:

Bildensköld nr 1818

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bildensköld nr 1818 †

Adlad 1727-08-09, introd. s. å. Utdöd 1793-04-13.


1Um. 2Sgn.

 • Sven Nilsson. Levde på 1500-talet och var bonde i Grebo socken, Östergötlands län samt sockenskräddare. Bodde ej långt ifrån sjön Erlången, därav sonen kallade sig Langelius.

Barn:

 • Nicolaus Svenonis Langelius, född 1571 i Grebo socken. Kollega i Söderköping 1604, prästvigd 1605. Kyrkoherde i Grebo pastorat 1614. Död 1646-02-15. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1614 med Anna Nilsdotter, änka 1613 efter mannens företrädare, kyrkoherden i Grebo Nicolaus Johannis [Hm].

Barn:

 • 2. Nicolaus Nicolai Langelius, född 1615 i Grebo prästgård. Student 1631. Filosofie kandidat 1639. Logices lektor vid Linköpings gymnasium s. å. Prästvigd 1643-08-22. 2. teol. lektor och kyrkoherde i Slaka pastorat av Linköpings stift 1644. 1. teol. lektor 1656. Kyrkoherde i Östra Husby pastorat av nämnda stift 1657-04-15. Prost s. å. Död 1685-02-25 och begraven s. å. 31/5. Gift 1645 med Anna Lundia, född 1620, död 1688-07-22, dotter av prosten och kyrkoherden i Vingåkers pastorat av Strängnäs stift magister Olaus Mattiæ Lundius och Sara Andersdotter Canthera [Hm].

Barn:

 • Olaus Nicolai Langelius, född 1648-04-03 i Linköping. Student i Uppsala1 1666-10-20. Magister i Uppsala 1676-06-13. Konrektor i Linköping 1679. Prästvigd 1681-03-25. Lektor vid gymnasium därst. 1683. Eloquentiae lektor 1690. Kyrkoherde i Landeryds pastorat av Linköpings stift 1692. 1. teol. lektor 1694-08-04. Domprost i Linköping s. å. 18/12. Död där 1716-02-06 och begraven i domkyrkan, där hans gravsten ännu finnes [Hm]. Gift 1682-01-10 Linköping med Catharina Jönsdotter, född 1659 i Linköping, död 1737-12-09 i nämnda stad, dotter av kronobefallningsmannen Jöns Andersson i Valla i Kättilstads socken, Östergötlands län.

Barn:

 • Nils Langelius, adlad Bildensköld, till Snogeholm i Sövde socken och Dybeck i Östra Vemmenhögs socken (båda i Malmöhus län). Född 1683-02-27 Linköping. Student i Uppsala 1702-05-01. Auskultant i Svea hovrätt 1706 och i Göta hovrätt 1709. Landssekreterare i Jönköpings län 1710-11-09. Konfirm.fullm. 1711-07-06. Häradshövding i Torna m. fl. härader i Skåne 1714-01-15. Häradshövding i Landskrona läns lagsaga 1718-10-11. Adlad 1727-08-03 (introd. s. å. under nr 1818). Assessor i Göta hovrätt 1736-11-17. Död 1740-09-11 och begraven s. å. 25/9 i Sövde kyrka Malmöhus län. Gift 1:o 1711-07-28 med Sara Brita Ehrenpreus, född 1694-10-19. Död 1723-08-23 och begraven s. å. 30/8 i Blentarps kyrka Malmöhus län, dotter av överdirektören Joakim Ehrenpreus, och hans 1:a fru Anna Hilletan. Gift 2:o 1724-10-06 med Petronella Catharina Bille af Dybeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713-08-19 med domprosten i Linköping Tomas Ihre, född 1659, död 1710, fader till kanslirådet Johan Ihre, adlad Ihre), född 1680-04-10 på Dybeck, död 1746-01-10 och begraven s. å. 4/2 i Sövde kyrka, dotter av Christian Bille, natural Bille af Dybeck, och Karin Wind.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, döpt 1712-05-05 i Jönköping, död 1771-03-06 på Heinge gård i Lövestads socken, Malmöhus län. Gift 1730 med referendarien i pommerska hovrätten Gustaf Adolf von Kurtz i hans 2:a gifte, född 1689-11-23 i Güstrow, död 1780-03-14 på Heingetorp i Lövestads socken.
 • 1. Brita Christina, döpt 1713-03-18 i Jönköping.
 • 1. Sara, döpt 1714-01-01 i Jönköping.
 • 1. Elsa Elisabet, döpt 1715-06-08 i Jönköping, död 1787-10-28 Skogshult Gift 1:o 1735-07-25 med löjtnanten Christian Fredrik Löwen, nr 1739, född 1712, död 1739. Gift 2:o 1757-04-29 med kaptenen vid Löwenfeltska regementet Carl Gustaf Bödker, född 1701, död 1772-03-21 på Skogshult.
 • 1. Sigrid Ulrika, född 1715, död 1758. Gift 1750-09-20 med komministern Anders Christian Grotte i hans 1:a gifte (gift 2:o 1775 med Catharina Ljungberg i hennes 2:a gifte, född 1731, död 1789-02-25), född 1722-10-08 i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län, död 1789-06-24 i Laholm.2
 • 1. Eva Maria, född 1717-09-28 på Bjällerup i likanämnd socken, Malmöhus län, död ogift 1791-04-11 i Knäreds socken, Hallands län.
 • 1. Johan Gabriel, till Gullmarsberg i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1720-03-26. Auskultant i Göta hovrätt 1742-02-08. Notarie därst. 1743. Kanslist 1744-03-09. Häradshövding inom Skåne 1745-04-09. Vice advokatfiskal i nämnda hovrätt 1750-10-05. Advokatfiskal 1754-11-09. Assessor därst. 1760-03-07. Hovrättsråd 1762-01-12. Död barnlös 1793-04-13 i Jönköping, och utgick med honom ätten. Gift 1770-12-31 på Gullmarsberg med sin moders kusin Elsa Sigrid Adlerstierna i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1728-02-04 med häradshövdingen Johan Tham, adlad Tham, född 1703, död 1735. Gift 2:o 1737 med landshövdingen Johan Lange, född 1685-01-01, död 1768-03-09), född 1701, död 1781-05-13 på Gullmarsberg, dotter av vice presidenten Sven Löfman, adlad Adlerstierna, och hans 2:a fru Sigrid Hilletan.
 • 1. Olof, född 1722-05-22. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1741. Avsked 1744-10-11. Död ogift 1756-05-18 och begraven s. å. 23/6 i Blentarps kyrka
 • 1. Christina, född 1723-08-19 i Blentarps socken, död strax och begraven jämte modern s. å. 30/8.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: