Af Jochnick nr 2301

Från Adelsvapen-Wiki

2301.jpg

Adliga ätten af Jochnick nr 2301

Adlad 1822-08-14 enligt § 37 R.F. Introducerad 1827.

TAB 1

Johan David Jochnick, född 1687. Kom från Danzig och blev borgare i Eskilstuna. Död i Eskilstuna 1779-05-12. Gift 1746 med änkan Brita Hökenberg från Finland, född 1706, död 1770-03-10.

Barn:

 • David Jochnick, född 1747-11-21 Eskilstuna. Bodde från år 1770 vid Trollhättan. Död 1821-12-14 i Västergötland. Gift 1780-10-05 i Trollhättan med Maria Karlberg, född 1755-03-04 på Kallerö bruk Älvsborgs län. Död 1832-12-16, dotter av bruksförvaltaren Jonas Karlberg.

Barn:

 • Jonas Jochnick, adlad af Jochnick, född 1783-04-24 i Trollhättan. Student i Lund (Sgn.) 1797-10-03. Teol. examen i Lund 1798-05-01. Furir vid Göta artilleriregemente 1798-12-01. Artilleriexamen 1799-06-14. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1799-09-30. Löjtnant 1806-11-26. RSO 1809-07-03. Kapten 1813-01-28. 2. Major vid Skaraborgs regemente 1815-06-20. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Adlad 1822-08-14 enligt 37 § R.F. (introducerad 1827-09-19 under nr 2301). Överstelöjtnant och 1. major vid vid Skaraborgs regemente 1824-04-27. Överste i armén 1829-08-21. Död 1833-07-21 Blombacka. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805–1807, Norge 1808–1809 och Tyskland 1813. Gift 1821-09-17 med Charlotta Sofia Margareta Tham, född 1797-05-20 i Stockholm, död 1865-07-29 Kyrkebo, dotter av majoren Casper Tham, och hans 1:a fru friherrinnan Albertina Elisabet von Knorring.

Barn:

 • Albertina Lovisa Charlotta, född 1821-06-07, död 1823-03-09.
 • David August Ernst, adelsman vid faderns död 1833, född 1822-07-12 på överstelöjtnantsbostället Skålltorp i Skärfs socken, Skaraborgs län. Furir vid Skaraborgs regemente 1835-03-05. Kadett vid Karlberg 1836-08-01. Avgången från krigsakademien 1840-04-08. Begav sig till sjöss och äges hava omkommit som matros på engelska flottan vid Sebastopols belägring.
 • Maria Henrika Vilhelmina, född 1824-11-29 på Skålltorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1900-03-09 i Skara.
 • Fredrika Matilda Charlotta, född 1826-11-10 på Skålltorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1869-09-08 i Skara.
 • Hedvig Amalia Lovisa, född 1827-10-17 på Skålltorp. Stiftsjungfru. Död 1870-05-30 i Ledsjö socken, Skaraborgs län. Gift 1853-09-09 Bränningeberg med kaptenen Casper Per Anton Tham, född 1825, död 1913.
 • Emma Christina Ingeborg, född 1830-01-29 på Skålltorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1891-04-07 i Skara.
 • Albertina Juliana Ulrika (Julie), född 1831-03-07 på Skålltorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1902-08-23.
 • Anton Gustaf Jonas, född 1833-02-21 på Skålltorp. Studentexamen 1851-06-14. Furir vid Skaraborgs regemente 1851-08-28. Officersexamen 1853-04-30. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1853-12-02. Löjtnant 1860-04-03. Lärare i matematik vid krigsakademien å Karlberg 1861–1867. Kapten i regementet 1875-05-14. RSO 1877-12-01. Kapten vid regementet 1878-06-07. Major 1879-04-04. Överadjutant och major vid generalstaben 1883-12-14. Souschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1884-01-12. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1885-07-03. Överste och chef för södra skånska infanteriregementet 1888-04-06. KSO2kl 1892-12-01. KSO1kl 1895-05-15. Avsked med tillstånd att såsom överste kvarstå i armén 1895-07-25. Död 1899-05-25 i Stockholm. Ägde Flämslätt i Öglunda socken. Stora Kulhult i Lerdala socken och Stubbesgården i Hendene socken, alla i Skaraborgs län. Gift 1867-11-12 i Stockholm med Maria Hildegard Axell, född 1845-07-01 på Torpshammars bruk i Torps socken, Västra norrlands län, död 1918-07-11 Flämslätt ]], dotter av bruksägaren Carl Abraham Axell och Carolina Gustava Forsell.

TAB 2

Casper Fredrik Robert (son av Jonas Jochnick, adlad af Jochnick, tab 1), adelsman vid äldre broderns död. Född 1823-05-02 Skålltorp. Lantbrukare. Arrenderade Kyrkebo i Ledsjö socken, Skaraborgs län. Död Kyrkebo Gift 1867-09-24 i Fredsbergs prästgård, Skaraborgs län med Amalia Wilhelmina Brandelius, född 1838-09-29, i Fredsbergs prästgård, dotter av prosten och kyrkoherden Johan Christian Brandelius och Maria Rehnberg. Död 1934-01-29 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.

Barn:

 • Jonas Henrik Robert, född 1868-06-29 på Kyrkebo, Ledsjö socken. Död 1869-02-08 på Kyrkebo, Ledsjö socken.
 • Johan Gustaf Adolf, född 1870. Generaldirektör. Se Tab. 3
 • Maria Charlotta Vilhelmina, född 1872-01-31 på Kyrkebo. Folkskollärarinna i Skara 1896 och vid Jakobs och Johannes folkskola 1905-05-26. Död ogift 1922-07-30, i München, begraven i Skara (Adolf Fredriks förs, Stockholm db).
 • Julia Elisabet Amalia, född 1874-08-09 på Kyrkebo. 1:a avdelningen av fil. kand. examen 1898-05-27 och 2:a avdelningen av fil. kand. examen 1899-01-31. Död ogift 1903-03-16.

TAB 3

Johan Gustaf Adolf, (son av Casper Fredrik Robert, tab 2). Adelsman vid faderns död 1875-02-14. Född 1870-03-20 Kyrkebo. Volontär vid Skaraborgs regemente 1888-04-17. Mogenhetsexamen1888-06-07. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1889-06-01. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1891-09-08. Underlöjtnant vid regementet 1891-09-25. Direktör för försäkringsbolaget Standards svenska avdelning 1892. Direktör för försäkringsbolaget Svenska generalagenturen för The Standard life Assurance Co. Edinburgh, 1892–1900. Löjtnant i regementet 1895-10-04. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1899-05-19. Stiftare av svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1899. Verkställande direktör av svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1899–1913 samt 1930–1941-09-01. Stiftare av återförsäkringsaktiebolaget Atlas 1907. Verkställande direktör vid återförsäkringsaktiebolaget Atlas 1907–1913. RVO 1908-06-16. Styrelseledamot i aktiebolaget Norrlandsbanken 1910–1916. Generaldirektör och chef för pensionsstyrelsen 1913-07-18. KNO1kl 1915-06-06. Ledamot av pensionsfondfullmäktige 1915. Ordförande av pensionsfondfullmäktige 1916–1930. Styrelseledamot i Skandinaviska kreditaktiebolaget 1916–1917. Ordförande i 1917 års bankkommitté. Bankofullmäktig och ordförande i riksbanksstyrelsen 1917. Styrelseledamot i aktiebolaget Sveriges littografiska tryckerier 1917. Ordförande i kommittén för socialförsäkringens organisation 1919. Ordförande i svenska sällskapet för medicinsk forskning 1920. Styrelseledamot i rasbiologiska institutet 1921–1934. KDDO1gr 1922-09-25. KNS:tOO1kl 1922-09-04. KmstkNO 1923-09-15. GV:sPostJubM 1924-08-16. Ordförande i svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1926–1930 samt 1941. Ordförande i återförsäkringsaktiebolaget Atlas sedan 1926. Ordförande i försäkringsaktiebolaget Fylgia sedan 1928. StkIs1FO 1928. Beviljad avsked från generaldirektörsämbetet 1930-01-00. Stiftare av brandförsäkringsaktiebolaget Trygg 1939. Ordförande av brandförsäkringsaktiebolaget Trygg sedan 1939. Medlem av S.F. sedan 1903. Verkställande direktör i svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1941-09-01. StkDDO. Ägde Vinö i Lofta socken, Kalmar län 1911–1913 och Flämslätt i Öglunda socken, Skaraborgs län 1922–1926 samt villa Grantuna i Djursholm 1914–1927. Gift 1:o 1893-11-07 i Skara med Emelie Catharina Hammarstrand, född 1870-02-19 i Skara, död 1926-04-06 i Villa Grantuna, Djursholms Ösby, Danderyds förs, Stockholm. Dotter av fabrikören Leonard Hammarstrand och Augusta Palmgren. Gift 2:o 1932-10-02 i Kristina förs, Jönköping, med Ida Elisabeth Cassel, född 1886-01-09. Elemäntärlärarinna. Dotter av kontraktsprosten Johan Magnus Cassel och Elisabeth Tullberg.

Barn:

 • Jonas Gustaf Robert Leonard, född 1894-08-14 i Stockholm. Se Tab. 4.
 • Bertha Sofia Vilhelmina Catharina, född 1897-10-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1899-02-14 i Stockholm.
 • Bertil Jonas Anton Valter, född 1900-03-28. Se Tab. 5
 • Carl Axel Jonas Adolf Vilhelm, född 1907-01-28 i Stockholm. Studentexamen 1926. Med. stud. vid Karolinska institutet. Med. lic. examen. Underläkare vid Malmö allmänna sjukhus. Förordnad såsom marinläkare av andra graden vid Marinläkarkåren 1943-05-21.

TAB 4

Jonas Gustaf Robert Leonard, (son av Johan Gustaf Adolf, tab 3), född 1894-08-14 i Stockholm. Studentexamen i Djursholm 1913. Elev vid tekniska högskolan 1915. Utexaminerad från dess fackskola för elektroteknik 1919. Civilingenjör. Anställd vid Statens vattenfallsverk som driftchefassistent i Älvkarleby och Västerås 1919–1922. Anställd vid Telegrafverket som föreståndare för Varbergs radiostation i Grimeton 1923–1931. Ordförande i Varbergs radioklubb 1924–1929. Sakkunnig för utrening av de privata rundradiostationernas ekonomiska förhållanden 1925. Avdelningsingenjör vid Telegrafverket 1927. Hedersledamot i ovannämnda radioklubb 1929. Ledamot av styrelsen för Dala väveriaktiebolag Molkom, 1929–1933. Ledamot av styrelsen för Ahlafors nya spinneriaktiebolag 1930–1933. Disponent för Dala väveriaktiebolag 1931–1934. Driftschef vid Sjöbo bruk sedan 1934. LSTF sedan 1919. död 1944-12-26 i Kristinehamn, Värmlands län (db nr 211), Nysunds förs, Örebro län (db nr 26). Gift 1919-08-02 i Danderyds socken med Harriet Maria Alexandra Rosengren, född 1899-01-20 i Stockholm. Dotter av praktiserande med. lic. läkaren i Stockholm Johan Alexander Rosengren och Augusta Carolina Vilhelmina Grell.

Barn:

 • Jonas Gunnar Adolf Alexander, född 1920-05-10 i Stockholm.
 • Birgitta Maria Katarina Vilhelmina, född 1921-08-17 i Stockholm (Älfkarleby förs, Uppsala län, fb). Studentexamen i Stockholm 1942-05-23.
 • Jonas Lennart Gustaf Adolf, född 1926-02-22 i Grimetons socken, Hallands län (fb nr 4).

TAB 5

Jonas Bertil Anton Valter, (son av Johan Gustaf Adolf, tab 3), född 1900-03-28 i Stockholm. Studentexamen 1919. Jur. kand. examen vid Stockholms högskola 1926-04-17. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt och i Stockholms rådhusrätt 1926. Tjänsteman i Svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1927-01-01. Avdelningschef i Svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1930. Biträdande direktör 1934. Ledamot av styrelsen för S.F. 1936–1938 och av dess upplysningsnämnd sedan 1939. Styrelseledamot i Livbolagens Registreringsbyrå, i försäkringsanstaltens Saltsjögårdsförening, i återförsäkringsaktiebolaget Atlas och i försäkringsaktiebolaget Valkyrian. Styrelsesuppleant i svenska livförsäkringsanstalten Trygg och i brandförsäkringsaktiebolaget Trygg samt medverkat vid stiftandet av sistnämnda bolag. Medlem av S.F. sedan 1927. Verkställande direktör i Svenska livförsäkringsanstalten Trygg 1941-09-01. RVO 1946-06-06. Gift 1926-12-09 i Djursholm med Ellen Margit Jeansson, född 1903-02-22 i Oskarshamn, dotter av direktören Teodor V. Jeansson och Ellen Linder.

Barn:

 • Staffan Jonas Adolf Vilhelm, född 1927-10-25 i Stockholm.
 • Adolf Bertil Jonas, född 1929-06-05 i New York.
 • Jonas Bertil Theodor David, född 1937-08-14 i Danderyds förs, Stockholms (fb nr 49)
 • Robert Bertil Jonas, född 1940-03-19 i Danderyds förs, Djursholm, Stockholm (fb nr. 39).
 • Ellen Catharina Ida Elisabeth, född 1943-09-29 i Danderyds förs, Djursholm, Stockholm (fb nr 103).

TAB 6

Carl Henrik Valter, (son av Jonas Jochnick, adlad af Jochnick, tab 1), född 1825-12-07 på Skålltorp. Student i Uppsala 1843-10-18. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1844-11-25. Officersexamen 1845-04-10. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1846-01-30. Löjtnant vid Göta artilleriregemente 1853-04-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1854-05-09. Lärare vid högre artilleriläroverket på Marieberg. Fil. kand. 1853. Disputerade pro gradu 1857. Promoverad fil. doktor (ultimus) 1857-06-05. Lektor vid krigsakademien å Karlberg 1858-09-31. Avsked ur krigstjänsten 1858. LKrVA 1859. RNO 1868-06-03. Lärare vid krigshögskolan 1874-04-25. Död 1899-08-16 på Karlberg. Gift 1857-07-04 med Emelina Sofia Wingstedt, född 1833-05-20 i Göteborg, död 1879-02-25 på Karlberg, dotter av fabrikören Adolf Fredrik Wingstedt och Charlotta Cedervall.

Barn:

 • Anna Charlotta Emelina, född 1858-07-28 på Karlberg, död ogift 1906-12-08 i Enköping.
 • Jonas Valter Axel, född 1859-10-25 på Karlberg. Volontär vid Svea artilleriregemente 1876-01-10. Mogenhetsexamen 1877-06-01. Avsked från Svea artilleriregemente 1877-06-12. Volontär vid Jämtlands fältjägarkår 1877-07-10. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-25. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarkår 1878-11-08. Transporterad som underlöjtnant till Vendes artilleriregemente 1879-01-21. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant i armén kvarstå 1880-03-19. Avsked ur armén. Gymnastiklärare i Buenos Aires i S. Amerika, sedermera sjukgymnast och massör i Chicago. Död i Chicago 1903-03-27. Gift 1890-11-22 med Selma Lindquist, född 1862-11-09.
 • Carl Jonas Valter, född 1867-09-15. Volontär vid 2. livgardet 1885-12-22. Mogenhetsexamen 1886-05-18. Sergeant 1887-06-10. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1888-11-02. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1891. Löjtnant 1891-10-16. RPrRÖO4kl 1895-07-00. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1895–1896. Kongostatens »Etoile de Service» 1899. Död ogift 1900-07-02 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.