:

Hiort af Ornäs nr 2012

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hiort af Ornäs nr 2012

Bekräftelse på gammalt adelskap 1768-12-08. Stadfästelse därå 1773-04-30, introd. 1774.

Hiort af Ornäs A201200.png

TAB 1

Johan i Stråtenbo i nuv. Aspeboda sn (Kopp.),nämnd 1478-87, sålde 1487 10/2 med hustruns sam­ tycke Knutshyttan i St. Tuna sn, g. m. Birgitta Jönsdotter, dotter till bergsfogden Jöns Ingemarsson (två hjorthorn).

Barn:

 • Barbro Johansdotter, g. m. bergsmannen Per Sjurdsson i Främby i St. Kopparbergs sn, nämnd 1528-42, död före 1545 31/5, stamfader för adl. ätten Svinhufvud af Qvalstad.
 • Ingemar Johansson (översiktstab. 1), i Grundeboda. Beseglar brev 1515-03-01. Var häradshövding 1528 och 1529. Satt i nämnden vid ting i Stora Kopparberget 1545-04-14. Förde två hjorthorn i sitt vapen. [1] Gift med N.N. Persdotter, dotter till bergsmannen Peder Ols­son i Rankhyttan i Vika sn och Margareta Olsdotter (stjärna, se adl. ätten Stiernhielm).

Barn:

 • Barbro Ingemarsdotter, g. 1:o m. Valerian Tradzen i Ornäs i Torsångs sn och Rankhyttan i Vika sn, nämnd 1577, gift 2:o 1591 m. Johan Lukasson i Ornäs i Tor­sångs sn, nämnd 1591.
 • Jöns Ingemarsson, till Ornäs i Torsångs socken Kopparbergs län. Fogde över S:t Eriks landbor 1530-10-31–15312. Förekommer i rusttjänstlängder 1537 och 15633. Fogde över Näsgårds län i Dalarne 1554–15562. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561-04-15. Ledamot av konung Eriks nämnd 1563–15674. Underskrev adelns trohetsförsäkran till konung Erik5 1569-01-26. Levde5 1586-11-04. Hans sigill, däruti två hjorthorn ses, finnes under flera dombrev och handlingar i Gagnets kyrka s häradskista. Gift med sin fränka Carin Arentsdotter, med vilken han fick del i gamla Svinhufvudska egendomen Ornäs, dotter av Arent Pehrsson (Örnflycht) och Barbro Stigsdotter av Svarta Svinhufvudsläkten. (hans svärmor Barbro Stigs­ dotters släktbenämning ”Svarta Svinhufvudsläkten” är missvisande, för hennes far Stig Hansson (Djäkn) tillhörde ej någon svinhuvudsläkt och förde tre gin- balksvis ställda rosor i vapnet (ej svinhuvud).

Barn:

 • Hans Jönsson. Ägde del i Ornäs.

Barn:

 • Arent eller Aron Hansson. Bibehöll sig vid sin andel i Ornäs, vilken därefter blev kallad Lilla Ornäs. Det övriga av egendomen, sedermera benämnt Stora Ornäs, försålde hans medarvingar till landshövdingen Peter Crusebjörn.

Barn:

 • Dominik Arentsson, till Lilla Ornäs. Bergsman. Gift med Margareta Wallensdotter (Wilkensdotter?).

Barn:

 • Hans Dominiksson Hiort (översiktstab. 2), född 1638 i maj på Lilla Ornäs. Rådman i Falun. Drev handel och bergsbruk. Han och direktören Olof Brandberg inlöste Stora Ornäs av Crusebjörnska arvingarna. Begravd 1697-05-23 i egen grav i Falu kyrka. Gift 1:o 1662-10-29 med Carin Hansdotter, död 1691-11-05, dotter av Hans Persson på Åsen. Gift 2:o 1693 28/6 i Rättvik med Elisabet Elvia i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 18/12 1716 med kyrkoherden i Kolbäcks pastorat av Västerås stift Gustaf Tillæus, född 1683 i sept. i Falun, död 1726-03-20, född 1672-03-25 i Rättvik 3, död 1733-11-18, dotter av prosten och kyrkoherden i Rättviks pastorat av Västerås stift Gustaf Johansson Elvius och hans 2:a hustru Elisabet Olofsdotter Dalekarlia.

Barn:

 • 2. Hans Hansson Hiort, född 1695-11-22. Ägare till Lilla Ornäs. Idkade bergsbruk vid Stora Kopparberget. Drunknade 1725-02-17 i sjön Runn, då han skulle fara över densamma till Falun. Gift 1724-12-08 på Larsbo bruk i Söderbärke socken Kopparbergs län med Helena Alstrin i hennes 1:a gifte (gift 2:o med häradsskrivaren Lars Emström), född 1698, död 1751-01-28, dotter av prosten och kyrkoherden i Leksand Laurentius Andreæ Alstrin och hans 2:a hustru Helena Fredriksdotter Hanssen. Således kusin till Jonas Alstrin adlad Adlerstråhle

Barn:

 • Hans Gustaf Hiort, adlad Hiort af Ornäs, till Ornäs. Född 1725-09-01 posthumus. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1742. Kanslist vid landskansliet 1 Stora Kopparbergs län 1747. Avsked 1750. Landssekreterares karaktär 1755. Fick 1768-12-08 förnyelse på sitt gamla adelskap samt 1773-04-30 därå stadfästelse (introd. 1774 under nr 2012). Död 1791-11-02 på Ornäs. Han ägde något mer än hälften i denna egendom och bodde därst. Gift 1754-10-17 med Christina Brandberg, född 1722-02-07 Lönnemåsa 7, död 1805-09-10 på Ornäs, dotter av bergslagskamreraren Jakob Olofsson Brandberg, till Stora Ornäs (brorson till överauditören Peter Brandberg, adlad Cederberg) och Barbro Velamsdotter Hellström.

Barn:

 • Jakob Fredrik, född 1755-11-27 på Ornäs. Volontär vid fortifikationen 1777 i maj. Sergeant vid artilleriet 1780-09-28. Underlöjtnant därst. 1782-12-20. Adjutant vid Jämtlands regemente 1784-06-11. Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1789-09-14. Avsked 1805-12-20. Död ogift 1806-06-15 på Ornäs.
 • Hans Gustaf, född 1757. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 2
 • Helena Christina, född 1759-05-24, död 1833-02-27 Vämblinge. Gift 1:o 1787-10-11 med hovspegelfabrikören i Stockholm Niklas Meunier i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Catharina Straëli, född 1730, död 1786-09-10 på Vämblinge)8, född 17308, död 1797-06-03 i Stockholm. Gift 2:o 1802-10-06 i nämnda stad med vice häradshövdingen Carl Gustaf Ruckman, född 1760-05-05, död 1814-06-22.
 • Elisabet Barbara, född 1761-01-30, död s. å. 19/2.
 • Lars Olof, född 1762-03-03, död s. å. 16/4.
 • Carl Anders, född 1765-02-11. Student i Uppsala 1784. Jur. examen därst. 1787 och bergsexamen s. å. Auskultant i bergskollegium s. å. 19/7. Vice notarie därst. 1790-10-18. T. f. geschworner vid Sala silververk 1794-03-03. Ord. geschworner därst. s. å. 8/4. Bergmästares titel 1795-01-15. Genom byte notarie i bergskollegium 1805-11-13. Avsked 1808-11-18. Död ogift 1809-04-13 på Ornäs [Ab].
 • Catharina Ulrika, född 1767-01-06, död 1837-01-11 Ramsnäsholm Gift 1803-07-01 i Säter med översten Adrian Hertzenhielm, född 1754, död 1838.

TAB 2

Hans Gustaf, (son av Hans Gustaf Hiort, adlad Hiort af Ornäs, Tab. 1), född 1757-08-13. Auskultant i Svea hovrätt 1781-06-21. Antagen i krigstjänst 1788. Konstit. fänrik vid dalfrikåren 1788-10-11. Fänrik vid dalregementet 1791-04-18. Löjtnant därst. 1797-12-06. Avsked 1807-11-26. Död 1828-05-30 på Lilla Ornäs. Gift 1803-06-21 i Torsångs kyrka Kopparbergs län med Brita Catharina Lundström, född 1781-05-04 i Falun, död 1835-12-30 på Ornäs, dotter av sergeanten vid dalregementet Anders Lundström och Catharina Helena Arhusiander.

Barn:

 • Christina Apollonia, född 1804-03-07, död ogift 1836-10-08 i Uppsala.
 • Samuel Gustaf, född 1805-04-07 på Ornäs, död s. d.
 • Anders Gustaf, född 1806. Kommissionslantmätare. Död 1876. Se Tab. 3.
 • Hans Arent, född 1807. Lantbrukare. Död 1862. Se Tab. 7
 • Carl Jakob, född 1809. Bankkassör. Död 1876. Se Tab. 10.
 • Aron Fredrik, född 1812. Egendomsägare. Död 1864. Se Tab. 14.
 • Catharina Gustava, född 1813-11-22 på Ornäs, död ogift 1892-02-27 i Tomnäs i Torsångs socken.
 • Johan Ulrik (Jean), född 1814-12-15, död 1824-06-19.
 • Bror Samuel, född 1816. Rådman. Död 1885. Se Tab. 16.
 • Olof Fromhold, född 1817-07-29, död s. å. 11/8.
 • Tor Reinhold, född 1819-05-25 på Ornäs. Provisor. Död 1840-09-20 på Ornäs.
 • Emilia Charlotta, född 1821-03-27 på Ornäs, död 1890-03-01 i Tomnäs. Gift där 1850-03-07 med kommissionslantmätaren i Kopparbergs län Erik Mikael Köppen, född 1808, död 1886.

TAB 3

Anders Gustaf, (son av Hans Gustaf, Tab. 2), född 1806-03-13 på Ornäs. Lantmäteriauskultant 1825-04-20. Vice kommissionslantmätare i Kronobergs län 1835-06-05. Kommissionslantmätare i nämnda län 1870-08-16. Avsked 1871-08-08. Död 1876-04-05 på Gamla Berget vid Falun. Gift 1843-10-24 med Anna Christina (Anna-Stina) Wikström, född 1823-04-05 i Falun, död där 1891-08-30, dotter av Erik Wikström och Anna Bergsten.

Barn:

 • Carl Gustaf (Gösta), född 1845. Arkitekt. Död 1900. Se Tab. 4.
 • Hilda Josefina, född 1854-09-09 på Gamla Berget vid Falun, död 1940-12-14 i Äppelviken, Stockholm (Bromma förs., Sth. db nr.387) Gift 1875-04-28 i nämnda stad med förvaltaren Andreas Nilsson, född 1837-07-22 i Kils socken Värmlands län, död 1919-09-17 i Falun.

TAB 4

Carl Gustaf (Gösta) (översiktstab. 3, son av Anders Gustaf, Tab. 3), född 1845-02-28 på Gamla Berget vid Falun. Elev vid akademiens för de fria konsterna arkitekturavdelning i Stockholm 1864–1867. Privat arkitekt i Helsingfors sedan 1873. Död där 1900-03-16. Gift 1874-10-03 i Östersund med Maria Gustava Terese Ocklind, född 1852-03-14 i Östersund, död 1931-01-24 i Helsingfors dotter av rådmannen John Ocklind och Amalia Teresia Berg.

Barn:

 • John (Johan) Gustaf (Gösta), född 1875. Järnvägstjänsteman. Död 1913. Se Tab. 5.
 • Anna Teresia, född 1877-02-14 i Helsingfors, liksom syskonen, död där 1882-06-14.
 • Gustaf Harald, född 1880-05-18, död 1882-03-25 i Helsingfors.
 • Gustaf Ragnar, född 1881-12-27. Tjänsteman vid finska ångfartygsabol:s filial i Nordamerika. Död 1910-09-12 i Brooklyn, Newyork. Gift 1907-03-31 i Brooklyn, USA med Lempi Härkönen, född 1882-11-07, i hennes 1:a gifte i Fredrikshamn, död i New York. Dotter av arbetaren Matts Mattsson (Härkönen) och Henrika Vitakainen.
 • Tekla Teresia, född 1886-04-08, död s. d.

TAB 5

John Gustaf (Gösta) (översiktstab. 3, son av Carl Gustaf, tab. 4), född 1875-06-24 i Helsingfors. Studentexamen vid Nya svenska lärov. i Helsingfors 1896-09-14, extra ord.tjänsteman vid statsjärnvägarna i Finland 1899-08-02, bitr. telegrafist i 3.distriktet 1901-07-02, 2.bokhållare i Köklax 1903-12-24, d:o i Grankulla 1910-08-10, d:o i Sockenbacka 1912-07-15, i Jakobstad 1912-11-02. Död 1913-12-08 i Jakobstad i Finland. Gift 1908-11-19 i Helsingfors, Tyska förs. med Martha Kommonen, född 1877-08-20 i Helsingfors. Dotter av handlanden Anders Vilhelm Kommomem o. Agnes Elisabet Mehring.

Barn:

 • Brita, född 1909-09-23 i Esbo socken i Finland (Helsingfors). Filosofie kandidat, journalist.
 • Carl-Gustaf Vilhelm, född 1911-02-27 i Esbo socken.
 • Per-'' Erik, född 1913-12-14 i Helsingfors.

TAB 6

Johan Emil, (son av Anders Gustaf, Tab. 3), född 1850-10-03 i Falun. Bokhållare på Finnbo bruk i Norrbärke socken Kopparbergs län 1868–1872. Bokförare på Grönsinka bruk i Österfärnebo socken Gävleborgs län 1872–1874. Kontorschef på Voxna bruk i likanämnd socken Gävleborgs län 1874–1881. Bruksförvaltare på Kauttua bruk i Björneborgs län i Finland 1881–1884. Kontorschef i Helsingfors 1884–1918 och tillika disponent för Gräsvikens kakelfabrik i nämnda stad 1893–1896. Kassör i Stockholm. död 1942-03-06 i Stockholm (S:t Matteus förs., Sth. db nr 90). Gift 1889-11-30 i Helsingfors med Anna Elisabet Öhman, född 1860-12-13 i Stockholm, dotter av handlanden Carl Olof Öhman och Carolina Elisabet Tranberg

Barn:

 • Elsa, född 1892-09-20 i Helsingfors, liksom brodern. Stiftsjungfru, genomg. Privata högre lärarinneseminariet i Sthlm, under de senare åren verksam v Vasa.

TAB 6A

Erik Gustaf Emil, (son av Johan Emil tab 6), född 1896-03-18 i Helsingfors, Finland. Elev vid Borås tekniska gymnasium 1917-08-25, utexam. därifrån 1920-06-08, ingenjör, kontrolant vid Ortvikens och Vargöns pappersbruk 1921-11-15, anst. v. General Motors i Canada, anst.v. General Electric i USA, verkstadsing. v. Holms bruks gjuteri AB i Motala, anst.v.Aug.Stenborgs gjuteri & fabriks AB i Tierp 1938, inköpschef v. AB Tierp-Verken fr. 1951 t. pensioneringen. Gift 1933-06-23 i Motala landsförs. Ög. ]] med Lilly Anna Margareta (Margit) Werner, född 1907-01-16 i Borås. Dotter av fabrikören C. A. Werner och

Barn:

 • Carl Gustaf Sverker.
 • Kerstin Selma Elisabeth, född 1936-07-07 i Motala
 • Ingebog Christina Margareta,

TAB 7

Hans Arent, (son av Hans Gustaf, Tab. 2), född 1807-08-31 Ornäs. Rustmästare vid dalregementet 1822-11-15. Furir därst. 1825-02-02. Fältväbel. Avsked 1830-05-01. Lantbrukare. Död 1862-03-17 på Ornäs. Gift 1832 Smedsbo med Anna Asplund, född 1812-04-21 på Smedsbo, död 1887-01-02 i Östersund, dotter av konstnären Gustaf Asplund och Christina Karlsdotter.

Barn:

 • Hans Gustaf, född 1833. Förvaltare. Död 1896. Se Tab. 8.
 • Carl Henrik, född 1838-11-19, död 1839-02-11.
 • Carl Fredrik, död 1841-01-26.
 • Christina Vilhelmina (Mimmi), född 1848-06-20 på Lilla Ornäs, död 1905-04-01 i Söderhamn. Gift 1872-11-21 på Finnbo bruk i Norrbärke socken Kopparbergs län med lantbrukaren och bruksförvaltaren Carl Fredrik Bergdahl, född 1838-09-11 i Lindesbergs lands församl., död 1900-11-13 i Stockholm.
 • Anna Charlotta (Lottten), född 1850-02-12 på Ornäs, död 1927-07-28 i Östersund. Gift 1879-11-18 i Örebro med järnkramhandlanden och bruksinspektören Anders Gustaf Lundholm, född 1852-12-11 i Östersund, död 1906.

TAB 8

Hans Gustaf, (son av Hans Arent, Tab. 7), född 1833-04-26 på Lilla Ornäs. Bokhållare vid Finnbo bruk i Norrbärke socken Kopparbergs län 1850. Bokhållare vid Ferna bruk i Gunnilbo socken Västmanlands län 1855–1857. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1859. Examen därst. 1860. Smidesverkmästare vid Ferna bruk s. å. Bruksförvaltare vid Bockhammar i Gunnilbo socken och Trummelsberg i Västervåla socken 1863 och vid Finnbo bruk sedan 1867. Död 1896-07-05 på Finnbo bruk. Gift ]] där 1863-09-15 med Eva Lovisa Christina Nyblad, född 1836-08-17 ]] vid sistnämnda bruk, död där 1904-03-20 ]], dotter av bruksförvaltaren John Christoffer Nyblad och Lovisa Ulrika Hanngren.

Barn:

 • Ernst Gustaf, född 1864-06-15 på Bockhammar. Mogenhetsexamen i Uppsala 1885-12-18. Elev vid Hagge i Norrbärke socken Kopparbergs län 1886. Elev vid Falu bergsskola 1887. Utexaminerad därifrån 1888-10-15. Bokhållare på Finnbo s. å. Bokförare vid Lesjöfors bruk i Rämens socken Värmlands län 1889–1893. T. f. inspektor vid Finnbo bruk 1893 i okt. Förvaltare därst. 1897. Förvaltare vid Ludvika bruk 1907/11. Sparbankskamrer i Ludvika 1926-01-01.
 • Gustaf Christoffer, född 1866. Tandläkare. Död 1913. Se Tab. 9.
 • Elin, född 1867-03-14 på Bockhammar, 1940-01-10 i Ludvika, gravs. i Norrbärke. (Norrbärke förs., Kopp. db nr.6).
 • Hans Gustaf, född 1868-10-16 på Finnbo, död där 1870-07-13.
 • Clara, född 1870-05-21 på Finnbo, 1946-12-21 i Askersund (landsförs., db nr 39). Gift 1914-01-31 i Stockholm med lantbrukaren Hadar Grundberg, född 1884-07-01 i Vänersborg.
 • Anna Lovisa, född 1871-12-17 på Finnbo. Gift 1903-03-19 på Finnbo med kamreraren i Sundsvalls ensk. bank Nils Gottlob Hagelberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ester Elisabet Ljungqvist, född 1868-05-13, död 1900-07-27, dotter av stadsfogden Niklas Ljungqvist och Ultima Mattsson), född 1867-06-27 vid Bernshammars bruk Västmanlands län, död 1924-04-07 i Östersund.
 • Eva, född 1873-11-16 på Finnbo
 • Berta Amalia, född 1875-12-13 på Finnbo. Stiftsjungfru. Död ogift 1904-09-27 i Smedjebacken.

TAB 9

Gustaf Christoffer (Gusten) (översiktstab. 3A, son av Hans Gustaf, Tab. 8), född 1866-01-31 Bockhammar. Mogenhetsexam i Uppsala 1885-05-21. Elev hos tandläkaren O. Gift Modin i Falun. Tandläkarkandidatexamen och tandläkarexamen 1891 i juni. Tandläkare i Östersund s. å. i nov. Död 1913-10-31 i nämnda stad. Gift 1895-08-31 i Smedjebacken med Ebba Maria Carolina Rydell, född 1870-03-12 i Stockholm, dotter av sjökaptenen Frans Rydell och Carolina Charlotta Rehnvall. Död 1933-10-03 i Östersunds förs..

Barn:

 • Barbro Christina, född 1897-11-12 i Östersund, liksom syskonen, föreståndarinna för Mo o Domsjö AB:s brukshotell.
 • Margit Charlotta, född 1899-03-25, död ogift 1918-08-24 i Östersund.
 • Elsa, född 1900-07-09, Kameralbiträde i riksbankens avdelningskontor i Östersund 1922-04-13. Gift 1929-04-30 i Köpenhamn (vb. 22) med tandläkaren Arvid Henning Mauritz Behm född 1884-08-01 (Östersunds f.,),

TAB 9A

Arnt Gustaf, född 1901-07-05, (son av Gustaf Christoffer tab. 9), i Östersund. Tjänsteman, skådespelare. Gift 1936-10-18 i Rättviks förs. Kopp. (Oscars förs., Sthlm vb nr 3521 med Dagmar Astrid Elisabet Carlberg, född 1907-04-25

Barn:

 • Ingrid Anna Catarina, född 1940-03-20 i Stockholm (Sofia förs., Sth.fb nr. 84)

TAB 10

Carl Jakob (son av Hans Gustaf, Tab. 2), född 1809-06-15 på Lilla Ornäs. Student i Uppsala 1827-06-10. Kameralexamen 1830-07-14 och examen till rättegångsverken s. å. 4/12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 23/12. Extra ordinarie kammarskrivare i rikets ständers bank 1831-06-23. Extra ordinarie kanslist i kammarrätten s. å. 2/9 och i tullstyrelsens kansli 1832-03-21. Kanslist i kammarrätten 1837-09-12. Kanslist vid nyssn. banks fiskalskontor 1842-05-19. Bokhållare därst. 1852-01-08. Kassör vid kassakontoret 1861-06-13. Död 1876-06-12 i Stockholm. Gift 1843-07-30 Gälsebo med Ulrika Albertina (Ulla) Tham, född 1820-01-18 på Kråk i nyssn. socken, död 1895-07-18 i Göteborg, dotter av löjtnanten Sebastian Tham, och Sofia Christina Steuch.

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1844-04-27 i Stockholm. Död 1889-06-02 Hamra. Gift 1866-06-03 i Stockholm med kaptenen i Upplands reg:s reserv, RSO Jean-Jacques Tomas Israel Winblad i hans 1:a gifte (gift 2:o 1896-12-19, i Stockholm med Emma Fredricks, född 1862-02-08), född 1836-04-19, död 1902-04-12 i Stockholm.
 • Hulda Maria Ulrika, född 1846-04-04 i Stockholm, 1937-03-16 i Stockholm, Hedv. El. (db64). Gift 1887-12-15 i Skövde med majoren Haldan Adolf Herman Lindencrona, i hans 3:e gifte, född 1840, död 1909.

TAB 11

Carl Gustaf Sebastian, (son av Carl Jakob, Tab. 10), född 1848-07-23 i Stockholm. Mogenhetsexam, i nämnda stad 1866-05-23. Student vid Uppsala universitet s. å. Med. filosofie examen 1868-01-30. Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset i Stockholm 1868-10-01–1869-04-01. Bitr. läkare vid Porla hälsobrunn sommaren 1872. Med. kandidat examen vid Karolinska institutet i Stockholm s. å. 28/9. Badläkare vid Furusund somrarna 1873 och 1874. Med. licentiat examen vid nämnda institut 1876-04-26. Andre stadsläkare i Skövde s. å. 6/6. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å. 23/5. Järnvägsläkare å linjen Skövde–Karlsborg s. å. 15/8–1889-10-01. Ensam stadsläkare i sistnämnda stad 1877-01-04. Andre bataljonsläkare vid Skaraborgs regemente 1878-04-24. Avsked från stadsläkartjänsten s. å. 9/9. Ledamot av svenska militärläkarföreningen 1879-01-17. Genomgick militärläkarkursen 1880. Förste bataljonsläkare vid Västgöta regemente 1888-09-05. Tillika praktiserande läkare i Göteborg sedan 1889-10-01. RVO 1890-12-01. Regementsläkare vid Bohusläns regemente 1896-01-24. Avsked 1908-08-14. Läkare vid statens järnvägsverkstad i Göteborg 1905-11-16–1913-12-31. Badläkare vid Helsjön 1913 och 1914 samt i Lyckorna 1915. E. läkare vid Göta artilleriregemente 1916 i dec.–1921-04-30. Död 1934-02-09 i Stockholm, Oscars förs. (db nr 41), gift 1876-11-22 i Stockholm med Hulda Carolina Adelaide Clason, född 1877-05-21 i Caldera i Chile, död 1928-03-25 i Stockholm, Oscars förs. ]], dotter av sjökaptenen Johan August Clason och Ingeborg Charlotta Nordblom,

Barn:

 • Elna Carolina, född 1877-08-18 i Skövde. Stiftsjungfru. Död där 1880-05-11.
 • Carl Jakob, född 1879. Regementsläkare. Se Tab. 12
 • Gustaf August, född 1880-05-13 i Skövde. Mogenhetsexamen i Göteborg 1899-05-29. Elev vid tekniska högskolan s. å. sept.15, utexaminerad från dess fackskola för elektroteknik 1902, civilingenjör. Gift 1:o 1908-10-19 i Göteborg, Oscar Fredriks förs.. Med Dagmar Erika Söderström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med arkitekten N. N. Holm), född 1869-06-29, död 1920-07-07 i Stockholm (serafim. las., db). Gift 2:o 1920-10-12 i Stockholm, Tyska förs. ]] med Ilse Emanuela Franciska Jaworski i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ingenjören och överstelöjtnanten i tyska reserven Ben von Kern), född 1888-02-14 i Grafenort i Schlesien, dotter av överingenjören Henrik Jaworski och Agnes Schwarzer.
 • Anna Maria, född 1881-12-21 i Skövde. Stiftsjungfru. Extra ordinarie postexpeditör 1907-05-23. E. postexpeditör i västra distriktet 1912-03-01. Postexpeditör s. å. 20/12. Tilldelad medaljen i guld av femte storleken "för nit och redlighet i rikets tjänst" 1938-05-27.
 • Elin Ingeborg Ulrika, född 1883-06-02 i Skövde. Stiftsjungfru. Död där 1887-01-04 i Skövde.
 • Greta Gunborg Sofia, född 1887-11-17 i Skövde. Stiftsjungfru, försäkringstjänsteman. Död 1937-12-26 i Stockholm, Engelbrekts förs. (db nr 333).
 • Hans Erik Sebastian, född 1889-11-16 i Göteborg. Civilingenjör. Se Tab. 13.
 • Barbro Astrid Catharina, född 1893-11-20 i Göteborgs domkyrkoförs. Stiftsjungfru.
 • Hulda Gunborg Elisabet, född 1895-08-30 i Göteborg, död där 1897-03-15.
 • Hjalmar Viktor Hugo, född 1898-05-11 i Göteborg. Banktjänsteman. Se Tab. 13.5.

TAB 12

Carl Jakob, (son av Carl Gustaf Sebastian, Tab. 11), född 1879-01-20 i Skövde. Mogenhetsexamen i Göteborg 1897-05-31. Student i Uppsala universitet s. å. Första avd. av med. filosofie examen 1898-05-27 och med. filosofie examen s. å. 15/9. Med. stud. vid Karolinska institutet i Stockholm s. å. Med. kandidat 1902-09-13. Fältläkarstipendiat 1905-07-28. Med. licentiat 1909-01-16. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv s. å. 6/8. Bataljonsläkare vid Södermanlands regemente 1910-12-10. E. bataljonsläkare vid fältläkarkåren 1913-10-31. Bataljonsläkare vid Jämtlands fältjägarregemente 1914-12-23. Regementsläkare därst. 1919-10-10. Regementsläkare vid Göta artilleriregemente 1920-10-11. RVO 1923-06-06. Avsked 1935-11-15. Död 08-31 i Göteborg (Skövde db nr 100). Gift 1:o 1913-06-05 i Stockholm, Kungsholms förs. ]] med Maria Teresia Corianna Clarisse'' Holmström, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1922-10-11, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1908 i Stockholm med redaktören och författaren Ernst Artur Julius Möller, från vilken hon 1912 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1883-02-23 i Lund), född 1889-02-28 i Stockholm, dotter av kaptenen vid Södermanlands regemente Claes Per Holmström och Antoinette Terese Eleonore Salmson. Gift 2:o 1922-11-22 i Göteborg med Rut Anna Sofia Johansson, född 1901-10-11, dotter av trafikinspektören Fredrik Johansson och Carin Westlinder.

Barn:

 • 1. Gun Barbro, född 1914-10-15 i Stockholm, Katarina förs.
 • 1. Carl Gustaf Stig, född 1916-01-21 i Östersund. Se Tab. 12A.

TAB 12A

Carl Gustaf Stig, (son av Carl Jacob tab 12), född 1916-01-21 i Östersunds stadsförs.. Studentexamen vid Sthlms samgymn. 1937-06-12, kadett vid Kustartilleriet 1938-09-30, officersexamen 1942-03-30, fänrik vid Kustartilleriet, löjtnant vid Kustartilleriet 1944-04-01, kapten vid Kustartilleriet 1949 (sept.30) nov. 1., RSOlkl 1962-06-06, from 720701 utn mj KA res. Gift 1940-09-15 i Danderyds kyrka, Sth. (Danderyds förs., Sth. vb nr.38) med Gunlög Engberg, född 1914-08-01 i Jämtl., Östersund. Illusstratör, konstnär. Dotter av ingenjören Harald Engberg och Linnéa f. NN (Magnusson),

Barn:

 • Stig Christer.
 • Marianne Barbro Stigsdotter
 • Elisabeth Barbro Stigsdotter

TAB 13

Hans Erik Sebastian, (son av Carl Gustaf Sebastian, Tab. 11), född 1889-11-16 i Göteborgs domk.förs.. Mogenhetsexamen i Göteborg 1908-06-06, elev vid tekniska högskolan 1909-09-10, utexaminerad 1913, civilingenjör, direktörsassistent i Nordiska kullagerabol. i Göteborg 1920–1921, inneh. ingenjörsfirman Erik Hiort af Ornäs i Stockholm sedan 1926, LSTF 1936, inneh. öven AB Bragemaskiner. Gift 1:o 1916-06-08 i Tranås (Lommeryds förs., Jönk, vb) med Alma Elin Anna Gunhilda Ärnström från vilken han blev skild gm Sthlms RR:s 20. avd., dom 1950-02-23, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1909-08-22 med jur. kandidat Emil Bagge i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1880-02-09), född 1884-03-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs., Dotter av kyrkoherden i Lommaryds och Bälaryds pastorat av Linköpings stift Daniel August Ärnström och Elin Fredrika Eleonora Ehrenborg.

 • 1.Göran Erik Gustaf Eriksson, född 1917-05-23 i Finspångs förs. Ög. (Risinge förs., Ög). Se Tab. 13 A
 • 1.Torbjörn Erik Sebastian Eriksson, född 1919-11-26 i Stockholm. Se Tab. 13 B.
 • 1. Barbro Margareta Eriksdotter, född 1921-08-28 i Göteborg, V. Frölanda förs. ]], stiftsjungfru, skådespelerska

TAB 13 A

Göran Erik Gustaf Eriksson,, (son av Hans Erik Sebastian tab. 13) född 1917-05-23 i Finspångs förs. Ög. (Risinge förs., Ög). Studentexamen i Stockholm 1936-05-11, utexaminerad från Tekniska högskolan 1940-11-23, civilingenjör, anställd vid ab Bolinder-Munktell 1940-1950, anställd vid Svenska Flygmotor AB, Trollhättan 1950, produktionschef där 1952-1960, produktionschef vid Bolinder-Munktell 1961, v.verkst. direktör där 1965, verkst. direktör f. Eskilstunafabriken, AB Bolinder-Munktell 1965 juni, ordf. i styr. f. Svenska Telemekanik AB 1966 jan. Gift 1943-07-25 i Åtvidaberg i Åtvids förs., Ög. (vb35) (Eskilstuna Fors förs., Söd., vb nr 114) med kont.Margit Kuhla född 1918-10-02 i Sthlm, dotter av disponenten Klas Kuhla och Jansson.

Barn:

 • Klas Anders Gustaf.
 • Monica Anna Maria

TAB 13.5

Hjalmar Viktor Hugo, (son av Carl Gustaf Sebastian tab. 11) född 1898-05-11 i Göteborg. Banktjänsteman, ingenjör. Gift 1932-09-17 i Danderyds förs., Sth. med Karin Gerda Wilhelmina Nyström, född 1895-12-22. Dotter av ingenjören Martin Nyström och Sjökvist.

 • Hjalmar Victor Hugo, (son av Carl Gustaf Sebastian tab. 11) född 1898-05-11 i Göteborg, Ingenjör, anställd vid Arméförvaltningens tygdepartement. Gift 1:o 1932-09-17 i Danderyds förs. Sth. ]] med Karin Gerda Wilhelmina Nyström född 1895-12-22 i Sthlm. (Äktensk. uppl. gn Sth:s RR:s utslag 1942-08-24). Dotter av civilingenjören o telegrafkommissarien Martin Filip Nyström o N.N. Mrtin Nyström och Sjökvist. Gift 2:o 1942-10-04 i Engelbrektskyrkan i Stockholm (Engelbr.förs. Sth., vb nr 307) med reklamexpert Thyra Gunvor Bodinson, född 1901-10-04 i Gävleb. Dotter av framlidne provinsialläkaren i Gamleby, Adolf Fredrik Bodinson och Thyra Hildegard Andrén.

Barn:

 • 2. Eva Barbro Ulrika

TAB 14

Aron Fredrik (son av Hans Gustaf, Tab. 2), född 1812-09-10 på Lilla Ornäs. Död 1864-02-02 Karlslund. Ägde Fredriksberg i Torsång, socken Kopparbergs län. Gift 1835-10-06 på Lilla Ornäs med Christina Elisabet Forsström, född 1810-12-21 i Stora Tuna socken Kopparbergs län, död 1868-05-16 i Falun, dotter av lantbrukaren Erik Forsström och Maria Christina Hillerström.

Barn:

 • Christina Fredrika, född 1836-02-29 på Lilla Ornäs. Manutakturhandlerska i Falun. Död ogift 1899-01-06 i Falun.
 • Jakob Fredrik, född 1838-09-14, död 1857-02-11.
 • Hans Gustaf, född 1841. Lantbrukare. Död 1895. Se Tab. 15.
 • Emilia Gustava, född 1845-12-23 på Fredriksberg. Folkskollärarinneexamen i Stockholm 1872-05-17. Anställd vid Dådrans bruks folkskola sedan 1873. Död ogift 1907-08-12 i Stockholm.
 • Hulda Aurora, född 1852-02-23 på Fredriksberg, död 1933-03-19 på Epedisjukh. i Stockholm. Gift 1886-10-20 Enögla med sin kusin, godsägaren John Jakob Magnus Hiort af Ornäs, född 1864, död 1938-04-21 i Stockholm.

TAB 15

Hans Gustaf (son av Aron Fredrik, Tab. 14), född 1841-04-20 Fredriksberg. Lantbrukare. Banmästare. Död 1895-04-11 i Stockholm. Gift 1867-09-22 i Östraby socken Malmöhus län med Maria Catharina Trobäck, född 1839-07-09 Trobro s län. Död 1905-07-04 i Skövde, dotter av Nils Peter Trobäck och Gustava Charlotta Rosenqvist.

Barn:

 • Maria Gustava Elisabet, född 1868-05-21 i Ystad. Gift 1893-05-11 i Stockholm med regementsveterinären vid Smålands artilleriregemente Arvid Reinhold Sandberg, född 1865-03-25 på Monäs i Fågelås socken Skaraborgs län

TAB 16

Bror Samuel (son av Hans Gustaf, Tab. 2), född 1816-02-02 på Lilla Ornäs. Handlande i Enköping. Rådman därst. 1849-02-13. Död 1885-02-01 Jädra. Gift 1:o 1839-10-13 i Enköping med Beata Albertina Hammarström, född 1820-10-16 i nämnda stad, död där 1853-08-22, dotter av handlanden Gustaf Hammarström och Anna Maria Hellberg. Gift 2:o 1855-03-04 i nämnda stad med Hilda Carolina Margareta Wahlberg, född 1825-11-20 i nämnda stad, död 1865-01-08 på Jädra, dotter av vice pastorn Mattias Johan Wahlberg och Carolina Holmström.

Barn:

 • 1. Albert Gustaf Samuel, född 1840-08-29 i Enköping. Kamrerare i Mälareprovinsernas ensk. bank. Död 1872-10-13 i Enköping. Gift 1869-07-25 i Västerås med Clara Fredrika Bjurström, född 1845 i sistnämnda stad, död 1870-05-17 i Enköping, dotter av handlanden Lars Fredrik Bjurström och Clara Törnblom.
 • 1. Carl Tore Julius, född 1842-04-04, död 1856.
 • 1. Maria Albertina Teresia, född 1845-09-24 i Enköping, död ogift 1911-05-15 på Löwenströmska lasarettet i Hammarby socken Stockholms län. (Vårfrukyrka förs., Upps L, db)
 • 1. Knut Arvid Fredrik, född 1847-07-15, död 1848-03-06.
 • 1. Emilia Vilhelmina Ottilia, född 1849-05-26 i Enköping, död 1898-02-03 Enögla. Gift 1883-09-19 på Jäder med disponenten Axel Engströmer, född 1842-05-20 i Sunnäs i Alfta socken Gävleborgs län, död 1888-06-22 på Enögla.
 • 1. Anna Ulrika Aurora, född 1851-12-12, död 1852-01-28 i Enköping.

TAB 17

John Jakob Magnus (son av Bror Samuel, Tab. 16), född 1864-12-12 i Enköping. Död 1938-04-21 i Stockholm (Kungsholms förs. db nr 89). Lantbrukselev vid Gryta i S:t Ilians socken Västmanlands län 1881–1883. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1883. Utexaminerad därifrån 1885-10-23. Innehade hotell i Stockholm 1896–1899. Lärare i Smedman d. ä:s handelsskola därst. 1900–1905. Bokförare i Stockholms foderaffär 1905–1908. Kamrer 1909. Ägde Ullunda i Vårfrukyrka socken 1886–1891-03-14 och Jädra 1886–1896-03-14. Gift med Hulda Aurora Hiort af Ornäs, död 1886-10-20 på Enögla i sistnämnda socken med sin kusin Hulda Aurora Hiort af Ornäs, född 1852-02-23 Fredriksberg

Barn:

 • Aron Gustaf Magnus (Gösta), född 1883. Bokhållare. Se Tab. 18.
 • Helga Margareta Elisabet, född 1888-02-03 på Jädra. Stiftsjungfru.

TAB 18

Aron Gustaf Magnus (Gösta) (översiktstab. 5, son av Johan Jakob Magnus, Tab. 17). ) Se Riddarhusdirektionens protokoll 1914 nov. 25 § 7). Född 1883-01-14 i Stora Köpinge församl., Kristianstads län. Bokhållare. Gift 1907-10-06 i Stockholm med Ida Vilhelmina (Mimmi) Carlsson, född 1874-06-09.

Barn:

 • Hans Gustaf Magnus född tvilling 1911-07-22 i Stockholm, Kungsholms förs, död 1911-07-25 i Stockholm, Kungsholms förs.
 • Carl Gustaf Stig, född tvilling 1911-07-22 i Stockholm, Kungsholms förs, död 1911-07-25 i Stockholm, Kungsholms förs.

Utan känt samband:

 • 1. Nicolaus Petri Hiort, komminister i Nik. (Sth.), g.2:o m. Margareta Törne.

Barn:

 • Anna Margareta Hiort, dp 1698 Vi0i Nik. (Sth.), g.1:o m. kapellpredikanten i Borgvik Magnus Petri Fernholm, dp 1681 5/3 i Filipstad, † 1728 gift 2:o 1729 14/8 i Borgvik m. kmr i Bjurtjärn (Värml.) Andreas Wennerström, f. i Sjöstad, Ölme (Värml.), † 1755 15/2.
 • 2. Christina Gunnarsdotter Hiort, g. m. råd- och han­ delsmannen i Hedemora Anders Månsson.
 • 3. Hans Hjort, ryttare, sedan åkare och borgare i Väs­terås, g. m. Anna Jansdotter.

Barn:

 • Johan Hansson Westernius, f. 1723 10/5i Västerås, † 1767 13/6 som komminister i Svedvi.

Källor

[EÄ:IX s220a; VåsHm:II:l s343; VåsHm:II:2 s77; Kopp s39,48,447; TB; PhT:1966 s4f; PhT:1985 slff; ShF:1986:3 sl8,24ff; DiplDal nr 139,268,307], [KsHm:2 s274; Vås- Hm:II:2 s681,1003] 1 Diplomatatium Dalekarlicum (1842). 2 Al. 3 Hh d.3. 4 Hh d. 13. 5 Hra. 6 Hm 7 Lns. 8 Öä.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: