:

Von Schönfelt nr 787

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Schönfelt nr 787
Vapensköld för adliga ätten von Schönfelt nr 787

Adliga ätten von Schönfelt nr 787 †

Adlad 1668-08-18. † 1784-09-01.

TAB 1

Ludvig Filip Wallander. Domherre i Magdeburg.

Barn:

Greger Wallander, adlad von Schönfelt. Född 1625-03. Hovsekreterare 1657. Var 1661 överinspektör över grevinnan Margareta Brahes gods. Hovråd hos lantgreven Fredrik av Hessen-Homburg 1662. Upphöjd i tyskt riksadligt stånd 1665-03-10. Politikommissarie i kommerskollegium 1668. Naturaliserad svensk adelsman 1668-08-18. Assessor i kommerskollegium 1670. Död 1675-01-07 i Stockholm. Gift 1:o 1658-03-16 i Uppsala med Catharina Stiernhöök, dotter av hovrådet Johan Olofsson Dalkarl, adlad Stiernhöök och Carin Appelbom. Gift 2:o 1661-01-06 i Stockholm med Anna Hanssen i hennes 1:a gifte, dotter av klädeshandlaren i Stockholm Peter Hanssen och Anna Hansdotter Stecker (samt syster till assessorn Johan Hansson, adlad Rosenhoff).

Barn i gite 1:o:

 • Catharina Margareta, född 1659, död i barnsäng 1692. Gift 1691 med sin moders kusin, amiralen och presidenten Anders Appelbom i hans 1:a gifte.

Barn i gifte 2:o

 • En son, döpt 1662-01-23, död barn.
 • Johan Fredrik, född 1663. Guvernementssekreterare i Estland. Död ogift på 1680-talet.
 • Carl Henrik, född 1664. Kammarherre. Död 1738. Se Tab. 2.
 • Anna Christina, född 1667, död 1710-03-24 och begraven 1710-04-17 i Reutercrantz'ska graven i Kungsholms kyrka, Stockholm. Gift 1689-05-24 med envoyén Ludvig Fabritius, adlad Fabritius i hans 1:a gifte.
 • Christina Elisabet, född 1667, död 1712-03-24. Gift 1690-01-02 med överstelöjtnanten Zakarias Ringstedt, adlad Ringstedt.
 • Christian Georg, född 1670. Major. Död 1710. Se Tab. 4.
 • Catharina Elisabet, döpt 1671-12-16 i Stockholm.

TAB 2

Carl Henrik von Schönfelt (son av Greger Wallander, adlad von Schönfelt, Tab. 1), döpt 1664-12-12 i Stockholm. Kammarherre 1720. Död 1738-11-04 i Stockholm. Gift 1:o 1703-01-11 med Anna Christina Franc, dotter av landshövdingen Peter Franc, adlad Franc och Catharina Oljeqvist. Gift 2:o 1712-08-21 i Göteborg med Anna Maria Tham, dotter av kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham och hans 1:a fru Maria Webbeke van Saveland. Gift 3:o 1722-12-09 med Hebbla Maria Ehrenkrook, dotter av kammarrevisionsrådet Johan Krook, adlad Ehrenkrook, och friherrinnan Hebbla Regina Cronhielm.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl, född 1703. Överintendent. Död 1775. Se Tab. 3.
 • Per Greger, döpt 1705-06-12 i Stockholm. Reste 1724 till Holland och dog ogift i Holland.

Barn i gifte 2:o:

 • Sebastian, född 1713-05-25. Död ogift och utan tjänst 1783-06-18 Skälsta.
 • Gabriel, född 1716-08-08. Konduktör vid fortifikationen 1742-07-23. Kaptens avsked 1749-08-22. Död barnlös 1771-02-15 på säteriet Boskogen i Dala socken. Gift 1761-12-04 Häggatorps socken med Charlotta Maria Gripenmarck, dotter av kaptenen Gustaf Gripenmarck och Metta Kafle.
 • Anna Maria, född 1720-04-02, död 1721-04-04.

TAB 3

Carl von Schönfelt (son av Carl Henrik von Schönfelt, Tab. 2). Född 1703-10-03. Auskultant i Svea hovrätt. Hovjunkare 1733. Kammarherre 1745. Överintendent 1766. Död 1775-09-11 på Skälsta. Gift 1740-07-29 med sin kusin Catharina Maria Franc, dotter av lagmannen Johan Franc och Elsa Christina von Beijer.

Barn:

 • Christina Maria, född och död 1741.
 • Carl, döpt 1746-11-29 i Stockholm. Amanuens vid riddarhuset 1766. Hovjunkare 1766. Ledamot av nedre borgrätten 1781. Död ogift 1784-09-01 på Skälsta och slöt ätten på svärdssidan. Riddarhussekreteraren Schönfelt utgav 1770 Matrikel öfver Svea rikes ridderskap och adel samt efterlämnade ett digert band handskrivna genealogier med flera dylika arbeten.
 • Elsa Johanna, döpt 1751-09-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1798-06-05 på Skälsta. Gift 1790-02-23 i Stockholm med vice amiralen, friherre Henrik Johan Nauckhoff, i hans 2:a gifte.

TAB 4

Christian Georg von Schönfelt (son av Greger Wallander, adlad von Schönfelt, Tab. 1), född 1670. Fänrik vid livgardet 1690, löjtnant vid livgardet 1692. Kapten 1699. Major Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703. Död 1710-06-01 av pesten i Riga. Han bevistade landstigningen på Seland och slaget vid Narva. Gift med Margareta Bergia i hennes 2:a gifte, dotter av kyrkoherden i Klara församling, hovpredikanten Olof Bergius och Catharina Furubom.

Barn:

 • Greger, född 1699-12-00. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet död 1716 i Skåne.
 • Två söner, döda 1710 i pesten.
 • Anna Margareta, Gift med löjtnanten Carl Thorsberg. Båda levde 1735.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: