:

Plenningsköld nr 608

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Plenningsköld nr 608 †

Adlad 1654-04-14, introd. s. å. Utdöd på 1680-talet.


1Um. 2de Brun, Holmiana et Alia. 3Vallentuna dombok 1725-02-17 (OA).

TAB 1

Erik Axelsson. Rådman i Uppsala.

Barn:

  • Mattias Eriksson Plenning, adlad Plenningsköld, till Västsjö i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Född omkr. 1610 i Uppsala. Student därst. 1633-06-001. Underlagman i Värmland 1640. Tillika borgmästare i Karlstad 1642-09-17. Assessor i amiralitetskollegium 1647-04-10. Häradshövding på Dal 1651-04-14 adlad 1654-04-14 (introd. s. å. under nr 608). Åter assessor i nämnda kollegium 1657-04-10 med bibehållande av underlagmanssysslan intill år 1668. Död 1675. 'Han utgav under studietiden i Uppsala flera latinska orationer och gratulationer samt en kristlig skrift vid herr Svante Stenbocks begravning.' Gift med en, vid namn Christina, som var änka efter prästen herr Israel i Uppsala'.

Barn:

  • Israel. Student i Uppsala1 1659-08-28 och i Leipzig 16652. Hovmästare hos riksdrotset, greve Magn. Gabr. De la Gardie. Häradshövding på Dal 1671-08-17 i sin faders ställe. Död ogift 1672.
  • Olof, född 1646 i Karlstad, död där 1647-03-04.
  • Christina, död 1693-07-27. Gift 1669-02-03 med sekreteraren i Göta hovrätt Erland Svensson Caméen, född 1631-01-14, död 1670-01-20, som var broder till borgmästaren Daniel Camoenius, sedan Caméen, adlad Caméen, och professorn, magister Sven Caméen, adlad Caménhielm. Gift 2:o 1681-09-27 på Västsjö med löjtnanten Peter Gyllenspetz, född 1662, död 1691.
  • Catharina, död ogift.

TAB 2

Johan (son av Mattias Eriksson PIenning, adlad Plenningsköld, Tab. 1), till Vättungen i Bäcke socken, Älvsborgs län och Molnby i Vallentuna socken, Stockholms län. Student i Uppsala1 1659-08-28 och i Leipzig 16652. Vice häradshövding på Dal 1672-11-15 efter sin broder. Ordinarie häradshövding 1675-12-08. Var död 1685-02-05 utan söner och slöt således ätten. Gift med Elsa Stake, död 1715-04-003, dotter av ryttmästaren Gustaf Stake, och Elsa Magdalena Silfversparre.

Barn:

  • Elsa Catharina, född 1674-08-17 på Molnby, död 1738-06-18 Hammarsten och begraven i Grums kyrka. Gift 1706-08-22 med kaptenen Carl Uggla, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1744.
  • Margareta, levde 1713, men död ogift före 1721.
  • Birgitta, död 1710 jämte sin man och en dotter i pesten. Gift med kyrkoherden vid Stora barnhuset i Stockholm Anders Brodin, död 1710.
  • Maria, död ogift.
  • Christina, döpt 1677-04-08 på Molnby, begraven jämte sin man i Bäcke kapellkyrka. Gift 1707-08-13 på Vättungen med kaptenen Hans Belfrage, född 1680, död 1752.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: