:

Odelstierna nr 1362

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Odelstierna nr 1362

Adlad 1698-05-04 introd. 1699.

Odelstierna A136200.png

TAB A

Lars 'Bonde i Flintstorp (?) i Askims härad i Västergötland'.

Barn:

 • Laurentius Laurentii. Kyrkoherde i Örby pastorat av Göteborgs stift. Prost. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Gift med Carin Bengtsdotter. Dotter av Bengt Klockgjutare i Jönköping.

Barn:

 • Haquinus Laurentii, född 1590 i Örby prästgård. Inskrevs i Jönköpings skola 1600, i Nylödöse 1602 och i Skara 1603. Kollega vid Skara skola 1615. Prästvigd s. å. Kyrkoherde i Ods pastorat av Skara stift 1616. Prost över Gäsene och Redvägs härader 1635, tillika över Ås härad 1652 samt Vilskes och Frökinds härader 1656. Död 1657-06-10 [Hm]. Gift 1619 med Tolla Toresdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1609 med kyrkoherden i Dala pastorat av Skara stift, filosofie kandidat Ericus Magni, född 1576, död 1617-05-10), född 1590, död 1651 i Ods prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden i Rångedala pastorat av Skara stift Torerus Laurentii, av gammal västgötaadel, och Ingegerd Eriksdotter (Ikorn) samt syster till häradshövdingen Tore Olofsson, adlad Ollonberg. Alla hennes barn, av båda giftena, kallade sig efter födelseorten Odhelius.

Barn:


TAB 1

Ericus Haquini Odhelius (son av Haquinus Laurentii, Tab A), född 1620-04-21 i Ods prästgård. Inskrevs i Skara skola 1628. Student i Uppsala 1636-10-18. Prästvigd 1639. Filosofie mag. 1646. Svensk legationspredikant i Paris 1647. Teol. adjunkt vid Uppsala akademi 1648. Extra ordinarie teol. professor därst. 1652-02-07. Ord. teol. professor 1655-06-16. Teol. doktor 1656-06-17. Tillika kyrkoherde i Börje prebendepastorat s. å. och i Danmarks prebendepastorat 1660. Kyrkoherde vid S:t Nikolai eller Storkyrkan i Stockholm samt preses i Stockholms stads konsistorium 1665-03-17. Död innan tillträdet 1666-07-31 i Hamburg under resa till varma baden i Aachen samt begraven s. å. 11/9 i Uppsala domkyrka, där över honom är uppsatt ett svart marmorepitafium med latinsk påskrift samt hans gravsten ses, likaledes med latinsk inskrift. 'Han var stor teolog, skicklig orientalist och lycklig latinsk poet samt en bland de lärdaste svenskar på sin tid. Förordnades också 1663 av k. regeringen att vederlägga biskoparna Johannis Matthise och Johannis Terseri i utgivna skrifter yttrade irrmeningar.' Gift 1652-08-08 i Västerås med Margareta Laurelia, 'som kunde skriva och tala latin' (gift 2:o 1668-01-14 med biskopen i Västerås stift, teol. doktor Nikolaus Rudbeckius i hans 3:e gifte, född 1622-01-05 i Västerås, död där 1676-09-02, broder till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck), född 1634-03-21 i Uppsala, död 1680-05-01 i Västerås och begraven s. å. i juli i domkyrkan därst., dotter av biskopen i Västerås stift, teol. doktor Olaus Laurelius och Margareta Kenicia samt syster till översten Lars Laurelius, adlad Lagersköld.

Barn:

 • Erik Odhelius (översiktstab 3), adlad Odelstierna, född 1661-01-26 i Uppsala. Student därst.1 1666-12-08. Disp. 1683. Utländska resor 1683–1687-08-00. Med. doktor i Reims 1687. Auskultant i bergskollegium s. å. i sept. T. f. proberare i bergskollegium s. å. Bergmästare i Nya Kopparberg 1688-05-30. Tillika direktör vid Hällefors silververk 1689-03-12. Ånyo utrikes resor 1690-03-00–1693-10-00. Bergmästare i Öster- och Västerbergsslagen 1691-02-21. Assessor i bergskollegium 1695-06-04. Adlad 1698-05-04 (introd. 1699 under nr 1362). Död 1704-10-12 i Stockholm och begraven i Västerås domkyrka, där hans vapen i gravkoret uppsattes [Ab]. 'Han utgav 1683-04-21 i Uppsala en disputation om magnetismen och försvarade den grundligen och med en alldeles ovanlig färdighet på prydlig latin emot alla opponenter, varibland voro ärkebiskopen och de flesta professorerna. Reste s. å. utrikes och ökade sina kunskaper i apotekarkonsten hos den berömde apotekaren Henr. Linck i Leipzig samt gjorde i Freiberg så stora framsteg i bergsvetenskapen, att han av den kurfurstl. proberaren Gabr. Süssmilch blev gjord till mästare i samma vetenskap. Sändes 1690 såSom den förfarnaste bergsman i riket, av konung Carl XI försedd med 1,000 rdr respenningar årligen, åter utomlands, då han besökte de flesta europeiska länder, ända till Ungern, Italien och Spanien, samt författade efter hemkomsten 1692 en beskrivning över sin resa, som innehåller de raraste upptäckter i bergsväsendet och förvaras i bergskollegii arkiv.'. Gift 1695 med Margareta Schomisra, född 1671-01-05, dotter av penningräknaren Henrik Schomserus.

Barn:

 • Margareta, född 1700-03-30, död 1704-11-00.
 • Carl, född 1702-10-24. Student i Uppsala1 1712-03-08. Arklimästare vid amiralitetet 1722-10-30. Död ogift under utrikes resor och begraven på franska kusten.

TAB 2

Erik, (son av Erik Odhelius, adlad Odelstierna, tab 1), född 1696-11-12 i Stockholm. Student i Uppsala1 1709-03-08. Auskultant i bergskollegium 1715-10-01. Stipendiat i kemien2 1720-06-23. Notarie 1722-04-11. Avsked 1729-12-02. Död 1730-04-13 i Stockholm. Gift 1721-11-21 med Anna Elisabet Leijel, född 1696-04-27 på Älvkarleö bruk i Älvkarleby socken, Uppsala län. Död 1762-04-20 på Nya gården i Älvkarleby, dotter av bergsrådet David Leijel, adlad Leijel, och Margareta Lundia.

Barn:

 • Erik, född 1723. Bergmästare. Död 1805. Se Tab. 3
 • Margareta, född 1725-01-22 i Stockholm, död 1730-03-00 Närlinge
 • Carl, född 1726-12-24 i Stockholm. Student i Uppsala1 1732-06-19. Volontär vid artilleriet 1745. Sergeant därst. 1747-06-14. Adjutant vid artilleriet på Gotland s. å. 6/8 och vid artilleriet i Stockholm 1756-08-15. Löjtnant vid artilleriet i Landskrona s. å. 18/12 och åter vid artilleriet i Stockholm 1757-09-19. Död ogift 1763-11-29 i sistnämnda stad.
 • Catharina Elisabet, född 1729-02-03 på Nya gården i Älvkarleby socken, död 1800-12-18 i Eskilstuna. Gift 1758-11-30 med direktören vid svartsmidet, sedan bergsrådet, RVO, Sven Rinman, född 17201-06-02 i Uppsala, död 1792-12-10 i Eskilstuna.

TAB 3

Erik, (son av Erik, tab 2), född 1723-03-16 i Stockholm. Student i Uppsala1 1732-06-19. Auskultant i bergskollegium 1741-10-13. Inspektor över Garpenbergs kopparverk 1744-09-01. Bergsfogde därst. 1747-02-07. Geschworner därst. 1748-01-29. Direktör vid Stjärnfors silver- och kopparverk i Nya Kopparbergs socken 1749-10-01. Geschworner i Nya Kopparbergs bergmästardöme 1753-01-23. Tillika övergeschworner i Nora och Lindes bergmästardöme 1756-08-18. Bergmästare i Västerbotten och Lappmarkerna 1760-07-21 och i Nya Kopparbergs bergslag 1761-05-05. Avsked 1793-04-16. Död 1805-09-19 i Arboga. Gift 1:o 1750-12-11 på Garpenbergs bruk i Garpenbergs socken, Kopparbergs län med Clara Barbara Kihlman, född 1731-10-25 i Garpenberg, död 1757-04-07 på Högfors gård i Nya Kopparbergs socken, Kopparbergs län, dotter av inspektören Lars Kihlman på Garpenberg och Justina Heijke. Gift 2:o 1763-02-01 med 1:a fruns syssling Maria Charlotta Heijke, född 1738-08-14, död 1807-04-27 i Arboga, dotter av brukspatronen på Yxe bruk i Lindes landsförsaml., Örebro län Carl Detlofsson Heijke (av samma släkt som adl. ätten Heijkenskjöld) och Birgitta Norrdal.

Barn:

 • 1. Erik, född 1751-03-14 vid Garpenbergs bruk, död där s. å. 30/12.
 • 1. Carl, född 1753. Professor. Död 1795. Se Tab. 4
 • 1. Lars, född 1755-10-20. Student i Uppsala1 17662-03-29. Auskultant i bergskollegium 1774-04-14. Biträde åt bergsrådet Sven Rinman. Död ogift 1777-04-16 på Storagården vid Nya Kopparberg.
 • 2. Elisabet Brita, född 1763-12-24 på Storagården, död ogift 1848-02-02 i Arboga.
 • 2. Clara Maria, född 1765-01-13 på Storagården, död ogift 1847-01-18 i Arboga.
 • 2. Erik, född 1766-02-13, död s. å. 9/6.
 • 2. Beata Charlotta, född 1767-04-18, död ogift 1851-10-02.
 • 2. Gustaf, född 1769-02-09, död s. å. 15/10.
 • 2. Olof, född 1770-04-01 på Storagården. Student i Uppsala1 1780-04-01. Fänrik vid dalfrikåren 1788, vid storamiralens regemente 1789 och vid Åbo läns infanteriregemente 1791-12-20. Reste med tillstånd därifrån över till Stockholm 1794, men försvann sedan utan att det är känt, vart han tagit vägen. Avförd ur regementets rullor 1796-10-26.
 • 2. Fredrik, född 1771-04-10, död 1772-04-02.
 • 2. Eva Sofia, född 1773-04-21 på Storagården, död ogift 1806-09-10 i Stockholm.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1774. Fänrik. Död 1828. Se Tab. 5.
 • 2. Margareta Juliana, född 1776-02-15 på Storagården, död där s. å. 24/11.
 • 2. Svante, född tvilling 1777-07-19. Student i Uppsala 1797. Jur. examen s. å. Auskultant i bergskollegium s. å. 12/6. Vice notarie därst. 1799-04-30. Ord. notarie 1801-11-06. Erhöll lön som sådan 1807-12-17. Stipendiat i mekaniken 1803-11-07. Bergmästares karaktär 1812-01-16. Protonotarie i förutn. kollegium s. å. 30/12. Död ogift 1828-10-16 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm [Ab].
 • 2. Detlof, född 1777. Bergmästare. Död 1855. Se Tab. 6

TAB 4

Carl, (son av Erik, tab 3), född 1753-09-04 vid Stjärnfors i Nya Kopparbergs socken, Kopparbergs län. Hantlangare vid artilleriet 1759-02-23. Student i Uppsala1 1763-03-22. Furir därst. 1766-07-18. Sergeant 1768-08-10. Styckjunkare 1772-01-28. Underlöjtnant s. å. 8/7. RSO s. å. 12/9. Löjtnant 1782-02-20. Professors titel 1783-09-17. Informationskapten vid artilleriet 1787-03-07. LVA 1795-02-18. Död s. å. 29/8 i Stockholm. 'Han var under regementsförändringen i Stockholm i aug. 1772 kommenderad att försvara Ladugårdslandsbron. Blev 1794 lärare i artillerivetenskap för konung Gustaf IV Adolf med 3,000 rdrs lön. Har författat Föreläsningar i artilleriet. Anlade en optisk fabrik i Stockholm, den enda på sin tid i Sverige.' Gift 1780-11-21 i Stockholm med Ebba Christina Wrangel af Säg och Waschel, född 1762-11-30 i Karlskrona, död 1794-02-15, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Ulrik Wrangel af Sag och Waschel, nr 1850, och Christina Barbara von Stauden.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1781-12-01 i Stockholm, död där 1783-12-10.
 • Ebba Gustava, född 1783-11-12. Stiftsjungfru. Död 1806-01-16 i Stockholm. Gift 1804-05-31 i Norrköping med majoren Casper Tham, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1805.
 • Lovisa, född 1785-10-25. Stiftsjungfru. Död 1826-12-08. Gift 1807-09-15 Lövsätra med grosshandlaren i Bordeaux Johan Gottfried Lewin, född 1767, död 1827.
 • Erik Gustaf, född 1787-04-11 i Stockholm. Styckjunkare vid Svea artilleriregemente 1794-07-15. Artilleriofficersexamen 1801-12-18. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1803-04-27. Löjtnant därst. 1810-11-02. Avsked 1811-07-02. Död 1812-02-29 i Stockholm. Bevistade kriget i Pommern 1807 och var 1808 kommenderad vid västra armén.
 • Carl Christoffer, född 1789-07-18, död s. å. 31/7.
 • Aurora, född 1791-07-19. Stiftsjungfru. Död 1845-11-20 (1845-11-22) i Stockholm. Gift 1816-09-08 Eknäs
 • Julia, född tvilling 1793-07-28, död 1794-05-15.
 • Sofia, född tvilling 1793-07-28. Stiftsjungfru. Död 1862-02-08. Gift 1828-06-22 Vretland med komministern i Gävle Gabriel Julius Nordquist, född 1791-09-15 i Lillkyrka socken, Uppsala län, död 1834-03-12 i Gävle.

TAB 5

Fredrik Vilhelm, (son av Erik, tab 3), född 1774-09-10 Storagården. Student i Uppsala 1782. Jur. examen 1790 hösten. Volontär vid husarregementet 1794. Var 1823 fänrik vid Gotlands nationalbeväring. Död 1828-11-01 i Söderhamn. Gift med Helena Hjelte, född 1782, död 1837-09-05 i Söderhamn.

Barn:

 • Vilhelm Leonard Theodor, född 1818-02-22, död ogift 1850-05-24 i Stockholm.

TAB 6

Detlof, (son av Erik, tab 3), född tvilling 1777-07-19 Storagården. Bruksförvaltare vid Lotorp i Risinge socken, Östergötlands län. Bruksmekanikus. Bergmästares karaktär 1812-02-21. Död 1855-10-15 Göstad. Gift 1816-05-14 Rud med Fredrika Broms, född 1790, död 1835-11-04 vid Finspång i Risinge socken.

Barn:

 • Detlof, född 1817-05-19 vid Finspång. Student i Uppsala 1835-10-22. Underkonduktör vid ingenjörkåren 1838-04-30. Avsked 1839-11-11. Offieersexamen 1840-04-04. Sergeant vid Vendes artilleriregemente s. å. 9/8. Avsked från regementet 1841-12-09. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1842-01-20. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 13/10. Löjtnant 1849-06-05. Kapten i regementet 1857-11-03 och vid regementet 1858-08-31. LVVS 1862. LKrVA 1863-02-24. RSO 1865-01-28. Ledamot av svensk-norska artillerikommittén 1869. RNStOO 1870-01-29. Major i armén s. å. 23/12. Avsked från regementet s. d. Död ogift 1892-08-05 i Göteborg.
 • Gustaf, född 1820. Vice häradshövding. Död 1901. Se Tab. 7.
 • Erik, född 1822. Kommendörkapten. Död 1881. Se Tab. 12

TAB 7

Gustaf, (son av Detlof, tab 6), född 1820-09-14 vid Finspång i Risinge socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1838. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet 1841-06-01. Examen till rättegångsverken 1843-06-01. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 17/6. Vice häradshövding 1845. Ledamot av Östergötlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1860 samt av samma läns landsting 1865. RVO 1885-12-01. Död 1901-04-10 på Göstad. Ägde Torp till 1895 samt Göstad, båda i Vånga socken, Östergötlands län. Gift 1848-01-28 på Lämmenäs i Risinge socken med Hilda Josefina Hofstam, född 1825-10-11, död 1865-04-30, dotter av kronofogden Gustaf Hofstam och Anna Larsson.

Barn:

 • Amelie, född 1848-11-15. Död 1858-04-05 i Vånga socken.
 • Hilda, född 1850-01-21 Fiskeby. Ledamot av skolrådet i Vånga församl. Östergötlands län 1892-12-29. Död ogift 1925-05-15 i Matteus förs, Stockholm.
 • Erik, född 1853. Professor. Död 1933-02-05. Se Tab. 8
 • Gustaf (Gösta), född 1855. Före detta överingenjör. Död 1932-03-13. Se Tab. 11.
 • Carl, född 1856-06-14 på Göstad. Lantbrukare. Död ogift 1883-07-11 på nämnda egendom.
 • Axel, född 1858-04-15 på Göstad. Volontär vid pontoniärbataljonen 1876-02-11. Mogenhetsexamen 1877-12-07. Elev vid krigsskolan 1878-07-14. Utexaminerad 1879-11-01. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 14/11. Löjtnant 1885-05-19. Repetitör vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1885-10-01–1889-09-30. Kapten 1896-03-28. Lärare i krigsbyggnadskonst och ritning vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1897-02-01–1904 och tillika fortifikationsbefälhavare i andra fortifikationsområdet 1899-07-31–1904. RSO 1900-12-01. LKrVA 1903. Major 1906-10-12. RRS:tAO2kl 1907. Överstelöjtnant 1911-04-05. RNO s. å. 6/6 överste 1913-01-31. Generalmajor och chef för fortifikationen 1915-04-10. KSOlkl 1916-06-06. Generallöjtnant i armén 1922-05-26. KmstkSO s. å. 6/6. Avsked med tillstånd att inträda i generalitetets reserv 1923-04-24. Avsked ur krigstjänsten 1928-04-13. Biografi i Väd. Död 1935-04-13 i Matteus förs, Stockholm (db 177).
 • Marianne, född 1860-02-11 på Göstad. Död 1935-07-21 i Matteus förs, Stockholm (db 314). Begraven i Vånga socken, Östergötlands län.
 • Detlof, född 1862-02-16 på Göstad, död där 1872-02-24.

TAB 8

Erik, (son av Gustaf, tab 7), född 1853-09-05 på Göstad. Elev vid tekniska skolan i Norrköping 1870–1873. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1873-09-01. Utexaminerad från dess fackskola för metallurgi och hyttekonst 1876-10-31. Elev vid Bångbro bessemerverk Örebro län 1876–1877. Utförde åtskilliga arbeten vid bruk och verkstäder i Östergötland, Värmland och Dalarne somrarna 1877–1879. Stipendiat å järnkontorets metallurgiska stat 1876–1880. Företog med statsunderstöd resor till de flesta europeiska länder samt till Nordamerika 1881–1882, 1885, 1888 och 1893. Prisdomare vid världsutställningen i Antwerpen 1885. Disponent vid Jäders bruk vid Arboga 1889. Förste lärare vid Filipstads bergsskola 1892-12-00. Prisdomare vid världsutställningen i Chicago 1893, vid industri- och lantbruksutställningen i Malmö 1896 samt vid konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Föreståndare för Falu bergsskola s. å. Förste lärare därst. 1899–1903. T. f. professor i metallurgi och hyttkonst vid tekniska högskolan 1903. Ordinarie professor 1904-01-22. RNO 1914-09-30. Avsked 1918-04-26. Professor emeritus. Biografi i Väd. Död 1933-02-05. Gift 1886-04-09 i Nora med Ellen Rinman, född 1866-01-13 i Överlännäs socken, Västernorrlands län, dotter av ingenjören Carl Rinman och Fanny Maria Malkoturina Rosén.

Barn:

 • Ingrid, född 1890-12-09 på Jäders bruk. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1910-05-17. Student vid Stockholms högskola s. å. Filosofie kandidat därst. 1913-09-27. Student i Uppsala s. å. 6/10. Filosofie mag. därst. 1921-10-29. Filosofie licentiat 1923-03-28. Amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek s. å. 19/12. Promov. filosofie doktor 1926-05-31. Utn till andre bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek 1937.
 • Margareta (Greta), född 1892-12-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1918-06-15 i Danderyds förs Stockholm med revirförvaltaren vid Uddeholms aktiebolag Hjalmar Fredrik Vilhelm Ljunggren, född 1887-05-19 i Karlskoga förs, Örebro län. Forstmästare.

TAB 9

Erik, (son av Erik, tab 8), född 1887-04-05 i Lindesberg. Genomgick Norrköpings tekniska elementarskola 1902–1905. Reservofficersexamen 1908-08-29. Underlöjtnant i positionsartilleriets reserv s. å. 31/12. Elev vid tekniska högskolan 1905–1909 och vid bergshögskolan 1908–1909. Bergsingenjör. Elev vid Technische Hochschule i Darmstadt 1910. Experiment- och gjutingenjör vid aktiebolag Arvikaverken 1911–1912. Yrkesinspektörsassistent i andra distriktet 1913–1915. Speciallärare vid tekniska högskolan 1913–1915. Löjtnant i nämnda reserv 1914-11-06. T. f. sekreterare i socialstyrelsen 1916–1917. Förste byråingenjör hos riksförsäkringsanstalten 1917-11-16. T. f. ledamot och chef för riksförsäkringsanstaltens försäkringstekniska byrå 1918-10-29. Byråchef i riksförsäkringsanstalten 1919-10-17. Avsked ur krigstjänsten 1920-08-27. Ledamot av statens centrala skiljenämnd. RVO 1921-06-06. Ställföreträdare för generaldirektören i riksförsäkringsanstalten 1926-12-10. Avsked från riksförsäkringsanstalten 1929-05-31. RNO s. å. 6/6 verkst. direktör för försäkringsaktiebolag Fylgia s. å. Ledamot av styrelsen för Svenska livförsäkringsanstalten Trygg och i aktiebolag Heimansons försäkringsbyrå 1930 samt Svenska försäkringsföreningen från 1934. Gift 1:o 1914-06-20 i S:t Olai förs, Norrköping ]] med Hillevi Kristina (Vivi) Davidson, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1934-06-18, född 1888-08-11 i Vånga socken, Östergötlands län, dotter av stadskomministern Peter Davidson och hans 1:a fru Alma Johansson. Gift 2:o 1934-10-10 i Köpenhamn med Gertrud Estella (Stella) Carlsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o Johnsson, äktenskapet uppl. gm Stockholms RR:s utslag 1941-10-08), född 1887-05-30. Dotter av sjökaptenen August Carlsson och Josefina Charlotta Andersdotter.

Barn:

 • Brita, född 1916-10-12 i Katarina förs, Stockholm. Gift 1938-09-20 i Engelbrekts förs Stockholm med med. licentiat Erik Gustaf Hofman-Bang, född 1912-02-08 i Jakobs förs, Stockholm. Doktor.
 • Erik-Gustaf, född 1920-07-30 i Stockholm.

TAB 10

Torsten, (son av Erik, tab 8), född 1889-05-01 i Lindesberg. Studentexamen 1907-05-17. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad 1910. Civilingenjör. Ingenjör vid J. H. Munktells pappersfabriksaktiebolag 1910–1912, vid riksbankens pappersbruk Tumba 1913–1918-07-15. Driftsingenjör vid A. Börtzells tryckeriaktiebolag och generalstabens litografiska anstalt 1918-07-22–1924-09-30. Disponent vid W. Zachrissons boktryckeriaktiebolag i Göteborg 1924-10-01–1926-10-30. Disponent och verkst. direktör för Göteborgs litografiska aktiebolag 1926-11-01. Vice ordförande i styrelsen för Sveriges tryckeriers arbetsgivarförening i Göteborg från 1927. Ordförande i styrelsen för Sveriges litografiska tryckeriägares förbund från 1933 och i Göteborgs boktryckaresällskap från 1933. Fullmäktig i Svenska arbetsgivareföreningen från 1933. Ledamot i diverse styrelser. Gift 1:o 1915-06-19 i Veckholms kyrka Uppsala län med Iris Carolina Lindahl, född 1887-04-19 i Stockholm, dotter av direktören Magnus Lindahl och Carolina Johansson.

Barn:

 • 1. Carin, född 1916-06-07 i Botkyrka förs, Stockholms län,
 • 1. Lennart, född 1918-12-05 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.
 • 1. Christina, född 1920-06-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • 1. Lars, född 1921-12-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm

TAB 11

Gustaf (Gösta), (son av Gustaf, tab 7), född 1855-01-07 Gestad. Elev vid tekniska högskolan 1874. Bessemeringenjör vid Bångbro järnverk i Ljusnarsbergs socken, Örebro län 1890 och vid Iggesunds bruk i Njutångers socken, Gävleborgs län 1892. Verkmästare vid Österby stålverk i Films socken, Uppsala län 1896. 1:e ingenjör vid Österby bruk. Död 1932-03-13 i Malmköpings förs, Södermanlands län (db 6). Gift 1898-05-05 i Stockholm med grevinnan Sigrid Charlotta Sofia (Lotten ) Spens, från vilken han 1921 blev skild, född 1867-09-23 Nordsjö, död 1926-10-12 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av kaptenen, greve Henrik Vilhelm Spens, och hans 2:a fru Sigrid Emilia Aurora Thollander.

Barn:

 • Detlof, född 1899-12-07 och död s. å. 10/12 vid Österby bruk.
 • En son, född 1903-12-29 i Stockholm, död s. d.
 • Margit, född 1906-06-14 vid Österby bruk. Stiftsjungfru. Kontorsbiträde av 4:e lönegraden i nedre justitierevisionen 1932-10-15. Gift 1938-08-08 i S:t Matteus förs Stockholm med häradshövdingen i Södra Möre domsaga, jur. kandidat Torsten Emanuel Fredriksson, född 1894-11-14 i Kalmar. Studentexamen vid Kalmar läroverk. Jur. kandidat examen vid univ. i Uppsala 1922. Tingstjänstgöring 1922–1926. Assessor vid Göta hovrätt 1926. Hovrättsfiskal 1929. Hovrättsråd 1931. Revisionssekreterare 1936.
 • Detlof, född 1908-06-12 vid Österby bruk.

TAB 12

Erik, (son av Detlof, tab 6), född 1822-06-14 Finspång. Kajutvakt på skonerten Aurora under dess resor på Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal och Sicilien 1837–1838. Kadett vid Karlberg 1838-10-18. Utexaminerad 1843-06-10. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 19/6. Premiärlöjtnant 1851-06-12. LÖS 1852. RDDO 1853-09-19. Inneh. TMO 3kl. Kaptenlöjtnant 1858-05-29. Tjänstg. såsom ångbåtsbefälhavare vid handelsflottan 1859. Tygmästare vid Karlskrona station 1863-08-15–1871. Företog en resa till Tyskland, Belgien, England, Frankrike och Nordamerika för att inhämta kännedom om sjökrigsväsendets senaste framsteg i dessa länder 1864–1865. Kommendörkapten av 2. klassen 1866-05-15. RSO 1867-06-04. Ledamot av vapen- och befästningskommittén 1868-01-07. Överflyttad till flottans permanenta reservstat 1875-05-14. Kommendörkapten av 1. graden vid nämnda stat s. å. 1/12. Död 1881-08-03 i Vadstena. Gift 1850-05-11 i Karlskrona med Adolfina Klint, född 1826-11-09 i amiralitetsförs, Karlskrona ]], död där 1879-07-18, dotter av majoren Gustaf Adolf Klint och Anna Barbara Aulin.

Barn:

 • Anna, född 1851-02-01 i Karlskrona, död där 1852-09-22.
 • Detlof, född 1852. Civilingenjör. Död 1928. Se Tab. 13
 • Louisanne, född 1856-12-15 på Kungsholms fästning i Karlskrona. Gift där 1883-02-26 med översten Hans Alexander Gustaf Altvater Pantzerhielm, född 1855, död 1901.

TAB 13

Detlof, (son av Erik, tab 12), född 1852-10-30 i Karlskrona. Ingenjör. Överflyttade först till Köpenhamn och därifrån till Boston i Nordamerika. Död 1928-02-21 i Boston. Gift 1883-05-30 i Köpenhamn med Matilda Margareta (Margret) Simonsen, född 1859-09-26, död 1927-12-24 i Boston.

Barn:

 • Erik, född 1885-01-14 och död 1895-07-09 på Fredriksberg i Danmark, drunknad under badning.
 • Detlof, född 1886-04-03 på Fredriksberg. Död.
 • Anning, född 1888 (enl AK -83) . Ingenjör. Se Tab. 14.
 • Howard, född 1898-01-08. Ingenjör i Boston. Död där 1928-01-02. Gift 1923-06-09 med Elin Carolina Larson, född 1901-06-18.

TAB 14

Anning, (son av Detlof, tab 13), född 1888-12-13 (enl AK -83) Fredriksberg Ingenjör i Boston. Gift 1910-08-05 med Hulda Pettersson, född 1884-06-06.

Barn:

 • Etel Margareta, född 1911-06-23. Gift
 • Doris Barbara, född 1913-08-06.

Källor

1Um. 2Ab.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: