:

Gyllenflycht nr 1311

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1694-04-23, introd. 1697. Utdöd 1825-06-21.

1A. Noreen, Släkten Noreen (1917). 2Nv.

TAB 1

Abraham3 Schroderus (Schreuder). Inkom från Tyskland. Gift med Catharina Leuchovia i hennes 1:a gifte (gift 2:o med stadssekreteraren i Uppsala Carl Andersson Wikare, död 1667), dotter av kyrkoherden i Veckholms pastorat av Uppsala ärkestift Erik Persson Leuchovius.

Barn:

 • Erik Abrahamsson Schreuder adlad Gyllenflycht född 1642, † 1 1715-05-26 och begraven i Hammarö kyrka Värmlands län. Bodde på Gunnarskärr. Student i Uppsala3 1658-05-12. Vice häradshövding inom Värmland. Vice landssekreterare i Örebro. Häradshövding i Västersysslet och Filipstads tingslag 1684-12-19.Delägare 1695 i bruket undre Bjurbäck i Lungsunds sn/S med rättighet på 117/350 skeppund bergsvikt. Adlad 1694-04-23 (introd. 1697 under nr 1311). Avskedad 1712-10-14. Gift 1:o med Justina Andersdotter Tersera. Gift 2:o 1690-09-23 med Maria Linroth född 1670-11-28, † 1747-05-03 Gunnarskär.

Barn:

 • 1. Birgitta Gyllenflycht född 1678, † 1754-04-18 i Visnum. Gift 1714-02-03 i Bjurtjärn med prosten och kyrkoherden i Visnums pastorat av Karlstads stift Daniel Kollberg född 1674 i Filipstad, † 1737-02-06 [Hm].
 • 1. Catharina Gyllenflycht. Gift 1707-07-07 i Karlstads sfs med stadssekreterare och vice häradshövding i Karlstad Johan Lagerlöf född tvilling 1681-05-11. Farbror till Erland och Olof Lagerlöf von Lagerlöf.
 • 1. Helena Gyllenflycht, † 1716-03-25. Gift 1713-06-00 med kaptenen Johan Adam Langman i hans 1:a gifte, född 1688, död 1775.
 • 1. Abraham Gyllenflycht, † ung.
 • 2. Christina Maria Gyllenflycht född 1691-08-12, † ogift 1770 och begraven s. å. 13/4 i Hammarö socken.
 • 2. Anna Catharina Gyllenflycht född 1692-08-26, † 1740-01-16 i Karlstad. Gift 1718-01-26 i Gunnarskär 1 med regementsfältskären vid Västgöta-Dals regemente Daniel Norén född 1687-0615 i Karlstad, † 1742-07-15 i Stockholm1.
 • 2. Brita Margareta Gyllenflycht född 1694-03-20, † 1698-08-14.
 • 2. Justina Gyllenflycht född 1695-09-01, † 1742-11-06. Gift 1713-08-10 med häradshövdingen Johan Ekstedt född 1683-10-31, † 1726. Se: von Eckstedt.
 • 2. Abraham Gyllenflycht född tvilling 1697-03-13, † s. å. 24/3.
 • 2. Elisabet Gyllenflycht född tvilling 1697-03-13, † s. å. 5/4.
 • 2. Brita Margareta Gyllenflycht född 1698, † 1701.
 • 2. Elias Gyllenflycht född 1700-08-10, † ogift 1731-11-27. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1717 och fänrik där 1718-06-20.
 • 2. Sara Gyllenflycht född 1702-10-21, † 1703-10-17.
 • 2. Erik Gyllenflycht född 1704. Se Tab. 2.
 • 2. Sara Beata Gyllenflycht född 1709-05-25 i Hammarö, † 1794-03-06 på Östra Hovlanda i Hammarö socken. Gift 1745-12-00 med komministern i Hammarö Anders Laurentii Hammarén född 1716-03-10, † 1781-09-04 på Östra Hovlanda.

TAB 2

Erik Gyllenflycht född 1704-05-24. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1718-06-30. Avsked 1749. Levde ännu 1770-10-04, då han bodde i Karlstad. Gift 1:o 1731-08-15 i Karlstads sfs med Inga Brättman född 1696, död 1759-03-15 av håll och styng på Hedenstad i Karlstads sfs. Gift 2:o 1763-12-08 i Karlstads sfs med Ulrika Dorotea Skragge i hennes 2:a gifte född 1706-09-11, levde 1770-01-02. Dotter till tullinspektören i Värmland Sven Simonsson Skragge (av samma släkt som adliga och friherrliga ätterna Hermelin samt adliga ätterna Skraggensköld och 1429) och Annika Carlheim, syster till Sven Gyllensköld och Håkan Carlheim. Hennes 1:a gifte med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Peter Hoflander född 1698, † 1742-04-26.

Barn:

 • 1. Erik Gustaf Gyllenflycht född 1731, begravd 1732-02-16 i Karlstad.
 • 1. Elias Gyllenflycht född 1732. Kapten. † 1798. Se Tab. 3
 • 1. Erik Gustaf Gyllenflycht född 1734-12-14 i Karlstad, † ogift 1825-06-21 i Olserud och slöt ätten på svärdssidan. Volontär vid Hamiltonska regementet 1753-05-17, rustmästare där 1754-07-03. Förare 1758-11-04. Sergeant vid artilleriet 1759. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1765-07-30. Avsked 1774-09-06. Fänrik vid dalfrikåren 1788-11-30. Fänrik vid Västgötadals regemente 1791-04-16. Avsked från regementet 1807-12-20.
 • 1. Maria Eleonora Gyllenflycht född 1737-11-25 i Karlstad, † ogift 1769-11-16 Smedby

TAB 3

Elias (son av Erik, Tab. 2), född 1732-08-04 i Karlstad, † 1798-03-30 Olserud.. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1751-05-01. Furir därst. 1754-07-14. Sergeant 1757-10-31. Fänrik 1763-08-02. Sekundlöjtnant 1770-10-31. Premiärlöjtnant vid samma, då änkedrottningens livregemente 1772-12-04. Stabskapten 1775-11-08. Avsked 1776-12-04. Gift med Anna Maria Silfverswärd född 1744-07-06 Malma, † 1831-01-02 på Olserud. Dotter till överstelöjtnanten Gustaf Silfverswärd och hans 2:a fru Elsa Christina Uggla.

Barn::

 • Ulrika Eleonora Gyllenflycht född 1773-12-26 på Olserud, † 1774-01-28.
 • Elsa Inga Gyllenflycht född 1775-01-04 på Olserud, † s. å. 19/1 på Olserud.
 • Anna Maria Gyllenflycht född 1777-06-27 på Olserud, † s. å. 1/9.

Utan känt samband

 • Cecilia Ester Gyllenflycht de Cazana. Gift i Rio de Jainero, Brasilien.<källa>SoH 1967:2:283: Tryckt förteckning i mars 1959 (bara 3 000 ex.) över svenska företag och undersåtar i Brasilien.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: