:

Adelsköld nr 2029

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Adelsköld nr 2029

Adlad 1773-01-24, introducerad 1775.

TAB 1

Anders Hansson (översiktstab 1), född i Skottland av en gammal adlig ätt. 'Han flyktade vid 14 års ålder, tillika med en äldre broder, ifrån Skottland, sedan hans föräldrar för statsbrott blivit gripna. Strandade slutligen vid Torekov i Skåne, varest hans broder drunknade, men han själv blev räddad av en murmästare vid namn Hans, som arbetade i Båstad. Därefter och sedan han fått veta, att hans föräldrar blivit avlivade och deras gods indragna, kvarstannade han, döljande sin härkomst, hos ovannämnde Hans murmästare i Hälsingborg, lärde sig hans hantverk och förälskade sig i hans vackra dotter Oluve, med vilken han gifte sig.'

Barn:

 • Tomas Andersson Helsingburgensis, född 1626-04-12 i Hälsingborg. Student i Lund 1640 (Hm.). Prästvigd till komminister i Ousby och Loshult förs, Lunds stift (Hm.) 1654-05-17. Kyrkoherde i Ousby och Loshult förs, Lunds stift 1660. Avträdde pastoratet till sin son Andreas 1690. Död 1692-08-09. Gift 1659 med Karena Hansdotter Winslow, född 1640, död 1702-12-02, dotter av prosten och kyrkoherden i nyssnämnda pastorat Hans Hansson Winslow och Anna Clausdotter.

Barn:

 • Petrus Thomæus (översiktstab 2), född 1666-08-30, död Ousby. Student i Lund 1684 (Hm.). Kyrkoherde i Ousby och Loshult efter sin broder Andreas 1691-07-12. Prost i Göinge härad 1711-03-15. Riksdagsman 1714 och 1720. Död 1721-07-29 på hemresan från riksdagen. Gift 1693 med Catharina Möllenstedt, dotter av prosten och kyrkoherden i Mällby och Tjörnarps försars pastorat av Lunds stift David Arendsön Mölensted och Elsa Olofsdotter [Hm].

Barn:

 • Andreas Petri Thomæus (översiktstab 4), född 1704-04-18 i Ousby. Student i Lund 1719. Fil. mag. 1728. Adjunkt i filosofiska fakulteten 1732. Rektor i Kristianstad 1732. Prästvigd 1742. Kyrkoherde i Raflunda och Brösarps försars pastorat av Lunds stift 1747-04-29. Häradsprost 1755. Teol. doktor vid Jubelfesten i Lund 1768. Död 1777-04-01 [Hm]. Gift 1732-11-15 i Kristianstad med Maria Sofia Dunckler, född 1713-07-01 i Kristianstad, död 1778-12-19 och begraven 1779-02-02 i Raflunda socken, dotter av råd- och handelsmannen i Kristianstad Göran Dunckler och Margareta Sofia Cronman, som härstammade från adliga ätten Cronman i Livland.

Barn:

 • Johan Christian Thomée (översiktstab 6), adlad Adelsköld, född 1737-05-30 i Kristianstad. Student i Lund 1752-11-04. Avlade jur. examen i Lund 1756. Auskultant i Göta hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexp. 1757-09-05. Notarie i uppfostringskommissionen 1760-02-28. Sekreterare i sekreta handels- och manufakturdeputationen vid riksdagen 1760–62. Ordinarie kanslist i justitierevisionen 1763-05-09. Ledamot av Göta hovrätts division i Linköping 1764-11-08. Sekreterare i kanslirätten 1765-04-17. Expeditionssekreterare i justitiekanslersexped. 1770-03-20. Lagman i Vikarnes domsaga, Bohuslän 1772-02-19. Adlad 1773-01-24 (introducerad 1775 under nr 2029). Vice landshövding i Göteborgs och Bohus län 1788-12-07. RNO 1790-11-22. Landshövdings titel 1791-04-06. Död 1798-05-10 Öjared och begraven 1798-05-22 [Bbl]. Gift där 1774-10-25 med Elsa Dorotea Tham, född 1756-10-01, död 1821-06-16 på Öjared och ligger jämte sin man begraven i Thamska graven, Lundby kyrka, dotter av superkargören Christian Tham nr 1508 och Sigrid Catharina Tham. Fru Elsa Dorotea Adelsköld, född Tham, fick 1806-04-12 Kungl Maj:ts tillstånd att flytta den av hennes mormor, Elsa Sigrid Adlerstierna, stiftade fideikommissinrättningen från Thamstorp i Trökörna socken, Skaraborgs län till Öjared.

Barn:

 • Erik Christian, född 1775-10-01 i Göteborg. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1782 (Nh.). Stabssergeant i regementet 1782 (Nh.). Fänrik i Västgötadals regemente 1783-05-12. Fänriks indelning (Nh.) 1784-12-04. Avsked 1792-04-18. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1792-07-09. Kopist i utrikesexpeditionen 1794-01-12. Kanslist 1796-12-09. Hovjunkare 1799-11-16. Drunknade ogift 1802-11-20 i Paris.
 • Gustaf, född 1781-09-28. Död 1782-01-08 på Lofstomten i Trökörna socken.

TAB 2

Jean Anders (översiktstab 7, son av Johan Christian Thomée, adlad Adelsköld, tab 1), född 1780-09-05 i Göteborg. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente (KrAB.) 1785-06-05. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1795-09-27. Kommenderad till Göteborg 1799. Stabslöjtnant vid Västgöta dragonregemente 1805-02-09. Ryttmästare. Ryttmästares avsked 1807-12-19. Död 1846-02-05 Öjared. Gift 1805-07-14 i Alingsås landskyrka med sin syssling Sofia Ulrika Tham, från vilken han blev skild 1830-04-07, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1830-12-12 i Alingsås med majoren Fredrik Gabriel Bauer, född 1794-02-12 vid Östads säteri i Östads socken, Älvsborgs län, död 1870-08-26 i Alingsås), född 1787-09-23 Hjelmared

Barn:

 • Johan Vollrat, född 1806-05-01 i Alingsås. Kadett vid Karlberg 1819-09-28 utexaminerad 1822-09-20. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1822-12-10. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1832-11-07. Kapten 1846-10-27. RSO 1851-11-10. Död barnlös 1853-09-06 i Vänersborg och begraven 1853 på Alingsås kyrkogård. Gift 1850-08-16 i Ronneby med Fredrika Weidling, född 1816-10-15 i Kalmar, död 1900-11-15 i Alingsås.
 • Sofia Maria Dorotea, född 1807-04-14 (EÄ 1807-04-13) Öjared, död 1881-12-21 i Alingsås. Gift i Alingsås 1826-08-31 med översten Otto Ulfsparre af Broxvik, nr 9, född 1794, död 1889.
 • Carl Christian, född 1808-05-15, död 1809-08-24, på Nolhaga i Alingsås landsförs, Älvsborgs län.
 • Ulrika Sofia Carolina, född 1811-05-12 Alingsås, död ung.
 • Maria Christina, född 1815-07-19 på Nolhaga, död 1901-02-18 i Göteborg. Gift 1843-02-08 i Alingsås med ombudsmannen i riksens ständers lånekontor i Göteborg, vice häradshövdingen, RVO, Carl Fredrik Jacobsson, född 1809-03-25 i Göteborg (i Berghems prästgård, Göteborgs stift), död 1883-07-20 i Göteborg.
 • Gustaf Anders, född 1827-01-02, död ogift 1911-12-03 i Alingsås stadsförs (db), Bollebygds socken, Älvsborgs län.
 • Gertrud Helena Sofia, född 1828-09-26 på Nolhaga. Död 1916-10-29 i Alingsås. Gift 1850-10-18 i Alingsås med ingenjören greve Henning Adolf Taube, nr 112, född 1826, död 1880.

TAB 3

Erik Sebastian (översiktstab 7, son av Jean Anders, tab 2), född 1810-01-19 Hjelmared, Alingsås lsfs Kadett vid Karlberg 1824-04-01, utexaminerad 1830-10-29. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1830-12-11. Löjtnant 1840-03-17. Avsked 1844-06-12. Död 1888-02-03 på Öjared. Innehade Öjareds fideikommiss i Lundby socken, Älvsborgs län. Gift 1837-09-21 Sjögerås med Sofia Maria von Proschwitz, född 1814-09-21 i Göteborg, död 1872-09-02 på Öjared, dotter av grosshandlaren, sedermera godsägaren Johan Fredrik von Proschwitz och Johanna Hamqvist.

Barn:

 • Christina Elisabet Sofia, född 1840-01-20 på Öjared. Död 1903-01-15 i Alingsås. Gift 1865-04-27 på Öjared med majoren i armén, kaptenen vid Älvsborgs regemente, RSO, Arvid Fredrik Lönroth, född 1823-08-28 i Göteborg, död 1880-03-13 Söderkulla .

TAB 4

Johan Fredrik Sebastian (översiktstab 7, son av Erik Sebastian, tab 3), född 1838-08-05 på Öjared. RVO 1898-12-01. Godsägare. Död 1903-05-06 på Öjared egendom. Innehade Öjareds fideikommiss. Gift 1874-06-23 i St. Lundby förs, Älvsborgs län (vb) (EÄ i Göteborg) med Anna Charlotta (Lotten) Johanessen, född 1851-12-06 (EÄ 1852-12-06) i Karl Johans förs, Göteborg (fb), död 1944-02-15 i Skallsjö förs, Älvsborgs län (S:t Lundby förs, Älvsborgs län db nr 5), dotter av skomakaren, köpmannen Nils Johanessen och Cajsa Belin (EÄ Karin Billén).

Barn:

 • Elsa Sofia Augusta, född tvilling 1878-06-10. Stiftsjungfru. Hemkonsulent vid statens järnvägar 1918. Död 1961-12-30 Ekered (db).
 • Karl-Fredrik (EÄ Karl Fredrik) Teodor, född 1880. Se Tab. 7.
 • Arvid Otto Mauritz, född 1888-08-29 på Öjared, död på Öjared 1891-01-09.

TAB 5

Gustaf Fredrik Sebastian (översiktstab 8, son av Johan Fredrik Sebastian, tab 4), född 1876-03-23 på Öjared. Innehar Öjareds fideikommiss sedan 1905-03-14 och kallar sig till följd därav, liksom de föregående innehavarna av nämnda fideikommiss, Adlerstierna-Adelsköld. Agronom. Nämndeman inom Vätle härad, Älvsborgs län 1901. Ordförande i Stora Lundby sockens kommunalstämma 1903 och i dess fullmäktige 1919. Ordförande i Vätle kretsavdelning och ledamot av Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps förvaltningsutskott sedan 1903. Ordförande i Älvsborgs läns nötboskaps premieringsnämnd 1917 och i dess fiskeristyrelse 1919. RVO 1927-06-06. Guldmedalj av 5:te storleken "För medborgerlig förtjänst" 1930-05-23. Död 1936-01-21 Göteborg (St. Lundby db nr 2). Gift 1901-08-21 i Filipstad med Signe Elisabet Anrep, , född 1877-02-21 Gustafsfors, dotter av bruksförvaltaren Carl Sten Johan Anrep nr 236, och Maria Larsson.

Barn:

 • Gudrun Margit Elisabet, född 1902-11-24 på Öjared i Stora Lundby förs, Älvsborgs län. Död 1994-03-24 i Ronneby förs, Ronneby. Gift 1928-05-26 i Stora Lundby förs, Älvsborgs län (vb nr 2) med agronomen och godsägaren Angelskog
 • Anna Elisabet Maria (Anna-Lisa), född 1904-08-29 Öjared. Elev vid gymnastiska centralinstitutet. Gymnastikdirektör. Kyrkvärd. ProP(st)GM. Gift 1929-06-12 i Stora Lundby förs, Älvsborgs län med agronomen och godsägaren Tubbetorp.
 • Sten-Gustaf (EÄ Sten Gustaf) Fredrik, född 1906-04-18 Öjared. Huvudman 1936–1980. Studentexamen vid Göteborgs högre realläroverk 1925-06-02. Officersaspirant vid Bohusläns regemente 1926-03-17. Elev vid Krigsskolan 1926. Fänrik vid Bohusläns regemente 1927-12-30. Underlöjtnant 1929-12-31. Gift 1936-05-25 i Uppsala domkyrkoförs (vb nr 107) med Ulla Bring, född 1915-10-08 i Uppsala domkyrkoförs (fb), dotter av förste bibliotekarien Samuel Ebbe Bring och Margareta Elisabeth (Märta) Leijonmarck nr 1092

TAB 6

Erik Vollrat Kristian (EÄ Christian) (översiktstab 8, son av Johan Fredrik Sebastian, tab 4), född tvilling 1878-06-10 Öjared. Mogenhetsexamen i Göteborg 1896-06-02. Volontär vid Västgöta Dals (numera Hallands) regemente 1896-06-08. Korpral vid Västgöta Dals (numera Hallands) regemente 1897-07-30. Sergeant 1897-08-21. Fanjunkare 1898-08-15. Elev vid krigsskolan 1898-09-25. Utexaminerad 1898-11-30. Underlöjtnant 1898-12-09. Löjtnant vid Hallands regemente 1904-05-06. Genomgick sjukgymnastikkurs vid Gymnastiska Centralinstitutet 1906-00-00–1909-06-10, och krigshögskolan 1909–1911. Kapten vid regementetet 1914-09-18. Gift 1908-07-04 i Vasa förs, Göteborg (vb nr 92) med Lilly Nymansson, född 1884-08-14 i Göteborgs domkyrkoförs (fb), dotter av grosshandlaren Carl Reinhold Nymansson och Alma Carolina Vilhelmina Berglind.

Barn:

 • Ebba Vera Kristina (enligt egen uppgift) (EÄ Christina), född 1910-01-06 i Oscars förs, Stockholm.
 • Elsa Sigrid Maria, född 1913-09-04 i Halmstad (fb). Stiftsjungfru.

TAB 7

Karl Fredrik Teodor (översiktstab 8, son av Johan Fredrik Sebastian, tab 4), född 1880-04-30 Öjared (fb). Mogenhetsexamen i Göteborg 1899. Reservunderlöjtnant i Första Göta artilleriregementetes reserv 1901-12-16. Utexaminerad från Ultuna lantbruksinstitut 1903-10-21. Assistent vid centralanstalten för hushållningssällskapens lokala fältförsök vid Väsby 1903–1906. Sekreterare vid maskin- och redskapsprovningsanstalten å Ultuna och hos styrelsen för provningsanstalterna 1904– 1912. Extra lärare i agronomi vid skogsinstitutet 1906–1913. Extra lärare i fältmätning, avvägning och ritning vid Ultuna lantbruksskola 1907– 1910. Lärare i jordbrukslära mm vid den kulturtekniska kursen för utexaminerade lantmätare i Stockholm 1910–1912. Reservlöjtnant i Göta artilleriregementetes reserv 1910-11-11. Avsked 1919. Föreståndare för statens maskin- och redskapsprovningsanstalter 1913. RVO 1919-06-06. LLA 1920. RNO 1930-06-06. Gift 1905-10-08 Vallstanäs (vb) med Elise Alfhilda Hennings, född 1878-08-19 på Vallstanäs i Norrsunda förs, Stockholm, dotter av direktören Rudolf Teodor Alexander Hennings och Louise Charlotta Boberg.

Barn:

 • Rudolf Fredrik, född 1907-05-11 Väsby, Hammarby församling, Stockholms län..
 • Elise (EÄ Elisa) Sofie, född 1910-03-10 på Vallstanäs i Norrsunda förs, Stockholm.
 • Vollrath Sebastian, född 1911-08-07 Väsby.
 • Carl Öijar, född 1918-04-04 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb).

TAB 8

Georg Teodor (Thure) (översiktstab 7, son av Jean Anders, tab 2), född 1813-10-10 (EÄ 1813-10-07) Nolhaga Volontär vid Värmlands fältjägarregemente 1828-06-04. Sergeant vid Värmlands fältjägarregemente 1828-06-14. Artilleriofficersexamen 1831-12-06. Underlöjtnant 1832-03-31. Andre adjutant (KrAB.) 1838-09-11. Löjtnant 1840-03-17. 1:e löjtnant (KrAB.) 1848-12-06. Tillförordnad regementskommissarie (KrAB.) 1849-03-04–1851-07-10. Stabskapten 1850-05-18. RSO 1858-04-28. Major i armén 1869-07-30. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1878-05-03. Avsked ur armén 1880-12-10. Död 1888-05-18 i Arvika (db). Gift 1842-03-26 i Karlstad (vb) med Gustava Zetterman, född 1822-02-07 (EÄ 1823-02-07) i Karlstad (fb), död 1890-11-10 i Arvika, dotter av karduansmakarmästaren Carl Gustaf (EÄ Lars Magnus) Zetterwall och Gunilla Eriksson.

Barn:

 • Georgina Sofia Gunilla, född 1843-03-25 i Karlstad, död 1886-08-14 i Arvika. Gift 1865-09-10 Berg med civilingenjören friherre Knut Henrik Fägerskiöld, nr 97, född 1840, död 1912-07-08 i Trosa stadsförs (db).
 • Augusta Amalia Maria, född 1845-02-19 och död 1845-03-19 i Karlstad.
 • Helena Gustava Augusta, född 1847-01-06 och död 1851-01-02 i Karlstad.
 • Natalia Maria, född 1849-10-04 och död 1855-11-26 i Karlstad.
 • Elin Lydia Carolina, född 1853-09-14 och död 1855-12-07 i Karlstad.
 • Agnes Elisabet Teresia, född 1857-01-01 och död 1857-03-01 Öjervik .
 • Elin Gertrud Amalia, född 1858-07-08 på Öjervik, Sunne förs, Värmlands län. Död 1942-04-06 i Borås. Gift 1890-11-20 i Arvika kyrka med stationsinspektoren greve Carl Erik Casimir Sporre af Söfdeborg, nr 66, född 1851, död 1905.

TAB 9

Claes Adolf (översiktstab 9, son av Jean Anden, tab 2), född 1824-09-07 Nolhaga. Tog 1840 värvning på 3 år vid Göta artilleriregemente. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente 1840-07-03. 1. konstapel 1841-06-08. Sergeant 1841-07-29. Student i Lund 1842-03-11. Avsked från regementet 1843-04-03. Sergeant vid Värmlands fältjägarregemente 1844-02-21. Officersexamen 1844-04-30. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1844-12-19. Löjtnant där 1850-04-17. Transporterad till löjtnant vid väg- och vattenbyggnadskåren 1852-03-13. Distriktsadjutant i mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1853–1855. Kapten vid kåren 1855-04-13. Chef i norra distriktet 1857–1865. Ledamot i Norrbottens kolonisationskommitté 1859. RVO 1859-10-18. Major 1862-04-25. Tillförordnad byråchef i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1862. RNO 1863-07-30. Ledamot i Skeppsholmskommittén för uppgörande av nytt etablissement för flottan 1864. RDDO 1865-08-02. Statens ombud i Hjälmare kanal- och slussverks abol:s direktion 1865. Chef i mellersta distriktet 1865–1875. RItS:tMLO 1866. OffBLeopO 1867. LVA 1870. Ledamot i styrelsen för Stockholms gasverk 1873. Associé av »Institution of Civil Engineers» i England 1875. Avsked från majors- och distriktschefsbefattningarna 1875-01-22. KVO1kl 1875-08-18. Ordförande 1875 i styrelsen för Stockholms gasverk till dess övertagande av Stockholms stad. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1876–1893 (EÄ 1875–1893). Statsrevisor 1877–1878. LVVS 1879. Ledamot i riksdagshusbyggnadskommittén 1881. RRS:tStO2kl 1886. Hedersledamot i »Accademia delle Giovane Itallane»1890. Ordförande i Hjälmarekanal- och slussverks abol:s direktion 1891. Preses i vetenskapsakademien 1892. Medlem av spanska föreningen Röda korset 1899. Död 1907-10-01 i Stockholm. Han utförde under tiden 1850–1876 flera privata järnvägsbyggnader och andra ingenjörsarbeten samt åtskilliga stora brobyggnader i Finland. Har bl a utgivit »En resa till Nordkap» (1890), »Äfventyr under en resa till Bornholm» (1892), »Utdrag ur mitt Dagsverks- och Pro Diverse-konto» (1898, 99. Ny upplaga 1899–1901), »Karl den tolfte och svenskare» (1902–03), samt på anmodan av vetenskapsakademien biografier över friherre Nils Ericson samt kaptenerna. John Ericsson och Otto Carlsund. Ägde villa i Stockholm. Gift 1:o 1852-09-21 i Karlstad med Amalia Josefina Florman, född 1824-02-24 (EÄ 1824-02-26) i Karlstads stadsförs, död 1859-03-04 i Gävle, dotter av borgmästaren i Karlstad Anders Florman och Ulrika Magdalena Frykman. Gift 2:o 1861-06-30 med Sara Gustava Brolin, född 1844-02-16 i Söderhamn (fb). Död 1940-01-07 i Saltsjöbaden (db). Dotter av grosshandlaren, rådmannen Johan Gustaf Brolin och Sally Christina Ullgren (fb). Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon.

Barn:

 • 1. Claes Anders, född 1854. Köpman. Se tab 10.
 • 1. Alice Amalia Sofia Magdalena, född 1859-02-12 i Gävle. Död 1936-12-12 i Oscars förs, Stockholm (db nr 324). Begraven i Djursholm (db nr 59). Gift 1879-11-04 i Stockholm med överstelöjtnanten i armén, majoren i Upplands artilleriregementetes reserv, RSO m. m. Viktor Sandberg, född 1851-07-29 på Lindhofs kungsgård i Lindbergs socken, Hallands län, död 1919-11-21 i Stocksund, Solna socken, Stockholms län.
 • 2. John Axel Christian, född 1864-04-01 i Kristianstad (Karlskrona Amiralitetsförs). Elev vid sjökrigsskolan 1878-09-30. Underlöjtnant i kungliga flottan 1884-10-24. Löjtnant 1888-09-21. Död ogift 1889-09-22 i Stockholm.
 • 2. Annie Maria Sofia Gustava, född 1869-02-04 på Steninge i Husby socken, Stockholms län. JapKrM. Död 1952-10-31 i Saltsjöbadens förs, Stockholm (db). Gift 1887-09-03 på Nolhaga med envoyén i Konstantinopel, kommendörkaptenen av 1. graden i kungliga flottans reserv, KmstkNO, KVO2kl, mm, Gustaf Oskar Wallenberg, född 1863-01-06 i Stockholm, död 1937-03-21 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 78), begraven i Lovö förs, Stockholms län.
 • 2. Alma Sara Maria Sofia (Maja), född 1874-05-22 i Stockholm. Död 1948-01-07 på Ersta sjukhus, Stockholm (Hovförsen, Stockholm db nr 1). Gift i Stockholm 1899-03-27 med löjtnanten vid skånska dragonregementet, sedemera översten i armén och överstelöjtnanten vid Livregementets dragoner (EÄ översten i armén, före detta överstelöjtnanten vid livregementets dragoner), RSO, RVO, Nils (EÄ Robert) Fischerström, född 1865-11-08 (EÄ 1872-11-26) Bolleröd, död 1926-10-10 i Stockholm (Kolbäcks förs, Västmanland db nr 52).
 • 2. Aslög Sofia Maria Annhild (Bib), född 1882-09-19 på Nolhaga. Död 1974-04-05 i Stockholm. Gift 1906-01-23 i Stockholm med ryttmästaren vid skånska husarregemente Axel Nordlander, från vilken hon 1911-05-10 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1914-03-15 med Marit Lithander, född 1891-11-14, dotter av godsägaren Lars Lithander och Ellen Asplund), född 1879-09-21 i Norrbärke socken, Kopparbergs län.

TAB 10

Claes Anders (översiktstab 9, son av Claes Adolf, tab 9), född 1854-10-13. Skeppsmäklare i Melbourne i Australien. Livförsäkringsagent i Melbourne. Köpman i Melbourne, Australien. Livförsäkringsagent i Melbourne, Australien. Död 1940-09-11 i South Yara i Australien. Gift 1886-09-28 i Melbourne med Anna Maria (Maja) Svenson-Linde, född 1859-03-09 (1857?) i Jönköping, död 1935, dotter av handlanden Erik Leonard Svenson och Hedvig Nyström.

Barn:

 • Hilda Maria Sofia Australia, född 1887-06-11 (1887-06-12) i Melbourne. Stiftsjungfru. Död 1955-05-07. Gift 1912-02-17 i Melbourne med godsägaren, possessionaten Charles Joseph O'Donnel, född 1887-02-06 i Gooroc, Victoria, Australien, död 1929-09-20.
 • Hedvig Maria Gustava Viktoria (Gus), född 1889-04-23 i Melbourne. Stiftsjungfru. Gift 1918-07-11 i Auckland, Nya Zeeland (Se Biografica) med verkställande direktören i aktiebolaget George Court & sons, fredsdomaren Charles Henry (Chad Court, född 1885-05-14 i Warwick, England.
 • Ida Annie Alice Oceana, född 1891-12-17 i Melbourne. Stiftsjungfru. Gift 1928-01-28 i Melbourne med verkställande direktören i Riverina Radio Broadcasting company ltd, Eric Vernon Roberts, född 1892-11-06 i Toorak, förstad till Melbourne.
 • Anna Maria Svea Yarra, född 1893-04-27 Melbourne (född 1892 enligt systern Elvira Chr. Bor (Stina)). Stiftsjungfru. Gift 1915-11-18 i Melbourne med sjöofficeren Ronald Bruce Vance, född 1893-08-14 i Armadale förstad till Melbourne.
 • Göta Amalia Melba, född 1894-12-26 i Melbourne. Stiftsjungfru. Gift 1921-03-08 i Melbourne med tandläkaren i Bundaberg Queensland, Australien Ivan Humphrey Jones, född 1892-07-01 i Inglewood, Victoria, Australien.
 • Claes Adolf Melbourne, född 1895-12-14 i Melbourne. Förättningsman. Officer vid Australiens flygvapen. Aukt. revisor. Direktör i Columbus Line Australia. Gift 1934-12-12 i Melbourne med Dorothy Eileen Kröger, född 1898-11-13 i Kew vid Melbourne, Vic., Australien, dotter av sekreteraren Augustus Adolphus Kröger och Elizabeth Jane Fryer.
 • Elvira Christina Borovia (Stina), född 1901-09-01 i Melbourne. Stiftsjungfru. Gift 1926-02-02 i Melbourne med lektorn vid universitetet i Sidney D. Litt., M.A., LL.B. Loyd Robert Maxwell Ross, född 1901-02-28 i Brisbane, Australien.

TAB 11

Carl Gabriel (översiktstab 10, son av Jean Anders, tab 2), född 1830-10-06. Kadett vid Karlberg 1846-03-09. Utexaminerad 1850-09-27. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1850-10-16. Löjtnant 1852-07-02. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1853-06-08. Löjtnant i flottans mekaniska kår 1855-01-10. Avsked ur krigstjänsten 1860-04-10. Död 1914-11-04 i Alingsås. Artist (målare). Gift 1856-07-01 på Brattfors bruk i Brattfors socken, Värmlands län med Teresia Elisabet Charlotta Geijer, född 1835-11-12 Kärn

Barn:

 • Alexander Gustaf, född 1857. Godsägare. Se tab 12.
 • Gabriella Charlotta Emilia Sofia (Lotta), född 1858-08-28 Hene. Död 1928-06-28 (Karlsborgs förs, Skaraborgs län db nr 11). Gift 1885-10-07 Engabo, död 1913-01-20 i Göteborg.

TAB 12

Alexander Gustaf (Allan) (översiktstab 10, son av Carl Gabriel, tab 11), född 1857-06-24 på Brattfors herrgård i Brattfors socken, Värmlands län. Godsägare (EÄ Ägde) Bol. Gift 1892-02-12 i Vara förs, Skaraborgs län med Magda Carolina Lundberg, född 1865-09-22 i Göteborgs Domkyrkoförs, dotter av grosshandlaren i Vara Ernst Lundberg och Christina Andersson, död 1960-11-04 i Alingsås förs, Älvsborgs län (db).

Barn:

 • Ernst Carl Allan, född 1892-12-27 på Bol. Se Tab 12A.
 • Magda Hildegard Stina Sofia, född 1894-10-25 på Bol i Elings förs, Skaraborgs län. Gift 1916-06-10 Klåfvasten (vb) med fältveterinären, fördelningsveterinären vid III. arméfördelningen, RVO, Friedel Berthold Magnus Bengtson, född 1879-06-27 i Göteborg, domkyrkoförs.
 • Carl-Herman (EÄ Carl Herman) Alexander, född 1896-12-11
 • Terese Märta Lotte Sofia, född 1901-04-05 på Bol i Elings förs, Skaraborgs län. Gift 1958-05-11 i Torna-Hällestads kyrka (Hällestads förs, Malmöhus län, vb) med byrådirektören Rudolf Fredrik Adelsköld i hans 2:a gifte (gift 1:o 1936-04-09 med Inga Elisabet Lindwall, Nacka förs, Stockholm vb, född 1907-05-11 Väsby
 • Pontus Gustaf Sebastian, född 1907-05-14 Bol.

TAB 12A

Ernst Carl Allan (översiktstab 10, son av Alexander Gustaf tab12), född 1892-12-27 Bol. Disponent för Rökstorps kalkbruk 1924-04-01. Arr. Rökstorp i Norra Lundby förs, Skaraborgs län. Entreprenör för järnvägsbyggen i Kanada fram till 1935. Entreprenörverksamhet i Sverige. Gift 1924-07-09 i Alingsås med (Jane) Ida Amanda Charlotta Lange, född 1896-09-08 i Göteborg, Christine förs, dotter av optikern Louis Johannes Lange och Sofia Settergren.

Barn:

 • Nils Ernst Allan Sebastian, född 1926-02-16 i Norra Lundby förs, Skaraborgs län.

TAB 12B

Carl-Herman Alexander (översiktstab 10, son av Alexander Gustaf tab 12), född 1896-12-11 Bol. Utexaminerad från Önnestads lantmannaskola 1916-08-01. Bokhållare vid Glimmingehus i Vallby förs, Kristianstads län 1917. Anlade Rökstorps kalkbruk i Norra Lundby förs, Skaraborgs län 1919. Disponent för nämnda kalkbruk 1922-01-23–1924-04-01. Godsägare på Röktorp Norra Lundby förs, Skaraborgs län. Äger Bro i Istrums socken, Skaraborgs län. Gift 1938-01-28 i Norra Lundby förs, Skaraborgs län (vb nr 1) med Helna Christina (Elna) Sandén född 1898-10-17 i Eggby förs, Skaraborgs län (fb), dotter av soldaten Alfred Sandén och Hilda Katarina Jönsson.

Barn:

 • Ett dödfött gossebarn, född 1938-10-17 i Skara (Norra Lundby förs, Skaraborgs län fb nr 6).
 • Magda Elna Birgitta, född 1939-11-01 i Skara.
 • Carl Bertil Alexander, född 1941-11-13

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: