:

Hagströmer nr 2230

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1812-10-29, introducerad 1814-10-18.

TAB 1

Per Hagström född ca 1673 i Helsingborg, † 1733-06-07 på Västerhus, Frösö/Z 59 år gammal och begravd inne i kyrkan den 19 juni. Kirurg. Gift 1703-04-02 med Helena Sundius född ca 1680, † 1764-06-01 på Frösön. Dotter till Petrus Sundius, kyrkoherde i Undersåkers pastorat i Härnösands stift. Lärde kirurgi hos stadsbarberaren Billon i Malmö. Företog därefter utrikes resor. Kom till Stockholm 1697. Examen inför kirurgiska societeten därst. 1714. Regementsfältskär vid Jämtlands regemente 1715-01-18. Han bevistade Karl XII:s norska fälttåg 1718, och det förödande återtåget därifrån över fjällen s. å. under julhelgen [SB].

Barn:

 • Petrus Hagström född ca 1703 på Frösö/Z, † 1773-09-03. Ogift. Student i Uppsala 1726-02-01. Prästvigd 1733-09-20. Respondens på prästmötet 1746. Komminister i Brattfors, Karlstads stift åren 1736-1773
 • Anna Magdalena Hagström född 1715 i Jämtland/Z, † 1785-01-13 i Brattfors/S. Gift 1766-05-01 i Brattfors med komministern i Brattfors Henrik Nordén född 1740-01-04 vid Nordmarkshyttan, Nordmark, † 1816-11-28 i Brattfors, i hans 1:a gifte. Efterträdde sin svåger Petrus Hagström. Hans 2:a gifte 1785-08-23 med Anna Greta Ekvall född 1751-01-25 i Dalsland, dotter till bergmästare Henrik Ekvall och Greta Jungqvist. Hans 3:e gifte 1788-01-03 i Väse med Brita Låstbom född 1754-02-20 i Kristinehamn, † 1826-10-02 i Nordmark. Dotter till bonden Henrik Låstbom i Hovlanda, Väse och Brita Lisa Roselia
 • Johan Otto Hagström född 1716-06-24, † 1792. Provinsialläkare i Linköping. Verkade även som författare och skrivit flera böcker inom botanik och natur. Mer känd som botaniker Carl von Linnés lärjunge.
 • Jakob Hagström född 1711, † 1779. Se Tab. 2.

TAB 2

Jakob Hagström, född 1711. Inspektor på Länna bruk i Länna socken Södermanlands län. Död 1779. Gift 1742-10-12 i Länna/D med Anna Elisabet Wirell, dotter till salpetersjuderiinspektoren Anders Wirell och Anna Elisabet Young samt syster till vice presidenten Claes Wirell, adlad Lagerstråle.

Barn:

 • Carl Peter Hagström född 1743-07-19 på bruksgården i Länna/D, † 1807. Kommissionslantmätare i Nylands län 1773. Ordinarie lantmätare i Heinola län 1782 och krigskommissarie 1794. Länna fb AI:1 s168v: Dopvittnen var Herr Carl Hindrich Wattrang, Herr inspector Anders Wirell, Herr secreterare Claes Wirell, fru baronessan von Psilander, komminister herr Anders Gellius hustru, madame Beata Wirell.
 • Anders Johan Hagström född 1745-05-18 i Länna, † 1748-07-17 av kopporna i Länna. Länna AI:1 s172h: Döpt den 21. Dopvittnen var kommendören Hans von Psilander, handelsmannen Johan Lönberg, komminister Per Hagström, magister herr Anders Wirell, madame Stina Edström..., jungfru Anna Beata Lönberg, jungfru Catharina Wirell.
 • Anna Lisa Hagström född 1748-09-18 på bruksgården i Länna, † 1748-09-23 i Länna. Länna AI:1 s191v: Döpt den 19. Dopvittnen var vice pastor Jonas Nording, doctor Johan Otto Hagström, bokhållare Hindrich Hagström, cronobefallningsman Petter Torwest och Nora Young, bokhållare Uppling Lärsta(?), Greta Westerman, jungfru Margareta Hagström.
 • Anders Johan Hagström född 1753-09-08, † 1830-03-08. Länna C:1 s15: Dopvittnen var kaptenen vid kungliga livgardet herr Magnus Anrep, kronobefallningsmannen herr Petter Torwest, bergfogde Elias Wiik, högwälborna fröken Gustava von Psilander, fru Anna Lena Hagström, fru Anna Catharina g. Wirell född Ekebom. Se Tab. 3.

TAB 3

Anders Johan Hagström adlad Hagströmer född 1753-09-08 på Länna bruk, † 1830-03-08 på Kungsholmen/A och begraven s. å. 17/3. Gift 1778-06-21 i Stockholm med Johanna Dorotea Bouck, född 1756-05-05, † 1814-06-15 i Stockholm. Dotter till fabrikören och sockerbruksidkaren i Stockholm Guillaume Bouck och Fredrika Eleonora Isoz.

Anders Johan Hagströmer

Gymnasist i Strängnäs 1761. Student i Uppsala 1767. Anders Johan gick tre år som lärling hos kompanifältskär Tuved Christian Liljenwald vars måg Gustav Reinhold Wirell var hans kusin. Därefter kompanifältskär vid Närkes och Värmlands regemente 1772-10-00 och vid livgardet 1773-04-30. Underkirurg vid serafimerlasarettet 1775. Ledamot av kir. societeten 1776. Kir. magister s. å. Ledamot av patriotiska sällskapet i Stockholm. Med. doktor i Åbo 1781. Läkare vid Danviks hospital, kur- och dårhus s. å. 20/9–1812. Intendent vid Djurgårdsbrunn 1782. Prosektor och adjunkt vid teatrum anatomicum i Stockholm s. å. Extra ordinarie anatomiæ och kirurgiæ professor i Stockholm 1785-05-22. LFS 1786. Regementsfältskär vid livgardet 1787-05-30–1788. LVA 1788-02-13, preses 1791. Fältläkare vid de i Stockholm inrättade sjukhus under kriget 1789–90. Ord. anatomiæ och kirurgiæ professor 1793-06-04–1823. Tillika fältskär s. å. 3/12. Läkare vid Stora Barnhuset i Stockholm 1795. Överdirektör vid kirurgien i riket och preses i kirurgiska societeten s. å. 3/12. Assessor i med.kollegiet 1796-04-12–1816. RVO 1801-05-28. En av svenska läkaresällskapets stiftare 1807. Generaldirektör över lasaretterna i riket 1808-10-22. Adlad 1812-10-29 enl. 37 § R.F. (introd. 1814-10-08 under nr 2230). RNO 1815-08-12. Medicinalråd 1816-09-03. Inspektor vid karolinska institutet 1818. KVO 1829-03-08. 'Var en utmärkt läkare, hade också haft till lärare män sådana som Linné, fader och son, Aurivillius, Sidrén, Gottsk. Wallerius, Bergman, Acrel, Ziervogel, Schultzenheim, Bergman och Martin. Lyftade kirurgien till en förut inom riket okänd höjd av vetenskap, biträdde 1783 vid kronprinsens koppympning och åtföljde honom 1786 på dess törsta resa kring Sveriges södra orter samt befalldes, sedan den tiden, att uppvakta vid alla betydliga sjukdomstillfälligheter inom konungahuset. Har slutligen utgivit flera medicinska skrifter samt skänkte 1803 till publik tjänst en betydlig präktig och dyrbar samling anatomiska, kirurgiska och medicinska böcker samt anatomiska preparater och kirurgiska instrumenter. Hans porträtt läto hans lärjungar 1801 gravera, och hans levernebeskrivning finnes införd i Hedins vetenskapsjournal för läkare. År 1821 lät läkarkåren utföra en byst av honom i marmor och uppställdes i karolinska institutet (NF).


Barn:

 • Eleonora Carolina Elisabet Hagströmer född 1779-06-16 i Stockholm, † där 1801-09-05. Gift 1796-05-03 med överfältläkaren, medicinalrådet och medicine doktor Nils Almroth, född 1761-09-16 i Eskilstuna (SB), † 1832-05-28 i Stockholm (SB).
 • Jakob Vilhelm Hagströmer född 1782, † 1837. Adelsman vid faderns död. Se Tab. 4.

TAB 4

Jakob Vilhelm Hagströmer född 1782-05-12 i Klara/A, † 1837-09-03. Son till Anders Johan Hagströmer Se Tab. 1. Adelsman vid faderns död 1830. Grosshandlare därst. Gift 1816-12-07 med Margareta Charlotta Mellgren född 1796-04-01, † 1837-09-15, dotter till bergslagskamreraren i Falun Fredrik Mellgren och Emerentia Maria Theel.


Barn:

 • Johanna Jakobina Emerentia Charlotta Hagströmer född 1818-10-25, † 1819-10-20.
 • Johan Jakob (Jean-Jacques) Hagströmer född 1820, † 1887. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Jakob Jean-Jacques Hagströmer född 1820-05-13 i Stockholm, † 1887-12-23 i Stockholm. Son till Jakob Vilhelm, Se Tab. 3 Adelsman vid faderns död 1837. Fanjunkare vid Svea livgarde 1837-12-23. Officersexamen 1840-02-28. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 20/7. Löjtnant därst. 1846-02-06. Generalstabsofficer s. å. 12/2. Avsked med tillstånd att kvarstå i nämnda livgarde s. å. 19/6. Kaptens avsked 1849-06-15. RVO 1866-07-03. Ägde Värsta i Viby socken Örebro län samt husen nr 1 och 29 vid Hornsgatan i Stockholm. Gift 1845-02-27 i Stockholm med Ulrika Lovisa (Louise) Kyntzell född 1826-09-25 i nämnda stad, † där 1875-10-28, dotter till finska kommerserådet Jan Kyntzell och Ulrika Lovisa Stark.

Barn:

 • Johan Vilhelm Hagströmer född 1845, † 1910. Se Tab. 6.
 • Hilda Lovisa Charlotta Hagströmer, född 1847-02-06 i Stockholm, † 1916-04-10 på Östersundom vid Helsingfors. Gift 1875-08-07 i Stockholm med lantbruksrådet, godsägaren i Finland Georg Borgström, född 1842-05-21 i Helsingfors, † där 1920-01-02.
 • Elin Lovisa Margareta Hagströmer, född 1850-06-07 i Stockholm, † där 1917-08-29. Gift 1876-01-12 i nämnda stad med majoren och trafikdirektören Viktor Henning Mattias Tham, född 1845, † 1898.
 • Albert Gustaf Hagströmer, född 1857-08-03 i Stockholm. Elev vid Salsta i Tensta socken Uppsala län 1878–1879. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1879-11-01. Utexaminerad därifrån 1881-10-22. Elev vid Berga i Åkers socken Södermanlands län 1881–1882. Bokhållare Ribbingsberg 1882–1886. Företog en lantbruksstudieresa till Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och England 1884. Inspektor Signildsberg 1887-1888. Död ogift 1911-07-19 Töversta, vilken egendom han ägde sedan 1888-08-16.
 • Erik Jakob Hagströmer, född 1864. Se Tab. 7.

TAB 6

Johan Vilhelm Hagströmer född 1845-12-04 på Svea Livgarde/A, † 1910-05-15 i Uppsala. Son till Johan Jakob Se Tab. 4. Adelsman vid faderns död 1887. Gift 1874-03-31 i Stockholm med Ida Carolina Lovisa Eschelsson, född 1854-03-16 i Norrköping, död 1922-07-05 i Uppsala, dotter av grosshandlaren Anders Olof Eschelsson och Lovisa Lina Frestadius. Mogenhetsexamen i Stockholm 1865-05-20. Student i Uppsala s. å. 26/5. Jur. filosofie examen 1866-09-14, och jur. kandidat examen 1870-04-06. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 8/4. Extra ordinarie notarie s. å. 11/4. Studerade såsom Sederholmsk stipendiat aktiebolagsrätt i Kristiania och Köpenhamn sommaren 1871. Disputerade inför juridiska fakulteten i Uppsala 1872-05-25. Docent i svensk allmän lagfarenhet och romersk rätt vid därvarande universitet s. å. 31/5. Förestod adjunkturen i samma ämnen 1872-09-00–1877-11-00 med skyldighet att examinera i kriminalrätt från 1876-09-00. Upprätthöll professuren i kriminal- och processrätt kortare tider 1873–1874, året 1875, vårterminen 1876 och en del av vårterminen 1877. Företog en studieresa till Norge, Danmark, Tyskland och Schweiz för att studera dessa lands frihetsstraff 1874. Juridiska fakultetens notarie 1876-01-00–1877-09-00. Promov. till jur. hedersdoktor vid Uppsala universitets 400-åriga jubelfest 1877-09-06. Ledamot av lokalkommittén för den internationella fångvårdskongressen i Stockholm s. å. 26/10. Extra ordinarie professor i kriminalrätt vid nyssn. universitet s. å. 16/11. Studerade vid universiteten i Göttingen och Leipzig sommaren 1879. RRS:tStO2kl 1884. Förordnades att sasom ledamot av Nya lagberedningen deltaga i behandlingen av frågan om en revision av strafflagens straffbestämmelser 1886-12-10. RNO 1887-12-01. Professor i straffrätt vid Uppsala universitet 1888-12-14. Nyssn. Universitets representant vid universitetets i Bologna jubelfest s. å. Representant för samma universitet vid Montpelliers universitets jubelfest 1890. OffFrIP 1891. Promov. till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitets fest med anledning av trehundraårsminnet av Uppsala möte 1893-09-06. Representant för Uppsala universitet vid universitetsfesten i Caen 1894. KNO2kl 1898-12-01. KNOlkl 1905-12-01.

Barn:

 • Anders Johan Gösta Hagströmer född 1874-12-21 i Uppsala, † ogift 1901-01-08 i Uppsala. Mogenhetsexamen därst. 1893-06-06. Volontär vid Södermanlands regemente s. å. 9/6. Sergeant 1894-07-21. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Fanjunkare 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 20/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 6/12. Löjtnant 1900-08-08.
 • Sven Axel Eschelsson Hagströmer född 1877, † 1943-05-28. Se Tab. 8.

TAB 7

Erik Jakob Hagströmer född 1864-01-09 i Stockholm, † 1929-11-09 i Nyköping. Son till Johan Jakob, Se Tab. 4. Gift 1890-08-18 i Strömsnäs med Anne-Sofie Björkenstam född 1861-11-14 på nämnda egendom, † 1930-11-01 i Nyköping och begravd på norra begravningsplatsen i Stockholm. (Nyköp. Östra förs db 50), dotter till häradshövding Knut Vilhelm Björkenstam och Hedvig Henrietta Aimée von Bahr. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1882-05-20. Student i Uppsala s. å. 25/5. Jur. filosofie examen 1884-01-29 och jur. kandidat examen 1889-05-04. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 31/5. Vice häradshövding 1891-10-01. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådsturätt 1892-04-01. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1901-01-01. Häradshövding i Oppunda och Villåttinge härads domsaga 1902-02-28. RNO 1913-06-06. Ordförande i direktionen för Södermanlands läns brandförsäkringsbolag 1925-03-14. Äg. Marieberg i Lilla Mellösa socken Södermanlands län sedan 1902-05-12. Biogr. i Väd.

Barn:

 • Anne Sofie Louise Henriette Hagströmer, född 1891-06-19 Eklunda. Utexaminerad från Anna Sandströms högre lärarinneseminarium 1920-06-05.
 • Hilda Elin Henrietta Henny Hagströmer, född 1892-09-10 i Maria Magdalena förs, Stockholm. Gift 1918-09-07 i Allhelgona kyrka i Nyköping östra med skogstaxatorn i Nedre Norrbottens distrikt Hemming Gabriel Gadd född 1890-01-14 i Torups socken, Hallands län, stiftsjägmästare i Uppsala ärkestift, RVO.
 • Elisabet Louise Hagströmer, född 1896-07-05 i Norrtälje. Utexaminerad gymnastikdirektör från Arvedsons gymnastikinstitut i Stockholm 1919-05-24. Sjukgymnast vid Serafimerlasarettet 1926-06-07. Gift 1927-03-05 i Stockholm m. m. kandidat Per Johan Otto Pontén i hans 1:a gifte, född 1901-11-07 i Hjärtlanda socken Jönköpings län.
 • Knut Johan Jakob Hagströmer, född 1899-10-23 i Norrtälje.

TAB 8

Sven Axel Eschelsson Hagströmer, född 1877-01-29 i Uppsala, † 1943-05-28 Oskars/A (db nr 172). Gravsatt i Uppsala domkyrkoförsamling (db nr 223). Son till Johan Vilhelm, Se Tab. 5. Adelsman vid faderns död 1910-05-15. Gift 1907-03-07 i Hedvig Eleonora/A med Sigrid Karolina Wising född 1881-04-18 i Jakob/A. GV:sJmt, GMiq, GMsjv, SMsjv, FMM. Dotter till professor och medicine doktor Per Johan Wising och Sophie Henriette Benedicks. Mogenhetsexamen i Uppsala 1895-05-31. Student vid Uppsala universitet s. å. 8/6. Jur. filosofie examen 1896-01-31 och jur. utr. kandidat examen 1900-05-29. T. f. revisionssekreterare. Fiskal i Svea hovrätt 1911-04-28, hovrättsråd där 1912-03-15. Konst. revisionssekreterare 1913-10-24. T. f. expeditionschef i justitiedepartementet. RNO 1915-06-06. Revisionssekreterare s. å. 17/12. Statssekreterare och expeditionschef i nämnda departement 1917-12-11. KNO2kl 1918-06-06. KNO1kl 1921-12-25. KDDO1gr 1922-02-27. Landshövding i Blekinge län 1923-10-26. KFinlVRO1kl 1925. Ordförande i Blekinge läns hushållningssällskap och i styrelsen för Svenska smörprovningarna. Delegerad och sakkunnig vid åtskilliga utredningar. Inspektor för Högre allm. läroverket i Karlskrona. Ledamot av 1929, 1932 och 1934 års kyrkomöten. LLA HedLöS. GV:sJmt. KmstkNO 1933-06-16. Tilldelad medaljen i guld av åttonde storleken med inskrift "Illis quorum meruere latores" 1937-11-19. GMsjv femte storleken 1940-06-01. NyaSvM. HushGM. Skytte GM. Avsked från landshövdingämbetet 1942-10-31. Biogr. i: "Vem är det?"

Barn:

 • Per Johan Gösta Svensson Hagströmer, född 1908-07-11 i Stockholm .
 • Sven Lennart Wising Hagströmer, född 1909-09-19 i Stockholm.
 • Anders Johan Wising Hagströmer, född 1911-11-07 i Stockholm.
 • Sigrid Marianne Hagströmer, född 1916-10-18 i Engelbrekts förs, Stockholm, † 1918-06-16 genom olyckshändelse.


Källor

 • Länna vigselbok.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Hagströmer, släkt, urn:sbl:13519, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2013-05-29.

: