:

Svenske nr 258

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Svenske nr 258

Introducerad 1638 (informationen om denna ätt är osäker)

TAB 1

Peder Svenske. Stupade 1534-12 vid belägringen av Varberg. Fick i förläning 1531 två gårdar i Eckerna i Tunge socken, Älvsborgs län och »dertill de gods han tillförene hade nemligen Alwen, Sålanda, Bergh och Skogxtorp, dem han fritt behålla skall i sin lifstid med alla de rättigheter deraf gå plägar». Gift 1:o, enl. riddarhusgenealogien, med Cecilia Bengtsdotter, dotter av väpnaren och häradshövdingen Bengt Björnsson (en sparre) och Ingrid Carlsdotter ((Lake nr 53) Gift 2:o med N. N, (som blev omgift med kyrkoherden i Dalstorps pastorat av Skara stift Olof Haquini.)

Barn i gifte 1:o

Barn i gifte 2:o

 • Anders . »Försatte» genom sin slösaktighet allt vad fadern efterlämnat.
 • Petrus Petri Svenske, född 1525. Kyrkoherde. Död 1591. Se Tab. 2.

TAB 2

Petrus Petri Svenske (son av Peder Svenske, Tab. 1.), född omkr. 1525. Död 1591. Prästvigd 1559. Kyrkoherde i Höreda och Mellby församlingars pastorat av Linköpings stift 1560. Gift 1570 med Catharina Bröms, dotter av hövidsmannen Lars Bröms, nr 161, och Margareta Drake, av gamla Drakeätten. Makarna hade förutom döttrarna fyra söner.

Barn:

 • Abel. Stupade 1612 vid Vittsjö.
 • Margareta. Gift 1:o med Erik Persson (halvhjort), avrättad för dråp. Gift 2:o med Axel Axelsson.
 • Elin. Gift med guldsmeden och rådmannen i Mariestad Sven Månsson (farfader till Sven Hasselbom, adlad Hasselbom, nr 1332).
 • Anna . Gift med rådmannen i Brätte Börje Olofsson. (stamfader för adliga ätterna Tigerhielm nr 817 och Karlström nr 963).
 • Beata, född 1585, död 1645-04-14. Gift 1603 med kyrkoherden i Höreda Petrus Nicolai Skarp. (fader till överstelöjtnanten Isak Skarp, adlad Skarpenfelt, sedermera Skarp von Felt nr 517.)


TAB 3

Bengt Svenske (son av Peder Svenske, Tab. 1.), till Rånnum och Sjöbo. Väpnare. Var häradshövding i Väne härad 1540. Levde ännu 1589, men var död 1597. Gift med Gyrith Torstensdotter, dotter av regementsrådet Torsten Brunsson (Forstena-släkten nr 2 ) och Anna Gudmundsdotter (bagghuvud).

Barn:


 • Peder. Häradshövding. Se Tab. 4.
 • Brita, levde änka 1598, men var död 1616. Gift med slottsloven Sven Andersson (Stålhandske i Västergötland, nr 66 ).
 • Harald. Se Tab. 15.
 • Jakob. Var död 1626
 • Carin, levde 1616. Gift med Herman i Brätte.
 • Elin, levde 1616. Gift med Gilian NN.
 • Anna. Levde 1616. Gift med NN NN.


TAB 4

Peder Svenske (son av Bengt Svenske, Tab. 3.), till Rånnum. Häradshövding i Väne härad efter fadern 1588 och ännu 1600. Var död 1623. Gift med Margareta Kagg, dotter av häradshövdingen Mattias Nilsson Kagg (nr 68) och hans 2:a fru Elin Gustafsdotter (Forstenaätten).

Barn:

 • Lennart. Ryttmästare. Se Tab. 5.
 • Johan. Se Tab. 7.
 • Anna. Gift före 1618 med överstelöjtnanten Jens Pedersson (Dahlepil nr 663).
 • Barbro. Gift före 1618 med befallningsmannen Bengt Arvidsson, ofrälse.


TAB 5

Lennart Svenske (son av Peder Svenske, Tab. 4.), till Säter i Eskilsäters socken. Ryttmästare. Var död 1626. Gift med Elin Jakobsdotter, dotter av den ofrälse ryttaren Jacob Jonsson till Lång i Grums socken och Holmfrid Pedersdotter (Stårck) (Ramstadssläkten)).

Barn:

TAB 6

Anders Svenske (son av Lennart Svenske, Tab. 5.), till Östbro, Mellbyn och Ölserud samt Tolerud och Kyrkbyn. Ryttmästare. Levde 1671-02-04, men var död s. å. 7/9. Gift med Estrid Hård, dotter av häradshövdingen Claes Knutsson (Hård af Torestorp nr 60) och hans 1:a fru Margareta Bengtsdotter (Lilliestielke nr 120).


Barn:

 • Margareta. Gift med översten Alexander Thomson, nr 299.
 • Catharina, död före 1685. Gift 1:o med ryttmästaren Hans Månsson Svenske. Gift 2:o 1680 med regementskvartermästaren Peter Rolander, adlad Myrtengren nr 1014.
 • Christina, född 1634, död 1706. Gift före 1666 med ryttmästaren Gustaf Polman, adlad Påhlman nr 501.
 • NN. Gift med riddarhussekreteraren Samuel Kempe, adlad Kempensköld nr 395, i hans 2:a gifte.


TAB 7

Johan Svenske (son av Peder Svenske, Tab. 4.).

Barn:

TAB 8

Måns Svenske (?son av Johan, Tab. 7.). Kapten. Gift med Märta Thomson, dotter av översten Tomas Thomson, natural. Thomson nr 299 och Catharina Mauritzdotter Murray.

Barn:

 • Hans Månsson Svenske. Född före 1634. Ryttmästare. Död 1677. Se Tab. 9.


TAB 9

Hans Månsson Svenske (son av Måns Svenske, Tab. 8.), född före 1634. Ryttmästare vid livregementet till häst 1674. Deltog i danska kriget till 1677, då han sannolikt dog, vilket dock ej framgår av regementets rullor. Gift med Catharina Svenske i hennes 1:a gifte, dotter av ryttmästaren Anders Svenske och Estrid Hård.

Barn:

 • Magnus. Löjtnant. Död 1704. Se Tab. 10.
 • Anders, levde 1692.
 • Alexander. Uttog arv 1692.
 • Lennart. Kapten. Se Tab. 14.
 • Johan, levde 1699. [Möjligen identisk med Johan Svenske. Fältväbel vid Västerbottens regemente. Fänrik därst. 1701-04-25. Sekundlöjtnant 1703-08-31. Premiärlöjtnant 1704-12-06. Stupade 1706-02-03 i slaget vid Fraustadt.]
 • Ingeborg, född 1669, död 1729. Gift 1708-10-21 Bålltorp med kyrkoherden i Varola pastorat av Skara stift Torbern Arenius.


TAB 10

Magnus Svenske (son av Hans Månsson Svenske, Tab. 9.). Löjtnant vid Bielkes kavalleriregemente i Pommern. Löjtnant vid änkedrottningens livregemente till häst 1700-08-28. Död 1704-06-29. Gift med Elisabet Dunckel.

Barn:


TAB 11

Christian Ludvig Svenske (son av Magnus Svenske, Se Tab. 10.). Löjtnant. Död 1742-08-22. Gift 1741-01-02 i Ronneby, Christina Orde i hennes 1:a gifte, dotter av handlanden i Karlshamn Gabriel Korp och Helena Orde.

Barn:

 • Magnus, född 1741. Tullinspektor. Död 1785. Se Tab. 12.
 • Christina Ludovica, född 1742-10-26 i Ronneby.


TAB 12

Magnus Svenske (son av Christian Ludvig Svenske, Tab. 11.), född 1741-10-04 i Ronneby. Kvartermästare vid livregementet till häst 1771-05-11. Tullinspektor i Borgå. Död 1785-04-21 i Borgå. Gift 1763-12-28 i Stockholm med Johanna Charlotta Ullbom.

Barn:

 • Christian Ludvig, född och död 1784.
 • Leonard Magnus, född 1785. Postkamrerare. Död 1822. Se Tab. 13.


TAB 13

Leonard Magnus Svenske (son av Magnus Svenske, Tab. 12.), född 1785-04-07. Postkamrerare. Död 1822-04-29 i Stockholm. Gift med Margareta Sofia Nymansson, dotter av regementsfältskären vid Västmanlands regemente Johan Nymansson och Brita Christina Söderman.


Barn:

 • Teresia Ulrika Charlotta , född 1817 i Stockholm, död 1825.
 • Asmund Leonard Vilhelm, född och död 1820.


TAB 14

Lennart Svenske (son av Hans Månsson Svenske, Tab. 9.). Kapten vid den enrollerade allmogen i Värmland 1711. Gift med N. N.

Barn:

 • Lennart. Var sergeant 1737.

TAB 15

Harald Svenske (son av Bengt Svenske, Tab. 3.). Var död 1626. Gift med Elseby Pedersdotter, dotter av Peder Jensen (Dahlepil nr 663) och Elin Esbjörnsdotter.

Barn:

 • Anders. Kapten. Se Tab. 16.
 • Bengt. Död barnlös 1646-05-23. Gift med Elsa Olofsdotter i hennes 1:a gifte, dotter av Olof Nilsson till Hinseberg, nr 41, och Anna Bonde nr 11.
 • ?Elsa. Hon satt 1667-03-28 fången på Jönköpings slott och var då dömd till döden men levde 1668-03-30. Gift med majoren Carl Svensson, adlad Sölfvermusköt nr 409.
 • En dotter.


TAB 16

Anders Svenske (son av Harald Svenske, Tab. 15.). Kapten vid ett av honom själv värvat kompani av Berendes' dragonregemente och bevistade med detta kriget mot Danmark på 1640-talet. Död före 1665 i kronans tjänst. Gift med Ingeborg Dufva i Västergötland i hennes 1:a gifte, dotter av löjtnanten Lars Håkansson Dufva i Västergötland nr 183 och hans 1:a fru Elsa Daa.

Barn:

 • ?Joen. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1662–1664.
 • Bengt. Gift med sin fränka Maria Lilliebielke, dotter av majoren Jöns Lilliebielke nr 273, och Brita Svenske.
 • Göran. Kapten. Se Tab. 17.
 • Elsa, levde 1691.
 • Christina, levde änka 1696. Gift 1667 med Anders Kafle nr 70.
 • ?Agneta .


TAB 17

Göran Svenske (son av Anders Svenske, Se Tab. 16.). Kapten. Gift 1:o före 1668 med Agneta Thomson, dotter av överstelöjtnanten Patrik Thomson nr 299 och Agneta Svenske. Gift 2:o 1687-06-18 med Maria Ahlefelt, dotter av underjägmästaren Gregorius Ahl. adlad Ahlefelt nr 850 och hans 2:a fru Anna Svinhufvud i Västergötland nr 199.

Barn i gifte 1:o med Agneta Thomson:

 • Patrik. Löjtnant. Död 1709. Se Tab. 18.
 • Anders. Korpral vid Mellins pommerska regemente. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1703-11-03. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1704-01-19. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1710-01-30 i staden Murum i Sibirien.
 • Agneta. Gift med NN. Höberg.
 • Jakob, levde 1695.
 • Carl, levde 1693.
 • Anna Margareta. Gift omkr. 1690 med Carl Oxe nr 103.
 • Margareta, död ogift 1740-06-06 Grunnevads socken.

Barn i gifte 2:o med Maria Ahlefelt:

 • Anna Christina , född 1689, död ung.
 • Anna Christina, född 1691-02, levde änka 1760. Gift 1741, med kornetten Lorentz Häger.
 • Carl Georg, född 1693. Död ogift 1742-10-31 i Göteborg
 • Märta Catharina, död 1787-06-24 på Svälgen i Hässelskogs socken. Gift 1726-02-23 med kornetten Hans Mauritz Ridderstorm nr 1208.
 • Helena Margareta. Gift 1730-02-04 med löjtnanten Frans Carl von Wulffschmidt nr 1722.
 • Maria Elisabet, född 1700, död 1754-11-07 Gullsjö. Gift med Jakob Pontus von Wulffschmidt nr 1722.
 • Ulrik Göran, född 1703. Löjtnant. Död 1748. Se Tab. 19.


TAB 18

Patrik Svenske (son av Göran Svenske, Tab. 17.). Löjtnant vid Västgöta femmänningsintanteriregemente. Död 1709-07-08 i Malmö. Gift med Christina Nyberg.

Barn:

 • Agneta, född 1696, död 1760-05-10 i Sätila socken. Gift 1719-06-18 med sergeanten Abraham Skough.
 • Christina Maria, född 1699, död 1763-05-02 i Sätila socken. Gift med mönsterskrivaren C.F. Hornberg.
 • Alexander, döpt. 1701-04-03 i Sätila klockargård.


TAB 19

Ulrik Göran Svenske (son av Göran Svenske, Tab. 17.). Född 1703-03-27. Löjtnant. Död 1748. Gift 1:o 1734-01-01 i Göteborg med Mariana Lillie af Aspenäs, dotter av generalkvartermästaren Mauritz Lillie af Aspenäs nr 109 och Sidonia Bildt. Gift 2:o 1742-03-24 på Eriksholm med Ulrika Eleonora Belfrage i hennes 1:a gifte dotter av kaptenen Hans Belfrage nr 782 och Christina Plenningsköld nr 608.

Barn:

 • Mauritz, död ung.
 • Anna Helena. Gift 1:o 1758 med vice auditören vid drottningens livregemente Johannes Lundgren. Gift 2:o 1775 med löjtnanten vid dalregementet Emanuel Bobeck i hans 2:a gifte.
 • Maria Catharina. Gift med dykeriinspektoren N.N. Lindgren.
 • Carl Georg, född 1744. Sergeant. Död 1807. Se Tab. 20.
 • Mariana Carolina, född 1745 i Ärtemarks socken, död 1815-06-10. Gift med vice häradshövdingen i Göta hovrätt Olof Holmquist.


TAB 20

Carl Georg Svenske (son av Ulrik Göran Svenske, Tab. 19.). Född 1744-06-15. Sergeant vid Västgötadals regemente. Död 1807-11-10 på hemmanet Bön i Ärtemarks socken. Gift 1:o 1764 med Charlotta Hoffstedt. Gift 2:o 1793-03-15 med änkefru Maria Helena Grund.

Barn:

 • Carl Ulrik, född 1765. Fänrik. Död 1806. Se Tab. 21.
 • Anders Johan, född 1768. Fänrik. Död 1795-02-02. Gift 1790 med Eva Elisabet von Proschwitz, dotter av landsfiskalen och vice häradshövdingen Hans Henrik von Proschwitz och Margareta Hoffstedt.
 • Lennart Magnus, född 1770-12-25. † 1772-05-05
 • Sofia Magdalena, född 1773-10-01. Gift med sergeanten P. J. Busck.
 • Gustaf, född 1777-01-26
 • Johan Henrik, född 1779-06-08, död 1808-08-12 i Ärtemark. Se Tab. 23.
 • Ingeborg Eleonora, född 1784, död ogift 1812-06-02.

TAB 21

Carl Ulrik Svenske (son av Carl Georg Svenske, Tab. 20.), född 1765-12-27 i Björkviks socken. Fänrik 1791. Död 1806-03-31 i Mörrums socken. Gift med Anna Catharina Krum.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1800. Sergeant. Död 1875. Se Tab. 22.


TAB 22

Carl Gustaf Svenske (son av Carl Ulrik Svenske, Tab. 21.), född 1800-07-05. Sergeant 1831. Död 1875-03-06 i Stordalen i Stavnäs socken. Gift 1:o 1831 med Brita Larsdotter. Gift 2:o 1846-05-21 med Stina Cajsa Jonsdotter Dahlman.

Barn i gifte 2:o med Stina Cajsa Jonsdotter Dahlman:

 • Ulrik Georg, född 1848, död 1850.
 • Ulrika Georgina, född 1849-12-07 i Stavnäs. Gift 1893-01-04 i Stockholm med målaren Jonas Martin Ahlstedt.
 • Maria Charlotta, född 1853-04-30, död 1921-12-11 i Providence, RI, USA. Gift 1881-11-19 i Chicago med målarmästaren i Uppsala Carl Johan Moary.
 • Johan Ulrik, född 1857-06-22 på Norra Fjöle i Stavnäs socken. Järnvägsarbetare i Chicago.
 • Anna Catharina, född 1861-03-13 i Stordalen. Bosatt i Chicago.
 • Carolina Gustava , född 1865-10-13. Gift 1895-02-11 i Stockholm med flaggunderofficeren och ångslupsbefälhavaren Carl August Österberg i hans 2:a gifte.


TAB 23

Johan Henrik Svenske (son av Carl Georg Svenske, Tab. 20.). Född 1779-06-08, död 1808-08-12 i Ärtemark. Gift 1802-02-24 med Maria Helena Jansdotter (död 1836-11-19), dotter av Jan Olsson i Norra Skarbol, Svanskogs sn och Annika Jansdotter

Barn:

 • Anders Gustaf, född 1803-09-20 Se Tab. 24
 • Johan, född 1805-02-08
 • Carl Fredrik, född 1807-07-18

TAB 24

Anders Gustaf Svenske född 1803-09-20. (son av Johan Henrik Svenske, Tab. 23.). Gift med Johanna Jansdotter, ?? dotter av Jan Gunnarsson och Ingrid Jansdotter. (familjen bosatt i Mo sn från 1846)

Barn

 • Gustaf, född 1834-03-02
 • Jan, född 1834-03-02
 • Lovisa, född 1836-01-04, gift med ?? Per Svensson
 • Johanna Charlotta, född 1840-05-12, gift med ?? Gustaf Kallin
 • Fredrika, född 1844-10-13. Gift med skomakaren Jan Fredrik Jansson Dahlgren.

Litteratur

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Släkt och Hävd nr 2-3/1965, s 397-420. Sveriges Befolkning 1890. Samt nya fynd tab 23 och framåt.

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: