Von Hall nr 2328

Från Adelsvapen-Wiki

2328.jpg

Adliga ätten von Hall nr 2328

Adlad 1858-04-13 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

TAB 1

Börje Petersson Hall (översiktstab. 1.), född 1667. Borgare i Borås. Död där 1739. [1]

Barn:

 • Peter Hall, född 17071. Handlande och rådman i Borås. Riksdagsman 1751–52. Död 1776.1. Gift 1736-08-31 i Uppsala med Eva Margareta Wargentin, född 1714-03-26, död före 1754, dotter av2 råd- och handelsmannen i Uppsala Adolf Wargentin och hans 1:a fru Anna Ubman.

Barn:

 • Birger Martin Hall, född 1741-08-26 i Borås. Student i Uppsala 1753 och i Greifswald 1755. Disp. i Uppsala 1759. Underfältskär vid serafimerordenslasarettet 1764. Kir. Examen 1766. Promov. med. doktor i Uppsala 1768-11-11 praktiserande läkare i Stockholm s. å. Provinsialläkare i Västmanlands län 1773-04-22. Avsked 1793. Död 1815-08-10 i Västerås [SB]. Gift där 1777-03-13 med Anna Engel Schenström, född 1749-10-02 i nämnda stad, död där 1801, dotter av handlanden, rådmannen och kämnärspreses i Västerås Jonas Schenström och Anna Engel Dragman.3

Barn:

 • Birger Hall, adlad von Hall, född 1788-09-06 i Västerås. Kadett vid Karlberg 1803-09-09. Avgången 1808-01-03. Fanjunkare vid Västgöta dragonregemente s. å. 29/1. Kornett därst. s. å. 8/12. 1. adjutant 1809-10-10. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1811-01-20 transp. till Västgöta regemente 1812-05-25. Kapten i armén 1813-02-23. Kapten vid regementet 1818-12-19. Major 1824-05-04. RSO 1826-05-11. Överstelöjtnant 1829-05-22. Överste i regementet 1840-04-13. Chef för regementet 1842-08-30. RDDO 1848-09-28. KSO 1854-12-18. CXIVJoh:s medalj 1855. Generalmajor i armén 1857-11-02. Adlad 1858-04-13 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 9/10 under nr 2328). Avsked s. å. 4/5. Död 1865-03-01 på sin egendom Flämslätt i Äggby socken Skaraborgs län. Han bevistade kriget i Tyskland och Belgien 1813–1814 och i Norge 1814. Gift 1822-08-31 Blombacka med Jeanna Carlsson, född 1800-08-31 på nämnda egendom, död 1867-07-16 på Flämslätt, dotter av proviantmästaren Carl Carlsson och Christina Maria Simberg.

Barn:

 • Emma Adeline, född 1823-06-27 på Alebäck i Sävare socken Skaraborgs län, död ogift 1884-12-04 i Stockholm.
 • Ida Hildegard, född 1825-04-04 på Alebäck, död 1897-01-29 i Skövde. Gift 1855-09-13 på Lilla Bjurum i Vättlösa socken Skaraborgs län med överstelöjtnanten vid Västgöta regemente, RSO, RVO m. m., Bror Mörcke, född 1821-10-08 Svansö, död 1892-09-19 i Stockholm.
 • Birger Hjalmar, adelsman vid faderns död 1865. Född 1827. Överstelöjtnant. Död 1907. Se Tab. 2.
 • Albert Ossian, född 1828. Major. Död 1891. Se Tab. 4.
 • Viktor Zaméo, född 1830. Kapten. Död 1869. Se Tab. 5.
 • Ivar Alexis, född 1832-02-19 i Lidköping. Kadett vid Karlberg 1849-08-09. Avgången 1850-12-04. Överflyttade till Nordamerika. Död där 1892.

TAB 2

Birger Hjalmar, (son av Birger Hall, adlad von Hall, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1865. Född 1827-01-28 Alebäck. Furir utan lön vid Västgöta regemente 1844-07-15. Officersexamen 1845-12-20. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1846-05-18. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 29/12. Löjtnant 1853-12-02. Kapten 1864-05-06. RVO 1871-09-08. RSO 1872-05-27. Major 1878-05-31. Överstelöjtnant s. å. 27/9. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1885-02-20. Avsked 1888-05-18. Död 1907-12-02 i Skara. Gift 1:o 1860-08-02 Stubbesgård med friherrinnan Elisabet Sofia Maria Åkerhielm af Blombacka, född 1839-11-16 Torp, död 1867-09-30 på Stubbesgård, dotter av överstelöjtnanten friherre Lars Ulrik Åkerhielm af Blombacka, och friherrinnan Eva Sofia Adelswärd, nr 219. Gift 2:o 1869-02-25 Horshagen, död 1909-05-21 på Stubbesgård, Sils annexförs., Skaraborgs län ]], dotter av löjtnanten Georg Vilhelm Granfeldt från Dal, och Johanna Ullholm.

Barn:

 • 1. Lars Birger Zaméo, adelsman vid faderns död 1907. Född 1861. Lantbrukare. Död 1927. Se Tab. 3
 • 1. Bror Axel Hjalmar, född 1863-05-09 på Stubbesgård. Volontär vid Skaraborgs regemente 1881-01-27. Mogenhetsexamen 1886-06-09. Sergeant 1887-06-03. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Avgången 1888-05-09. Ånyo elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Sergeant vid 2. livgardet s. å. 1/10. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår s. å. 29/11. Avsked med tillstånd att såsom underlöjtnant kvarstå i armén 1890-04-03. Underlöjtnant vid Göta trängbataljon 1895-03-23. Löjtnant s. å. 3/5. Transp. till Norrlands trängbataljon 1897-02-05. Kapten vid Norrlands trängkår 1904-12-31. Död 1905-06-25 i Sollefteå. Gift 1899-12-13 i Stockholm med Anna Matilda Olsson, född 1873-10-24 i sistnämnda stad, död 1934-02-10 i Stockholm, Engelbrekts förs. ]], dotter av disponenten Oskar Fredrik Olsson och Matilda Augusta Albertina Holmberg.
 • 1. Sigrid Ebba Sofia, född 1865-05-09 på Stubbesgård. död 1945-09-23 i Uppsala (Domk. db nr 441).
 • 1. Gustaf Albert Martin, adelsman vid äldre broderns död 1927. Född 1867-07-08 på Stubbesgård. Först handelsagent, sedan lantbruksbokhållare Björsund. Direktör. Gift 1900-04-25 i Stockholm med Signe Fryberg, född 1874-12-04 Sigridsholm, död 1921-07-10 Uppsala domk.förs. ]] (10 ej 9 enl. dbu. Utdraget anger direktör Karl G.A.M. von Hall som man till Signe Frykberg OBS!), dotter av godsägaren Emil Fryberg och Lilly Bardolf.
 • 2. Georg Viktor Hjalmar, född 1870-01-01 på Stubbesgård. Mogenhetsexamen 1888-06-06. Volontär vid Västgöta regemente s. å. 8/6. Sergeant i regementet 1889. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1890-10-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/11. Löjtnant 1895-01-18. Ordförande i Sils sns kommunal- och fattigvårdsnämnd 1897–1913. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i regementets reserv 1901-09-06. Kapten i nämnda reserv 1912-01-24. RVO 1919-05-28. Huvudman i Skaraborgs läns sparbank. Skattmästare i Västergötlands fornminnesförening 1920-01-01. Avsked ur krigstjänsten 1925-07-03. Arr. Silboholm i Sils socken 1897–1913. Ägde Stubbesgård i Händene socken 1909–1919 samt äger Bölaholm i Vättlösa socken, som han erhöll genom sitt gifte, sedan 1909 och Sjötorp sedan 1921 (alla i Skaraborgs län). Död 1928-03-01 i Mariestad och begr i Skara (db 22). Gift 1909-11-20 på Bölaholm (Vättlösa förs., Skaraborgs län, vb) med Eva Elisabet Gullstrand, född 1879-12-30 på nämnda egendom, död 1945-06-26 i Skara (db nr 51), dotter av godsägaren Erik Halvdan Gullstrand och Carolina Eleonora Lugner.
 • 2. Bror Gunnar Ivar, född 1871-07-09 på Stubbesgård, död 1885-01-20 på Lilla Bjurum.
 • 2. Gustaf Birger Adolf, född 1873-01-12 på Stubbesgård, död 1887-07-30 genom drunkning i Fliaån i Vinköls socken.
 • 2. Knut Christer Harald, född 1874-09-11 på Stubbesgård. Mogenhetsexamen 1892. Student i Uppsala s. å. 1:a avdelningen av filosofie kandidat examen 1895-09-14. 2:a avdelningen av samma examen 1896-09-15. 1:a avdelningen av filosofie licentiat examen 1902-09-15. Filosofie licentiat 1903. Död ogift 1907-08-20 i Skara genom olyckshändelse.
 • 2. Anna Margareta Johanna, född 1876-02-27 på Stubbesgård, död där s. å. 29/10.

TAB 3

Lars Birger Zaméo, (son av Birger Hjalmar, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1907. Född 1861-06-08 Torp. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1882. Utexaminerad därifrån 1884-10-17. Förvaltare vid Lilla Bjurum i Vättlösa socken samt Riksäter och Botorp i Istrums socken (alla i Skaraborgs län) 1884–1888. Arrenderade Silboholm i Sils socken Skaraborgs län 1888-03-14–1897, förvaltare därst. 1897–1901. Arrenderade Åsen i Väse socken Värmlands län 1901–1906. Bruksförvaltare vid Norra Viken i Älvsbacka socken Värmlands län 1906–1910. Handelsagent i Uppsala från 1910. Död 1927-05-15 i Uppsala. Gift 1888-07-26 på Lilla Bjurum med sin kusin Ida Lovisa Augusta von Hall, född 1865-12-21 på nämnda egendom, död 1917-07-23 i Uppsala, dotter av majoren Albert Ossian von Hall och Augusta Sandberg.

Barn:

 • Signe Sofia Augusta, född 1889-08-08 på Silboholm, liksom systrarna. Gift 1911-01-31 i Stockholm (Sundsvalls förs., vb) med kamreraren hos brandförsäkringsaktiebolag Norrland, Sundsvall, samt hos Västernorrlands och Jämtlands läns stadshypoteksförening, GM, Bernhard Vilhelm Löfgren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1897-10-05 i Härnösand med Selma Maria Nordström, från vilken han 1908-02-26 blev skild, född 1873-05-15 i sistnämnda stad, dotter av bankkamreraren Oskar Anselm Nordström och Maria Vilhelmina Dahlin), född 1869-10-21 på Atlantiska havet nära Kap Frio vid Brasiliens kust. Död 1933 i Sundsvall.
 • Ida Marianne, född 1890-12-04.
 • Evy Sigrid Beata, född 1895-01-08. Gift 1924-06-18 i Uppsala ]] med underläkaren vid Gotlands länslasarett med. licentiat Gustaf Samuel Samuelson, född 1896-02-28 i Västra Vingåkers socken Södermanlands län, död 1936-11-18 i Örebro.

TAB 4

Albert Ossian, (son av Birger Hall, adlad von Hall, Tab. 1), född 1828-09-30 Alebäck. Furir vid Västgöta regemente 1844-07-15. Officersexamen 1845-12-20. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1846-12-29. Löjtnant 1855-06-09. Kapten 1861-06-15. RSO 1869-07-29. Major 1878-05-10. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1881-04-22. Död 1891-07-28 på Lilla Bjurum i Vättlösa socken Skaraborgs län. Gift 1861-09-19 på Vaholm i Vads socken Skaraborgs län med Augusta Sandberg, född 1835-12-13 i Gullsmedsboda ]] i Kvistbro socken Örebro län, död 1909-04-13 i Skövde ]], dotter av lantbrukaren Gustaf Sandberg och Beata Sköldberg.

Barn:

 • Eva Johanna Beata, född 1862-08-18 på Lilla Bjurum, liksom systrarna. Gift där 1888-03-08 med före detta överstelöjtnanten Jonas Gerhard Casper Sebastian Tham, född 1855, död 1927.
 • Signe Emma Sofia, född 1864-10-18. Död 1943-05-31 i Linköping (Domk. db nr 144). Gift 1893-09-30 i Skövde 10. före detta lantbrukaren Johan Gustaf Schreiber, född 1869-06-14 i Linköping.
 • Ida Lovisa Augusta, född 1865-12-21, död 1917-07-23 i Uppsala. Gift 1888-07-26 på Lilla Bjurum med sin kusin lantbrukaren Lars Birger Zaméo von Hall, född 1861, död 1927.
 • Elin Augusta Elisabet, född 1872-01-22. död 1945-06-13 (S:t Matteus Sth, db nr 270). Gift 1894-12-20 i Skövde med grosshandlaren i Stockholm Carl August Verner Kronlund, född 1865-08-25, död 1937-08-15 i Stockholm (Kungsh. förs. db nr 201).

TAB 5

Viktor Zaméo, (son av Birger Hall, adlad von Hall, Tab. 1), född 1830-04-02 på Alebäck. Furir vid Västgöta regemente 1845-10-18. Officersexamen 1846-04-22. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1848-04-15. Löjtnant 1855-09-13. T. f. regementskommissarie 1858-06-14. Kapten 1864-02-02. RVO 1867-06-04. RNS:tOO s. å. 9/9. Död 1869-12-27 Karlsfors. Gift 1860-04-12 i Lidköping med Hedvig Augusta (Hedda) Roos af Hjelmsäter, född 1830-01-20 Korpegården, död 1907-03-22 i Stockholm, dotter av kaptenen Axel Gustaf Roos af Hjelmsäter, och grevinnan Carolina Gustava Frölich.

Barn:

 • Anna Carolina Johanna, född 1861-06-12 Munstorp. Mogenhetsexamen 1884-12-11. Student i Uppsala 1885-05-04. Med. filosofie kandidat 1886-12-14. Inskriven vid Karolinska institutet i Stockholm 1887-01-20. Anställd hos aktiebolag B. A. Hjorth & C:o, Stockholm.
 • Axel Birger Zaméo, född 1863-07-18 Ölanda Styrman i handelsflottan. Har icke avhörts sedan 1887. Död 1897-11-30 (S:t Jakobs, Sth., db) (dödförklarad gm Sthlms RR 1950-10-24).
 • Birger Mörcke Folke Hjalmar, född 1865. Överstelöjtnant. Se Tab. 6.
 • Hedvig Emma Charlotta, född 1866-10-09 på Karlsfors. Kontorsbi trade. Död ogift 1903-07-31 genom drunkning vid Saltsjöbaden vid Stockholm.
 • Siri Ida Louise, född 1868-02-14 på Karlsfors, död 1878-07-30 i Skara.
 • Tom Albert Herman, född 1869-08-07 på Karlsfors. Mogenhetsexamen 1889-05-25. Elev hos tandläkaren Hugo Clason i Stockholm. Landläkarkandidat examen 1894-02-05 och tandläkarexamen 1895-05-30. Prakt. tandläkare i Stockholm s. å. Död ogift 1901-12-15 i nämnda stad.

TAB 6

Birger Mörcke Folke Hjalmar Zaméosson, (son av Viktor Zaméo, Tab. 5), född 1865-01-26 Karlsfors. Volontär vid Västgöta regemente 1885-03-21. Mogenhetsexamen s. å. 3/6. Elev vid krigsskolan 1886-07-18. Sergeant i regementet s. å. Utexaminerad 1887-10-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 11/11. Löjtnant därst. 1893-03-17. Kapten 1901-09-27. RSO 1907-12-01. Major vid Hälsinge regemente 1913-05-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1920-01-16. Överstelöjtnant i armén s. d. Major i Västgöta regementetes reserv 1923-07-03. Befälhavare för Vänersborgs rullföringsområde s. å. okt. 1 . Avsked 1932-09-30. Gift 1908-10-18 i Hjo kyrka o landsförs. ]] med Aina Sofia Johansson, född 1885-07-26 i Hjo, död 1936-12-24 i Vänersborg (db nr 118), dotter av godsägaren Oskar Johansson och Anna Andersson.

Barn:

 • Aina Hedvig Anna, född 1909-08-17 på Åsen vid Hjo (Karlsborgs förs., Skaraborgs län, fb). Gift 1939-04-08 i Vänersborg (vb nr 26) med kassören David Emanuel Stenström från vilken hon blev skild gm S. Åsbo o. Bjäre HR:s utslag 1947-11-20, född 1907-08-20.
 • Hedvig Aina Elisabet, född 1912-08-22 på Axvall (Norra Vings förs., Skaraborgs län, fb). Kontorist. Gift 1942-10-17 i Vadstena (Gustaf Vasa förs., Stockholm vb nr 355) med kontorschefen hos abol. Svenska Shell Martin Birger Pernbrandt, född 1904-01-23 i Söderåkra förs., Kalmar
 • Emil Zaméo Hjalmarsson, född 1914-01-30 i Gävle. Se Tab. 6A.

Källor

1V. Millqvist, Svenska riksdagens borgarstånd 1719 1866 (1911). 2Pt VI, s. 29. 3Lns

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.