Adlerstierna nr 1190

Från Adelsvapen-Wiki

1190.jpg


Adliga ätten Adlerstierna nr 1190 †

Adlad 1689-04-16, introducerad 1693. Utdöd 1767-12-04.

Namnet fortlever därigenom att innehavaren av fideikommisset Thamstorp, sedermera Öjared, skall bära namnet Adlerstierna. Nuvarande innehavaren skall skriva sig Adlerstierna-Adelsköld.

Presidenten i Wasa hovrätt Carl Adam Avellan adlades i Finland 1834 med namnet Adlerstjerna och introducerades på därvarande riddarhus under nr 198, men ätten utgick på svärdssidan 1878. Den var av rent finskt ursprung och har intet samband med den svenska adliga ätten Adlerstierna


TAB 1

Henricus Jacobi, född 1600 i Olofstorp i Fröjereds socken, Skaraborgs län, där fadern var bonde. Student i Uppsala 1629. Komminister i Dala församling i Skara stift 1639. Kyrkoherde i Varola pastorat av Skara stift 1652. Död 1670-08-03. Gift med Ingeborg Svensdotter, död 1674, dotter av kyrkoherden i Dala pastorat Sveno Andori och Helena Larsdotter. Barnen kallade sig Löfman.

Barn:

 • Sven Löfman, adlad Adlerstierna, född 1645 i okt. i Dala socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1667-01-30. Fiskal vid amiralitetet 1677-05-04. Konfirmationsfullmakt 1678-02-19 vice justitiarie på örlogsflottan 1678. Häradshövding i Medelsta och östra häraders domsaga i Blekinge län 1683-01-30. Adlad 1689-04-16 (introducerad 1693 under nr 1190). Justitiarie vid amiralitetet 1700-01-08. Lagman i Skåne, Halland och Blekinge 1702-01-08. Vice president i Göta hovrätt 1707-02-06. Död 1708-04-27 och begraven i Jönköpings kyrka, där hans vapen uppsattes. Han gjorde sjökampanjerna 1678 och 1679 och bevistade bl a sjöslaget mellan Falsterbo rev och Kjögebugt 1677-07-01. Gift 1:o 1678 med Margareta Sass, född 1665, död 1685, dotter av majoren Henrik Sass, och Margareta Ogilvie, nr 277. 2:o 1687. 16/1 i Stockholm Nikolai församling i Stockholm (Wn.) med Sigrid Hilletan, född 1667, död 1745-06-05 Gullmarsberg, dotter av överkommissarien Gabriel Månsson, adlad Hilletan, och hans 1:a fru, Elsa Rolufsdotter.

Barn:

 • 1. Henrik, född 1679-09-07. Student i Uppsala 1693-11-10. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet. 1700-06-30. Avsked 1700-09-01. Sekreterare vid amiralitetets. Död ogift.
 • 1. Dorotea, född 1680, död 1706. Gift 1699 med kaptenen vid amiralitetet Peter Rosenvall.
 • 1. Johan, född 1681-03-19. Student i Uppsala 1693-11-10. Lärstyrman 1700-04-28. Medelstyrman 1703-06-15. Överstyrman 1705-12-16. Underlöjtnant vid amiralitetet 1706-12-29. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Extra ordinarie överlöjtnant i Uppsala 1709-10-01. Extra ordinarie skeppskapten 1710-04-15. Död ogift 1710-11-21. Under en expedition till finska och kurländska farvattnen.
 • 1. Hans, född 1683-04-12. Student i Uppsala 1693-11-10. Volontär vid fortifikationen 1702. Konduktör i Uppsala 1704-01-23. Löjtnant vid Dalregementet 1706-03-06. Regementskvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1708 i juni. Död ogift 1709 i maj i Ukraina.
 • 1. Ingeborg, född 1685-07-06, död 1775-05-06 Gärsnäs s socken, Kristianstads län. Gift 1:o 1704-07-27 med häradshövdingen i Järrestads m fl. härader, lagmannen Bengt Seth i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Ehrenberg, dotter av Gilius Giliusson, adlad Ehrenberg, och Ingrid Hinman), död 1708-04-16, i Malmö. Gift 2:o 1710-12-18 i Snårestads socken, Kristianstads län med sekundkaptenen vid Västmanlands regemente Erik Flodin, död 1714-10-16.
 • 2. Gabriel, född 1688-08-10 musketerare vid drottningens livregemente till fot 1706-05-02. Förare vid drottningens livregemente 1707-05-01. Sergeant 1709-04-23 fänrik 1709-05-12 löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1709-12-09. Kaptenlöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1710-10-22. Ryttmästare 1716-07-20. Konfirmationsfullmakt 1716-11-10. Majors avsked 1747-12-23. RSO 1751-12-14. Död ogift 1767-12-04, Svenstorp och begraven 1768-01-08 i Igellösa kyrka. Med honom utdog ätten.
 • 2. Jakob, till Stjerneholm i Fagerhults socken, Malmöhus län. Född 1691-07-20 auskultant i Göta hovrätt 1712. Adjutant vid norra skånska kavalleriregementet 1713 i juni. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1713-10-06. Löjtnant vid livregementet till häst 1716-10-06. Avsked från regementet 1716 död 1753-06-04 på Stjerneholm och begraven i Fagerhults kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han utmärkte sig 1716 i Skåne, då han hindrade 200 danskar från att landstiga. Råkade under ryssarnas härjningar i Roslagen i rysk fångenskap 1719-06-12 då han var ute på rekognoscering på Rådmansön, men hemkom 1719-08-26 för att utbytas.'
 • 2. Anna Christina, född 1698, död 1734-11-05. Gift 1719-07-12 Mölleröd s län, med överstelöjtnanten Georg Didrik Hasenkampff, adlad Hasenkampff, född 1670, död 1731.
 • 2. Elsa Sigrid, född 1701, död 1781-05-13 på Gullmarsberg i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1728-12-04, Pilshult med häradshövdingen Johan Tham, född 1703, död 1735. 2:o 1737 med landshövdingen Johan Lange, född 1685-01-01, död 1768-03-09 i Bohuslän. Gift 3:o 1770-12-31 på Gullmarsberg med sin kusins son, hovrättsrådet Johan Gabriel Bildensköld, född 1720, död 1793. Hon gjorde 1768 Thamstorp i Trökörna socken, Skaraborgs län till fideikommiss, varför innehavaren därav, till minne av stiftarinnan, skall kalla sig Adlerstierna. Hennes dotterdotter, Elsa Dorotea Tham, gift med landshövdingen Johan Christian Thomée, adlad Adelsköld, fick 1806 Kungl M:ts tillstånd att flytta fideikommissstiftelsen till Öjared i Lundby socken, Älvsborgs län.
 • 2. Carl, född 1703. Kvartermästare. Död 1750. Se Tab. 2.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1704, död ogift.
 • 2. Sigrid, född 1705, död 1731-08-17 Bläsinge i Ö. Ljungby socken, Kristianstads län och begraven 1731-08-24. Gift 1730-03-13 med hovjägmästaren Samuel Gustaf Hammarberg, nr 1053, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1760.

TAB 2

Carl (son av Sven Löfman, adlad Adlerstierna, Tab. 1), född 1703-08-14. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet. Död 1750. Gift med Anna Sofia Carsell, född 1701, död 1772-03-28 i Landskrona, dotter av tullinspektoren Jonas Eriksson Carsell och Maria Samsjö.

Barn:

 • Sigrid, född 1734. Gift med en underofficer Olander. Johan Gabriel, född 1737-08-22 Spannarp s län. Volontär vid Kronprinsens regemente 1754-07-20 förare vid Kronprinsens regemente 1755-06-23. Fänrik 1758-05-30. Tjänstgjorde vid Dalregementet 1760. Adjutant vid Sprengtportens grenadjärbataljon 1761. Död 1766-01-16, i Malmö.
 • Elsa Lovisa, född 1741-04-09 i Kattarps socken, Malmöhus län, död 1825-10-23. Gift 1771-04-23 på Gullmarsberg med kaptenen Henrik Bernhard Virgin, född 1745, död 1812.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.