Prytz nr 702

Från Adelsvapen-Wiki

0702.jpg


Uppgifterna nedan är under pågående redigering

Den äldre grenen adlad 1661-09-07, introducerad 1664. Utdöd 1852-09-08. Den yngre grenen adlad och adopterad 1799-11-16, introducerad 1800. Ätten immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-15 under nr 57 bland adelsmän.

TAB 1

Claes Prytz. [1]Krigsöverste i Sverige under Sturarnas tid. Ligger jämte sin fru begraven i Sköllersta kyrka Örebro län, där på likstenen deras bilder funnos uthuggna: han i full beväpning och hon, som förmenas varit av Laxmannätten, i adlig skrud. Han kom från en gammal adlig släkt och hans förfäder gjort vacker krigstjänst både i Sverige och utrikes. Han hade många gods i Västmanland och Närke och hade sin sätesgård i Sköllersta socken. Han miste sina gods i början av kung Gustav I:s regering och reformationen. Han satte sig mycket emot den lutherska lärans antagande, då var han nära 100 år gammal. Släkten Prytz skall ursprungligen kommit från Tyskland, men var redan före kung Gustav I:s tillträde bofast i Sverige. Det skall ännu finnas personer med namnet Prytz i Tyskland som är adliga.

Barn:

TAB 2

Hans Claesson Prytz född 1460. Munk i Riseberga kloster i Närke 1504. Gift 1523 med Anna, som var ofrälse.

Barn:

 • Claes Hansson Prytz, född 1524, † 1554. Se Tab. 3.

TAB 3

Claes Hansson Prytz, född 1524. † 1554. Stadsskrivare i Örebro. Gift med Karin Bengtsdotter, död 1558.

Barn:

 • Johannes Prytz född 1550, † 1637. Prost och kyrkoherde. Kallade sig både Johannes Nic. och Hans Claesson Prytz. Se se Tab. 4.
 • Håkan Claesson Prytz född 1555, † 1585. Hövidsman. Se Tab. 5.
 • Göran Claesson Prytz Se Tab. 6.
 • En dotter. Gift.

TAB 4

Johannes Prytz född i Örebro 1550-06-24, † 1637-11-07 i Söderköping. Kallade sig både Johannes Nicolai och Hans Claesson Prytz. Kyrkoherde och prost i Söderköping. Gift 1:o 1584 i Arboga/U med Margareta Pedersdotter i hennes 2:a gifte † 1597-01-02 i Söderköping/E. Hennes 1:a gifte med kyrkoherden i Fors pastorat, Strängnäs stift Olaus Petri, även kallad herr Olof. Dotter till kyrkoherde Petrus i Näshulta pastorat, Strängnäs stift. Gift 2:o 1598-08-03 med Elisabet Mattsdotter Upplänning, † 1637-08-11. Dotter till kyrkoherden i Västra Husby pastorat Mattias Petri Upplänning och Anna Danielsdotter Grubbe.

Barn i 1:a giftet:

 • Claudis Hansson Prytz, född 1585-05-18 i Arboga. Se Tab. 7.
 • Ericus Hansson Prytz, kyrkoherde i Kuddby. Se Tab. 8.
 • Andreas Hansson Prytz född 1590 i Arboga, † 1655 i Norrköping.Se Tab. 9.
 • Margareta Hansdotter Prytz. Gift 1:o med Ericus Johannis. Gift 2:o med Mattias Norcopensis. Gift 3:o med Botvidus Risingius. Alla tre var kyrkoherdar i Hällestad.

Barn i 2:a giftet:

 • Johannes Hansson Prytz. Kunglig hovpredikant. Se Tab. 10.
 • Catharina (Karin) Hansdotter Prytz gift med kyrkoherden i Veta J. Brask.
 • Daniel Hansson Prytz född 1609, sårades vid belägringen av Köpenhamn 1659-02-11, † s.å. 18 mars. Överstelöjtnant. Se Tab. 11.
 • Christina (Kirstin) Hansdotter Prytz gift 1:o med komministern i Söderköping E. Gråberus. Gift 2:o med kyrkoherden i Östra Ny R. Sundelius.
 • Anna Hansdotter Prytz gift med komministern i Linderås D. Kihlman.
 • Ingrid Hansdotter Prytz gift med kyrkoherden i Mogata M. Uhr.
 • NN Hansdotter Prytz Gift med Ställan Holst som begravs i Östra Ny 1668-05-21, då han kallas "pastoris svåger".

TAB 5

Håkan Claesson Prytz (son av Claes Hansson Prytz, Tab 3) född 1555, † 1585. Hövidsman.

Barn:

TAB 6

Göran Claesson Prytz, † 1599-07-11 (1609?) Till Otterstorp. Son till Claes Hansson Prytz Tab. 3. Adlad av Johan III 22/9 1580. "Han blev dömd och avrättad för det han besov sin systerdotter Beata Grelsdotter och mördade tvenne barn, som han hade med henne". Gift 1:o med Märta Pedersdotter Lilliehöök af Fårdala nr 1, dotter av häradshövdingen Peder Bryntesson Lilliehöök af Fårdala nr 1 och hans första fru Ragnil Andersotter Stierna nr 77. Gift 2:o med Beata Grelsdotter.

Barn:

Claes Göransson Prytz. (förmodligen son av Göran Claesson Prytz Tab. 6.). Borgare i Björneborg. Gift med Margareta Larsdotter dotter av ryttaren, bonden Lars Henriksson Storfinger (se släkten Indrenius)

Barn:

 • Gregorius Claesson Prytz, död 1677 se Tab. .
 • Valborg Claesdotter Prytz.
 • Agnes Claesdotter Prytz. Gift med stadsskrivaren i Björneborg Erland Johansson
 • Margareta Claesdotter Prytz. Gift före 1647 med apologisten i Björneborgs skola Jonas Wrigstadius
 • NN (vars dotter Margareta var gift med stadsskrivaren i Björneborg Anders Andersson)

TAB 7

Claudius Hansson Prytz född 1585-05-18 i Arboga, † 1658-08-18 och begraven i Storkyrkan/A och därefter förd till grav Nr.17. Gravplatsen tillhörde år 1747 Eva Kollerman utan känt samband med släkten Prytz. (Enligt Sundelius blev alla gravar igenfyllda år 1765 då kyrkan revs. En ny kyrka uppfördes redan 1767. Därefter år 1870 då gas- och värmeledning infördes i staden, ånyo år 1892 vid kyrkans reparation.) inne i S:t Olai kyrka i Norrköping. Son till Johannes Prytz Tab. 4.). Skrev sig Claudius Johannis eller Claes Hansson Prytz. Kyrkoherde i Norrköping S:t Olai. Hovpredikant hos hertig Johan på Bråborg. Gift 1:o med Margareta Ericsdotter Holm, † 1638. Dotter till prosten och kyrkoherden i Styrestads pastorat, Linköpings stift Ericus Nicolai Holm och Anna Persdotter, Se Rosenholm nr 586. Källor: Edward Ringborg: Till Norrköpingskrönikan volym 4 s46. Lkpg. herdaminne volym III s94.)

Barn i 1:a giftet:

 • Peter Claesson Prytz född ca 1615, † 1659-04-26 och begraven 8/5 s.å. i Storkyrkan. Se Tab. 12.
 • Eric Claesson Prytz, född 1617 † 1683. Se Tab. 13.
 • Johan Claesson Prytz adlad Prytz nr 702 född 1621, † 1667. Kansliråd. Se Tab. 14.
 • Anna Claesdotter Prytz. Gift med kyrkoherden i Risinge B. Bruzæues

Gift 2:o 1640-04-23 med sin styvmoders brorsdotter Karin Hansdotter Holm född 1617 12/2 , † 1654 17/12. Dotter till kyrkoherden och hovpredikanten i Norrköping Hans Matthiae Upplänning och Brita Evertsdotter Holm .

Barn i 2:a giftet:

 • Margareta Claesdotter Prytz. Gift 1:o med kyrkoherden i Säby M. Livin. Gift 2:o med kyrkoherden i Misterhult E. Hedænius.
 • Catharina Claesdotter Prytz, † 1689 6/12. Gift 1667-08-27 med rådmannen i Stockholm Arvid Noreen.
 • Elisabeth Claesdotter Prytz, döpt 1646-01-27.


TAB 8

Ericus Hansson Prytz, kyrkoherde i Kuddby. Gift

TAB 9

Andreas Hansson Prytz född 1590 i Arboga, † 1655 i Norrköping. Magister i Uppsala 1619, professor i vältalighet 1621, superintendent i Göteborg 1629 och biskop i Linköping 1547. Han var skriven på tomt 1.31 i Göteborgs stad åren 1637-1646. Gift 1621-10-14 med sin styvmors, Elisabet Upplännings, brorsdotter Catharina Stiernfelt född 1604-09-09 i Linköping, † 1644-04-16 i Göteborg.

Barn:

 • Catharina Prytz född ca 1637, † 1716-06-04 på Bjälbo. Gift 1665-07-00 med Isak Nilsson Enander adlad Enefelt.

TAB 10

Johannes Hansson Prytz. Kunglig hovpredikant.

TAB 11

Daniel Hansson Prytz född 1609, sårades vid belägringen av Köpenhamn 1659-02-11, † s.å. 18 mars. Överstelöjtnant.

TAB 12

Peter Claesson Prytz född ca 1615, † 1659-04-26 och begraven 8/5 s.å. i Storkyrkan. Justitieborgmästare och rådman i Stockholm. Gift 1652-07-11 i Stockholm med Helena Hans Weiler född 1631-06-16, † 1668-04-12 och begraven 8 maj s.å i Storkyrkan. Dotter till riksguardien och assessorn i bergskollegium Hans Weiler och Brita Mårtensdotter.

Barn:

 • Greta Petersdotter Prytz född 1654, † i juli 1711 i Vimmerby (H). Gift 1673 med borgmästaren Nils Collin
 • Claes Petersson Prytz född 165(4), † 1704. Assessor. Adlad Prytz, se Prytz nr 1269.
 • Anna Petersdotter Prytz född 1657, † 1730-03-09 i Stockholm. Gift 1676 med byggnings- och ämbetsborgmästaren i Stockholm Mårten Nyman.

TAB 13

Eric Claesson Prytz, född 1617 † 1683. Son till Claes Hansson Prytz, Tab. 7.


TAB 14

Johan Claesson Prytz, adlad Prytz, son av Claes Hansson Prytz, Tab. 7. Född 1621-10-04 i Högby prästgård. † 1667-12-12 i Stockholm och begraven i Botkyrka kyrka såsom justitieborgmästare men hann aldrig tillträda sitt ämbete. Kansliråd. Adlad eller fick förnyelse på sitt gamla adelskap medelst sköldebrev 1661-09-07, introducerad under nr 702. Gift 1650-03-25 i Nikolai församling/A med Margareta Grundel, levde som änka 1676 men var död 1682. Dotter till justitieborgmästaren i Stockholm Jakob Grundel, adlad Grundel och hans 1:a fru Elisabet Depken.

Barn:

 • Claes Johansson Prytz, född 1651. Major. † 1707. Se TAB 15
 • Elisabet Johansdotter, född 1652-04-02, † 1732-06-23. Gift 1:o med assessorn Johan Hansson, adlad Rosenhoff. Gift 2:o 1685-09-09 i Stockholm med lagmannen och landshövdingen Carl Gustaf Gyllencreutz.
 • Johan Johansson Prytz. Kapten. Se Tab, 16.
 • Gustaf Johansson Prytz, född 1662 i Stockholm. † ogift.
 • Margareta Johansdotter, † 1705. Gift 1698-01-09 i Stockholm med kaptenen Verner Tranefelt i hans 2:a gifte.
 • Ebba Catharina Johansdotter. Gift 1681-07-10 i Stockholm med majoren Mattias Christoffer Kothen, adlad von Kothen.
 • Anna Maria Johansdotter, † ung.

TAB 15

Claes Prytz (son av Johan Claesson Prytz, adlad Prytz, Tab. 14), till Edö i Askersunds landsförsaml. Örebro län. Född 1651-02-04 i Stockholm. Musketerare vid garnisonsregementet i Narva 1668-10-25. Hovjunkare hos riksrådet, greve Claes Tott 1669-04-19. Konduktör vid fortifikationen i Riga s. å. 2/10. Fänrik vid Jämtlands regemente 1670-05-02. Löjtnant i holländsk sold 1673. Kaptenlöjtnant vid garnisonsregementet i Wismar 1674. Kapten vid dalregementet 1675-07-00. Major vid generalmajoren, greve Leonh. Joh. Wittenbergs tyska dragonskvadron s. å. 18/8. Avdankad jämte skvadronen 1679. Hauptman på Bråborgs slott 1683-08-15. Avsked därifrån 1686-03-23. Död 1707-07-15 på Edö och ligger jämte sin fru begraven i Askersunds landskyrka. 'Han var 1668 i slutet av året svenska envoyén Fritz Cronman följaktig till Ryssland samt riksrådet, greve Claes Tott på ambassaderna till Polen 1669 och till Frankrike 1672. Skickades 1675 i ett uppdrag till England samt bevistade efter återkomsten slaget vid Halmstad den 17 aug. s. å. Tillbragte efter avskedstagandet ur hertig Adolf Johans tjänst sin övriga tid i ro och studier och är författare till det bekanta verket »Tractatus historico-politicus de jure publico regnorum Sveciæ Gothiaeque», som likvist aldrig blivit tryckt'. Gift 1677-10-23 med Elsa Sigrid Bagge af Berga, dotter av översten Erik Bagge af Berga och Maria Elisabet Fleming.

Barn:

 • Erik Johan, född och död 1678 Jonsberg död.
 • Johan, född 1680. Major. Död 1753. Se Tab. 16.
 • Claes, född 1681. Överstelöjtnant. Död 1747. Se Tab. 18.
 • Adolf, född 1683-11-18. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1705-06-14. Stupade ogift 1709-02-06 vid Hadjatz i Ukraina.
 • Elsa Margareta, född 1686-09-22, död 1702-08-21 på Mem av kopporna.
 • Maria Christina, född 1688-01-15 på Breviksnäs i Gryts socken Östergötlands län, död barnlös. Gift med landskamreraren i Jönköpings län Anders Furuträ.
 • Gustaf Adolf, född 1690. Löjtnant. Död 1752. Se Tab. 19.
 • Hedvig Charlotta, född 1691-12-16. Gift med kaptenen Olof Ridderfelt i hans 2:a gifte.

TAB 16

Johan Prytz (son av Claes Prytz, Tab. 15). Född 1680-01-20 på Jonsberg i likan3 socken Östergötlands län. Fänrik vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1700-10-17. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 25/12. Löjtnant därst. 1702-07-17 och vid Södermanlands regemente 1703-04-02 regementskvartermästare därst. 1704-09-29. Sekundkapten 1705-12-26. Premiärkapten 1709-06-29. Avsked 1722-06-26. Majors karaktär 1727-03-09. Död 1753-04-01 på Edö. Gift 1:o 1721-05-08 i Tobolsk med Maria Starck. Gift 2:o 1729 med Catharina Brita Kinninmundt, dotter av bergsrådet Robert Kinninmundt och hans 1:a fru Catharina Sofia Eldstierna. Gift 3:o 1739-06-03 med Gustaviana Lovisa Lagerhjelm, dotter av löjtnanten Axel Lagerhjelm och Eva Maria Gyllenpatron.

Barn i gifte 1:o:

 • Anna Elisabet, född 1722, levde 1753. Gift med Lars Bohman.
 • Elsa Ebba, född och död 1723.
 • Carl Gustaf, född 1724. Löjtnant. Död 1800. Se Tab. 17.
 • Maria, född 1725, död 1726.
 • Johan, född och död 1726.
 • Sofia Louisa, född 1728, död 1757-05-31. Gift med jägmästaren Nils Stenberg i hans 1:a gifte.

TAB 17

Carl Gustaf Prytz (son av Johan Prytz, Tab. 16), född 1724-05-30. Löjtnant i hessisk tjänst. Död 1800-06-18 i Örebro. Gift 1757-02-22 med sin kusin Hedvig Charlotta Ridderfelt, dotter av kaptenen Olof Ridderfelt och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Prytz.

Barn:

 • Johan Fredrik Carl, född och död 1758.
 • Gustaf Adolf, född 1759-06-22. Löjtnant i armén. Död ogift 1790-01-28 i Stockholm.
 • Elsa Carolina, född 1760-09-13.
 • Hedvig Johanna, född 1761, död 1762-02-12.

TAB 18

Claes Prytz (son av Claes Prytz, Tab. 15). Född 1681-10-19 i Östergötland. Överste. Död 1747-07-16. Gift 1730-04-08 Björkeby med Christina Juliana von Essen, dotter av översten Henrik Johan von Essen och Anna Vendela von Rittern.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1732-04-08 i Toresunds socken, död ung.
 • Anna Vendela, född 1738-07-01 på Stora Ålberga i Kila socken. Gift 1:o 1756-11-05 på Åmmeberg med kaptenen, friherre Axel Duwall i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1768-04-12 med .Gift 3:o 1775-11-24 på Brerum med skogvaktaren Erik Fredenberg.
 • Eva Christina, född 1740-11-13 på Stora Ålberga, död 1766-12-03 på Åmmeberg. Gift 1765-12-22 med löjtnanten Fredrik von Böhnen.

TAB 19

Gustaf Adolf Prytz (son av Claes Prytz, Tab. 15). Född 1690-02-26. Löjtnant. Död 1752-12-27 på Stigared. Gift med Beata Ekelund, dotter av ryttmästaren David Ekelund och Elisabet Jernfelt.

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1718-09-14. Kapten. Död barnlös 1801 på Eckersholms bruk i Byarums socken. Gift 1761-06-23 med Elisabet Ehrenreuter i hennes 2:a gifte, dotter av ryttmästaren Eilert Ehrenreuter och Anna Kiellman.
 • Elsa Beata, född 1719-11-02, död 1796-10-15. Gift 1755-01-26 med fänriken Johan Magnus Kylenbeck.
 • David Niklas, född 1721-06-23 på Stigared. Löjtnant. Död barnlös 1773-06-12. Gift med Agneta Barckman.
 • Maria Elisabet, född 1723, död 1770-04-27 i Jönköping och begraven i Habo socken. Gift 1756-12-19 i Mulseryds socken med fänriken Bengt Johan Lilliestielke i hans 1:a gifte.
 • Johan Fredrik, född 1725-02-24. Underlöjtnant vid artilleriet. Död 1742-09-04 i Stockholm.
 • Carl Crispin, född 1727. Fänrik. Död 1785. Se Tab. 20.
 • Ulrika Emerentia, född tvilling 1727-03-06 på Stigared. Gift där 1751-10-20 med kaptenen Samuel Nordenheim.
 • Adolf Reinhold, född 1733-08-22 på Stigared. Sergeant vid Hessensteinska regementet. Död ogift 1812-07-31 i Vässbo.
 • Gustaf Otto, född 1735. Kapten. Död 1823. Se Tab. 21.

TAB 20

Carl Crispin Prytz (son av Gustaf Adolf Prytz, Tab. 19), född tvilling 1727-03-06 på Stigared. Fänrik. Död 1785-07-11 Källsnäs. Gift med Christina Elisabet Scarin.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1760-12-20 på Konungsgärdet i Angerdshestra socken. Underofficer vid Jönköpings regemente. Död 1784-12-15 på Källsnäs.
 • Ulrika Beata, född 1764-01-29 på Konungsgärdet, död 1808-01-18. Gift 1792-07-19 i Önnestads socken med professorn vid Lunds akademi Anders Johan Retzius.
 • Jonas Reinhold, född 1767-09-12 på Källsnäs. Fanjunkare. Död barnlös 1852-09-08 Yås och slöt på svärdssidan äldre grenen av ätten. Gift 1792-12-16 med Brita Maria Rydell, dotter av Peter Rydell och Agneta Barkman.
 • Arvid Anders, född 1772-01-16 på Källsnäs, död där 1773-09-25.
 • Anna Catharina, född 1775-04-28 på Källsnäs. Gift i Danmark.

TAB 21

Gustaf Otto Prytz (son av Gustaf Adolf Prytz, Tab. 19), född 1735-01-07 Stigared. Jägmästare i norra delen av Kalmar län. Kapten i armén. Död 1823-04-26. Gift 1777-09-12 med Charlotta Elisabet Åderman, dotter av majoren Sven Åderman och Christina Elisabet von Strokirch.

Barn:

 • Sven Gustaf, född 1778-12-21, död 1781-05-17.
 • Christina Beata, född 1780-04-07, död ogift 1823-02-26.
 • Gustava Charlotta, född 1782-01-13 Lockebo, död 1870-04-12 i Mörlunda socken. Gift 1813-06-27 med bataljonsadjutanten Per Leonard Ugarph.
 • Carolina Helena, född 1783-10-11 på Lockebo, död där 1784-05-11.
 • Johanna Ulrika, född 1785-11-11 på Lockebo, död där 1786-01-23.

TAB 22

Johan Prytz(son av Johan Claesson Prytz, adlad Prytz, Tab. 14), född på 1650-talet. Kapten. Gift 1698-08-04 med Margareta Brigitta Appelman, dotter av guvernören Per Andersson Appelman och Catharina Rehnsköld.

Barn:

 • Johanna, född posthuma. Gift före 1727 med N. N. von Putkammer

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Olga Dahl: Göteborgstomter.
 • Linköpings stifts herdaminne s.
 • Edward Ringborg: Till Norrköpingskrönikan.
 • Denna artikel innehåller information och citat hämtade ur Projekt Runebergs upplaga av Personhistorisk tidskrift, utgiven 1898-1929

Fotnot

 1. möjligen den Claus Prytz som 1408 med sin hustru Karin Mickelsdotter säljer gods till Björn Petersson. http://62.20.57.212/ra/medeltid/FMPro?-db=hk.fp5&-format=detail.html&-lay=webb&-sortfield=brevnummer&-op=cn&Ortnamn=Prytz&-max=10&-recid=12583333&-find= och http://62.20.57.212/ra/medeltid/FMPro?-db=hk.fp5&-format=detail.html&-lay=webb&-sortfield=brevnummer&-op=cn&Ortnamn=Prytz&-max=10&-recid=12583346&-find=

Not.

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.