:

Gadde nr 1436

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gadde nr 1436 †

Adlad 1706-03-06, introd. 1713. Utdöd 1829-06-26.


1Lk. 2Svgn. 3Um. 4SAB.

TAB 1

Olof Bengtsson Gadd 'skall, enl. Rhyzelii biskopskrönika, hava varit sonsons son till Gustaf Gadd, som var biskopens i Linköping, doktor Hemming Gadhs broder', men någon broder till biskopen med detta namn framträder ej i de samtida källorna. Var 1646 bokhållare vid generalguvernementsstaten i Narva. Avsked 1649. Död 1664. Gift med Brita Bertilsdotter, död före mannen, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fälträntmästaren Valerian Jönsson, död 1626 och begraven s. å. i aug. i Dirschau).

Barn:

 • Gustaf Gadde. Regementskvartermästare vid överste Burghausens regemente 1676-03-24. Major vid karelska dragonregementet. Levde ännu 1690. Han hade 1681 rättegång med sin halvsyster Catharina Valeriansdotter om arvet efter deras moder. Gift med Susanna Christina Ridder, dotter av kommendanten på Viborgs slott Peter Hollender Ridder och Brita Silfversparre.

Barn:

 • Gustaf Gadde, adlad Gadde, till Körtingsberg i Viby socken Örebro län. Född 1680-04-18 i Vekkelaks socken i Viborgs län. Pikenerare vid livgardet 1696-10-03. Rustmästare därst. 1697-04-30. Sergeant och fältväbel 1700. Fänrik1 1701-01-18. Löjtnant1 1702-07-17. Adlad 1706-03-06 (introd. 1713 under nr 1436). Regementskvartermästare 1706-07-21. Kapten 1707-08-14. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1711-08-11. Överste och kommendant på Ny-Älvsborg 1716-06-07. Överste för Skaraborgs regemente 1729-12-23. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1737-09-13. Död 1738-04-09. 'Han var en utmärkt tapper och oförfärad krigare samt med vid Narva, Klissov, Holofzin och Poltava. Vid Narva var han i första angreppet och erövrade många fiendens fanor, varvid han blev av fienden så kringränd, att han hölls förlorad, men likväl värjde sig så tappert, att han slog sig igenom och jagade fienderna i strömmen. Vid Klissov visade han lika utmärkt tapperhet och blev där flere gånger illa blesserad samt bland de döda, utplundrad, liggande kvar till aftonen. Vid Poltava slutligen blev han fången, men kort därefter utväxlad. Tvenne kulor blevo för ständigt kvarsittande i hans kropp.' Gift 1713 med Ebba Magdalena Falkenberg af Trystorp, född 1684-10-11, död 1741-05-22 på Körtingsberg och begraven s. å. 7/6, dotter av landshövdingen Carl Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru friherrinnan Ebba Jacquette Sparre.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1714. Kammarherre. Död 1796. Se Tab. 2
 • Ebba Christina, född 1718-04-02, död 1781-09-16. Gift 1733-02-26 med fänriken friherre Johan Gustaf Uggla, född. 1709, död 1786.
 • Hedvig Carolina, född 1719, död späd.
 • Hedvig Sofia, född 1720, död späd.
 • Henrik Johan, född 1721-04-16 i Närke. Volontär vid Skaraborgs regemente 1731. Förare därst. 1733-04-09. Student i Lund 17362. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1737-10-17). Sekundlöjtnant därst. 1742-03-22. Konfirm.fullm. s. å. 19/8. Kaptenlöjtnant 1749-04-12. Kapten 1752-06-02. RSO 1757-04-28. Död ogift 1787-09-22.
 • Hedvig Beata, född 1725-10-17, död 1807-05-08 i Stockholm. Gift 1752-09-10, på Körtingsberg med överstelöjtnanten Conrad Åkerhielm, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1782.
 • Ulrika Eleonora, född 1729-08-17, död 1787-02-09 Skönnebol. Gift 1749-08-17 med överstelöjtnanten Erik Gustaf Ekstedt, adlad von Eckstedt, född 1714, död 1792.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Gustaf Gadde, adlad Gadde, Tab. 1), till Körtingsberg. Född 1714-01-01. Student i Uppsala3 1726-10-01. Vice häradshövding. Kammarherre4 1747-08-04. Död 1796-07-06 på Körtingsberg och ligger jämte sin fru begraven i Gaddeska gravkoret i Viby kyrka. Gift 1754-05-03 Rytingsberg med Ulrika Emerentia Hård af Segerstad, född 1736-01-24, död 1823-01-23 Bolby, dotter av majoren Johan Hård af Segerstad, och friherrinnan Justina Sofia von Düben.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1755-05-28 (29/5) på Körtingsberg, död där s. å. 17/7.
 • Carl Ulrik, till Körtingsberg. Född 1759-09-14, (13/9) på Körtingsberg. Kammarjunkare 1783. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1786. Död ogift 1829-06-26, på Kungsör i Karlskyrka socken Västmanlands län, och slöt ätten på svärdssidan.
 • Beata Magdalena, född 1761-05-15, död 1839-01-27 på Bolby. Gift 1801-03-03 på Körtingsberg med majoren Conrad Ferdinand von Kruus, född 1766, död 1825.
 • Gustaf Fredrik, född 1763-08-27, död 1766-06-20 på Körtingsberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: