Wahlfelt nr 1930

Från Adelsvapen-Wiki

1930.jpg

Adliga ätten Wahlfelt nr 1930 †

Adlad 1751-11-21, introd. 1752

TAB 1

Lars Torstensson Wahlberg, född 1654 i Böne socken, Älvsborgs län. Var kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1692. Kornett därst. 1700-03-23. Löjtnant 1709-09-13. Död 1710-03-04 och begraven s. å. 20/3 i Synnerby kyrka, Skaraborgs län. Gift 1689 med Anna Radhe, född 1668, död 1743 Tveta och begraven s. å. 6/6 i Synnerby kyrka

Barn:

 • Johan Wahlberg, adlad Wahlfelt, till Ribbingsberg i Härene socken, Älvsborgs län. Döpt 1690-07-04 Flata. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1709. Korpral därst. 1710. Kvartermästare 1712. Kornett s. å. 27/10 med konfirm.fullm. 1715-10-29. Löjtnant 1716-05-14. Regementskvartermästare 1718-06-26. Ryttmästare 1741-09-03. Majors avsked 1747-10-20. RSO 1748-11-07. Adlad 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1930). Död 1762-02-25 på Ribbingsberg. 'Han var med vid Gadebusch och Tönningen samt i fälttågen i Norge 1718 och i Finland på 1740- talet.’ Gift 1718-10-26 med Maria Elisabet Kock, född 1701-01-14, död 1731-06-29, dotter av assessorn i Göta hovrätt Paul Kock och Maria Gadelia.

Barn:

 • Lars, född 1719-11-30. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1735. Korpral därst. 1737. Kvartermästare 1740. Kornett 1745. Löjtnant 1749-06-06. Ryttmästare 1754-06-29. Major i armén 1766-05-02. Avsked 1769-01-18. RSO. RVO 1796-11-21. Död barnlös 1802-04-22 på Ribbingsberg. Gift 1766-09-09 på Malma i likanämnd socken, Skaraborgs län med friherrinnan Agneta Gustava Wachtmeister af Björkö, född 1742-09-26 Rotenberg, död 1770-12-22 på Ribbingsberg i barnsäng tillika med barnet, dotter av överstelöjtnanten friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö, och grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus.
 • Paul Conrad, född 1721-02-07. Student i Uppsala1 1738-07-20. Filosofie magister 1746. Prästvigd 1751. Vice rektor i Mariestad 1758. Kollega i Skara 1759. Vice lektor därst. 1760. Konrektor 1761. Rektor 1764. Lektor i grekiska 1767. Andre teol. lektor 1771. Teol. doktor 1772. Prost och kyrkoherde i Vinköls pastorat av Skara stift s. å. Förste teol. lektor och kyrkoherde i Synnerby pastorat av nämnda stift 1778. Död ogift 1782-07-01.
 • Carl Henrik, född 1722-08-05. Vice landskamrerare i Göteborg. Död ogift 1748.
 • Anna Catharina, född 1723-08-10, död 1799-02-02 Höberg. Gift 1750-02-14 med kornetten Hans Reinhold Gyllenhaal, född 1724, död 1796.
 • Jakob, född 1724-12-07. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1741. Korpral därst. 1743. Livdrabant 1749-04-05. Avsked med vice korprals karaktär 1766-08-06. Död ogift.
 • Fredrik, född 1730-05-24. Utan känd tjänst eller yrke. Död ogift 1802-10-07.

TAB 2

Svante, (son av Johan Wahlberg, adlad Wahlfelt, Tab. 1), född 1726-04-26 Ribbingsberg. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1740. Förare vid Älvsborgs regemente 1742-10-01. Sergeant därst. 1745-06-01. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1750-02-16. Löjtnant därst. 1758-08-21. Kapten 1762-05-26. RSO 1770-04-28. Avsked 1776-03-13. Död 1797-03-30 Upplo. Bevistade pommerska kriget. Gift 1773-07-23 med sin broders svägerska friherrinnan Sofia Lovisa Wachtmeister af Björkö, född 1747-08-26 Vindö, död 1812-01-23 på Upplo, dotter av överstelöjtnanten friherre Axel Gustaf Wachtmeister af Björkö, och grevinnan Magdalena Sofia Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Johan Adam, född 1775-09-03, död 1776-03-00.
 • Melker Adam, född 1777-02-28, död barn.
 • Eleonora Maria, född 1778-07-20 på Ribbingsberg, död 1864-02-28 i Lidköping. Gift 1798-10-31 på Upplo med överstelöjtnanten Carl Adam Silfverhielm, i hans 2:a gifte, född 1760, död 1829.
 • Lars Paul, född 1779. Överstelöjtnant. Död 1845. Se Tab. 3.
 • Svante Fredrik, född 1781. Överstelöjtnant. Död 1822. Se Tab. 4.
 • Carl Adam, född 1784-05-12, död 1792-07-04 på Upplo.
 • Magdalena Sofia, född 1786-08-15 på Mellby, död 1866-11-19 på Ulriksdal. Gift 1816-10-12 på Upplo med överstelöjtnanten Lars David Kafle, född 1787, död 1839.
 • Johan Axel, född 1788. Löjtnant. Död 1850. Se Tab. 7

TAB 3

Lars Paul, (son av Svante, Tab. 2), född 1779-08-30 Upplo. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1784-03-23. Kadett vid fortifikationen 1785-10-19. Konduktör därst. 1796-02-01. Fänrik vid Svea livgarde 1797-10-26. Löjtnant därst. 1803-03-07. Kapten vid Skaraborgs regemente s. å. 8/7. Major därst. 1808-01-16. Överstelöjtnants avsked 1813-01-12. Död 1845-10-24. Gift 1812-11-18 Höberg med sin kusins dotter Sofia Lovisa Gyllenhaal, född 1792-02-27 på nämnda egendom, död 1886-07-23 i Skara, dotter av majoren Leonard Gyllenhaal, och Anna Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Sven Leonard, född 1813-08-04 Ribbingsberg, död där 1819-07-24.
 • Anna Sofia Paulina, född 1814-10-20 på Ribbingsberg, död 1881-06-25 vid Oskar Fredriksborg. Gift 1834-06-28 på Ribbingsberg med landshövdingen Lars Magnus Weidman, adlad och adopt. Lagerheim, B, född 1786, död 1858.
 • Lovisa Eleonora, född 1816-03-13 på Ribbingsberg, död ogift 1892-03-01 i Skara.
 • Carl Adam, född 1817-09-19 (19/7) på Ribbingsberg. Furir vid Västgöta regemente 1834-07-30. Fanjunkare därst. 1836-06-24. Officersexamen 1838-05-05. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1838-08-10. Löjtnant därst. 1848-05-30. Kapten 1857-12-04. Död ogift 1864-02-05 i Skara.
 • Christina Fredrika Gustava, född 1818-12-04 på Ribbingsberg, död där 1819-07-28.
 • Axel Fredrik Georg, född 1820-04-24. Bokhållare. Död ogift 1849-05-03 i Skara.
 • Ida Maria Charlotta, född 1828-04-14 på Ribbingsberg, död 1913-05-12 i Stockholm såsom den sista av ätten i Sverige, jordfäst s. å. 16/5 i Jakobs kyrka och därefter nedsatt i mannens grav på Österfärnebo kyrkogård, Gävleborgs län. Gift 1847-11-18 i Gävle med bruksägaren, RNO, Bernhard Benedicks, född 1816-01-21 i Stockholm, död 1869-12-08 på Gysinge bruk i Österfärnebo socken, Gävleborgs län.
 • Hilda Josefina, född 1829-10-11 på Ribbingsberg, död 1910-12-14 i Skara. Gift 1860-11-30 i nämnda stad med föreståndaren och lektorn vid veterinärinrättningen därst., RVO, Gustaf Vilhelm Hofling, född 1828-03-21 i Sundsjö socken, Jämtlands län, död 1909-12-03 i Skara.

TAB 4

Svante Fredrik, (son av Svante, Tab. 2), född 1781-05-02 i Mellby socken, Älvsborgs län. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1797-09-22. Kornett vid livhusarregementet s. å. 16/12. Löjtnant därst. 1801-06-22. Ryttmästare 1803-04-12. RSO 1809-07-03. Major vid Västgöta linjedragonregemente s. å. 26/9. Premiärmajor därst. 1810-09-18. Överstelöjtnant i armén 1813-10-22. Avsked 1819-12-15. Död 1822-06-23 på Upplo. Gift 1812-10-13 med Christina Ulrika Tham, född 1792-09-22, död 1851-07-04 i Stockholm, dotter av kaptenen Vilhelm Tham, och Margareta Christina Arfvidsson.

Barn:

 • Carl Svante Vilhelm, född 1815. Löjtnant. Död 1886. Se Tab. 5.
 • Paul Fredrik Axel, född 1817-03-19. Kadett vid Karlberg 1881-10-10. Utexaminerad 1837-04-28. Underlöjtnant vid andra livgardet s. å. 18/5. Lärare i gymnastik och vapenföring vid gymnastiska centralinstitutet 1839-10-01. Biträdande lärare i gymnastik och fäktning vid krigsakademien 1841–1846. Löjtnant 1842-04-28. Lärare i gymnastik och fäktning vid krigsakademien 1846–1867. Kompaniofficer vid nämnda akademi 1851. Överlärare i teoretisk och praktisk vapenlära vid gymnastiska centralinstitutet s. å. 1/10. Kapten i regementet s. å. 25/11. Ledamot av kommittén för gymnastiska undervisningens ordnande i riket 1858-07-17. Major i armén 1862-10-21. RSO 1863-05-03. RNS:tOO 1867-07-04. TunNIO2kl s. å. 29/10. RPrKrO, 1868-03-09. TMO4kl 1869-03-14. Död ogift 1873-07-16 i Wiesbaden. Har från trycket utgivit: Öfningstabeller i bajonettfäktning, afsedda till begagnande vid k. gymnastiska centralinstitutet (1865, 2:a upplagan 1869) och Anteckningar vid granskning af det enligt uppdrag till reglementskommittéen år 1870 ingifna förslag till bajonettfäktningsreglemente för de förenade rikenas infanteri (1872).
 • Christina Sofia Amalia, född 1820-09-25, död ogift 1888-01-20 i Helsingfors.

TAB 5

Carl Svante Vilhelm, (son av Svante Fredrik, Tab. 4), född 1815-07-19. Kadett vid Karlberg 1829-11-12. Utexaminerad 1834-08-30. Fänrik vid andra livgardet s. å. 27/9. Löjtnant därst. 1839-07-27. Avsked 1845-10-09. Gymnastikföreståndare vid kejserliga ryska gardeskåren i S:t Petersburg. Död 1886-06-18 i Marieberg i Finland. Gift 1859-05-04 i S:t Petersburg med Josefina Anna Maria von Knorring, född 1841-07-20 i nämnda stad, dotter av majoren Nikolaus von Knorring och Clarisse Tripet.

Barn:

 • Nikolai Axel Fredrik Vilhelm, född 1861. Filosofie magister. Död 1893. Se Tab. 6.
 • Alexandra Emilia Anna (Emmy), född 1865-05-08 i S:t Petersburg. Gift 1886-09-11 i Vasa med chefen för finska skolöverstyrelsens svenska avdelning, teol. doktorn, filosofie magister Vilhelm Teodor Rosenqvist, född 1856-10-14 i Lappträsk socken i Finland, död 1925-10-26 i Helsingfors.
 • Anna Gertrud Sofia (Netty), född 1866-10-26 i S:t Petersburg. Gift 1895-07-30 Kastu med statsgeologen vid finska geologiska kommissionen, filosofie licentiat Gustaf Benjamin Frosterus, född 1866-10-31 på Bosgård vid Borgå, död.

TAB 6

Nikolai Axel Fredrik Vilhelm, (son av Carl Svante Vilhelm, Tab. 5), född 1861-05-07 i S:t Petersburg. Filosofie magister. Död 1893-02-20 i Stockholm till följd av olyckshändelse under fäktning. Gift 1890-10-29 med Agata Magdalena Lönnblad, född 1863-01-21 i Formala i Finland.

Barn:

 • Bror Axel Svante, född posthumus 1893-06-18 i Helsingfors. Se Tab. 6A.

TAB 6A

Bror Axel Svante, född 1893-06-18 i Helsingfors. Affärsman i Förenta Staterna. Med honom utgick adliga ätten Wahlfelt nr 1930 på svärdssidan. Gift 1931-03-31 i New York med Hilja Ellida Leskinen född 1899-07-24 i Jääskis, Finland, dotter av Albin Leskinen och Ida Pulkkinen.

Barn:

 • Ruth Ebba Märta, född 1933-08-28 i New York.

TAB 7

Johan Axel, (son av Svante, Tab. 2), född 1788-03-31. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1798-02-28. Kadett vid Karlberg 1803-09-29. Kornett vid livregementsbrigadens husarkår 1808-02-19. Utexaminerad s. å. 4/4. Löjtnant vid nämnda husarkår 1810-07-16. Avsked 1812-12-08. Inspektor vid den rörliga tullbevakningen i huvudstaden. Död 1850-01-09 i Stockholm. Gift 1813-03-13 på Stora Valla i Tysslinge socken, Örebro län med stiftsjungfrun Sara Fredrika de Frese, född 1790-04-02 i Kils socken, Örebro län, död 1867-06-07 i Gränna, dotter av lagmannen Axel de Frese, B, och hans 2:a fru Sara Helena af Geijerstam, nr 2012.

Barn:

 • Sara Sofia Lovisa, född 1814-02-22, död ogift 1891-04-22 i Gränna.
 • Svante Axel Bleckert, född 1815-11-20. Bruksbokhållare. Död ogift 1895-04-30 i Gränna. Ägde gårdar i Hjo och Gränna.

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.