:

Fahnesköld nr 511

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fahnesköld nr 511 †

Adlad 1648-01-28, introducerad 1652. Utdöd 1721.


TAB 1

Peder Svensson. Kronolänsman i Nordals härad, Älvsborgs län.

Barn:

 • Sven Pedersson, adlad Fahnesköld, till Frändöga (Frändö) i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Bevistade såsom kaptenlöjtnant vid Västgöta kavalleri danska kriget 1644. Adlad 1648-01-28 (introducera 1652 under nr 511). Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Stupade 1657 i slutet av året i Polen. Gift med Sigrid Persdotter, som levde 1667, dotter av kronolänsmannen i Sundals härad Per Eriksson i Björnerud i Gestads socken, Älvsborgs län i hans 1:a gifte.

Barn:

 • Lars, till Grönehög i Brålanda socken, Frändö och Olsängen i Färgelanda socken samt Sämb i Nössemarks socken, Sämb gård han 1689 köpte av Jakob Dreffensköld, (alla i Älvsborgs län) (A. Lignell, Beskrivning över grevskapet Dal (1851).). Var korpral 1671, då han erhöll fullmakt av guvernören Per Sparre att hava inspektion över jakten på Dal 1671-03-03. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1672-07-24. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Kallas kommendant på Dalsland 1677 och major av kavalleriet 1678. Hade troligen och manligen tjänt, så tillförene som särdeles under sista (danska) kriget, då han blev blesserad. Beviljades pension 1680-11-11. Major för allmogen på Dal 1700-04-11. Död barnlös omkring 1702, vilket år han ännu uppbar sin pension, och begraven i Färgelanda kyrka. Gift med Agneta Svärdsköld, död 1712-07-22 på Frändö, dotter av Lars Svärdsköld, och Margareta Silfverswärd.
 • Peter, född 1649. Ryttmästare. Död 1690. Se Tab. 2
 • En son. Stupade i polska kriget.
 • Birgitta. Gift 1686 eller 1687 med »välborne» Filip Conrad Blom, som 1690 bodde på militiebostället Bärböle i Färgelanda socken och 1698 köpte säteriet Ivägsholm i Ödskölds socken, Älvsborgs län av löjtnanten Jöns Johansson Svinhufvud (A. Lignell, Beskrivning över grevskapet Dal (1851).). Han levde 1699.
 • En dotter, gift med N. N. Wall.

TAB 2

Peter (son av Sven Pedersson, adlad Fahnesköld, Tab. 1), till Åttersrud i Brålanda socken och Södra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län. Född 1649. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1670. Fänrik vid överste Sperlings södra skånska dragonregemente 1674-07-06. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1690 och begraven 1690-09-10 i Steneby socken. Gift med sin svägerskas kusin Helena Catharina Silfverswärd, född 1653, död 1729-10-12, dotter av kaptenen Olof Silfverswärd, och Anna Svinhufvud i Västergötland.

Barn:

 • Sven, till (A. Lignell, Beskrivning över grevskapet Dal (1851).) Åttersrud i Brålanda socken, Älvsborgs län. Förare vid Närkes och Värmlands regemente. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1700-11-11. Löjtnant 1700-12-07 (1701-11-07). Sekundkapten 1703-06-18. Premiärkapten 1707-05-14. Stupade ogift 1708-08-31 i slaget vid Meskowitz.
 • Carl Magnus. Sergeant vid Älvsborgs regemente. Fältväbel vid Sinclairs bergsbataljon. Löjtnant vid Sinclairs bergsbataljon 1701-09-25. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1704-03-09. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1705-06-06. Regementskvartermästare i Närkes och Värmlands regemente 1706-02-17. Sekundkapten 1706-05-26. Stupade ogift 1708-08-31 i slaget vid Meskowitz.
 • Leonard. Var först i holländsk tjänst. Konstapel vid artilleriet i Riga. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1701-06-24. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente 1702-08-26. Fänrik 1704-12-12. Löjtnant 1708-10-00. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Ulrik. Förare vid Sinclairs bergsbataljon 1701-09-25. Fältväbel vid Sinclairs bergsbataljon. Fänrik vid Västerbottens regemente 1703-10-24. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1707-05-14. Stupade ogift 1708-08-31 i slaget vid Meskowitz.
 • Lorentz. Sekundfänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1708-08-00. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Gick i rysk tjänst 1718-09-11. Död ogift 1721 i staden Kasan och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • Anna Catharina, född 1690-03-18, död 1735-03-31. Gift 1720 med kornetten Fredrik Uggla, född 1688, död 1734.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: