:

Löfling nr 255

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Löfling nr 255 †

Adlad 1637-12-20, introducerad 1638. Utdöd 1794-06-29.


TAB 1

Johan Folkesson. Rysstolk. Gift med en Ekholt av adlig börd, begraven 1670-02-27 i Västra Skedvi kyrka, Västmanlands län. (RHG)

Barn:

 • Hans Johansson Löfling, adlad Löfling, till Hinseberg och Näsby, båda i Näsby socken, Örebro län. Född 1604 i Reval. Tjänade först vid Närkes och Värmlands knektar. Fänrik vid Västmanlands regemente 1631 . Kaptenlöjtnant vid Västmanlands regemente 1632 . Adlad 1637-12-20 (introducerad 1638-01-17 under nr 255). Kvartermästare vid Närkes och Värmlands regemente 1641-05-10. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1645-10-20. Erhöll konfirmation på adelskapet 1647-01-18. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1654-07-00. Död 1656. Han och hans fru hava bekostat predikstolen i Näsby kyrka enligt en latinsk påskrift å densamma, på vilken även deras vapen ses. Gift med Märta Olofsdotter på Hinseberg, av Hinsebergssläkten, som levde änka 1670 (RHG), dotter av Olof Nilsson, av Hinsebergssläkten, nr 41, och Anna Bonde.

Barn:

 • Johan, till Västlanda (Västlandaholm) i Västra Skedvi socken, Västmanlands län samt Oppeberg i Fellingsbro socken, Storegården i Nya Kopparbergs socken och Hult i Ervalla socken, alla i Örebro län. Född 1634-06-30 på Västlanda. Student i Uppsala 1645-09-13. Assessor i Åbo hovrätt 1666-07-04. Död 1666-09-20 på Oppeberg och begraven 1667-01-28 i kopparkista i Anrepska graven i Kils kyrka, Örebro län, där ock hans vapen varit uppsatt. Han och hans fru läto 1658 i Näsby kyrka måla predikstolen, på vilken deras vapen även utfördes. Gift med Elisabet Anrep, född 1639, död 1701 på Västlandaholm och begraven 1701-06-16, dotter av översten Gustaf Anrep naturaliserad Anrep, och Christina Siöblad.

Barn:

 • Brita Christina, född 1658, död 1742 på Oppeberg och begraven 1742-12-07. Gift med ryttmästaren Harald Podolin, adlad Pistolskiöld, född 1644, död 1732.
 • Marta, levde 1725. Gift 1683 med kornetten Johan Sneckenberg, född 1660, död 1699.
 • Ebba, död 1733-10-01 på Oppeberg. Gift med ryttmästaren Johan Anders Brasch, adlad Reutermarck.
 • Anna Dorotea, död 1703 Österhammar Gift med ryttmästaren Anders Appelbom, född 1654, död 1702.

TAB 2

Gustaf (son av Johan, Tab. 1), till Vårby i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1663 i Närke. Student i Uppsala 1677-03-19. Lärfyrverkare vid artilleriet 1681. Underfyrverkare vid artilleriet 1683. Fyrverkare vid artilleriet i Dorpat 1684. Fänrik vid artilleriet 1687-02-08. Löjtnant 1689-02-01. Kaptenlöjtnant vid artilleriet i Stockholm 1695-06-04. Kapten vid fältartilleriet 1700-04-07. Major vid fältartilleriet 1703-05-27. Stupade 1710 i maj vid Riga. Gift 1:o 1697-09-22 på Vårby med Helena Elisabet Oliveblad, döpt 1673-05-21 på Vårby, dotter av majoren Magnus Oliveblad, och Catharina Appelgren. Gift 2:o 1706-09-26 i Stockholm (SK.) med Beata von Funcken, dotter av (SK.) generalmajoren Rembart von Funcken, av en adlad men ej introducerad ätt, och hans 1:a fru, friherrinnan Helena von Yxkull-Gyllenband.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, född 1698, död 1769-07-04 på Sätra i Brännkyrka socken och begraven i Botkyrka socken. Gift med generalmajoren Anton Henrik von Brinckman, en av stamfäderna för adliga och friherrliga ätterna von Brinkman och af Brinkman, nr 2208 och 2251. i hans 2:a gifte, född 1690, död 1745.
 • 1. Johan Magnus, född 1699. Ryttmästare. Död 1754. Se Tab. 3
 • 2. Gustaf. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente . Sekundkornett vid Västgöta kavalleriregemente 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Död ogift 1725 i Reval.

TAB 3

Johan Magnus (son av Gustaf, Tab. 2), född 1699-08-20 i Stockholm. Volontär vid Västgöta ståndsdragonregemente 1715. Förare vid Västgöta ståndsdragonregemente 1716-07-02. Förare vid livdragonregementet 1717-03-05. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1717-10-25. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1718-09-13. Placerad vid Västgöta kavalleriregemente 1723-08-10. Kvartermästare 1735-03-29. Ryttmästares avsked 1741-08-13. Död 1754-04-15. Gift 1730 med Margareta Charlotta De Geer, född 1704-08-03, död 1771-08-22 på Tjälvesta i Snavlunda socken, Örebro län, dotter av brukspatronen Louis De Geer, och Christina Gustaviana Baars.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1731-06-13. Volontär vid Hamiltonska regementet 1747-05-01. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1749-10-24. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1754-10-09. Kapten vid prins Fredrik Adolfs regemente 1766-06-30. Avsked 1770-03-26. RSO 1770-04-28. Död ogift 1780-02-12 på sin sätesgård Tranbygge i Västra Ryds socken, Uppsala län.
 • Eva Lovisa, född 1732-11-10, död 1807-08-16 i Stockholm. Gift 1763-11-21 i Breviks socken, Skaraborgs län med sin kusin, majoren Ulrik Maximilian von Brinckman, född 1733, död 1774-06-01, farbroder till herrarna von Brinckman, adlad von Brinckman och af Brinckman, nr 2208 och 2251.
 • Johanna Christina, född 1733-11-21, död 1779-07-16 på Skara hospital. Gift 1763-10-11 i Breviks socken med provincialmedikus i Skaraborgs län, lektorn vid Skara gymnasium, med. doktor Sven Brodd, född 1722, död 1773-11-10 i Skara.
 • Catharina Elisabet, född 1735-07-24, död 1801-04-06 i Stockholm. Gift 1764-07-29, i Breviks socken med hovmålaren Johan Säfvenbom, född 1721, död 1784-12-27 i Stockholm.
 • Hans Ludvig, född 1736-12-22. Page vid kungliga hovet (SAB.) 1750-01-08. Antagen vid amiralitetet 1757. Löjtnant vid amiralitetet 1757-05-26. Kaptenlöjtnant 1759-01-25. Död barnlös 1794-06-29 vid Helsingfors och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1794-01-02 på Bastö vid Borgå med Anna Christina Nordqvist.
 • Gustaviana Charlotta, född 1737-07-23, Död 1812-09-17 på Tjälvesta Gift 1770-12-28 Nybohov med majoren Daniel Kempensköld, född 1738, död 1798.
 • Carl Magnus, född 1739-09-29. Page vid kungliga hovet (SAB.) 1754-05-16. Död 1756-05-00 i Stockholm.
 • Anna Margareta, född 1740-04-02, död ogift 1820-02-26 på Tjälvesta.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: