:

Treffenberg nr 1113

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Treffenberg nr 1113 †

Adlad 1687-06-28, introd. 1689.

Treffenberg A111300.png

TAB 1

Anders Curry Släkten Curry kommer troligen ursprungligen från Skottland. Kapten vid Jönköpings regemente. Stupade vid belägringen av Köpenhamn 1659-02-11. Gift med Catharina Grijs i hennes 2:a gifte, född ca 1610, levde 1693-11-01 då hon var dopvittne till en sondotter. Hennes 1:a gifte med N.N. som levde 1632-11-06 i Lützen, Tyskland. Enligt Ingemar Bertilsson hade bröderna Nils och Anders troligen olika fäder men samma mor.

Barn:

 • Nils Curry, adlad Treffenberg, född 1637. Överstelöjtnant. Se Tab. 2.
 • Anders Curry, adlad Treffenberg, född 1644. Regementskvartermästare. Död 1700. Se Tab. 3.

TAB 2

Nils Curry, adlad Treffenberg, (son av Anders Curry, tab. 1), född 1637 i Småland. Kom i tjänst 1657. Ryttare vid Lybeckers skånska regemente 1660. Kvartermästare vid Jämtlands kavalleriregemente 1665. Korpral vid Anders Plantings regemente 1671-12-10. Kornett därst. 1675. Löjtnant och regementskvartermästare därst. Löjtnant vid livregementet till häst 1678-04-22. Kaptenlöjtnant därst. 1680-04-20. Ryttmästare 1687-04-15. Adlad s. å. 28/6 jämte yngre brodern Anders (introd. 1689 under nr 1113). Överstelöjtnants avsked 1700-09-29. Död i början av 1700-talet och ligger jämte sin fru begraven i Fägre kyrka Skaraborgs län. 'Han medföljde 1657 som volontär armén från Polen till Seland och bevistade därefter belägringen och stormningen av Köpenhamn, varvid han erhöll två svåra skott och blessyrer. Följde regementet till Tyskland 1674 och bevistade hela kriget därstädes samt Stettins belägring. Blev under en skarp träffning tillfångatagen och förd till fästningen Küstrin, varifrån han på ett behändigt sätt räddade sig. Var kort därefter med i den häftiga skärmytsling, som överstelöjtnant Tropp hade med generalmajor Treffenfelt emellan Fehrbellin och Ruppin och erhöll då sex svåra skott samt blev först efter ett dygn helt naken återfunnen på slagfältet bland de döda. Var under danska kriget kommenderad till Kristianstad och bevistade slaget därst. 1677.' Gift 1664 m Brita Drake, född i Brunflo prästgård Jämtlands län, dotter av prosten och kyrkoherden i Brunflo pastorat av Härnösands stift Olof Petri Drake och Anna Roaldsdotter samt faster till presidenten Anders Drake, adlad von Drake.

Barn:

 • Olof. Korpral vid livregementet till häst. Kornett vid svenska adelsfaneregementet. Livdrabant 1700-04-03. Överstelöjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1701-08-07. Död ogift 1702-04-06 vid Vilna.
 • Hans, född i Östergötland. Musketerare vid livgardet 1696-04-08. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1697-04-19. Korpral vid livregementet till häst 1699-06-26. Kornett därst. 1700-09-29. Löjtnant 1701-06-04. Stupade ogift 1702-07-09 vid Klissov.
 • Nils, född 1672. Ryttmästare (rustmästare2). Död 1699 i Fägre socken och begraven s. å. 24/9 i Fägre kyrka

TAB 3

Anders Curry, adlad Treffenberg, (son av Anders Curry, tab. 1), född 1644-06-10. Volontär vid Dellwigs regemente 1662. Ryttare vid Schecktas regemente 1668. Rustmästare därst. 1670. Furir s. å. Sergeant 1674. Fältväbel 1675. Fänrik vid Jämtlands tremänningsregemente 1677. Löjtnant vid Västerbottens regemente s. å. Regementskvartermästare därst. s. å. Transp. till Jämtlands regemente 1679. Kaptenlöjtnant därst. 1686-08-13. Adlad 1687-06-28 jämte sin äldre broder Nils (introd. 1689 under nr 1113). Regementskvartermästare vid sistnämnda regemente 1698-04-16. Död 1700-05-04. Gift 1:o ca 1678 med Anna Drakenstierna, † ca 1689. Dotter till överstelöjtnanten Mattias Franck, adlad Drakenstierna, och Catharina Avander. Gift 2:o ca 1690 med Kerstin Jonsdotter. Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1679, död 1749 i Skedevi prästgård Östergötlands län och begraven s. å. 23/2. Gift 1:o med kyrkoherden i Vårdnäs pastorat av Linköpings stift Isak Petri Trivallius, född 1682, död 1733-11-17. Gift 2:o 1736-04-11 med kyrkoherden i Skedevi pastorat av nämnda stift Petrus Fröling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1717-11-07 med Anna Catharina Broberg, född 1685, död 1731-11-07), född 1682-05-18 i Skönberga prästgård Östergötlands län, död 1768-02-11 i Skedevi prästgård.
 • 1. Carl, född 1682. Kapten. Död 1743. Se Tab. 4.
 • 1. Margaretah Christina, levde vid faderns död.
 • 1. Sofia, levde 1749, då gift.
 • 1. Ännu två barn, levde vid faderns död. [1]
 • 2. Magdalena född 1689-04-07 på Rödön/Z
 • 2. Beata, född 1691, död 1748-12-13 i Styrestads socken Östergötlands län. Gift med komministern i Flistads förs av Skara stift Arvid Johan Kjellander, född 1671 i Varnhems socken Skaraborgs län, död 1743-03-00.
 • 2. Ebba, född 1692-08-13 på Rödön/Z gift med komministern i Gåsinge förs av Strängnäs stift Bengt Lennæus i hans 1:a gifte (gift 2:o med N. N. Gift 3:o med Anna Elisabet Alrooth, född 1705, död 1778-10-16), död 1754-05-31.
 • 2. Elisabet född 1693-11-05 på Frösön/Z.
 • 2. Anders, född 1698-09-05 på Frösön, omkom 1715 eller 1716 på Ålands hav under en träffning med ryssarna.

TAB 4

Carl, (son av Anders Curry, adlad Treffenberg, tab. 3), född 1682 i Jämtland. Dragon vid Jämtlands regemente 1695-12-00. Sergeant därst. 1700-12-29. Sekundfänrik 1704-09-02. Premiärfänrik 1705-04-25. Löjtnant 1709-12-02. Konfirm. fullm. 1717-04-06. Sekundkapten 1718-05-31. Avsked 1719-09-30. Åter kapten 1720-05-30. Avsked 1741-12-29. Död 1743-07-03 på sin egendom Mo2 i Lits socken Jämtlands län. Gift 1:o 1707-09-17 Onsala med Brita Warg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1693 med kyrkoherden i Sunne pastorat av Härnösands stift Erik Staat, född 1655 i Ljustorps socken, Västernorrlands län, död 1704-08-03), född 1672, död 1708 och begraven s. å. 15/10, dotter av lektorn och utn. kyrkoherden i Nora pastorat av nämnda stift Petrus Warg och Magdalena Jönsdotter Nortman. Gift 2:o 1709-08-15 på Stenhammar3 i Bergs socken Jämtlands län med Helena Drake, död 1755-10-06 på Mo och begraven s. å. 26/10, dotter av kyrkoherden i Bergs pastorat av Härnösands stift Jöns Olai Drake och Margareta Jönsdotter Hofverberg.

Barn:

 • 1. Anders, † 1708-10-19 i Sunne/Z en månad gammal.


 • 2. Christina, född 1710-06-09 i Hammerdal/Z, död 1781-04-26 i Stockholm. Gift med krigsfiskalen Zakarias Olof Chyfræus, död 1762, brorson till generalauditören Olof Olofsson Chytræus, adlad Riddercreutz.
 • 2. Brita, född 1711-08-30 i Hammerdal/Z, död 1785-05-10 på Mo. Gift med löjtnanten vid Jämtlands regemente Daniel Carling, från vilken hon 1754-02-28 blev skild.12.
 • 2. Margareta, född 1714-09-15 i Hammerdal/Z, död s. å. 8/12.
 • 2. Margareta, född 1717-05-03 i Hammerdal/Z, död 1780-04-13 i Stockholm. Gift 1756-08-14 Älta med underkonduktören vid fortifikationen Erik Lithander.
 • 2. Carl.

TAB 5

Johan, (son av Anders Curry, adlad Treffenberg, tab. 3), född 1696-06-24 på Frösön i Jämtland. Trumslagare vid Jämtlands infanteriregemente 1706. Korpral därst. 1715. Furir 1716. Sergeant 1717-12-00. Sekundfänrik 1718-03-31. Avsked 1719-09-30, men återinträdde i tjänst vid regementet 1722. Löjtnant därst. Avsked 1742-03-31. Död 1746-10-02. Han deltog i Armfeltska härens tåg till Norge. Gift med Helena Elisabet Brunberg, född 1708 eller 1709-03-05, död 1791-11-10 i Skövde, dotter till kaptenen vid Jämtlands infanteriregemente Erik Brunberg och Botilda Molin i Fors/Z.

Barn:

 • Nils Erik, född 1733. Kapten. Död 1793. Se Tab. 6
 • Anders Lennart, född 1739. Överste. Död 1809. Se Tab. 7.
 • Johan Gabriel, född 1746. Major. Död 1814. Se Tab. 16

TAB 6

Nils Erik, (son av Johan, tab. 5), född 1733-01-26. Student i Uppsala4 1749-03-06. Volontär vid artilleriet 1750-10-25. Furir därst. 1754-11-27. Sergeant 1755-12-31. Styckjunkare 1757-12-16. Konstit. fänrik vid Älvsborgs regemente 1758-07-23. Fänrik därst. 1759-02-23. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1766-08-13. Löjtnant därst. 1770-01-26. Kapten 1776-07-29. RSO 1779-01-24. Avsked 1785-04-20. Död 1793-11-14 i Skövde. Gift 1777-11-02 på Kråksjöholm (Kråk) i Mölltorps socken Skaraborgs län med Christina Tham, född 1748-05-00, död 1840-05-16 i Skövde, dotter av kornetten Isak Tham, och friherrinnan Ulrika Dorotea Buddenbrock, nr 209.

Barn:

 • Helena Dorotea, född 1778-10-30 på Ärtekärr i Ransbergs socken Skaraborgs län, liksom systrarna, död ogift 1846-07-12 i Mariestad.
 • Henrika Christina, född 1780-07-24, död 1861-11-17 på Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län. Gift 1820-03-24 med sin kusin majoren Lars Gustaf Silfverswärd, född 1783, död 1841.
 • Charlotta Elisabet, född 1783-11-28, död 1843-04-11 i Skövde. Gift där 1819-03-16 med komministern i Dala förs Anders Selander, född 1782-10-15 i Segerstads socken Skaraborgs län, död 1829-06-13 i Dala komministergård Skaraborgs län

TAB 7

Anders Lennart, (son av Johan, tab. 5), född 1739-03-19 i Brunflo socken Jämtlands län. Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1752. Sergeant därst. 1757-12-00. Överfyrverkare 1758-04-00. Underlöjtnant vid artilleriet i Göteborg 1761-12-22. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm 1773-12-08. Kapten därst. 1782-11-28. Major 1788-05-20. Överstelöjtnant 1792-02-08. Överste och chef för Göta artilleriregemente 1794-06-23. RSO s. å. 24/11. Avsked ur krigstjänsten 1800-11-08. Död 1809-01-11 i Göteborg. Gift 1790-04-05 i Flo socken5 Skaraborgs län med Emerentia Clementina Ström, född 1769-03-22, död 1800-04-11 i Göteborg, dotter av sjökaptenen i ostindiska kompaniets tjänst Gabriel Ström och Lona Clementina Maule, natural. Maule.

Barn:

 • Curry Gabriel, född 1791. Löjtnant. Andre registrator. Död 1875. Se Tab. 8.
 • Clementina Charlotta, född 1792-07-18, död ogift 1813-04-18 i Stockholm.
 • Carl Leonard, född 1793. Grosshandlare. Död 1870. Se Tab. 11.
 • Adolf Otto, född 1794. Överste. Död 1880. Se Tab. 12.
 • Nils August, född 1796-10-06, död 1797-04-26.
 • Amalia Sofia, född 1798-10-14, död ogift 1843-11-13.

TAB 8

Curry Gabriel, (son av Anders Lennart, tab. 7), född 1791-03-06 i Göteborg. Styckjunkare vid Göta artilleriregemente 1794-05-12. Artilleriofficersexamen 1808-02-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 28/3. Löjtnant i armén 1815-06-06 och vid regementet 1817-07-15. Löjtnant vid skånska infanteriregementet 1819-02-16. Avsked 1823-12-18. Andre registrator vid riksens ständers lånekontor i Göteborg. Avsked och bosatte sig i Köpenhamn. Återkom och död 1875-10-28 i Stockholm Maria förs i Stockholm. Gift 1:o 1819-10-17 Velanda med Eva Maria Ahlberg, från vilken han blev skild, född 1792-11-23 på Åsbräcka i likanämnd socken Älvsborgs län, död 1837-04-06 i Skara, dotter av landskamreraren Nils Ahlberg och Lona Olbers. Gift 2:o 1840-02-04 i Köpenhamn med Juliane Fredrikke Charlotte Louise Andrea Stillman, född 1811-11-25 i nämnda stad, död där 1891-04-26, dotter av toldassistenten Niels Andreas Stillman och Nikoline Andrea Werlien.

Barn:

 • 1. Juliana Maria Charlotta, född 1820-12-23, död 1822-04-14 i Göteborg.
 • 1. Agnes Eva Clementina, född 1822-07-26, död ogift 1845-01-20 i Köpenhamn.
 • 1. Nils Curry Engelbrekt, född 1825. Landshövding. Död 1897. Se Tab. 9.
 • 1. Anders Curry Leonard Otto, född 1826-09-15. Lantmäteriexamen 1847. Lantmäteriauskultant i Älvsborgs län. Död ogift 1848-01-09 i Alingsås.
 • 2. Nikoline Olivia Louise Amelie, född 1840-03-24 i Köpenhamn, död ogift 1911-11-27 i Stockholm.
 • 2. Selma Emilie Caroline Johanne, född 1851-01-26 i Köpenhamn, död där 1921-01-31. Gift där 1882-08-21 med danske skådespelaren Peter Louis Petersen, född 1842-12-29 i nämnda stad, död där.
 • 2. Dagmar Matilde Henriette Fredrikke, född 1853-03-10 i Köpenhamn, död ogift 1932 i nämnda stad.

TAB 9

Nils Curry Treffenberg

Nils Curry Engelbrekt, (son av Curry Gabriel, tab. 8), född 1825-03-01 i Göteborg. Student i Uppsala 1843. Filosofie kandidat 1851. Disp. pro gradu s. å. Filosofie doktor s. å. i juni. Examen till rättegångsverken 1853-05-10. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 19/6. Vice häradshövding 1856-01-16. Länsnotarie i Västmanlands län 1860. Landssekreterare i nämnda län 1861-04-04. Ledamot av riksdagens andra kammare 1869–1872 och 1873–1878. RNO 1871-05-27. Landshövding i Västernorrlands län 1873-09-09. Ledamot av kyrkomötena 1873, 1878, 1883, 1888 och 1893. KNO1kl 1877-12-01. Landshövding i Kopparbergs län 1880-01-27. Ordförande i sistnämnda läns hushållningssällskap 1881. KmstkNO 1887-12-01. Inspektor för högre elementarläroverket i Falun 1888. Ledamot av riksdagens första kammare 1889–1897. Avsked från landshövdingämbetet 1892-12-31. Hedersledamot av nyssn. läns hushållningssällskap 1893. Död 1897-09-01 i Stockholm. Gift 1862-08-08 i Karlstad med Ebba Charlotta Höök, född 1837-12-10 i sistnämnda stad, död 1916-09-07 i Djursholm, dotter av lanträntmästaren Carl Magnus Höök och Anna Charlotta Zetterberg.

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1863-09-08 i Västerås. Gift 1883-09-01 i Stora Kopparbergs kyrka i Falun med tyske konsuln i Härnösand, grosshandlaren, KmstkVO, KNO2kl, LVA, Frans Kristoffer Kempe, född 1847-03-05 i sistnämnda stad, död 1924-05-26 i Stockholm.
 • Elin Sofia, född 1864-12-10 i Västerås. Gift 1900-12-10 i Stockholm med före detta överläkaren, KNO1kl, KVO2kl, GV:sJmt, GMmf, m. m., Per Olof Clarholm, född 1860-07-12 i Karlstad.
 • Carl Emil, född 1866-05-30 i Västerås, död 1885-01-01 i Falun.
 • Ivan Otto, född 1871-10-14 i Västerås, död 1889-04-02 i Stockholm.

TAB 10

Ernst Conrad, (son av Nils Curry Engelbrekt, tab. 9), född 1868-05-11 i Västerås. Mogenhetsexamen i Falun 1887. Student i Uppsala s. å. 20/9. Jur. preliminärexamen 1888-04-18 och examen till rättegångsverken 1895-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. Amanuens i Ecklesiastikdepartementet 1898-02-14. Ombudsman vid och föreståndare för notariatavdelningen vid Härnösands enskilda banks kontor i Stockholm 1900–1905. Advokat i Stockholm. LSA 1913. Tillkallad skattesakkunnig i Finansdepartementet 1918. Ledamot av stadsstyrelsen i Djurholm 1919–1937. RVO 1921-06-06. RNO 1931-06-06. Ledamot av Sveriges Advokatsamfunds styrelse 1933–1935. Gift 1901-10-17 i Stockholm med Siri Vesta Engström, född 1877-03-18 i Karlskrona. Dotter av kommendören i flottans reserv Carl Christian Engström och Fanny Jakobine Georgine Löwener.

Barn:

 • Lars Curry, född 1906-02-15 i Stockholm, Katarina förs Huvudman 1955. Studentexamen i Djursholm 1924-05-13. Elev vid Karolinska mediko-kirurgiska institutet s.å. 1/9. Fil. kand. exam. 1937-04-17.
 • Fanny Carin, född 1908-08-10 i Danderyds förs, Stockholms län. Stiftsjungfru. Studentexamen i Djursholm 1927-05-14. Filosofie magister i Uppsala 1931-12-09. Gift 1933-06-23 i Danderyds kyrka, Djursholm med Nils Gabriel Anrep, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-10-30, i hans första gifte, född 1908-03-02 i Stockholm.
 • Ebba Margareta, född 1910-02-02 i Danderyds förs, Stockholms län. Stiftsjungfru. HKS, arbetsterapeut . Gift 1935-06-08 i Djursholm med veterinären Harald Gerhard Berthelsen, född 1908-06-25, död 1938-02-18 i Stockholm.
 • Amelie Elisabet, född 1911-10-19 i Djursholm, Danderyds förs, Stockholms län. Stiftsjungfru. Studentexamen i Djursholm 1930-06-04. Student vid Uppsala universitet 1931. Gift 1933-02-03 i Djursholm, Danderyds förs, med filosofie kandidat Arne Robert Häggqvist, född 1911-06-19.
 • Maria, född 1915-01-26 i Djursholm, död 1915-02-05 i Danderyds förs, Stockholms län.
 • Elin Birgitta, född 1916-03-25 i Djursholm. Stiftsjungfru.

TAB 11

Carl Leonard, (son av Anders Lennart, tab. 7), född 1793-09-21 i Göteborg. Kapten i armén och tullöveruppsyningsman på S:t Barthélemy. Överflyttade på 1840-talet till Sverige och bosatte sig i Nyland (Västernorrland). Därefter grosshandlare i Göteborg. Död 1870-11-09 i Stockholm. Gift 1821-12-09 i Gustavia på nyssn. ö med Anna Ursilla Abbot, född 1804-06-04 på ön S:t Thomas, död 1899-02-09 i Härnösand, dotter av John Abbot och Anna Pruit.

Barn:

 • Amalia Sofia, född 1823-11-10 i Gustavia, död 1894-05-22 i Stockholm. Gift 1844-07-05 med Johan Henrik Lindqvist, tulltjm. Död 1850.
 • Vilhelm Adolf, född 1825-07-31. Anlände 1843-08-16 till USA och han är ganska säkert identisk med den William A. Treffenberg som 1854-12-16 blev amerikansk medborgare. Vistades 1866 i New York. Var då gift och hade barn.
 • Carl Oskar, född 1829-02-15 i Gustavia. Gruvarbetare i Australien. Död ogift 1880-01-12 i Inglewood, Victoria, Australien (dbu).
 • Charlotta Clementina, född 1830-09-15, död 1882-03-18 i Härnösand. Gift 1864-05-18 med sidenkramhandlanden i nämnda stad Henrik Olof Åkerlund, död 1877 .
 • Otto Gerhard, född 1832-12-19 i Gustavia. Antagligen död i Australien.
 • Conrad Leonard, född 1835-01-28 i Gustavia. Antagligen död i Australien. Har nämligen ej avhörts sedan 1884. Var gift och hade flera barn.
 • Anna Lovisa Vilhelmina, född 1836-12-20 i Gustavia, död 1850-01-28 i Hamburg.
 • Emil Leopold, född 1840-03-01 i Gustavia, död i New York.
 • Ursula Viktoria, född tvilling 1845-10-18, död 1846-01-02 i Härnösand.
 • Carolina Emerentia, född tvilling 1845-10-18, död 1846-10-09 i Härnösand.
 • Carolina Eleonora Viktoria, född 1848-12-03 i Nyland, död ogift 1929-11-20 i Härnösand. ]]

TAB 12

Adolf Otto, (son av Anders Lennart, tab. 7), född 1794-12-04 i Göteborg. Sergeant vid Bohusläns regemente 1809-02-01. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1810-09-28. Officersexamen 1811. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 14/5. Bevistade fälttågen i Tyskland 1813 och 1814. Löjtnant 1817-07-15. Kapten 1827-10-31. RSO 1836-07-04. Major 1844-08-02. CXIVJoh:s medalj 1855. Överstelöjtnant i artilleriet 1856-02-06 och vid regementet 1860-05-09. Överste i artilleriet 1870-05-25. Avsked ur krigstjänsten s. å. 13/7. Död 1880-03-09 i Göteborg. Gift där 1826-11-18 med Johanna Lovisa Borelius, född 1800-01-21 i Göteborg, död där 1885-10-17, dotter av assessor Laurens Borelius och Helena Lundberg.

Barn:

 • Johan Otto, född 1828-10-04 i Göteborg, liksom syskonen, död där 1831-07-05.
 • Matilda Helena Sofia, född 1829-08-09, död ogift 1910-07-01 i Västerås.
 • Carl Otto Ludvig, född 1831-07-31, död 1834-04-02 i Göteborg.
 • Amalia Charlotta Emerentia, född 1833-10-12, död ogift 1910-10-05 i Västerås.
 • Adolf Oskar, född 1836. Kapten. Död 1870. Se Tab. 13
 • Sofia''-Lovisa, född 1840-01-22, död 1908-03-27 i Västerås. Gift 1867-11-18 i Göteborg med grosshandlaren Axel Gottlieb Ödman, född 1837-09-05 i Bondarve i Fole socken Gotlands län.
 • Fredrik Gillis, född 1843. Kapten. Död 1921. Se Tab. 15.

TAB 13

Adolf Oskar, (son av Adolf Otto, tab. 12), född 1836-02-05 i Göteborg. Furir vid Västgöta regemente 1853-04-27. Studentexamen 1854-03-30. Officersexamen 1855-04-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/5. Löjtnant 1859-09-09. Kapten 1870-03-17. Död 1870-04-23 i Göteborg. Ägde 1862–1869 Rånna i Ryds socken Skaraborgs län. Gift 1861-12-01 i ovann. stad med Julia Charlotta Prytz, född 1843-09-01 i samma stad, död där 1866-12-06, dotter av fabrikören Adolf Prytz och Julia Augusta Kjellberg.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1865. Agronom. Död 1896. Se Tab. 14.

TAB 14

Johan Adolf, (son av Adolf Oskar, tab. 13), född 1865-11-29 Rånna. Genomgick Alnarps lantbruksinstitut 1885–1887. Lärare vid Önnestads lantmannaskola 1887–1889. Bitr. lärare vid Vassbo lantbruksskola Kopparbergs län 1889–1890. Anställd hos Mo och Domsjö trävaruaktiebolag 1890. Bruksdisponent. Död 1896-08-25 Sörbyn genom olyckshändelse. Gift 1894-06-23 i sistnämnda socken med Ebba Teresia Andersson i hennes 1:a gifte (gift 2:o i Falu Kristine förs, vb) (gift 2:o 1911-08-19 i Falu Kristine förs, vb med kontrollören vid tullkammaren i Stockholm Per Johan Forsgren, född 1876-12-30.

Barn:

 • Ebba Mina Charlotta, född 1895-03-30 på Sörbyn. Kassörska. Studentexamen i Stockholm 1915-05-15.
 • Elsa Ada Johanna, född tvilling 1897-03-07 i Umeå. Studentexamen i Stockholm 1917.
 • Gerda Adolfina Maria, född tvilling 1897-03-07 och död s. å. 2/6 i Umeå.

TAB 15

Fredrik Gillis, (son av Adolf Otto, tab. 12), född 1843-07-03 i Göteborg. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1862-09-29. Underlöjtnant därst. 1863-10-13. Löjtnant 1869-07-06. Kapten 1874-04-01. RSO 1884-12-01. Delägare, i firman Göteborgs dynamit- och krutaffär, C. R. Hansson & C:o 1890-06-19–1893-04-10. Avsked 1894-08-31. Död 1921-12-24 i Sundbyberg, db. Gift 1872-09-30 i Stockholm med Anna Vendla Maria Svinhufvud i Västergötland nr 199, född 1842-09-12 Räfsnäs, död 1891-12-23 i Göteborg, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Svinhufvud i Västergötland, nr 199, och Anna Maria Arfvidsson.

Barn:

 • Carl Otto Gillis, född 1873-07-26 i Eskilstuna. Lantbrukselev vid Söderö i Kettilstads socken Östergötlands län 1893–1895. Genomgick Kallerstads lantbruksskola 1895–1896. Lantbruksbiträde vid Nybyholm i Enköpings-Näs socken Uppsala län 1897. Därefter studier i Norrland i trävarubranschen och praktiserade under flera år utomlands. Återkom till Sverige 1912. Kontorist. Död 1939-21-6 i Stockholm till följd av olyckshändelse. Påkörd av spårvagn. Saltsjöbadens förs, Sth. (db nr 15), begraven på Solna kyrkogård.
 • Johanna Dagmar Maria, född 1875-07-23 på Karlsborgs fästning. Stiftsjungfru. Elev vid akademien för de fria konsterna 1894-09-01. Gift 1902-10-15 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med professorn, mynt- och medaljgravören, sekreteraren hos akademien för de fria konsterna, KNO2kl, RVO, m. m., Johan Erik Lindberg, född 1873-12-31 i Stockholm.
 • Nanna Vendla Maria, född 1885-06-10 i Göteborg, Garnisonsförs Stiftsjungfru. Utexaminerad från Hulda Lundins slöjdseminarium 1905 och från Handarbetets Vänner 1906. Handarbetslärarinna vid Sundbybergs folkskola sedan 1920.

TAB 16

Johan Gabriel, (son av Johan, tab. 5), född 1746-04-19 i Jämtland. Kadett vid artilleriet 1760. Furir vid Jönköpings regemente 1765-08-12. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1768-09-25. Korpral vid finska lätta dragonregementet 1770-08-25. Vaktmästare därst. 1771-05-14. Kornett 1772-09-25. Löjtnant 1774-06-20. Kapten 1777-12-17. Major i armén s. d. Avsked 1783-03-03. Död 1814-01-20 på sin egendom Lönnarp i Böne socken Älvsborgs län. Gift 1783-05-13 på Kråkesholm (Kråk.) i Mölltorps socken Skaraborgs län med sin broders svägerska Sofia Tham, född 1760-03-29 på Kråk, död 1813-05-09, dotter av kornetten Isak Tham, och friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock.

Barn:

 • Ulrika Charlotta, född 1784-10-21 på Lönnarp, död 1844-12-23 på Branstorp mellangården i Värsås socken Skaraborgs län. Gift 1810-07-18 på Lönnarp med sin kusin kaptenen Gustaf Otto Lagerberg, född 1780, död 1843.
 • Johan Isak, född 1785-03-27 på Lönnarp. Styckjunkare vid Göta artilleriregemente 1788-12-10. Underlöjtnant därst. 1800-11-08. Löjtnant 1810-04-13. Kaptens avsked 1813-01-12. Död barnlös 1831-01-01 på Lönnarp. Gift 1815-01-28 med Beata Fredrika Charlotta Karlström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1833-08-22 på Lönnarp med kaptenen friherre Johan Filip Fägerskiöld, född 1795, död 1865), född 1797-04-26 på Stora Stolan i Bergs socken Skaraborgs län, död 1855-03-05 på Lönnarp, dotter av kaptenen Johan Georg Karlström, och hans 1:a fru grevinnan Eleonora Elisabet Lagerberg.
 • Johanna Sofia, född 1788-04-21 på Lönnarp, död 1819-03-01 Alebäcken i Sunetorp, Sventorp sn/P. Gift 1810-03-24 med kaptenen Per Niklas Palmcrantz, i hans 1:a gifte, född 1775, död 1842.


Utan känt samband

 • Olaus född 1750-09-21 i Trusta, Rödön/Z. Son till Nils Erik Treffenberg och Catharina Ahlström.
 • Margareta, † 1767-03-00. Gift med styrman Petter Lindberg.

Greta Stina. Gift 1701-03-25 i Sunne/Z med mönsterskrivare Anders Hollinger.

Källor

1At (RA). 2Tidemans dagbok. 3Hm. 4Um. 5RHHj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: