:

Hilletan nr 1022

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hilletan nr 1022 †

Adlad 1682-10-15, introd. s. å. Utdöd 1748-07-27.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Lilliengrip, och Lillienstam.

TAB 1

Paulus Erici även Wirestadius (Ulfsbeckius). Kyr­koherde i Virestad 1602 Kyrkoherde i Markaryds och Hinneryds församl:s pastorat av Växjö stift efter sin svärfader 16121. Död 1634. 'Han hade åren 1613, 1619 och 1629 besök av konung Gustaf II Adolf och sistnämnda år även av konung Christian IV i Danmark, då båda konungarna möttes i Markaryds prästgård, vid vilket tillfälle han lärer fått nämnda pastorat för sina avkomlingar.' Gift 1:o med Anna Pedersdotter2, dotter till företrädaren i Markaryd, kyrkoherden Peder Erlandsson.1. G. 2:o m. Ester Eriksdotter.

Barn:

 • 1.Petrus Paulinus. Kyrkoherde. Död 1669. Se Tab. 2
 • 1.Gunilla Paulin, f 1650 30/6, g. 1:o före 1624 m. Pet­rus Nicolai Psilander, adl. ätten von Psilander, f. 1564, † 1631, gift 2:o omkr. 1632 med mannens efter­ trädare, kyrkoherden i Vittaryds pastorat av Växjö stift Nils Rubenius i hans l:a gifte (g. 2:o 1652 7/3 med Christina Mattsdotter, † 1667 15/12), f. 1598 i Angelstads sn, † 1672.
 • 1.Magnus Paulin Hilleton. Vice lagman. Se Tab. 4
 • 1.Erland Påvelsson Paulinus, f. omkr. 1606 i Virestad, kaplan i Markaryd 1631, kyrkoherde där 1634, g. 1:o m. Sara Broddesdotter, dotter till gränsinspektoren Brodde Jacobsson i Markaryd, gift 2:o m. Ingeborg Ti­dera i hennes l:a gifte (g. 2:o 1664 26/6m. efterträda­ren Carl Carlsson Bolhemius i hans 1:a gifte, f. 1630 29/10 i Boda, Byarum, † 1705 18/4), † 1674 28/7, dotter till prosten i Väckelsång A. J. Tiderus.
 • 2.Paulus Paulinus, levde 1642, student i Uppsala 1633.
 • 2.Peder Paulinus, d. y., student i Uppsala 1633, skall efter 1640 ha äktat N.N., dotter till Sten Claesson.
 • 2.Erik Paulinus Ulfsbeckius, auskultant i Göta hov­ rätt 1639, gift 1644 med Christina Bengtsdotter, f. 1622, † 1660 17/6 på Bjärby i Kudby sn, dotter till kyr­koherden i Tranemo Bengt Eriksson Tranander och Helena Svensdotter.
 • 2.Josef Paulinus Ulfsbeckius, ihjälslagen som student i Dorpat 1641 under ett gräl mellan Georg Stiernhielm och två söner till Fabian Wrangel (om detta student­ tumult, se Anton Blanck: The Dorpat brawl of 1641, Tartu 1938), student i Uppsala 1635, student i Dorpat 1639.

[EÄ:I s29; EÄ:IV s698; EÄ:VI s69; SmolUps:I s222; Smol- Ups:II s218,220ff,232f,467,482f]

TAB 2

Petrus Paulinus (son av Paulus Erici, Tab. 1), kyrkoherde i Hinneryd 16341. Bodde på sin egen gård Lihult. Död 1669 före 14/6. Gift med Botilda Jonsdotter, som levde ännu 1671, dotter av fogden vid Toftaholm Jöns Joensson (broder till överstelöjtnanten Peder Joensson, adlad Gyllensvärd).

Barn:

 • Carl Paulin, adlad Lilliengrip. Se adliga ätten Lilliengrip.
 • Magnus, häradshövding i Luggude och Bjäre hära­der i Skåne, borgmästare, g. l:o m. Ottiliana Rasmus­dotter Rafn.
 • ?Ingrid, f. 1645, † 1721, gift med Abrahamus Jonce Lannerus, adl. ätten Lannerstierna, f. 1638, † 1697.

[EÄ:III s332; EÄ:IV s508]

TAB 3

Pål Paulin (son av Petrus Paulinus, Tab. 2). Tullinspektor i Hälsingborg. Provinsialinspektor först i Göteborg, sedan i Riga.

Barn:

 • Paul Paulin, adlad Lillienstam, död 1731. Se adl.ätten Lillienstam.

TAB 4

Magnus Paulin Hilletan (son av Paulus Erici, Tab. 1), student i Dor­pat 1633 och kallade sig där Ulsbeckius, blev vid hem­ komsten fängslad för högförräderi, askultant i Göta hovrätt 1636, aktuarie där 1637. Häradshövding i Västergötland. Vice lagman. Död 1646. Gift med Sigrid Baaz i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgmästaren i Halmstad Jakob Broddesson, död 1680), född 1619-05-19, dotter av biskopen i Växjö stift Jöns Baaz, stamfader för adl. ätterna Ekehielm och Leijonhielm, och hans 2:a fru Brita Eriksdotter.


Barn:

 • Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan, född 1641, död 1689. Se Tab. 5.
 • Carl (Paul) Hilletan, död 1685 i Halmstad, bg i stadskyrkan bakom koret, postmästare i Halmstad 1681 7/2 efter sin styvfar.

[EÄRA; EÄ:III s605; SmolUps:I s60; SmolUps:II s382f]

TAB 5

Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan (son av Magnus Paulin Hilletan, Tab. 4). Född 1641-04-04 Tansjö. Stadssyndikus i Kalmar 1668-03-05. Borgmästare i Hälsingborg 1675. men måste vid danskarnas infall i Skåne fly därifrån och blev överproviantmästare vid armén. Adlad 1682-10-15 (introd. s. å. under nr 1022). Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskrona 1685. Död där 1689-07-04. Gift 1:o 1663-02-08 med Elsa Rolufsdotter, dotter av rådmannen i Halmstad Roluf Hansson och Anna Albertsdotter. Gift 2:o 1682-01-22 med Agneta Juring, adlad Billingsköld, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1696 med häradshövdingen Peter Twist, adlad Rosentwist, i hans 1:a gifte, född 1668, död 1710), död 1702, dotter av Hans Juring och Margareta Weinheim, som sedan var gift med kammarrådet Hans Billing, adlad Billingsköld.

Barn:

 • 1. Agneta, död 1706-05-10. GIFT 1683-02-13 med assessorn Abraham Ljungberg, adlad Ljungfelt, född 1654, död 1724.
 • 1. Sigrid, född 1667, död 1745-06-05 Gullmarsberg. Gift 1687-01-16 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med vice presidenten Sven Löfman, adlad Adlerstierna, i hans 2:a gifte, född 1645, död 1708.
 • 1. Anna, död 1721-10-24 i Jönköping och begraven s. å. 27/10 i Hakarps kyrka. Gift 1693-12-28 i Kristianstad med överdirektören Joakim Ehrenpreus, i hans 1:a gifte, född 1667, död 1741.
 • 1. Rudolf. Notarie vid sjöexpeditionen till Holland 1690-03-22. En tid sekreterare vid amiralitetet i Karlskrona och domhavande i sin svåger Adlerstiernas domsaga. Blev svagsint och dog i Hamburg efter 1696.
 • 2. Johan Jakob.
 • 2. Magnus. Officer. Död ogift i fält.
 • 2. Elsa Margareta, död 1724. Gift 1:o 1702-12-09 i Kristianstad med salpetersjuderidirektören Jakob Lilliegranat, född 1670, död 1714. Gift. 2:o före 1716 4/4 med Peter Anders Ramberg, † 1767 i Hussalt i Knäred sn (Hall.).
 • 2. Catharina Maria. Gift 1702-12-11 i Kristianstad med överinspektören vid tullarna i Skåne Jonas Bering.
 • 2. Paul, född 1686-06-12. Student i Lund. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet och auskultant i Göta hovrätt. Fältväbel vid det gamla värvade blå infanteriregementet 1707. Fänrik därst. 1709. Löjtnant 1710. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1722 i maj. Ryttmästare därst. 1723-07-26. Överjägmästare i Södermanland 1724-12-18. Död barnlös 1748-07-27 och slöt ätten samt begraven i Toresunds kyrka Södermanlands län, där hans vapen finnes. Han utstod 1710 Rigas belägring och övergång samt blev då rysk krigsfånge tills efter fredsslutet. Gift 1723-07-30 Kersö med Anna Gripenstierna, född 1675-06-29, död 1750-01-15, dotter av kammarrådet Joel Drysander, sedan Ekman, adlad Gripenstierna, och Elisabet Hanssen.

[EÄrätt]

Källor

1 Wsb. 2 Db för Sunnerbo härad 1621 (medd. av kantor P. Gift Vejde).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: