:

Gyllensting nr 393

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Gyllensting nr 393
Vapensköld för adliga ätten Gyllensting nr 393

Adliga ätten Gyllensting nr 393 †

Adlad 1647, utdöd 1773. Erhöll vid adlandet namnet Hiertesting, vilket sedan ändrades till Gyllensting och fick upptaga Erik Stings vapen (Anna Stings far)

TAB 1

Botvid Larsson, † 1632-09-10. Kvartermästare vid Västgöta ryttare. Häradshövding i Frökinds härad. Gift med Ingeborg Håkansdotter.

Barn:

TAB 2

Johan Botvidsson, adlad Gyllensting (son av Botvid Larsson Tab. 1). Död omkring 1689. Kapten och regementskvartersmästare vid adelsfanan. Gift 1:o omkring 1637 med Anna Maria Posse, dotter av Johan Axelsson Posse och Anna Sting. Gift 2:o med Marina Store, dotter av Matts Persson Store och Märta Uggla.

Barn: i gifte 1:o med Anna Maria Posse

 • Märta, levde änka 1679, men var död 1705. Gift 1664-07-04 på Bålltorp med kaptenen Abraham Falkengréen nr 343

Barn: i gifte 2:o med Marina Store

 • Mattias Gyllensting, född 1641. Löjtnant Se Tab. 3.
 • Johan Gyllensting, född 1642, död 1710. Kapten Se Tab. 7.
 • Per Gyllensting, född 1643, död 1709. Kornett Se Tab. 8.
 • Gustaf Adolf Gyllensting, död 1706. Major. Se Tab. 9.
 • Jacob Gyllensting, död 1699. Fänrik. Se Tab. 10.
 • Christina Gyllensting, död ogift 1705-05-12 på Bålltorp.
 • Maria Gyllensting. Gift med kaptenen Per Rosenbielke (ej gift med regementskvartersmästaren Sven Bråk)
 • Anna Catharina Gyllensting, död 1711. Gift 1:o 1668-03-15 på Säphult i Tranemo socken med löjtnanten Jöns Gabriel Schmidt. Gift 2:o med NN Borman
 • Botvid Gyllensting till Bålltorp, född 1651-10-25. Död barnlös 1705-04-10. Kapten. Gift 1684-12-27 med Catharina Christina Lillie af Aspenäs, dotter av kammarherren Johan Lillie af Aspenäs och Carin Stake.
 • Ingeborg Gyllensting, född 1652, död 1722. Blev gift efter 1674 med okänd.

TAB 3

Mattias Gyllensting (son av Johan Botvidsson, adlad Gyllensting Tab. 2). Född 1641, död i fält. Löjtnant. Gift 1681-02-20 i Burseryds socken med Maria Gyllenhammar, dotter av överstelöjtnanten Johan Månsson, adlad Gyllenhammar och Maria Elisabeth von Kliest.

Barn:

 • Maria Elisabeth Gyllensting, född 1681, död 1709 på Löbbo Sislaboda i Villstads socken. Gift 1708-01-29 med bonddrängen från Löbbo i Villstads socken Sven Jönsson.
 • Johan Gyllensting, född 1683, stupad vid Meskowitz 1708-08-31. Fänrik.
 • Christina Gyllensting, född 1685, död 1726. Gift 1711-09-14 med befallningsmannen Sven Ådahl.
 • Eva Maria Gyllensting, född 1687, död 1700
 • Britta Gyllensting, född 1688, död 1700
 • Jonas Gyllensting, död 1738. Fältväbel se Tab 4
 • Carl Gyllensting, död 1741. Förare se Tab 5
 • Carl Gustaf Gyllensting, född och död 1694
 • Gustaf Adolf Gyllensting, född 1696 och död ung
 • Gustaf Adolf Gyllensting, född 1700, död 1772. Sergant se Tab 6

TAB 4

Jonas Gyllensting (son av Mattias Gyllensting Tab. 3). död 1738-04-05 på Nedrahult i Burseryds socken. Fältväbel. Gift 1:o 1725-11-23 med Catharina Bleckert. Gift 2:o 1737-06-25 med Anna Brita Leijonflycht, dotter av regementskvartersmästaren Anders Enerooth, adlad Leijonflycht och Maria Elisabeth Stierna.

Barn: i gifte 1:o med Catharina Bleckert

 • Eva Christina Gyllensting, född 1726-04-16 i Långaryds socken. Gift med tullinspektoren Anders Herrström i hans andra gifte.

Barn: i gifte 2:o med Anna Brita Leijonflycht

 • Brita Sofia Gyllensting, född 1738-03-07 på Nedrahult. Gift 1768 med skomakaren Fredrik Sandin

TAB 5

Carl Gyllensting (son av Mattias Gyllensting Tab. 3). Död 1741. Bodde dels i Burseryds socken, dels i Fagerhult i Villstads socken. Förare, rustmästare. Gift 1722-06-03 på Bestorp med Elsa Christina Andersdotter (tidigare gift med sergeanten Oluf Enhörning, varför hon kallas Enhörning i vissa källor).

Barn:

 • Maria Margareta Gyllensting, född 1722-10-12 i Bestorp norrgården i Burseryds socken.
 • Maria Elisabeth Gyllensting, död 1727-02-21 i Bestorp, 4 år gammal (samma som ovan?)
 • Eva Gyllensting, född och död 1725.
 • Catharina Gyllensting, född 1727-02-27 i Bestorp. Gift 1759-01-07 i Norra Stavås i Burseryds socken med Jöns Jönsson i hans andra gifte.
 • Christina Gyllensting, född 1729-06-26 på Fagerhult, död ogift 1756-10-14 i Stora Burseryd
 • Britta Maria Gyllensting, född 1732-05-17 på Fagerhult. död som änka 1783-10-26. Gift?? med korpralen Sven Leonander.

TAB 6

Gustaf Adolf Gyllensting (son av Mattias Gyllensting Tab. 3). född 1700, död 1772-09-14 på Germundabo i Burseryds socken. Sergant. Gift 1:o med Märta Beata Pendrick, sannolikt dotter av fänriken Johan Pendrick (Pendrych) och Elisabeth Gyllensvärd. Gift 2:o 1747-04-03 med Gertrud Sofia Reenstråle, dotter av majoren Johan Henrik Seréen, adlad Reenstråle och Anna Maria Rubenia. Gift 3:o 1760-05-16 med Anna Catharina Hård af Torestorp i hennes första gifte (gift 2:o på Ekholmen med drängen Jöns Jönsson), dotter av majoren Gert Fredrik Hård af Torestorp och Barbro Justina Pereswetoff-Morath

Barn: i gifte 1:o med Märta Beata Pendrick

 • NN döpt 1736-08-15 på Prästtorp
 • En dotter, död 1739
 • En dotter, död 1739
 • En dotter, död 1742

Barn: i gifte 2:o med Gertrud Sofia Reenstråle

 • Anna Britta Gyllensting, född 1748-01-13, död 1759 i Kånna socken
 • Fredrik Benjamin Gyllensting, född 1761-02-18 på Aggarp i Kulltorps socken, död 1773-01-11 och slöt sannolikt ätten på svårdsidan.

TAB 7

Johan Gyllensting (son av Johan Botvidsson, adlad Gyllensting Tab. 2). född 1642 i maj, död 1710 på Bränneberg i Häggums socken. Kapten. Gift 1:o med Christina Maria Silfversvärd, dotter av kaptenen Jonas Silfversvärd och Märta Gyllensvärd. Gift 2:o med Lena Eleonora Pilefelt, dotter av ryttmästaren Göran Pilefelt och Catharina Elisabeth Printz.

Barn i gifte 1:o med Christina Maria Silfversvärd

 • ? Marit Gyllensting, född 1669, död 1710
 • Carl Gyllensting, död 1706-06-10 i Polen. Löjtnant
 • Johan Gyllensting, stupad 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Kapten
 • Harald Gyllensting, stupad 1708-07-04 i slaget vid Holovzin. Löjtnant
 • Georg Gyllensting, född 1683, stupad 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Löjtnant
 • Gustaf Gyllensting, född 1685, död barnlös 1739-04-23 i Höggums socken. Gift 1724-10-13 med sin farbrors frus brorsdotter Annika Björnberg, dotter av kaptenen Lars Björnberg och Maria Hufvudskått.

TAB 8

Per Gyllensting (son av Johan Botvidsson, adlad Gyllensting Tab. 2), född 1643, död 1709. Kornett. Gift 1680 med Birgitta Björnberg, dotter av vice lagmannen Joen Larsson Upplänning, adlad Björnberg och Christina Bergin.

Barn: de hade 8 söner, vilka stupade i krig

 • Carl Gyllensting, död före 1730
 • Johan Gyllensting, bortkommen 1714 och hördes sedan ej av. Fältväbel
 • NN, stupad 1718 i Norge. Grenadjärsergant
 • Maria Gyllensting, levde som änka 1730. Gift med kornetten vid Västgöta kavalleriregemente Johan Hoof i Västergötland. Bodde på Tåbo i Varnhem, Skaraborg. Barn: Carl Swante Hof, född 29/9 1717, Ulrica Hof, född 19/1 1721 och Andreas Hof, född 19/2 1724. Johan död 20/12 1727 i tjänsten. Maria död den 7 mars 1748 på Tåbo, Varnhem, Skaraborg.
 • Christina Gyllensting, född 1692, död 1732. Gift 1715-04-24 med fältväbeln vid Kalmar regemente Nils Beckius

TAB 9

Gustaf Adlof Gyllensting (son av Johan Botvidsson, adlad Gyllensting Tab. 2), död 1706-05-26 i Göteborg. Major. Gift 1701-01-30 med Helena Larsdotter Wandelin, dotter av kyrkoherden i Marstrand Lars Påschesson Wandelin.

Barn:

 • Maria Gyllensting, född 1699, död 1757 på Ekedal i Sjötofta socken. Gift 1717 med vice häradshövdingen Magnus Kuylenstierna

TAB 10

Jacob Gyllensting (son av Johan Botvidsson, adlad Gyllensting Tab. 2), död 1699. Fätltväbel. Gift med sin svägerska Juliana Sofia Pilefelt, dotter av ryttmästaren Göran Pilefelt och Catharina Elisabeth Printz.

Barn:

 • Adam Ludvig Gyllensting, född 1688, död barnlös. Löjtnant. Gift med Elisabeth Lake, dotter av kornetten Leonard Lake och Anna Hierta.
 • Johan Botvid, född 1697, död 1752. Fänrik. Se Tab. 11.
 • Anna Catharina Gyllensting, född 1699, död före 1730. Gift med löjtnanten Strandman.

TAB 11

Johan Botvid Gyllensting (son av Jacob Gyllensting Tab. 10), född 1697, död 1752. Fänrik. Gift 1:o 1722-12-02 med Anna Christina Gyllenhaal, dotter av kaptenlöjtnanten Gudmund Gyllenhaal och Beata Rosendufva. Gift 2:o 1741-09-06 med Christina Sofia Sass, dotter av kaptenen Patrik Sass och Elisabet Bagge af Söderby.

Barn i gifte 1:o med Anna Christina Gyllenhaal:

 • Beata Elisabet Gyllensting, född, 1724, död 1797. ? Gift 1:o med Bengt Olofsson i Halvås. Gift 2:o med Jon Månsson i Åsaka. Gift 3:o 1751-03-24 med drängen Sven Olsson från Hålltorp.
 • Juliana Gyllensting, född 1726, död 1758-11-16. Gift 1754-12-14 med rusthållaren Anders Persson i Storgården Önum.

Barn i gifte 2:o med Christina Sofia Sass:

 • En son som dog ung
 • Anna Christina Gyllensting, född och död 1743.

Ej placerade

 • Fru Gyllensting på Hökaberg, begraven 1734 5/2 i Äggby socken
 • Vem är Cajsa Gyllensting gift med löjtnanten Anders Santhesson?

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36..

: