:

Taube nr 62

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Taube nr 62

Grevlig 1719-04-17, introd. s. å.

Om ättens äldre släktled se friherrliga ätten Taube af Kudding nr 66. Utdöd på svärdssidan 1958-06-28.

TAB 1

Gustaf Adam Taube af Kudding, greve Taube (översiktstab. 1, son av Jakob Johan Taube, friherre Taube af Kudding nr 66), till Kudding, som han utlöste från syskonen. Född 1673-12-01. Kornett vid änkedrottningens livregemente till häst 1684. Löjtnant vid garnisonsregementet i Stade 1689. Avsked 1695-06-02. Generaladjutant av kavalleriet vid armén i Livland 1700-07-14. Överste och chef för ett värvat dragonregemente 1703-12-12. Generalmajor 1710-01-31. Överste för Östgöta kavalleriregemente s. å. 25/5 och för skånska stånddragonregementet s. å. 30/11. Generallöjtnant 1711-04-21. Befälhavare i Pommern 1712. Guvernör i Wismar 1713-06-13. T. f. överståthållare i Stockholm 1714. General 1716-01-02. Överståthållare s. å. 3/1. Riksråd 1718-12-07. Greve 1719-04-17 (introd. s. å. under nr 62). Fältmarskalk s. å. 19/6. Generalguvernör i Estland s. å. 5/7, men kom aldrig att tillträda detta ämbete. Död 1732-10-14 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven i Svinstads (nu Bankekinds) kyrka Östergötlands län. Han var med vid Klissov, Oposna, Posen och Poltava och hade blivit blesserad i ena armen. Blev fången vid Poltava, men fick på sitt hedersord tillstånd att hemresa. Deltog i slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710. Gift 1695-03-10 med friherrinnan Anna Dorotea von Fersen, född 1670, död 1752-10-08, dotter av friherre Hans von Fersen och friherinnan Anna Magdalena von Tiesenhausen

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1696-02-20 i Reval, död 1728-10-07 i barnsäng och begraven i Åbo domkyrka. Gift 1727-05 med generallöjtnanten Robert Muhl, född 1683, död 1760.
 • Anna Magdalena, född 1697-04-06, död 1770-02-05 Lärkesholm s län. Gift 1722-05-10 med generallöjtnanten friherre Bernt Vilhelm von Liewen, född 1685, död 1771.
 • Hans Henrik, född 1698. Hovmarskalk. Död 1766. Se Tab. 2.
 • Johanna, född 1702-02-17, död 1773-08-21 på Stora Dala i Grebo socken Östergötlands län. Gift 1724 med översten Johan Georg Schmiterlöw, adlad Schmiterlöw, född 1686, död 1729.

TAB 2

Hans Henrik (översiktstab. 1, son av Gustaf Adam Taube af Kudding, greve Taube, Tab. 1), till Kudding samt Hanstavik i Västertälje socken Stockholms län. Född 1698-03-18. Fänrik vid general Rancks regemente i hessisk tjänst 1715-11-28 och vid prins Maximilians regemente 1717-04-10. Löjtnant därst. s. å. 28/8. Svensk kammarjunkare 1718-04-03. Generaladjutant hos sedermera konung Fredrik I s. å. Kammarherre 1720, med lön2 1738-08-24. RSO 1748-11-07. Hovmarskalk2 1739-11-05 med lön2 1761-04-24. KNO 1759-11-26. Död 1766-09-11 i Stockholm. 'Han bevistade 1717 kampanjen i Ungern mot turkarna och var generaladjutant hos lantgreven av Hessen, sedermera konung Fredrik I, under fälttåget i Norge 1718 och omkring Stockholm 1719. Gift 1721-06-21 med friherrinnan Barbro Fredrika von Albedyl, dotter av generallöjtnanten Henrik Otto Albedyl, friherre von Albedyl, och Elisabet Anna von Schwicheldt.

Barn:

 • Fredrik Adam, döpt 1723-03-21 i Stockholm, död barn.
 • Ulrika Charlotta, född 1724-06-24, död 1780-03-05 i Stockholm. Gift 1:o 1745-09-14 med kammarherren Anthony De Geer, född 1721, död 1756. Gift 2:o 1758-11-16 med generalen Johan Vilhelm Sprengtport, friherre Sprengtporten, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1795.
 • Sofia Elisabet, född 1726-02-19, död 1802-01-18 Sparreholm. Gift 1752-05-05 med kammarrådet Jöns Steuch, i hans 2:a gifte, född 1725, död 1769.
 • Jakob Johan, född 1727. Generallöjtnant. Död 1799. Se Tab. 3.
 • Henrietta, född 1731-10-21. Död ogift 1785-09-10 på Sparreholm.
 • Ett barn, döpt 1734-09-04 i Stockholm, död barn.

TAB 3

Jakob Johan (översiktstab. 2, son av Hans Henrik, Tab. 2), född 1727-05-06 i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1736-11-15. Rustmästare därst. 1738-04-24. Förare 1739-09-06. Konstit. fänrik 1742-03-30. Konfirm.fullm, s. å. 19/8. Kadett och underofficer i hannoveransk tjänst 1744. Fänrik vid gardet därst. 1745. Löjtnant 1747. Avsked från Upplands regemente 1748-01-12. Kaptenlöjtnant 1755. Kapten 1756. RSO 1757-04-28. Adjutant hos prins Ferdinand av Braunschweig-Lüneburg 1759. Major 1760. Kommendant i Liebenau 1761. Chef för 2. bataljonen av nämnda garde s. å. Överstelöjtnant därst. 1762. Överstelöjtnant vid Blixenska regementet i Stralsund 1766-06-30 (16/10). Avsked 1774-06-20. Generalmajor i hannoveransk tjänst. Sist generallöjtnant därst. Kommendant i Lüneburg och chef för ett infanteriregemente. Död 1799-03-19 i Lybeck. Gift 1763 med sin fränka friherrinnan Hippolite Eleonore von Albedyl, dotter av geheimerådet friherre Fredrik Christer von Albedyl och friherrinnan Henriette von Marenholtz.

Barn:

 • Amalia Henrietta Fredrika, född 1764-07-22, död 1833-05-24 i Berlin. Gift 1789-04-21 med sin frände kammarherren friherre Christian Henrik Ludvig von Albedyl, död 1815 i Lybeck.
 • Christian August Vilhelm Louis, född 1767. Kammarherre. Död 1801. Se Tab. 4.
 • Carl Ernst Albrekt Bengt Christian, född 1770-04-05 i Hannover. Kornett vid lätta dragonregementet 1781-01-29. Löjtnant och stallmästare därst. 1788-09-10. Kapten 1789-05-15. Major vid Nylands lätta dragonkår 1792-06-17. Major vid drottningens livregemente 1794-06-23. Premiärmajor därst. 1805-05-04. Död ogift 1808-12-06.
 • Carl August Anton Louis, född 1771. Würtembergsk statsminister. Död 1816. Se Tab. 7.
 • Caroline Ernestine Sofie Juliane, född 1773-01-15. Gift med översten i engelsk-hannoveransk tjänst Carl Duplat, som stupade i slaget vid Waterloo den 18 juni 1815.

TAB 4

Christian August Vilhelm Louis (översiktstab. 2, son av Jakob Johan, Tab. 3), född 1767-09-19 i Hannover. Kammarjunkare 1787-06-08. Kammarherre hos drottningen s. å. 14/6, död 1801-09-15 Hovgården. Gift 1795-04-28 i Stralsund med Johanna Vilhelmina Louisa Henrietta Pollet, född 1779-04-01. Statsfru hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1807-12. Död 1857-02-04, dotter av generallöjtnanten Johan Frans Pollet, och Johanna Carolina Helena von Pachelbel.

Barn:

 • Gustaf Erik Adam, född 1796. Överste. Död 1852. Se Tab. 5.
 • Augusta Carolina Lovisa, född 1801-12-04 på Hovgården. Hovfröken hos kronprinsessan2 1823-04-15. Död 1874-06-07 i Stockholm. Gift 1826-01-19 på Stockholms slott med landshövdingen greve Gustaf Erik Frölich, född 1792, död 1860.

TAB 5

Gustaf Erik Adam (översiktstab. 3, son av Christian August Vilhelm Louis, Tab. 4), född 1796-01-31 i Stralsund. Kvartermästare vid skånska husarregementet 1801-04-19. Fanjunkare vid Engelbrechtenska regementet 1805-07-21. Kadett vid preussiska kadettkåren i Berlin 1806-03-23. Sergeant vid livregementets grenadjärkår 1812-06-18. Fänrik vid livregementetsbrigadens grenadjärer 1813-02-28. Löjtnant därst. 1814-11-14. Kapten i generalstaben 1816-04-30. RSO 1823-07-04. Kapten vid livregementetsbrigadens grenadjärer 1824-12-14. Major i generalstaben 1825-03-02 och vid Kalmar regemente 1826-04-11. Överstelöjtnant i armén 1832-01-28. Överstelöjtnant och 1. major vid Kalmar regemente s. å. 8/12. Överste i armén 1838-01-28. Överste och chef för Kalmar regemente 1847-12-03. Död 1852-07-08 på sin egendom Ryningsholm i Höreda socken Jönköpings län. Bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814 och därunder striderna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1831-02-01 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Gustava Eleonora (Hedda) Ridderstolpe, född 1814-02-01 i nämnda stad, död 1888-09-09 på Ersta i samma stad, dotter av hovmarskalken friherre Gustaf Ridderstolpe, och Jeannette Müller.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina (Jeanette), född 1831-11-08 i Stockholm, död där, Kungsholms förs. 1911-02-09. Gift 1859-02-01 på Ryningsholm med överstelöjtnanten och chefen för Jämtlands hästjägarkår, stallmästaren i k. m:ts hov, RSO, RVO m. m., Edvin Hippolyt Ström, född 1826-09-04 i Stockholm, död där 1883-09-20.
 • August Gustaf, född 1833-04-20 i Eksjö. Kadett vid Karlberg 1847-03-11. Utexaminerad 1852-05-05. Underlöjtnant i Smålands husarregemente s. å. 15/5 och vid regementet 1856-05. Löjtnant 1863-11-10. Adjutant vid överkommendantsexpeditionen i Stockholm s. å. Ryttmästare 1873-05-30. RSO 1876-05-15. Avsked ur krigstjänsten 1884-06-06. Kontrollör vid brännvinstillverkningen i riket 1885. Död ogift 1900-05-26 i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född 1835-04-12, död s. å. 14/10 i Eksjö.
 • Edvard Ludvig, född 1836. Kapten. Död 1894. Se Tab. 6.
 • Carl Oskar, född 1843-11-22 på Ryningsholm. Kadett vid Karlberg 1858-04-06. Utexaminerad 1863-03-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 14/4. Löjtnant därst. 1866-05-03. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1873-09-01. Stationsinspektor vid Bankebergs station s. å. Stationsinspektor vid Falköping–Pantens station 1874-01-01. Kapten i armén s. å. 16/1. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén s. d. RDDO s. å. 15/9. Trafikdirektörsassistent 1875-09-01. RPdaCO 1881-09-05. Trafikdirektör i femte trafikdistriktet 1884-06-01. RVO 1885-12-01. RSAO 1888-10-01. Ordförande i järnvägsmännens livförsäkringsförening 1889. RSO 1890-12-01. Stadsfullmäktig i Stockholm 1891–1911. KSVFO2kl 1893-09-10. Major i armén s. å. 4/11. KÖFrJO 1894-10-15. RNO 1897-05-15. Distriktschef i första distriktet av statens järnvägar s. å. 19/11. Avsked ur armén s. å. 3/12. Vice ordförande i statens järnvägstrafiks pensionsinrättning s. å. Ledamot av riksdagens första kammare 1898-09-21. KVO2kl 1902-10-24. Avsked såsom distriktschef 1906-09-28. KVO1kl s. å. 29/9. Död 1914-09-12 i Stockholm, Oscars förs. . Gift 1873-10-12 på Ryningsholm med Matilda Malvina Sofia Amanda Nerman, född 1841-08-05 i Stockholm. Utbildad till skådespelerska vid k. teatern 1850–1856. Debuterade vid mindre teatern 1857. Engagerad vid svenska teatern i Helsingfors 1861–1864 och vid Dramatiska teatern i Stockholm 1864–1873. Död 1919-01-29 i Oscars förs. , Stockholm.
 • Alice Desirée, född 1847-10-13 på Ryningsholm. Gift 1871-10-13 med majoren friherre Fredrik August Ridderstolpe, född 1842, död 1930.
 • Vilhelmina Lovisa (Mina), född 1849-10-28 på Ryningsholm, död 1919-04-04 i Stockholm. Gift 1874-10-28 i nämnda stad med majoren Edvard Christoffer Torgny Bogeman, född 1844, död 1894.

TAB 6

Edvard Ludvig (översiktstab. 3, son av Gustaf Erik Adam, Tab. 5), född 1836-11-30 Ryningsholm. Kadett vid Karlberg 1849-11-22. Utexaminerad 1853-12-17. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 29/10. Löjtnant därst. 1862-04-15. Kapten 1873-04-12. RSO 1877-12-01. Avsked ur krigstjänsten 1879-03-21. Död 1894-09-18 i Motala. Gift 1876-03-12 i Växjö med Elvira Maria Lovisa Ekerot, född 1852-10-01 i sistnämnda stad , död 1933-10-18 på Mörby lasarett i Danderyds socken Stockholms län (Lidingö förs., db), dotter av apotekaren Bror Fredrik Ekerot och Amalia Maria Carolina Ekerot.

Barn:

 • Hedvig Eleonora Maria, född 1877-06-27 Bergkvara. Gift 1899-11-16 i Stockholm med disponenten vid Nordmalings ångsågsaktiebolag, extra jägmästaren, RVO, Viktor Fredrik Ernberg, född 1875-10-09 i Karlskrona.
 • Alice Johanna Amalia, född 1878-08-26 i Växjö. Stiftsjungfru. Död 1069-01-14 i Sthlm, Hedvig Eleonora förs. . Med henne utslocknade grevliga ätten Taube. Gift 1899-06-01 i Stockholm med överstelöjtnanten, friherre Casten Folke Salomon von Otter, född 1876. Död 1938-12-05.
 • Bror Erik Gustaf Ludvig (kallar sig Meves-Taube), född 1888-07-21 i Linköping. Kallas enligt k. m:ts medgivande 1892-06-03 Meves-Taube.

TAB 7

Carl August Anton Louis (översiktstab. 2, son av Jakob Johan, Tab. 3), född 1771-12-19. Würtembergsk utrikesminister 1807 och polisminister 18111. Död 1816-01-20 i Stuttgart. Gift 1807-01-29 med grevinnan Vilhelmina von Zepelin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1821-02-24 i Stuttgart med badensiske polisministern, verkliga geheimerådet Philipp Ludvig von Haynau, född 1782-05-18 i Hanau, död 1843-06-05 i Heidelberg), född 1791-01-08 i Ludwigsburg, död 1872-12-22 i Stuttgart, dotter av würtembergske utrikesministern Johan Carl von Zepelin, riksgreve von Zepelin-Aschhausen, och friherrinnan Catharina Ulrika von Dellwig.

Barn:

 • Fredrika Charlotta Catharina Lovisa, född 1808-07-16, död 1871-01-13 i Kanstadt. Gift 1:o 1838-05-01 i Ludwigsburg med preussiske assessorn friherre Johan Heinrich Gottlieb von Berge zu Marwitz, död 1851-01-08. Gift 2:o 1855-03-19 med mecklenburg-schwerinske kammarherren, friherre Eduard von Ketelhodt zu Hermannsgrun, född 1803-07-14 i Rudolstadt.
 • Fredrik Carl Gustaf Adolf, född 1810. Geheimeråd och kammarherre. Död 1889. Se Tab. 8.

TAB 8

Fredrik Carl Gustaf Adolf (översiktstab. 2, son av Carl August Anton Louis, Tab. 7), född 1810-07-09 i Stuttgart. Würtembergskt geheimeråd och kammarherre. Överhovmästare hos drottning Olga av Würtemberg. Död 1889-09-14 vid badorten Kreuth. Gift 1846-12-20 med friherrinnan Frederike Antonie Karoline Varnbüler von Hemmingen, född 1817-05-21. Statsfru hos drottning Ogla av Würtemberg. Ledamot av ryska S:t Catharineorden. Dotter av würtembergske finansministern friherre Eberhard Friedrich Carl Varnbüler von und zu Hemmingen och hans 1:a fru friherrinnan Friederike Helene Konstance Karoline von Wöllwarth.

Barn:

 • Erik Vilhelm Traugott Melchior, född 1849-01-06. Jur. stud. Porte-épéefänrik vid würtembergska infanteriet. Död 1870-12-02, stupade vid ett av fransmännens utfall vid belägringen av Champigny.
 • Axel Adolf Vilhelm Hermann, född 1851-02-15, död 1870-12-02, stupade på samma gång som brodern.

Källor

1At (Sch). 2SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: