Gyllenflycht nr 1311

Från Adelsvapen-Wiki

1311.jpg


Adlig †

Adlad 1694-04-23, introd. 1697. Utdöd 1825-06-21.

1A. Noreen, Släkten Noreen (1917). 2Nv.

TAB 1

Abraham3 Schroderus (Schreuder). Inkom från Tyskland. Gift med Catharina Leuchovia i hennes 1:a gifte (gift 2:o med stadssekreteraren i Uppsala Carl Andersson Wikare, död 1667), dotter av kyrkoherden i Veckholms pastorat av Uppsala ärkestift Erik Persson Leuchovius.

Barn:

 • Erik Abrahamsson Schreuder adlad Gyllenflycht född 1642, † 1 1715-05-26 och begraven i Hammarö kyrka Värmlands län. Bodde på Gunnarskärr. Student i Uppsala3 1658-05-12. Vice häradshövding inom Värmland. Vice landssekreterare i Örebro. Häradshövding i Västersysslet och Filipstads tingslag 1684-12-19.Delägare 1695 i bruket undre Bjurbäck i Lungsunds sn/S med rättighet på 117/350 skeppund bergsvikt. Adlad 1694-04-23 (introd. 1697 under nr 1311). Avskedad 1712-10-14. Gift 1:o med Justina Andersdotter Tersera. Gift 2:o 1690-09-23 med Maria Linroth född 1670-11-28, † 1747-05-03 Gunnarskär.

Barn:

 • 1. Birgitta Gyllenflycht född 1678, † 1754-04-18 i Visnum. Gift 1714-02-03 i Bjurtjärn med prosten och kyrkoherden i Visnums pastorat av Karlstads stift Daniel Kollberg född 1674 i Filipstad, † 1737-02-06 [Hm].
 • 1. Catharina Gyllenflycht. Gift 1707-07-07 med stadssekreterare och vice häradshövding i Karlstad Johan Lagerlöf född tvilling 1681-05-11. Farbror till Erland och Olof Lagerlöf von Lagerlöf.
 • 1. Helena Gyllenflycht, † 1716-03-25. Gift 1713-06-00 med kaptenen Johan Adam Langman i hans 1:a gifte, född 1688, död 1775.
 • 1. Abraham Gyllenflycht, † ung.
 • 2. Christina Maria Gyllenflycht född 1691-08-12, † ogift 1770 och begraven s. å. 13/4 i Hammarö socken.
 • 2. Anna Catharina Gyllenflycht född 1692-08-26, † 1740-01-16 i Karlstad. Gift 1718-01-26 i Gunnarskär 1 med regementsfältskären vid Västgöta-Dals regemente Daniel Norén född 1687-0615 i Karlstad, † 1742-07-15 i Stockholm1.
 • 2. Brita Margareta Gyllenflycht född 1694-03-20, † 1698-08-14.
 • 2. Justina Gyllenflycht född 1695-09-01, † 1742-11-06. Gift 1713-08-10 med häradshövdingen Johan Ekstedt född 1683-10-31, † 1726. Se: von Eckstedt.
 • 2. Abraham Gyllenflycht född tvilling 1697-03-13, † s. å. 24/3.
 • 2. Elisabet Gyllenflycht född tvilling 1697-03-13, † s. å. 5/4.
 • 2. Brita Margareta Gyllenflycht född 1698, † 1701.
 • 2. Elias Gyllenflycht född 1700-08-10, † ogift 1731-11-27. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1717 och fänrik där 1718-06-20.
 • 2. Sara Gyllenflycht född 1702-10-21, † 1703-10-17.
 • 2. Erik Gyllenflycht född 1704. Se Tab. 2.
 • 2. Sara Beata Gyllenflycht född 1709-05-25 i Hammarö, † 1794-03-06 på Östra Hovlanda i Hammarö socken. Gift 1745-12-00 med komministern i Hammarö Anders Laurentii Hammarén född 1716-03-10, † 1781-09-04 på Östra Hovlanda.

TAB 2

Erik Gyllenflycht född 1704-05-24. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1718-06-30. Avsked 1749. Levde ännu 1770-10-04, då han bodde i Karlstad. Gift 1:o 1731-08-15 i nämnda stad med Inga Brättman född 1696, död 1759-03-15 av håll och styng på Hedenstad i Karlslad. Gift 2:o 1763-12-08 i Karlstad med Ulrika Dorotea Skragge i hennes 2:a gifte född 1706-09-11, levde 1770-01-02. Dotter till tullinspektören i Värmland Sven Simonsson Skragge (av samma släkt som adliga och friherrliga ätterna Hermelin samt adliga ätterna Skraggensköld och 1429) och Annika Carlheim (syster till Sven Carlheim, adlad Gyllensköld och Håkan Carlheim). Hennes 1:a gifte med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Peter Hoflander född 1698, † 1742-04-26.

Barn:

 • 1. Erik Gustaf Gyllenflycht född 1731, begravd 1732-02-16 i Karlstad.
 • 1. Elias Gyllenflycht född 1732. Kapten. † 1798. Se Tab. 3
 • 1. Erik Gustaf Gyllenflycht född 1734-12-14 i Karlstad, † ogift 1825-06-21 i Olserud och slöt ätten på svärdssidan. Volontär vid Hamiltonska regementet 1753-05-17, rustmästare där 1754-07-03. Förare 1758-11-04. Sergeant vid artilleriet 1759. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1765-07-30. Avsked 1774-09-06. Fänrik vid dalfrikåren 1788-11-30. Fänrik vid Västgötadals regemente 1791-04-16. Avsked från regementet 1807-12-20.
 • 1. Maria Eleonora Gyllenflycht född 1737-11-25 i Karlstad, † ogift 1769-11-16 Smedby

TAB 3

Elias (son av Erik, Tab. 2), född 1732-08-04 i Karlstad, † 1798-03-30 Olserud.. Volontär vid prins Fredrik Adolfs regemente 1751-05-01. Furir därst. 1754-07-14. Sergeant 1757-10-31. Fänrik 1763-08-02. Sekundlöjtnant 1770-10-31. Premiärlöjtnant vid samma, då änkedrottningens livregemente 1772-12-04. Stabskapten 1775-11-08. Avsked 1776-12-04. Gift med Anna Maria Silfverswärd född 1744-07-06 Malma, † 1831-01-02 på Olserud. Dotter till överstelöjtnanten Gustaf Silfverswärd och hans 2:a fru Elsa Christina Uggla.

Barn::

 • Ulrika Eleonora Gyllenflycht född 1773-12-26 på Olserud, † 1774-01-28.
 • Elsa Inga Gyllenflycht född 1775-01-04 på Olserud, † s. å. 19/1 på Olserud.
 • Anna Maria Gyllenflycht född 1777-06-27 på Olserud, † s. å. 1/9.

Utan känt samband

 • Cecilia Ester Gyllenflycht de Cazana. Gift i Rio de Jainero, Brasilien.<källa>SoH 1967:2:283: Tryckt förteckning i mars 1959 (bara 3 000 ex.) över svenska företag och undersåtar i Brasilien. </small>

Källor