:

Wrangel af Sage och Waschel nr 1850

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wrangel af Sage och Waschel nr 1850 †

Natural. 1731-06-12, introd. s. å. Utdöd 1808-06-29.

Om ättens äldre släktled se adliga ätterna Wrangel, och Wrangel af Sauss.


1Um.

TAB 1

Otto Wrangel (son av Tönnes Wrangel, se adliga ätten Wrangel af Sauss, Tab. 2), till Sage i Rappels socken, som han fick genom sitt gifte, och Waschel i Maholms socken, som han köpte 1630-09-12, båda i Estland. Var 1623 manngerichtsassessor i Harrien och 1642 lantråd i Estland. Död före 1653. Gift med Elisabet von Taube, död 1665-01-28 i Reval, dotter av Hans von Taube, till Sage, och Dorotea von Plettenberg.

Barn:

 • Otto Reinhold Wrangel, till Sage. Löjtnant i svensk tjänst. Manngerichtsassessor i Wierland. Död före 1663 juli. Gift 1:o 1653 med Barbara Maria von Klebeck, dotter av lantrådet och ståthållaren på Kokenhusen Henrik von Klebeck och Margareta von Löwenwolde. Gift 2:o 1658 med Dorotea Elisabet von Lode, dotter av mannrichtern Rötgert von Lode och Hedvig von Fersen.

Barn:

 • 2. Rutger Johan Wrangel, till Sage och Waschel samt Kirna i Haggers socken och Pallal i Tristfers socken, båda i Estland. Löjtnant i svensk tjänst. Manngerichtsassessor i Wierland. Lantråd i Estland. Begraven 1725-03-01 i Nikolaikyrkan i Reval. Gift 1:o 1681-01-27 i Reval med Beata Gertruda von Ulrich, död 1706, dotter av lantrådet Otto Vilhelm von Ulrich och Anna Dorotea von Tausas. Gift 2:o 1708-11-27 i nämnda stad med Maria Elisabet de Rodes i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementskvartermästaren Didrik von Hirschberg), död 1709, dotter av kommersfaktorn Johan de Rodes och hans 2:a fru Medea Kochen samt syster till översten Gustaf Johan de Rodes, adlad Tunderfelt. Gift 3:o 1711-03-15 i Reval med Maria Hasenkrugh i hennes 2:a gifte (gift 1:o med assessorn Gottschalk Krämer).

Barn:

 • 1. Otto Vilhelm Wrangel, natural. Wrangel af Sage och Waschel, född 1688-06-17 i Reval. Volontär vid Mellins estländska infanteriregemente 1702-07-04. Rustmästare därst. 1704-03-00. Förare s. å. Fänrik 1705-04-12. Konfirm. fullm. s. å. 13/5. Löjtnant 1707-04-06. Konfirm. fullm. 1708-07-28. Kapten vid Västmanlands regemente 1709-11-08. Konfirm. fullm. 1717-07-30. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Rymde s. å. Sekundmajor vid sistnämnda regemente 1719-08-06. Premiärmajor därst. s. å. 29/11. Natural. svensk adelsman 1731-06-12 (introd. s. å. under nr 1850). Överstelöjtnant vid Åbo läns regemente 1742-06-03. Överste samt kommendant i Kalmar 1746-09-17. Död där 1747-10-09 och där begraven Han var med vid Hälsingborg, Gadebusch och Fredrikshald. Gift 1722-01-14 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm med Sara Elisabet Celsia, född 1706 i Stockholm, död 1779-07-20 Skeinge s län och begraven s. å. 23/9 i Verums kyrka, dotter av häradshövdingen Johan Celsius och Elisabet von Brehmer.

Barn:

 • Margareta Elisabet, döpt 1722-09-00 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm, död 1798-01-12 i Kristianstad. Gift 1743-02-03 Forsbo med kaptenen Jonas Fredrik Maydell, född 1721, död 1754.
 • Johan Vilhelm, friherre Wrangel von Brehmer, född 1724. Överstelöjtnant. Död 1786. Se friherrliga ätten Wrangel von Brehmer nr 268, Tab. 1.
 • Peter Fredrik, född 1726-02-20 på kaptensbostället Östra Benbäck i Möklinta socken, Västmanlands län. Volontär vid Västmanlands regemente 1742-07-27. Förare därst. 1743-06-13. Sergeant s. å. 23/11. Permitterad 1746 på två år för att som fänrik inträda i fransk tjänst. Död 1746-02-14 i Göteborg.
 • Carl Magnus, född 1727. Överhovpredikant och kyrkoherde. Död 1786. Se Tab. 2.
 • Ulrika Eleonora, född 1729-03-31 och död s. å. 15/11 på Östra Benbäck.
 • Axel Otto, född 1730-12-24 på Östra Benbäck. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1742. Förare vid Västmanlands regemente 1745. I fransk tjänst som fänrik vid prinsens av Nassau-Ussingens tyska infanteriregemente 1747. Fänrik vid regementet Royal Pologne 1749. Sekundlöjtnant därst. 1750. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1751-11-23. Premiärlöjtnant vid regementet Royal Pologne 1752. Sekundkapten därst. 1754. Sekundadjutant vid Västmanlands regemente 1757. Stabsfänrik därst. 1758. Död ogift 1763-01-25 i fästningen Hüningen i Elsass [Sv], Gustaf Ulrik, född 1734. Överstelöjtnant. Död 1783. Se Tab. 3.
 • Didrik Reinhold, född 1737-03-04 och död s. å. 30/9 på Östra Benbäck.
 • Adolf Julius, född 1743-08-14 på Östra Benbäck. Volontär vid fortifikationen 1759-01-18 och vid amiralitetet 1762-07-00. Lärstyrman därst. 1764-01-23. Medelstyrman 1765-12-09. Löjtnant 1767-12-29. Död barnlös 1785-06-06 i Karlskrona. Gift där 1776-11-24 med Ingrid Maria Wassberg, född 1747, död 1817-01-23 i Karlskrona.

TAB 2

Carl Magnus (son av Otto Vilhelm Wrangel, natural. Wrangel at Sage och Waschel, Tab 1), född 1727-08-23 på kaptensbostället Östra Benbäck i Möklinta socken, Västmanlands län. Gymnasist i Västerås 1735. Student i Strassburg 1748 och i Uppsala1 1750-02-07. Extra ordinarie hovpredikant 1756. Filosofie magister i Greifswald s. å. 18/10. Teol. doktor i Göttingen 1757-09-20. Prästvigd i Strängnäs 1758-03-17. Ord. hovpredikant s. å. 3/4. Kyrkoherde i Wicacoa och prost över samtliga evangelisk-lutherska församlingar i Amerika s. å. 12/6. Återvände till Sverige 1768 och återinträdde i sin hovpredikantstjänst. Överhovpredikant 1771-08-20. Ordenspredikant s. å. 28/11. Tillika kyrkoherde i Sala 1772-06-17. Kontraktsprost s. å. 19/10. Avsked från överhovpredikants- och ordenspredikantssysslorna 1777. Död 1786-06-12 i Sala och där begraven. 'Han skall genom en tredje person ha underrättat konung Gustaf III om förslaget att arrestera konungen, till följd varav 1772 års revolution i hast verkställdes, och gav konungen kl. 6 på morgonen själva revolutionsdagen nattvarden. Har slutligen givit första anledningen till inrättandet av samfundet Pro Fide et Christianismo.'. Gift 1773-09-07 i Karlskrona med sin fränka Anna Barbara von Krusenstierna, född 1747-09-15 i Karlskrona, död 1808-03-28, dotter av amiralen och amiralitetsrådet Mauritz Adolf von Krusenstierna, och hans 1:a fru Anna Maria von Gertten.

Barn:

 • Adolf Johan, född 1785. Auskultant i Svea hovrätt 1801-06-23 och i Göta hovrätt 1802-02-07. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1805-11-05. Död ogift 1808-06-29 i Eksjö och slöt ätten.

TAB 3

Gustaf Ulrik (son av Otto Vilhelm Wrangel, natural. Wrangel af Sage och Waschel, Tab. 1), född 1734-01-12 på Östra Renbäck. Volontär vid amiralitetet 1750-02-10. Löjtnant därst. 1757-05-26. Kaptenlöjtnant 1768-12-10. Major 1773-09-24. Överstelöjtnant 1775-02-01. RSO 1779-01-24. Död 1783-04-27 i Stockholm. Gift 1759-11-07 i Karlskrona med Christina Barbara von Stauden, född 1742-09-07 i sistnämnda stad, död 1795-12-09 i Stockholm, dotter av schoutbynachten Claudius von Stauden, adlad von Stauden, och hans 2:a fru Ebba Catharina Falkengréen.

Barn:

 • Sara Elisabet, döpt 1760-08-06 i Karlskrona, död ogift 1780-01-30 i Stockholm.
 • Ebba Christina, född 1762-11-30 i Karlskrona, död 1794-02-15. Gift 1780-11-21 i sistnämnda stad med professorn Carl Odelstierna, född 1753, död 1795.
 • Gustava Ulrika, född 1764-03-10 i Karlskrona, död 1808-01-13. Gift 1:o 1785-01-28 i Stockholm med kanslisten Lorentz Vilhelm Leijel, född 1759, död 1785. Gift 2:o 1789-03-24 i Stockholm med sin 1:a mans kusins son, assessorn Johan af Bjerkén, född 1763, död 1823.
 • Otto Vilhelm, född 1765-09-23 i Karlskrona. Kadett vid volontärkompaniet i Stockholm 1770. Sergeant vid arméns flottas svenska eskader 1777-12-24. Fänrik därst. 1778-08-19. Löjtnant 1790-05-15. RSO s. å. 15/5. DÖD ogift 1793-08-02 ombord å fregatten Svenska Örn under kryssning i Engelska kanalen.
 • Anna Barbara, döpt 1767-07-04 i Karlskrona.
 • Claes Christoffer, född 1770-03-26 i Karlskrona. Antagen till kadett vid volontärkompaniet i Stockholm 1773. Furir vid arméns flottas svenska eskader 1774-12-24. Fänrik därst. 1780-03-09. Löjtnant 1789-05-08. RSO 1790-05-15. Kapten i armén 1793-12-22. Kapten vid arméns flotta. Död ogift 1796-09-19 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: