:

Bråkenhielm nr 1055

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bråkenhielm nr 1055

Adlad 1683-08-14, introd. 1686.

Bråkenhielm A105500.png

TAB 1

Sven Bråk. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente. Regementskvartermästare därst. 'Han skall bekommit namnet Bråk av konung Gustaf II Adolf för det han modigt nedbråkat fiendens retranchementer'. Var möjligen den Sven Bråk, som dog 1667-07-24 i Ottravads socken Skaraborgs län. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Maria Gyllensting i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1692-09-22 med kaptenen Per Rosenbielke, i hans 1:a gifte, född 1661, död 1738), dotter av regementskvartermästaren Johan Botvidsson, adlad Gyllensting, och hans 2:a fru Mariana Store.

Barn:

 • 1. Per (enligt adelsbrevet) Svensson Bråk, adlad Bråkenhielm, född 1646-03-06 i Västergötland. Förare vid Wittenbergs dragoner 1676. Kornett vid Smålands ryttare 1678-05-07. Löjtnant därst.1 1679-03-07. Adlad 1683-08-14 (introd. 1686 under nr 1055). Regementskvartermästare 1700-04-09. Sekundryttmästare 1701-09-07. Premiärryttmästare1 1702-07-19. Avsked 1705-12-28. Död 1720-01-13 och begraven i Rydaholms kyrka Jönköpings län. 'Han var en tapper krigare, som följde greve Wittenberg först till franska armén i Tyskland och sedan till svenska armén i Skåne, där han var med i slaget vid Lund 1676.' Gift 1678 enl. kungl. tillstånd s. å. 2/9 med Beata Catharina Lood i Småland, död 1722-07-29, dotter av majoren Sten Lood i Småland, och Beata Hillebard.

Barn:

 • Sten, född 1679-10-19. Sekundkornett vid Smålands kavalleriregemente 1701-09-07. Premiärkornett därst. 1703-08-31. Sekundlöjtnant 1704-08-10. Premiärlöjtnant 1705-04-24. Avsked 1708-03-00. Överstelöjtnant och generaladjutant hos konung Stanislaus i Polen. Generalmajor i preussisk tjänst. Gift med en polsk kastellan Bronikowskis dotter.
 • Juliana Sofia, född 1681-01-01, död 1719. Gift 1:o med ryttmästaren Erik Duse, död 1714-03-17 och begraven 1715-09-03 i rysk fångenskap i Verkaturja. Gift 2:o med en löjtnant Werner.
 • Carl Gustaf, född 1682. Kapten. Död 1737. Se Tab. 2
 • Beata Catharina, född 1683-03-05 död 1721 i barnsäng. Gift med kaptenen Johan Christoffer Brunell, född 1679, död 1736.
 • Hans Georg, född 1684. Major. Död 1736. Se Tab. 16
 • Ulrika Eleonora, född 1685-05-05, död 1729-01-25 i barnsäng. Gift 1718-04-14 med komministern i Gällaryds förs Jönköpings län Johannes Unnerus i hans 1:a gifte, (gift 2:o 1730 med Helena Wiridberg), död 1751-06-24 i Gällaryds prästgård.2
 • Anna Catharina, född 1686-02-04, död 1751-11-24 i Gällaryds socken. Gift med Per Trottesson.
 • Per Magnus, född 1687-07-17. Adjutant vid Smålands kavalleriregemente 1709. Död ogift s. å. 11/2 i träffningen vid Krasnakut i Polen.1
 • Erik Johan, född 1688-09-14. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet. Död 1710, sedan han rymt ur ryska fångenskapen i Moskva.
 • Sven, född 1689-11-17, död 1693-08-23.
 • Carl, född 1691-01-01, död s. å. 9/3.
 • Hedvig Eleonora, född 1692-02-03, död 1740-05-18 Angseboda. Gift 1:o med föraren Vilhelm Sandström. Gift 2:o 1721-09-21 med kvartermästaren Gustaf Stråle af Ekna, i hans 1:a gifte, född 1702, död 1754

TAB 2

Carl Gustaf,, (son av Peder Svensson Bråk, adlad Bråkenhielm, tab 1), född 1682-03-20. Sergeant vid Kronobergs regemente. Fänrik vid Upplands regemente 1701-09-07. Avsked 1703-09-26. Kapten i konung Stanislai tjänst. Död 1736-03-00. Gift med Anna Salin född 1692, död 1752-08-10 i Tveta Norregård i Gårdsby socken Kronobergs län.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1716-07-17, död 1800-07-14 i Alsheda Annagård i Alsheda socken Jönköpings län. Gift 1752-12-26 med inspektören och fabrikören Carl Peter Sjöbeck.
 • Carl Fredrik, född 1721-12-08, död 1722-04-14 i Tveta Söregård2 i Gårdsby socken.

TAB 3

Per Magnus, (son av Gustaf, tab 2), till Osaby i Tofta socken Kronobergs län, född 1720-07-03 i Tveta Söregård. Fänrik. Gift 1754-04-15 på Osaby med Brita Catharina Iflander, född 1731-10-24, död 1804-02-16 på Bygget under Osaby, dotter av kaptenen Nils Iflander och hans 1:a hustru Elisabet Ulfsax, samt syster till majoren Carl Fredrik Iflander, adlad Segerstråle.

Barn:

 • Elisabet, född 1763-03-14 på Osaby.
 • Anna Margareta, född 1769-11-23 på Osaby, död 1772-06-05.

TAB 4

Per, (son av Per Magnus, tab 3), född 1754-12-21 i Tveta Söregård. Student i Uppsala3 1771-03-13. Prästvigd3 1777-11-03. Komminister 1789 och kyrkoherde 1811 i Pjätteryds pastorat av Växjö stift. Prost 1817. Död 1835-04-07 i Pjätteryds prästgård. Gift 1791-05-20 Ödmundtorp med Ulrika Margareta Stuart, född 1760-12-30 på Ödmundtorp, död 1842-04-30 Byvärma, dotter av löjtnanten Johan Reinhold Stuart, och Carolina Marina Ulfsax.

Barn:

 • Johan Nyman, född 1792. Lagman. Död 1850. Gift 1:o med Brita Sofia Hammarberg, född på Stora Kölaboda i Göteryds socken. Gift 2:o med Johanna Catharina Fastberg. Se Tab. 5
 • Ulrika Maria Elisabet, född 1795-01-22 på komministerbostället Bökön i Pjätteryds socken, död ogift 1869-11-09 på Vale i nämnda socken.
 • Per Reinhold, född 1796. Kyrkoherde. Död 1878. Se Tab. 7
 • Magdalena Teofila, född 1798-12-09, död 1875-02-18 på Vale. Gift 1822-02-03 med häradsskrivaren i Sunnerbo härad, landskamreraren Carl Lundborg.
 • Carl Gustaf, född 1802. Landssekreterare. Död 1860. Se Tab. 12.
 • Beata Sofia, född tvilling 1802-09-19, död s. å. 9/12.

TAB 5

Johan Nyman, (son av Per, tab 4), född 1792-08-17 på komministerbostället Bökön i Pjätteryds socken. Student i Lund2 1811-10-16. Vice häradshövding. Länsnotarie 1821. Landssekreterare i Kristianstads län 1823-01-22. Lagmans titel 1830-06-19. RNO 1837-09-29. Död 1850-06-20. Innehade Vallby fideikommiss i Skirö socken Jönköpings län, stiftat av hans mormors morfar, kornetten Nyman, varför fideikommissarien skall heta Nyman-Bråkenhielm. Gift 1:o 1824-09-17 Askenäs med Brita Sofia Hammarberg, född där 1799-05-22, död 1829-05-27 i Kristianstad, dotter av översten Henrik Hammarberg, och Petronella Lovisa Bruce. Gift 2:o 1831-11-25 i Ystad med Johanna Catharina Fastberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1816-07-12 med prosten och kyrkoherden i Kristianstad Carl Anton Herslow, född 1772-03-25 i Malmö, död 1827-10-28 i Kristianstad), född 1799-04-23 i Ystad, död 1860-05-09 i Kristianstad, dotter av apotekaren Anton Fastberg och Sibilla Catharina Gram.

Barn:

 • 1. Per Henrik Nyman, född 1826-01-03 i Kristianstad, död ogift 1856-02-17 på sitt fideikommiss Vallby.
 • 1. Abela Ulrika Lovisa, född 1826-12-07 i Kristianstad, död där 1853-10-11. Gift 1852-07-23 i nämnda stad med aktuarien i hovrätten över Skåne och Blekinge, vice häradshövdingen Peter Gotthard Ewerlöf i hans 1:a gifte (gift 2:o 1854-12-08 med Marie Louise Herslow, född 1826-11-10 i Kristianstad, död där 1914-12-13, dotter av prosten och kyrkoherden Carl Anton Herslow och Johanna Catharina Fastberg), född 1821-07-09 Hildeshög, död 1899-03-16 i Kristianstad.
 • 1. Carl Alexander, född 1828-05-17 i Kristianstad, död 1829-05-22 i Kristianstad.
 • 1. Gustaf Reinhold, född 1829-05-12 i Kristianstad, död s. å. 14/5 i Kristianstad.
 • 2. Sofia Teofila, född 1832-09-22 i Kristianstad, död 1836-04-28.
 • 2. Brita Lovisa, född 1833-12-29 i Kristianstad. Död 1924-05-20 i Råsunda, begraven i Stockholm, (Solna förs, db). Gift där 1856-09-12 med ryttmästaren vid husarregementet konung Carl XV Charles Robert Sylvan, född 1830-11-07 i Ystad, död 1903-04-12 på Näs vid Växjö.
 • 2. Axel Carl Reinhold, född 1835-06-07 i Kristianstad, död 1918-02-03 i Växjö. Innehade Vallby fideikommiss. Gift 1874-09-25 Hulta med Sofia Antoinette Wannberg, född 1820-04-03, död 1901-07-20 i Växjö, dotter av kaptenen vid flottans mekaniska kår Truls Wannberg och Anna Brita Westerberg.
 • 2. Gustaf Anton, född 1837. Generallöjtnant. Död 1922. Se Tab. 6.

TAB 6

Gustaf Anton, (son av Johan Nyman, tab 5), född 1837-06-07 på Lillö kungsgård vid Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1851-01-20. Utexaminerad 1855-02-01. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 13/12. Genomgick ridskolan i Saumur i Frankrike 1861–1862. Anställd i fransk tjänst vid 1. afrikanska hästjägareregementet 1862-12-01. Medföljde nämnda regemente på expeditioner inåt Afrika mars–maj, aug. och dec. månader 1863. Åtföljde nyssn. regemente till Mexiko och deltog i fälttåget 1864–1865. Därunder deltog han i expeditionerna till Saltillo, Monterey, Durango, Mazatlan och Guaymas, bevistade träffningarna vid Matchuala 1864-06-18, Agua Nueva s. å. 16/8. Espinazo del Diavolo 1865-01-01, Los Veranos s. å. 10/1, Tepausta s. å. 11/1 och i intagandet av Guaymas s. å. 13/3. Vid Tepausta sårades han av en kula i vänstra axeln och av ett lansstyng i knäet samt nämndes vid Los Veranos och Tepausta å arméns dagorder för visad tapperhet. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1864-03-01. Medalj för mexikanska fälttåget 1865-03-16. RFrHL s. å. 17/5. OffMexGuadO s. å. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1866-02-01. Guldmedalj för tapperhet i fält s. å. 16/4. Stallmästare hos konungen 1867-10-15. RNS:tOO 1868-10-15. KAnhABjO2kl 1869-06-12. Ryttmästare i armén 1870-01-27. TMO3kl s. å. Hovstallmästare och adjutant hos konungen samt chef för hovstallet s. å. 28/1. StOffGrFrO 1871-07-29. KDDO1gr s. å. 13/10. Ryttmästare i regementet 1872-08-24. Adjutant hos konung Oskar II s. å. 21/10. RPrKrO2kl 1873-08-12. Ryttmästare vid regementet 1874-04-01. Major och chef för Jämtlands hästjägarekår 1875-01-22. Överstelöjtnant s. å. 9/12. RSO 1876-01-21. Tjänstgörande kabinettskammarherre 1879-01-21. Överste och chef för Smålands husarregemente 1880-01-16. KSWVFO1kl 1882-07-24. LKrVA 1883. KSO1kl 1885-12-01. RPrKrO1kl s. å. KÖFrJO med kr. s. å. TMO1kl s. å. StkRumKrO s. å. StkPKO 1886-11-00. KFrHL1887. KmstkSAO s. å. Generalmajor i armén 1891-12-04. Inspektör för kavalleriet 1892-09-02. Inspektör för trängen s. d. RRS:tAO1kl s. å. StkSWVFO s. å. Erhöll minnesmedalj i anledning av det storhertigliga Sachsen-Weimarska fursteparets guldbröllop s. å. Entledigad från förordnandet att vara inspektör för trängen 1896-01-16. Chef för 1:a arméfördelningen s. d. KmstkSO 1897-09-18. StkÖFrJO 1897. Generallöjtnant i armén 1901-06-07. Avsked med tillstånd att såsom generallöjtnant kvarstå i generalitetets reserv 1904. StkDDO 1907. Avsked urgeneralitetets reserv 1911-06-09. Död 1922-02-13 i Hälsingborg och jordfäst s. å. 18/2 i Maria kyrka därst. Biogr i Sbl och Väd (Skirö förs, Jänk, db). Innehade efter broderns död 1918 Vallby fideikommiss. Gift 1869-03-01 i Hälsingborg med hovfröken, sedermera statsfrun grevinnan Hedvig Christina Ulrika Lewenhaupt, född 1841-07-01 i Malmö, dotter av majoren greve, Gustaf Adolf Lewenhaupt, och Maria von Geijer.

Barn:

 • Louise Carolina Johanna Maria, född 1869-12-01 i Hovförs Stockholm. Gift 1893-03-07 med tjänstg. kabinettskammarherren hos konungen, före detta ryttmästaren i Smålands regementes reserv, RCXIII:sO, KNO1kl, KVO2kl, RSO m. m. Berndt Hay, född 1864-11-27 i Jönköping.

TAB 7

Per Reinhold, (son av Per, tab 4), född 1796-10-10 på Bökön. Student i Uppsala3 1815-10-06. Underlöjtnant vid ingenjörkåren 1823-01-25. Adjunkt i matematik vid teknologiska institutet i Stockholm. Lektor i matematik vid krigsakademien på Karlberg 1837-07-14. Avsked från underlöjtnantsbeställningen 1838-08-01. Professors n. h. o. v. 1841-06-19. RNO 1843-02-06. Prästvigd 1856. Kyrkoherde i Tvååkers och Spannarps försars pastorat av Göteborgs stift 1857-05-06. Död 1878-03-08 i Tvååkers prästgård. Gift 1850-01-27 med Maria Vilhelmina Ekholm, född 1810-09-05 i Solna socken Stockholms län, död 1892-11-11 i Göteborg, dotter av bokbindaren Jonas Ekholm och Maria Catharina Örbom.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1843. Agronom. Död 1890. Se Tab. 8.
 • Carl Reinhold Per Teofil, född 1852-10-23, död 1870-01-18.
 • Carl Sven, född 1855. Civilingenjör. Död 1889. Se Tab. 10.

TAB 8

Gustaf Vilhelm, (son av Per Reinhold, tab 7), född 1843-01-05 på Karlberg vid Stockholm. Student i Lund 1863. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1864. Utexaminerad 1866. 2:e lärare vid folkhögskolan i Stenstorp i likanämnd socken Skaraborgs län. Död 1890-11-16 i Stenstorp. Gift 1:o 1869-08-20 i Årstads socken Hallands län med Anna Henriette Elisabet Spendrup, född 1844 i Danmark, död 1877-04-17 Himmelslöv, dotter av godsägaren Jens Fredrik Spendrup och Elisabet Schow. Gift 2:o 1881-03-29 i Vessige socken Hallands län med Torborg Cecilia Bagge, född 1846-02-06 i Dalstorps prästgård Älvsborgs län, dotter av prosten i Valinge pastorat av Göteborgs stift Carl Daniel Bagge och Marta Christina Gädda.

Barn:

 • 1. Anna Maria Vilhelmina, född 1870-07-10 Källdalen
 • 1. Maria Magdalena Henrietta, född 1871-09-19 på Källdalen. Gift 1:o 1892-06-24 med hotellvärden Alfred Landolt i Chicago, från honom skild, död 1895-08-27. Gift 2:o 1899-1224 med Angele Calafate Le Cardepeules från vilken hon blev skild 1903-09-29, gift 3:o 1906-05-08 med Charles F Webster.
 • 1. Reinhold, född 1873
 • 1. Ingeborg Gerda Maria, född 1875-01-17 på Källdalen, död där s. å. 24/2.
 • 2. Valborg Wala, född 1883-05-12 i Stenstorp. Gift i Annedals förs, 1908-06-10 i Göteborg med handlanden i nämnda stad Harald Edvard Wænerlund , född 1881-08-18 i nämnda stad.
 • 2. Ebba, född 1884-09-23 i Stenstorp, död där 1887-01-01.
 • 2. Ebba Carolina, född 1887-10-11 i Stenstorp, död 1892-09-04 i Tvååkers socken.


TAB 10

Carl Sven, (son av Per Reinhold, tab 7), född 1855-02-25 i Agunnaryds socken Kronobergs län. Civilingenjör. Död 1889-12-05 i New York. Gift 1889-06-16 i New York med Hilda Ingeborg Malvina Gabriella Runsten, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1876-06-15 i Södertälje med civilingenjören Johan Nikolaus Reenstierna, född 1838, död 1879), född 1853-12-25, skriftställarinna, biogr. i Väd, död 1928-12-25 i Lund (Sthlm Kungsh. db nr 285), begr. i Blacksta sn, Söd., dotter av kyrkoherden i Sollefteå Jonas Bernhard Runsten och Ottilia Löfvander.

Barn:

 • Carl Alvar Bernhard Runsten, född 1890. Ingenjör. Se Tab. 11.

TAB 11

Carl Alvar Bernhard Runsten, (son av Carl Sven, tab 10), född posthumus 1890-05-05 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1906-06-07. Utexaminerad från Örebro tekniska skola 1911. Ingenjör vid Bofors, v. SKF. Egen företagare, 1923-1934 verksam i Mukden, Hongkong och Shanghai i Kina, dels i tjänst hos Nilsen& Winter och firma A.L.Gran&Co som exportstipendiat och egen affärsman. Ingenjör vid arméförvaltningens tygdepartements industribyrå och statens ammunitionsnämnd, anst.v.rikskommissonen f.ekonomisk försvarsberedskap. Gift 1917-05-28 i Sunne kyrka i förs, med samma namn,Värmlands län med Dagny Greta Olava Persson-Unger, född 1892-04-16 i Köla förs, socken Värmlands län, aktiv lotta under kriget, under ett par decennier Sthlms representant för Sälens högfjällshotell, dotter av kyrkoherden (sed. kontraktsprost) i Karlskoga pastorat av Karlstads stift Olof Persson och Johanna Ulrika Unger.

Barn:

 • Carl'' Ivar Carlsson

TAB 12

Carl Gustaf, (son av Per, tab 4), född tvilling 1802-09-19 i Pjätteryds socken Kronobergs län. Student i Lund3 1821-10-13. Jur. examen 1825. Hovrättsexamen 1826-06-17. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 22/6. Länsnotarie i Kristianstads län s.å. 5/6. Auskultant i Göta hovrätt 1829-03-23. Vice häradshövding 1833-01-17. Landssekreterares n. h. o. v. 1836-03-19. Landssekreterare i Malmöhus län, 1837-08-11. RNO 1856-04-28. Död 1860-07-31 i Malmö [Ll]. Gift 1839-11-23 i Kristianstad med sin brors styvdotter Fredrika Charlotta Herslow, född där 1819-03-18, död 1898-02-21 i Malmö, dotter av prosten och kyrkoherden i Kristianstad Carl Anton Herslow och Johanna Catharina Fastberg.

Barn:

 • Per Johan, född 1840. Landshövding. Död 1910. Se Tab. 13.
 • Axel Fredrik, född 1845-11-30, död 1852-06-30 i Malmö.
 • Gustaf Reinhold, född 1847-10-12 i Malmö, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg 1865-05-15. Utexaminerad 1869-02-16. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet s. å. 26/2. Löjtnant 1877-03-02. Ryttmästare 1887-12-02. RSO 1891-12-01. Avsked 1899-03-29. Död s. å. 17/11 å Solna sjukhem i Solna socken Stockholms län. Gift 1893-05-08 i Malmö med Anna Carolina Alexandrina von Troil i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1871-06-27 i Malmö med ryttmästaren, friherre Hans Henrik Ramel, född 1845, död 1892), född 1851-10-03 i Stockholm, död 1917-05-22 i Malmö s:t Petri förs, dotter av landshövdingen Samuel Gustaf von Troil, och grevinnan Sofia Lovisa von Hermansson.
 • Johanna Ulrika, född 1851-04-07, död 1852-09-27 i Malmö.
 • Fredrika Magdalena (Magda), född 1854-09-05, död 1934-05-18 i Malmö S:t Petri förs, (db. nr80).
 • Sofia Margareta, född 1858-06-21, död 1875-10-25 i Malmö.

TAB 13

Per Johan, (son av Carl Gustaf, tab 12), född 1840-09-08 i Malmö. Student i Lund 1857. Avlade kansliexamen 1858-12-14 och examen till rättegångsverken 1861-05-28. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1861-05-31. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1863-10-30. Vice häradshövding 1866-05-31. Assessor i Göta hovrätt 1871-12-20. Konstituerad revisionssekreterare 1874-06-12. Underståthållare i Stockholm 1876-03-24. RNO s. å. 1/12. KNO1kl 1882-12-01. StkPChrO 1886-11-00. TOO2kl 1891. KmstkNO 1893-12-01. Landshövding i Uppsala län 1895-07-12. RPrRÖO2kl med kraschan s. å. Ordförande i styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1904. Jur. hedersdoktor vid Uppsala universitet 1907-05-24. KmstkVO s. å. 6/6. Avsked s. å. 2/8. Uppsala läns hushållningssällskaps guldmedalj s. å. Död 1910-10-27 i Stockholm Oscars förs,. Gift 1869-05-16 i Uddevalla med Margaret Kinnear Jobson, född 1846-05-26 i Dundee i Skottland, död 1906-11-23 på Laxsjö i St. Tuna socken Kopparbergs län, dotter av godsägaren Richard Hirons Jobson och Agnes Gray.

Barn:

 • Carl Richard, född 1870. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Se Tab. 14.
 • Per Artur, född 1872. Civilingenjör. Död 1896. Se Tab. 15.
 • Gertrude, född 1875-02-25 i Stockholm i Hedvig Eleonora förs

TAB 14

Carl Richard, (son av Per Johan, tab 13), född 1870-05-05 i Jönköping. Mogenhetsexamen i Stockholm 1889-05-20. Student i Lund s. å. Jur. preliminärexamen 1890-04-16. Hovrättsexamen 1894-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. i febr. Tjänstgjorde hos domare 1894–1900. Amanuens i telegrafstyrelsen 1901–1908, i civildepartementet 1904–1910 och hos överståthållareämbetet för polisärenden 1907–1911, död 1931-03-29 i Stockholm och där begr (Sabbatsbergs sjukhus, db). Gift 1904-03-30 i Lindesberg med Olga Maria Öhrman, född 1874-05-17 på Lindesby gård i Lindes bergsförs ]], död 1928-09-18 i Stockholm, Sthlm nya sjukhus (pastor i Lindesberg), (Gust. Vasa db nr 234). Örebro län, dotter av godsägaren Gustaf Ulrik Joachim Öhrman och Gustava Pettersson.

Barn:

 • Harriet, född 1905-02-12 i Danderyds socken Stockholms län. Stiftsjungfru. Elev vid Statens skolköksseminarium 1922-09-14, skolkökslärinna. Gift 1930-09-02 i Stockholm (Gust.Vasa vb 143), med provinsialläkaren Ragnar Åberg, född 1894-12-22 i Järnkogs förs, studentex. i Luleå 1914, med.kan.ex.1919, med.lic.ex.1923, provinsialläk. o. prakt. läk. på olika platser, provinsialläk. i Kristinehamn från 1947 till pensionering.
 • Hedvig Margaret, född 1907-01-07 på Österskär i Österåkers socken Stockholms län. Stiftsjungfru. Gift 1933-01-10 i Lidingö (Söderköp.vb nr 16) med e. lantmätare Erik Evert Tobé, född 1907-09-08. KNO 1966-11-11, president i Internationella orienteringsförbundet (aktiv orienterare), Naturskyddsföreningens silverplaket 1974.
 • Brite-Louise

TAB 15

Per Artur, (son av Per Johan, tab 13), född 1872-05-30 i Jönköping. Volontär vid livgardet till häst 1889. Mogenhetsexamen 1890-05-16. Sergeant i nämnda regemente 1891-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 28/7. Avgången 1892-01-10. Civilingenjör. Anställd vid Washburn & Moens järntrådsfabrik i Worcester i Förenta staterna. Död 1896-01-18 i Worcester. Gift 1895-09-07 Sandemar med Emma Olga Fredrika Braunerhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-10-07 med översten i chilenska armén, Chiles chargé d'affaires i Stockholm, KVO2kl, GV:sOlM, Alfred Carl Schönmeyr, född 1868-11-18 i Stockholm), född 1872-01-07 Rungarn, dotter av kammarherren Carl Fredrik Braunerhielm, och Christina Fredrika Olga Amalia Liljenstolpe.

Barn:

 • Per Artur Carl Gustaf, född posthumus 1896-08-11 i Uppsala, död 1904-06-04 Sofiahemmet

TAB 16

Hans Georg, (son av Peder Svensson Bråk, adlad Bråkenhielm, tab 1), till Måsshult i Gällaryds socken Jönköpings län. Född 1684-08-28. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1701. Sekundkornett därst. 1703-08-15. Premiärkornett 1704-08-10. Sekundlöjtnant 1706-03-14. Premiärlöjtnant 1709-03-00. Ryttmästares avsked 1722-06-05. Ryttmästare med löjtnants exspektans vid nämnda regemente 1731. Avsked 1733-04-05 med majors titel. Död 1737-03-17 på Måsshult och begraven i Gällaryds kyrka, där hans vapen uppsattes. Han slogs tappert med ryssarna vid Kiev och Lublin samt blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Klinov i Ryssland, varifrån han hemkom 1722. Gift 1717 i Klinov med Christina Rossberg, född 1701, död 1783-05-24 på Måsshult, dotter av överstelöjtnanten Daniel Rossberg och Juliana Prisnitski.

Barn:

 • Johan Georg, född 1719. Fänrik. Död 1777. Se Tab. 17
 • Beata Juliana, född 1720-09-06 i Ryssland. Gift 1751-01-06 på Måsshult med fältväbeln vid prins Gustafs regemente Axel Georg Kinberg.
 • Christina, född 1724-05-26, död ogift 1753-12-18 på Måsshult och begraven s. å. 30/12
 • Maria Magdalena, född 1728-05-16. Gift 1749-10-21 på Måsshult med sergeanten Johan Magnus Sandwall.
 • Johanna Elisabet, född 1731-09-05 på Måsshult, död där 1737-02-18 och begraven s. å. 21/2.
 • Johanna, född 1734-03-16 på Måsshult.
 • Carl Fredrik, född 1735. Korpral. Död 1773. Se Tab. 24

TAB 17

Johan Georg, (son av Hans Georg, tab 16), född 1719-08-10 i Klinov. Volontär vid Jönköpings regemente. Korpral därst. 1738. Rustmästare 1742-05-00. Furir 1743. Sergeant 1747. Sergeants indelning 1750-06-30. Fältväbel. Avsked 1763-08-00 med fänriks karaktär. Död 1777-03-18 Drömminge. Gift 1748-05-29 i Fryele socken Jönköpings län med Margareta Sofia von Völschow, född 1730, död 1815-09-09 på Drömminge, dotter av kaptenen Josua von Völschow och Margareta Ebba Falkengréen.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1749-03-21 Earyd Gift 1765-11-26 på Earyd med frälseinspektoren och ägaren av Värmeshult Martin Åberg, född 1732, död 1810.
 • Beata Elisabet, född 1750-10-22 på Earyd, död där 1751-01-00.
 • Anna Beata, född 1752-04-18 på Earyd. Gift 1785-02-01 Os Anders Björkman.
 • Lovisa Ulrika, född 1754-03-03 på Earyd, död 1791-11-09 på Västra Höreda i Lekaryds socken Kronobergs län. Gift 1789-10-20 med kronolänsmannen och hovrättskommmissarien Anders Daniel Thunberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1783 med Eleonora Margareta Aschan, född 1757, död 1787. Gift 3:o med Charlotta Frinström, född 1758).2
 • Christina, född 1756.
 • Johanna Sofia, född 1757-07-17 på Earyd, död 1787-03-19 vid Hemmershults kvarn i Fryele socken. Gift 1776-01-07 i Fryele socken med arrendatorn av nämnda kvarn Måns Persson.
 • Adolf Fredrik, född 1759-10-18 på Earyd. Kronofogde i Tveta, Mo och Vista härader i Jönköpings län. Assessors titel 1807-02-20. RVO 1836-01-28. Död 1838-07-26 på Säby-Nedregård i Skärstads socken Jönköpings län. Gift 1:o 1786-12-12 Lyckås s socken med Christina Brita Wadell, född där 1766-05-19, död 1814-11-26 på Säby-Nedregård, dotter av lakejen Lars Wadell och Brita Fahlström. Gift 2:o 1817-12-21 i Hestra kyrka Jönköpings län med Juliana Elisabet Hök, död 1854-01-26 Ribbingsnäs, dotter av lantmätaren och kronofogden Christoffer Hök och Brigitta Juliana Andersson.
 • Fredrik, född 1760, död ung.
 • Fredrika Gustava, döpt 1763-01-13 på Earyd, död 1802-10-22 Upplid-Norregården. Gift med landsfiskalen Nils Hörnesten.
 • Anders Christoffer, född tvilling 1768-01-08 i Fryele socken, död barn.
 • Hans Georg, född 1768. Häradshövding. Död 1819. Se Tab. 18.
 • Josua, född 1769-04-21, död 1770-01-18.
 • Josua, född 1771. Löjtnant. Död 1841. Se Tab. 19

TAB 18

Hans Georg, (son av Johan Georg, tab 17), född tvilling 1768-01-08 Earyd Landsfiskal i Jönköpings län. Häradshövdings fullmakt 1802-12-09, avsked 1807. Död 1819-07-30 i Uddevalla. Gift 1794-11-25 Gransbo med Beata Gyllenhammar, född 1772-03-14 på Gransbo, död där 1820-06-09, dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik Gyllenhammar, och hans 2:a fru Eva Elisabet Rosenstråle.

Barn:

 • Carl Georg, född 1797-06-10 Eskhult, död 1808-10-10 på Gransbo.
 • Gustaf Adolf, född 1800-02-23 på Eskhult, död 1808-10-13 på Gransbo.

TAB 19

Josua, (son av Johan Georg, tab 17), född 1771-07-07. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1789. Livdrabant 1796-11-23. Kornett vid adelsfanan 1799-06-03. Löjtnant i armén 1802-03-06. Löjtnant vid adelsfanan4. Tjänstg. vid Jönköpings 3. lantvärnsbataljon 1808, tills han för sjuklighet blev tjänstfri4 s. å. 14/6. Död 1841-01-27 på sin egendom Lilla Björknäs i Vireda socken Jönköpings län. Gift 1:o med Fredrika Catharina von Gardemein i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1800-12-08 med majoren Leonard Rosenquist af Åkershult, i hans 2:a gifte, född 1736, död 1801), född 1757, död 1809-08-21, dotter av adjutanten Axel Christoffer von Gardemein, och Eva Catharina Drake af Hagelsrum. Gift 2:o 1810-11-23 Vik med sin 1:a frus syssling Catharina Charlotta Drake af Hagelsrum, från vilken han blev skild, född 1777-12-26 på Upplanda skattegård i Vetlanda socken Jönköpings län, död 1854-12-20 på Anneberg (?) i Bredaryds socken Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten Axel Otto Drake af Hagelsrum, och Regina Eleonora Hammarskjöld.

Barn:

 • 2. Axel Georg, född 1811-10-01 på Lilla Björknäs. Vice notarie i Svea hovrätt. Kammarjunkare 1838-01-26. Död ogift 1848-01-05 på Lilla Björknäs.

TAB 20

Per, (son av Hans Georg, tab 16), född 1726-05-23 i Gällaryds socken Jönköpings län. Volontär vid Bousquets regemente 1740. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1747. Förares karaktär 1755-07-14. Sergeant därst. Bataljonsadjutant 1770-02-05. Avsked 1776-10-15. Död 1802-07-03 på sin sätesgård Måsshult i Gällaryds socken. Gift 1769-03-15 Earyd med Eva Sofia Silfverswärd, född 1738-06-17 Loftås

Barn:

 • Christina Margareta, född 1770-01-13 på Måsshult, död 1851. Gift 1791-05-08 på Måsshult med brukspatronen Christian Slettengren, född 1762, död 1819.
 • Per Georg, född 1772. Sekreterare. Död 1843. Se Tab. 21
 • Beata Elisabet, född 1774-06-15 på Måsshult, död där 1779-09-21.
 • Sofia Maria, född 1776-06-18 på Måsshult, död 1821-10-30 i Ölmestads prästgård Jönköpings län. Gift 1799-09-03 med rådmannen i Gränna Anders Adelin.
 • Bengt Fredrik, född 1778. Possessionat. Död 1864. Se Tab. 23.

TAB 21

Per Georg, (son av Per, tab 20), född 1772-06-16 Måsshult Kungl. sekreterare. Död 1843-07-01 på sin egendom Öjhult i Pjätteryds socken Kronobergs län. Gift 1806-10-23 i Gränna med Agneta Maria Hjertstedt, född 1773-11-27 i Jönköping, död 1862-07-23 på Öjhult, dotter av hovrättskamreraren Nils Hjertstedt och Brita Helena Esberg.

Barn:

 • Per Claes, född 1808. Provinsialläkare. Död 1889. Se Tab. 22
 • Adolf Fredrik, född 1809-12-06. Student i Lund 1827-10-13. Auskultant i Göta hovrätt 1832. Extra ordinarie kanslist därst. 1835. Vice häradshövding 1836. Död ogift 1837-08-03 i Halmstad såsom t. f. domhavande därst. [Lsn].
 • Bengt Georg, död 1818-11-24.
 • Sofia Beata, född 1813-04-08 på Öjhult, död 1859-02-17. Gift 1837-12-08 på Öjhult med handlanden och ägaren av flera hemman i Ljungby köping Kronobergs län Olof Ljungcrantz, född 1801-12-09, död 1876 i Ljungby.
 • Hans Georg, född tvilling 1815-07-06 i Rydaholms socken, död 1818-03-04.
 • Carl Magnus, född tvilling 1815-07-06 i Rydaholms socken. Student i Lund 1835-10-07. Kameralexamen 1837. T. f. länsbokhållare i Växjö 1860-12-14. Häradsskrivare i Halmstads fögderi av Hallands län 1860-12-14. Avsked 1881-10-29, död ogift 1898-02-04 i Ljungby köping.
 • Andreas (Anders), född 1817-11-29. Sergeant vid Vendes artilleriregemente. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1843-04-08. Löjtnant 1852-05-08. Kapten 1861-02-26. RSO 1869-07-29. Avsked med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1871-11-21. Död ogift 1887-09-17 Åkersberg

TAB 22

Per Claes, (son av Per Georg, tab 21), född 1808-01-22 Måsshult. Student i Lund2 1828-10-04. Med. filosofie kandidat 1832-06-21. Med. kandidat 1836-06-17. Med. licentiat 1838-06-05. Med. doktor 1839-05-07. Kirurg. magister s. å. 21/12. T. f. bataljonsläkare vid kronprinsens husarregemente 1836-11-09. Ord. 1840-04-13. Stadskirurg i Ystad 1844-12-30. Provinsialläkare i Eksjö distrikt 1851-01-10. Avsked 1874-03-27. Död 1889-05-21 på Björkenäs. Han inköpte 1848 Björkenäs och Kieryd i Vireda socken Jönköpings län. Gift 1856-07-28 på Sjögle i Hesselby socken Jönköpings län med Augusta Elisabet (Elise) Nordenskjöld, född 1828-04-22 på Sjögle, död 1889-11-30 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Otto Henrik Nordenskjöld, och Flora Gustava Nordenskjöld, nr 1912 B.

Barn:

 • Agnes Flora Charlotta, född 1857-09-23 på Björkenäs, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Ägde tillsammans med systrarna Kieryd till 1899.
 • Maria Helena Elisabet (Ellen), född 1859-05-10. Stiftsjungfru. Sjuksköterska i Stockholm. Död 1934-10-27 i Stockholm (Oskars förs minb. nr 252). Gift 1893-12-10 i Slätthögs prästgård Kronobergs län med före detta lantbruksingenjören, RVO, Gustaf Albin Sandström, född 1853-04-09 i Villstads socken Jönköpings län. Äger hus i Stockholm.
 • Per Otto Georg, född 1862-04-13. Volontär vid Jönköpings regemente 1879. Sergeant 1883. Elev vid krigsskolan s. å. 16/7. Avgången 1884-05-23. Har ägt Björkenäs. Död 1929-05-19 i Nässjö, begraven i Vireda socken.
 • Emilia Augusta Catharina, född 1864-07-07. Stiftsjungfru. Äg. sedan 1909 Ekskogen i Vadsbro socken Södermanlands län.
 • Dagmar Sofia Ottilia, född 1866-07-01. Stiftsjungfru.

TAB 23

Bengt Fredrik, (son av Per, tab 20), född 1778-05-15 på Måsshult. Korpral vid Smålands lätta regemente till häst 1796-10-30. Avsked 1800-12-05. Död 1864-01-01. Ägde Måsshult. Gift 1829-12-27 i Bringetofta socken Jönköpings län med Sara Catharina Lindqvist, född 1800-02-24 i Ljunga socken Jönköpings län, död 1873-04-06, dotter av häradsskrivaren i Västra härad Jönköpings län Jonas Lindqvist och Helena Sofia Lundelius.

Barn:

 • Sofia Augusta, född 1830-09-21 på Måsshult, död 1915-06-12. Hon försålde samtliga sina egendomar Måsshult och Prestbo m. fl. till sina barn. Gift 1852-11-13 med bruksidkaren Abraham Nilsson, född 1823-04-20 på Hylteberg i Gällaryds socken, död 1867-04-04 på Måsshult.

TAB 24

Carl Fredrik, (son av Hans Georg, tab 16), född 1735-08-11 på Måsshult. Korpral vid Jönköpings regemente 1750. Furir därst. 1753. Sergeant vid Kronobergs regemente 1758. Korpral vid adelsfaneregementet s. å. 28/4. Genom byte transp. till Smålands kavalleriregemente 1772-10-10. Avsked s. å. 7/11. Död 1773-04-20 i Skatelövs socken Kronobergs län och begraven s. å. 2/5. Gift 1759-11-07 Hulviksberg med Christina Maria Sandwall, född 1733, död 1800-06-14 i Östra Torsås socken Kronobergs län, dotter av kronofogden och underlantjägaren Gustaf Sandwall och Eva Sofia Berghman.

Barn:

 • Hans Fredrik, född 1760-08-08 Spårakvarn
 • Carl Georg, född tvilling 1762-04-09 på Spårakvarn, död där s. å. 21/5.
 • Paul Gustaf, född tvilling 1762-04-09 på Spårakvarn, död där s. å. 21/5.
 • Christina Sofia född 1763-05-06 på Spårakvarn, död 1806-08-10 i Ormesberga socken Kronobergs län. Gift 1791-05-10 på kyrkoherdebostället Fägerstad i Furuby socken Kronobergs län med komministern i Ormesberga förs Kronobergs län Jakob Hammelin, född 1755-12-25 i Växjö, död 1809-04-03 i Ormesberga prästgård.
 • Eva Carolina, född 1764-04-16 på Spårakvarn, död där 1769-10-28.
 • Christina Charlotta, född 1765-05-30 på Hästhaga i Vislanda socken Kronobergs län, levde änka 1820. Gift 1785-11-01 med fanjunkaren vid Kronobergs regemente Nils Johan Hammargren, född 1756-09-07, död 1819-03-24 på Snärshult i Väckelsångs socken Kronobergs län.
 • Carl Görgen, född 1766-07-13 på Hästhaga, död 1767 och begraven s. å. 1/3.
 • Henrietta Petronella, född 1767-12-01 på Hästhaga, död 1769-11-01.
 • Sten, född 1769-03-03, död s. å. 27/9 på Spårakvarn.
 • Eleonora Carolina, född 1770-05-22 på Spårakvarn. Gift 1791-05-06 på Torsjö Norregård i Östra Torsås socken Kronobergs län med snickaren Erik Strömberg.
 • Catharina Ulrika, född 1771-07-04 på Spårakvarn, död 1774-07-12 i Skatelövs socken.
 • Gustaf Fredrik, född 1772. Vice regementsskrivare. Död 1822. Se Tab. 25.

TAB 25

Gustaf Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 24), född 1772-11-27 Spårakvarn. Volontär vid Kronobergs regemente 1790. Mönsterskrivare därst. 1795-05-06. Vice regementsskrivares karaktär. Avsked 1810-07-20. Död 1822-05-15 i Vederslövs socken Kronobergs län. Gift 1796-12-21 på Ingelstad Sjögård i Östra Torsås socken med Sofia Cornelia Björkman, död efter 1857.

Barn:

 • Christina Gustava, född 1797-01-08 i Ingelstad Sjögård, död 1834-07-03 i Växjö. Gift 1828-11-09 i Öjaby kyrka Kronobergs län med skräddaremästaren i nämnda stad Peter Andersson, född 1799-05-17, död 1860-01-22.
 • Carl Peter, född 1799. Sergeant. Död 1847. Se Tab. 26
 • Catharina Sofia, född 1801-02-12, död 1802-12-10 Harekullen
 • Claes Fredrik, född 1803-01-28 på Harekullen. Handelsbokhållare.
 • Georg Vilhelm, född 1805-04-03 på Harekullen. Handelsbokhållare. Gift 1832-09-17 Möllegården s län5 med m:lle Steffens från Hamburg.

TAB 26

Carl Peter, (son av Gustaf Fredrik, tab 25), född 1799-04-25. Konstitut. Underofficer vid Kronobergs regementes beväring 1814-06-20. Förare vid nämnda regemente s. å. 12/10. Sergeant 1831-06-23. Död 1847-07-21 i Nöbbele Kåragård i Öjaby socken Kronobergs län. Gift 1834-02-02 i Öjaby kyrka med Vendela Charlotta Gyllenskepp, född 1800-02-21 Hovgård, död 1875-01-06 i Växjö, dotter av fänriken Adolf Christian Gyllenskepp, och Fredrika Sofia Lycell.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1835-05-20 i Nöbbeleds Kåragård. Målare. Död ogift 1886-09-26 i Hessleholm.
 • Emilia Sofia, född 1837-01-31 i Nöbbeleds Kåragård, död 1876-03-03 i Dänningelanda socken Kronobergs län.

Utan känt samband

 • Sven Bråkenhielm. Ryttare vid livregementet till häst och Västgöta femmänningsregemente. Död 1730-10-21 i Bankeberg i Vikingstads socken Östergötlands län.

Källor

1Lk. 2Lsn. 3Van. 4KrAB. 5At (S).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: