Zetterström, född 1723, död 1766-03-29 i Stockholm.
 • Albrekt, född 1725-02-27. Volontär vid fortifikationen. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1745-10-08. Löjtnant i fransk tjänst. Död ogift 1746-10-29.
 • Adam Jakob, född 1731. Kapten. Död 1808. Se Tab. 2

TAB 2

Adam Jakob, (son av Adam von Schoting, adlad von Schoting, Tab. 1), född 1731-07-10. Volontär 1767 1744. Sergeant 1767 1747. Livdrabant 1750-09-19. Kaptens avsked 1765-12-17. RSO 1770-04-28 med valspråk: Skada ingen. Död 1808-11-05 på Ekolsund. Gift 1:o 1753 med Brita Margareta Lilliehöök af Fårdala, född 1729-04-28, död 1777-08-29 på Sundbyholms kungsgård i Sundby socken, Södermanlands län, dotter av amiralitetslöjtnanten Carl Mauritz Lilliehöök af Fårdala, nr i, och Johanna Lovisa von Brandt. Gift 2:o 1779-11-21 i Stockholm med sina kusiners mäns brorsdotter Catharina Hauswolff, adlad och adopterad von Hauswolff, född 1754-07-24, död 1795-05-05 på Krägga i Övergrans socken, Uppsala län, dotter av kyrkoherden i Klara församling, Stockholm Justus Christoffer Hauswolff och Dorotea Charlotta Boij.

Barn:

 • 1. Carl Adam, född 1753. Löjtnant. Död 1818. Se Tab. 3
 • 1. Vilhelm Ludvig, född 1755-10-11, död 1755-11-03.
 • 1. Johanna Maria, född 1757-11-11, död 1762-04-09.
 • 1. Margareta Eleonora, född 1761-01-09, död 1796-11-13 på Sundbyholms kungsgård. Gift 1779-06-17, med kaptenen Carl Gustaf Gyllenhammar, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1816.
 • 1. Per Fredrik, född 1763-11-01, död som barn.
 • 1. Sofia Lovisa, född 1768, död ogift 1799-03-29, på Sundbyholm.
 • 2. Justus Christoffer, född 1780. Generaladjutant. Död 1847. Se Tab. 8.

TAB 3

Carl Adam, (son av Adam Jakob, Tab. 2), född 1753-09-28 i Bettna socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1764-09-21. Underofficer vid Södermanlands regemente 1767-11-19. Sergeant 1771-03-29. Fänrik 1776-10-22. Premiäradjutant 1779-10-19. Löjtnant. Avsked 1788-07-23. Död 1818-08-16 Stensholm. Gift 1:o 1784-12-02 med Maria Elisabet Barvander i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1782 med registratorn i Svea hovrätt, assessorn Jakob Marschell i hans 3:e gifte, född 1710-12-30 Dalkarlså, död 1782-10-14 på Berga), dotter av kyrkoherden i Frustuna och Kättnäs församlingars pastorat av Strängnäs stift Laurentius Barvander och Anna Margareta Nybom. Gift 2:o 1805-09-01 på Stensholm med Sofia Albertina Lytkie, född 1785, död 1813-12-06 på Stensholm, dotter av sjökaptenen Peter Lytkie. Gift 3:o 1814-06-24 i Barva kyrka, Södermanlands län med Maria Catharina Lilliestråle, född 1791-11-26 på Äleby i Ytterselö socken, Stockholms län, död 1822-03-29 på Stensholm, dotter av majoren Carl Ingemund Lilliestråle, och hans 1:a fru Eleonora Winberg.

Barn:

 • 2. Johan Adam Carl, född 1807. Godsägare. Död 1854. Se Tab. 4.
 • 2. Fredrik Christoffer, född 1807-12-22, död 1809-03-22 Fässlinge
 • 2. Adolf Filip, född 1808-12-13 på Fässlinge, död på Fässlinge 1809-03-17.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1809-12-10 på Fässlinge. Förare vid Södermanlands regemente 1826-10-30. Avsked 1831-03-28. Död ogift 1844-12-03.
 • 2. Maria Sofia Augusta, född 1811-02-20, död 1811-07-03 på Stensholm.
 • 2. August Mauritz Peter, född 1812-06-07 på Stensholm, död på Stensholm 1812-08-14.
 • 2. Sofia Charlotta, född 1813-06-19 på Stensholm, död på Stensholm 1813-08-07.
 • 3. Maria Charlotta Vilhelmina, född 1815-06-02 på Stensholm, död på Stensholm 1816-01-29.
 • 3. Adolf Ingemund, född 1816-12-25 på Stensholm, död på Stensholm 1821-01-27.

TAB 4

Johan Adam Carl, (son av Carl Adam, Tab. 3), född 1807-01-24 Fässlinge. Ägde fäderneegendomen Stensholm i Jäders socken. Död Stensholm i Jäders socken 1854-10-20 av kolera, natten efter hemkomsten från en resa till Stockholm. Gift 1830-10-17 med Catharina Charlotta Törnblom, född 1810-09-29 i Badelunda socken, Västmanlands län, död 1889-05-09 på Sköldnäs i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, dotter av en godsägare Törnblom.

Barn:

 • Augusta Charlotta, född 1832-02-02 på Stensholm, död 1920-02-20 i Norrköping. Gift 1858-08-21 i Strängnäs domkyrka med kamreraren Otto Georg Cederblad, född 1828-12-24 i Hammarby socken, Södermanlands län, död 1888-04-04 i Norrköping.
 • Catharina Sofia, född 1840-08-21 på Stensholm, död på Stensholm 1843-11-16.
 • Hilda Adamina, född 1844-11-11 på Stensholm, 11923-01-13 i Stockholm. Gift 1867-07-08 i Strängnäs med kronolänsmannen i Oppunda härads västra distrikt i Södermanlands län Carl Melkior Wahlin, född 1832-01-04 i Norrköping, död 1916-11-21 i Stockholm.
 • Carl Adam Justus, född 1846. Major. Död 1929. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Adam Justus, (son av Johan Adam Carl, Tab. 4), född 1846-06-04. på Stensholm. Kadett vid Karlberg 1867-06-01. Utexaminerad 1873-10-16. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarkår, nu regemente 1873-10-24. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarkår, nu regemente 1875-08-06. Gymnastiklärare vid Norrtälje lägre allmän läroverk 1875–1877. Förvaltare vid Rådmansö kungsgård 1881–1885. Kapten 1887-08-11. RSO 1896-12-01. Befälhavare för Östersunds västra rullföringsområde 1902–1914. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1903-10-30. Major i armén 1907-04-19. Avsked ur armén 1914. Död 1929-07-30 i Uppsala. Gift 1881-09-04 i Norrtälje med Louisa Alma Teresia Lindqvister, född 1856-10-30 i Nora, död 1928-10-09 i Uppsala, dotter av bergsnotarien Gustaf Adolf Leonard Lindqvister och Augusta Teresia Tronet.

Barn:

 • Gustaf Adam Sixten, född 1884. Kapten. Se Tab. 6
 • Ragnar Adam Justus, född 1886. Forstmästare. Död 1925. Se Tab. 7.

TAB 6

Gustaf Adam Sixten, (son av Carl Adam Justus, Tab. 5), född 1884-05-07 i Norrtälje. Mogenhetsexamen 1904-05-27. Volontär vid Jämtlands fältjägarregemente 1904-06-06. Kadett vid Karlberg 1904. Officersexamen 1906-11-30. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1906-12-14. Löjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1911-04-21. Gymnastiklärarexamen 1912-06-10, och gymnastikdirektörsexamen 1913-06-10. Gymnastiklärare vid Östersunds folkskolor sedan 1914. Statens gymnastikinspektör 1915–1926. Kapten 1918-08-14. RSO 1927-06-06. Avsked 1934-05-31. Major i armén s.d. Försvarsassistent hos länsstyrelsen i Jämtlands län 1937-08-00. Militärassistent hos länsstyrelsen i Jämtlands län 1944-12-07, död 1945-07-31 i Östersund. Gift 1:o 1916-06-21 i Gustaf Adolfs kyrka Stockholm, (Gustaf Fredriks förs., Stockholm, vb) med Inez Charlotta Barkman, född 1887-06-16 i Brunflo socken, Jämtlands län, död 1941-01-17 i Östersund, (db nr 10), dotter av förste lantmätaren Nils Gustaf Barkman och Nelly Charlotta Vide. Gift 2:o 1942-02-15 i Bromma kyrka med Ingrid Holmer, född 1901-09-09 i Jämtland.

Barn:

 • Eivor Charlotta, född 1918-03-12 i Östersund.
 • Elsa Louise, född 1921-09-22 i Östersund, död i Östersund 1924-01-02 ,.
 • Erna Louise, född 1925-07-24 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Lärarinna.

TAB 7

Ragnar Adam Justas, (son av Carl Adam Justus, Tab. 5), född 1886-01-10 i Rådmansö socken, Stockholms län. Forstmästare. Död 1925-08-26 i Bollnäs förs., Gävleborgs län,. Gift 1917-12-23 i Stockholm (Ljusdals förs., Gävleborgs län, vb) med Inez Augusta Nilson, född 1891-09-09 i Ljusdals förs., Gävleborgs län. Förest. hem f. utvecklingsstörda barn i Norberg under 35 år, dotter av speditören Olof Fredrik Nilsson och Hilda Charlotta Hofstedt.

Barn:

 • Vera Hilda Louise, född 1919-08-24 i Lits socken, Jämtlands län. Studentexamen vid Södermalms högre lärov. f. flickor i Stockholm 1938-06-10. Studerande. Journalist. Gift 1940-05-19 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm (Norbergs förs, Västmanlands län, vb nr 30) med komministern i Norbergs förs, Västmanlands län, teol. o. filosofie kandidaten Arne Edvard Forsberg, född 1906-05-19 i Hedvigs förs, Östergötlands län. LNO. Po1FK.
 • Irma Gerda Louise, född 1921-08-21 i Lits socken, Jämtlands län,. Gift 1943-03-20 i Stockholm (Norbergs förs., Västmanlands län, vb nr 18) med statskartografen Per Erik Welander, född 1913-10-03 i Västmanlands län. Tekn. licentiat. Byrådir v Rikets Allmänna Kartverk.
 • Sture Adam Justus, född 1924-06-16 i Östersund. Se Tab. 7 A

TAB 8

Justus Christoffer, (son av Adam Jakob, Tab. 2), född 1780-10-24 Husby. Sergeant vid Södermanlands regemente 1795-05-06. Page vid kungliga hovet 1798-12-03. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1799-03-18. Löjtnant i armén 1802-05-06. Ryttmästare vid skånska karabinjärregementet 1810-09-18. 3. Major vid skånska karabinjärregementet 1816-10-08. RSO 1818-05-20. Överstelöjtnant vid skånska dragonregementet 1821-11-05. Överste i armén 1828-08-21. Överste och chef för regementet 1835-03-13. Generaladjutant 1838-01-28. Avsked 1840-02-15. Död 1847-03-15 Fluxerum. Gift 1:o 1817-03-14 i Stockholm med Augusta Fredrika Dævel, född 1787-06-05, död 1818-09-09 Vollsjö efter barnsäng, dotter av kaptenen vid fortifikationen Fredrik Ludvig Dævel och Hedvig Catharina Wertmüller. Gift 2:o 1822-03-02 Rögle med Petronella Gustava Flinck, född 1790-01-14, död 1858-01-16 Mjönäs s län, dotter av lagmannen i Skåne Magnus Flinck och Mariana Hegardt.

Barn:

 • 1. Catharina Augusta Fredrika, född 1818-08-27 på Vollsjö, död 1853-03-18 i Ystad. Gift 1850-07-05 på Fluxerum med överstelöjtnanten Lars Fredrik af Petersens, i hans 1:a gifte, född 1807, död 1891.
 • 2. Vilhelmina Gunilla Ulrika (Helma), född 1823-03-25 på Rögle, död 1911-07-04 på Mjönäs, Vånsa förs., Kristianstads förs.,. Gift 1854-05-21 i Ängelholm med sin kusin, vice häradshövdingen, friherre Carl Bernhard Ulrik von Düben, född 1818, död 1888.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.