:

Berch nr 1774

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Berch nr 1774

Naturaliserad 1723, introducerad 1723. Utdöd 1803-02-16. Den adopterade ättegrenen naturaliserade 1799-02-05. Introducerad 1813.

Släkten härstammar ursprungligen från Schlesien, varifrån den kom till Östersjöprovinserna, där den är intagen på livländska, estländska, kurländska och öselska riddarhusen med namnet von Berg av husen Kandel, Karmel och Nurmis under nris 17, 7, 114 och 10. Släkten fortlever ännu Östersjöprovinserna. Ätten har intet samband med en annan släkt Berch, av rent svenskt ursprung, till vilken hörde bl a assessorn, sedermera revisionssekreteraren Johan Berch, adlad Skutenhielm, och dennes brorson, kanslirådet Carl Reinhold Berch, adlad Berch, men ej introducerad.

Uppgiften om att ätten skulle härstamma från Schlesien saknar varje bevis. Den uppträder redan på 1300-talet i Estland och utgör en gren av den stora släktgrupp, till vilken höra ätterna von Löwenwolde, Wrangel, von Engdes och möjligen von Pasike, och vars äldsta ursprung torde sökas i Nedersachsen.

TAB 1

Casper Bergk, till Jöggis i Wolde socken, på Ösel. Levde på 1500-talet. Gift med Jegel Bertramsdotter till Jöggis.

Barn:

 • Georg Bergk, till Jöggis. Levde 1635. Gift med en fröken von Tiesenhausen.

Barn:

 • Casper Bergk, till Jöggis. Överstelöjtnant i svensk tjänst. Lantråd på Ösel. Gift 1:o med Agneta von Vietinghoff (en von Treiden). Gift 2:o med Anna Elisabet Sidonia Schulman, (en Schulman.) dotter av lantrådet Heinrich Schulman och hans 3:e fru Agneta von Ungern. Gift 3:o med Maria von Treiden [Ghb.].

Barn:

 • Otto Reinhold Bergk Förare 1668. Fältväbel 1671. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1672. Löjtnant vid Tavastehus läns infanteriregemente 1675. Regementskvartermästare 1676. Kapten 1677-05-30. Konfirmationsfullmakt 1677-09-03 Major vid Nylands infanteriregemente 1700-11-11. Död 1700-11-20 i slaget vid Narva. Gift med Anna Sofia Brakel, dotter av översten Georg Antoni Brakel, en av stamfäderna för adliga ätten Brakel, och Catharina Vellingk.

Barn:

 • Georg Otto Bergk, född 1685. Lantråd i Estland. Död 1757. Se Tab. 4.
 • Casper Johan Bergh, naturaliserad Berch, född 1688, död 1761. Se Tab. 2.

TAB 2

Casper Johan Bergk, naturaliserad Berch, (son av Otto Reinhold Bergk, Tab 1), till Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län. Född 1688-02-00 i Livland. Musketerare vid garnisonsregementet. i Stade 1703-01-10. Förare vid garnisonsregementet. i Stade 1703-07-03. Fänrik 1705-07-28. Löjtnant 1709-02-30. Löjtnant vid livgardet 1711-11-10. Kapten vid livgardet 1716-01-03. Naturaliserad svensk adelsman 1723 (introducerad 1723 under nr 1774). Avsked 1741-07-30. RSO 1748-11-07. Överstes titel 1755-01-02. Död 1761-04-30 på Vrams Gunnarstorp och begraven 1761-05-19. Han blev fången vid Stade 1712-08-27, men hemkom 1713-06-00. Gift 1720-11-08 med Hedvig Sofia Elisabet Gädda, född 1703-11-30, död 1741-04-21, dotter av majoren Christoffer Gjedde, naturaliserad Gädda, och hans 3:e fru Anna Sofia von Essen.

Barn:

 • Johanna Sofia, född 1722-01-02 i Stockholm, död 1722-01-03.
 • Otto Christoffer, till Vrams Gunnarstorp, född 1723-09-12, på Vrams Gunnarstorp. Volontär vid Bousquets regemente. Förare vid livgardet. Rustmästare vid livgardet 1738-04-06. 2. Adjutant 1743-05-02. Fänrik 1744-04-12. Löjtnant 1747-05-07. Kapten 1753-08-20. Major 1762-12-31. RSO 1759-04-28. Överstelöjtnant vid Sprengtportenska regementet 1766-06-30. Överstes avsked 1769-07-11. Död ogift 1803-02-16 på Vrams Gunnarstorp och med honom utgick på svärdssidan denna gren i Sverige. Han bevistade kriget i Finland 1741–1743. Begav sig till Flandern 1745, löjtnant vid hessiska trupperna, bevistade slaget vid Rancoux 1746-10-11 och vid Lawfeld 1747-07-02. Kapten 1747
 • Georg Johan, född 1725-08-06, död 1731-11-21.
 • Ulrika Eleonora, född 1727-03-16 på Vrams Gunnarstorp, död 1803-08-20 Healt s län. Gift 1757-12-27 på Vrams Gunnarstorp med ryttmästaren Johan Christian Magnus Roos af Hjelmsäter, född 1720, död 1796.
 • Hedvig Sofia, född 1728-03-13 på Vrams Gunnarstorp, död på Vrams Gunnarstorp år 1729-02-08.
 • Magdalena, född 1729-11-10 på Vrams Gunnarstorp, död 1788-10-25 i Ängelholm. Gift 1754-02-26 på Vrams Gunnarstorp med ryttmästaren friherre Fredrik Adam von Liewen, född 1723, död 1777.
 • En dödfödd dotter, begraven 1732-08-30 i Norra Vrams socken.
 • Anna Sofia, född 1733-11-16 på Vrams Gunnarstorp, död 1769.
 • Charlotta Elisabet, född 1735-10-28, på Vrams Gunnarstorp, död 1774-09-18 Hallunda. Gift 1763-04-05 på Vrams Gunnarstorp med sin kusin löjtnanten Bengt Reinhold Ribbing, född 1729, död 1794.
 • Fredrik, född 1738. Kansliråd. Död 1802. se tab 3.
 • Georg Gottfrid, född 1739-10-06, på Vrams Gunnarstorp, död 1741-05-14.

TAB 3

Fredrik, (son av Casper Johan Bergk, naturaliserad Berch, tab 2), till Gammalstorp i Farstorps socken, Kristianstads län. Född 1738-05-10 på Vrams Gunnarstorp. Kunglig sekreterare. Avsked med kansliråds titel. Död 1802-05-24 på Gammalstorp. Gift 1772-04-23 med Elisabet Eufrosyne Ehrenborg, född 1745-04-25 Hofdala s socken, Kristianstads län, död 1828-01-20 Fröllinge, dotter av ryttmästaren Casper Ehrenborg, och Elisabet Eufrosyne von Conowen.

Barn:

 • Elisabet Eufrosyne, född 1775-02-16, död 1858-05-13, Spannarp. Gift 1795-03-20, på Gammalstorp med sin syssling majoren Peter Wolmar Brummer, född 1757, död 1829.

TAB 4

Georg Otto Bergk, (son av Otto Reinhold Bergk, tab 1), till Gafwe, Kortenau och Engdes. Född 1685 i Narva. Musketerare vid livgardet 1704-01-06. Korpral vid livgardet 1704-02-10. Sergeant 1705-03-03. Adjutant 1706-01-15. Fänrik 1706-07-21. Löjtnant 1708-08-13. Kaptens karaktär 1722-06-19 med rang från 1719-01-02. Avsked 1724-04-24 med överstelöjtnants titel. Överstelöjtnant i holsteinsk tjänst. Lantråd i Estland, varest han bosatte sig på sina gods. Död i Estland 1757-03-22. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Sibirien, varifrån han återkom 1722. Gift 1727-03-22 i Reval (RHH.) med Sofia Helena Wrangel, född 1703-01-18 i Reval (RHH.), död 1778-01-22, dotter av överstelöjtnanten i svensk tjänst Berndt Johan Wrangel och Christina Charlotta Wrangel (H. von Baensch, Geschichte der Familie von Wrangel (1887).)

Barn:

 • Carl August Bergk, till Kessel i Estland. Född 1732. Löjtnant vid hessiska gardet. Överste och kammarherre i hessen-casselsk tjänst. Död 1798-08-29 (1800). Han bevistade 7-åriga kriget. Gift i Cassel med Sofia Filippina Wulff von Gudenberg, född 1738, dotter av en hessisk general. Död 1814-01-30 på Münchenhof [Ghb.].

Barn:

 • Georg Filip Bergk, naturaliserad och adopterad Berch, till Vrams Gunnarstorp. Född 1769-03-16 i Estland. Underofficer vid kejserliga ryska gardet till häst 1785. Kornett vid kejserliga ryska gardet 1787. Kapten vid musketerareregementet Sophien 1788. Major vid Nascheburgska grenadjärregementet 1792. Flyttade 1794 till Sverige. Avsked ur ryska tjänsten 1797. På sin faders kusins överste Otto Christoffer Berchs ansökan 1799-02-05 naturaliserad och adopterad svensk adelsman (introducerad 1813-05-24 under nr 1774). Svensk hovmarskalk 1774. Död 1817-11-03 i Reval. Gift 1802-05-16 med sin kusins dotter Anna Ulrika Juliana von Berg, född 1787-01-28 i Reval (RHH.), död 1852-08-07, dotter av presidenten i rysk tjänst Jakob Georg von Berg och Ulrika Charlotta von Ramm.

Barn:

 • Filippina Ulrika, född 1803-02-20 på Vrams Gunnarstorp, död 1833-07-15, i Hälsingborg. Gift 1825 med majoren i armén, ryttmästaren vid skånska husarregementet, RSO, Per Fischerström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1839 med Mathilda Sievers i hennes 2:a gifte, född 1794, död 1870) , född 1785-11-28 i Sönnarslövs socken, Kristianstads län, död 1858-07-08.
 • Sofia Elisabet, född 1804-07-03 i Estland, död 1885-03-28 i Reval (RHH.). Gift 1824-10-12 i Kegels socken, Estland (Ha.) med militärchefen i Novgorod, friherre Bernt Georg Magnus Stackelberg, född 1791-02-27 i Jördens socken, Estland (Ha.) död 1853.
 • Carolina Ottilia, född 1805-02-11 på Vrams Gunnarstorp, död 1839-02-06. Gift med ryttmästaren Adolf Fredrik von Horn, född 1794-07-19, död 1855-04-06 Mörshög
 • Jakobina Lovisa Natalia, född 1809-06-09 på Vrams Gunnarstorp, död 1877-08-17 Gustafslund. Gift 1835 4712 på Vrams Gunnarstorp med ryttmästaren Carl Gustaf von Hennigs, född 1809, död 1881.
 • Carl Otto Filip Jakob, född 1811. Ryttmästare. Död 1900. Se Tab. 5.
 • Casper August Hugo, född 1813-11-22 på Vrams Gunnarstorp, död 1824-08-29 i Hälsingborg.
 • Angelique Henriette, född 1815-08-18 på Vrams Gunnarstorp, död ogift 1876-02-07 Össjö s län.

TAB 5

Carl Otto Filip Jakob, (son av Georg Filip, tab 4), född 1811-10-04 på Vrams Gunnarstorp. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1816-05-08. Kadett vid Karlberg 1826-05-20. Avgången 1831-06-13. Kornett vid nämnda husarregementet 1834-09-06. Löjtnant 1846-08-03. Ryttmästare 1855-09-13. RDDO 1862-07-19. RSO 1863-05-03. Major i armén 1864-02-23 avsked 1864-03-08, död 1900-10-07 på Össjö. Ägde Össjö och Berchshill, båda i Össjö socken, Gift 1845-07-15 med friherrinnan Hedvig Elisabet Vilhelmina (Hedda) Stierncrona, född 1816-09-07 i Stockholm, död 1888-06-12, på Össjö, dotter av generallöjtnanten friherre David Henrik Stierncrona, och Eva Charlotta af Schenbom.

Barn:

 • Eva Anna Elisabet, född 1846 på Össjö. Död 1932-10-17 på Össjö, Össjö församling, Kristianstads län (db nr 13).
 • Carl Otto Georg, född 1848-03-07 på Össjö, död 1850-07-05.
 • Nadinka Elisabet Carolina Tomasine, född 1849-08-28 på Össjö. Död 1932-10-07 på Össjö, Össjö församling, Kristianstads län (db nr 8).
 • David Filip Otto, född 1851-07-27 på Össjö. Kadett vid Karlberg 1872-01-19. Utexaminerad 1873-11-30. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1873-12-12. Löjtnant 1881-07-01. Ryttmästare i armén 1890-04-24 och 1890-04-24 avsked med tillstånd att såsom ryttmästare i armén kvarstå. Avsked ur armén 1891-12-11. Äger Össjö. Död 1925-10-05 på Össjö, Össjö församling, Kristianstads län (db nr 11).
 • Anna Henrika Filippina, född 1853-03-20. Död 1932-09-16 Kristianstad. Gift 1876-05-04 (1876-03-19) på Össjö med för detta majoren Carl Christoffer Schmiterlöw, född 1847, död 1925.
 • Hugo Casper Reinhold, född 1854. Överste. Död 1920. Se Tab. 6.
 • Hedda Tomasine Charlotte, född 1857-05-20, död 1924-02-03 på Össjö. Gift 1882-09-20 i Össjö kyrka med löjtnanten Carl Salomon Coyet. från vilken hon 1891 blev skild, född 1852, död 1902.

TAB 6

Hugo Casper Reinhold, (son av Carl Otto Filip tab 5), född 1854-10-27, på Össjö. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1873-09-29. Volontärvicekorpral vid skånska husarregementet 1874. Elev vid krigsskolan 1874-07-14. Utexaminerad 1875-10-25. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1875-11-05. Löjtnant 1884-08-01. Ordonnansofficer hos kavallerinspektören 1890-06-04. Ryttmästare i regementet 1895-02-27. RSO 1898-05-14 major vid skånska dragonregementet 1903-06-26. Överstelöjtnant i regementet 1906-04-07. Överste och chef vid skånska dragonregementet 1907-07-12. KSO2kl 1910-06-06. KSO1kl 1914-09-30. Avsked 1914-10-16. Död 1920-10-09 på Ekebjer, Össjö församling, Kristianstads län. Ägde Ekebjer och Berchshill, båda i Össjö socken. Gift 1892-10-29 i Hälsingborg med friherrinnan Amelie Augusta Sofia Cederström, född 1862-12-21 i Malmö, hovfröken hos kronprinsessan Viktoria 1884–1892, statsfru hos drottningen 1908-12-22, GVSbm, RKM, PrRKM, avsked från befattningen som tjänstgörande statsfru 1943-05-07, dotter av generallöjtnanten friherre Claes Arvid Bror Cederström, och grevinnan Amelie Virginie Tomasine Eleonore Ehrensvärd.

Barn:

 • Viktoria Eva Hedda Amelie, född 1893-11-21 på Ekebjer. Rödakorssyster. Död ogift 1918-10-15 i Stockholm
 • Amelie Hedda Anna, född 1896-10-04 på Ekebjer. Gift på Ekebjer 1920-10-04 med underlöjtnanten Carl Vollrat Sebastian Tham, född 1894.

TAB 6 A

Bror Otto (son av Hugo Casper Reinhold tab 6), född 1902-05-07 på Ekebjär i Össjö församling, Kristianstads län. Huvudman 1920. Studentexamen i Ystad 1920-06-05. Student i Lunds universitet 1920-09-06. Fil. kand. examen 1922. Gift 1931-04-18 i Lund med Saga Maria Angelica Lennartsson, född 1902-05-27 i Lunds stadsförsamling. Dotter av handlanden Nils Peter Persson Lennartsson och Maria Hansson.

Barn:

 • Eva Elisabet
 • Cecilia Amelie Maria
 • Nils Hugo Otto

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: