:

Gyllenmärs nr 131

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenmärs nr 131 †

Adlad 1586-10-27, introd. 1627. Utdöd 1679.

Genealogien, som icke kunnat kontrolleras, är ytterst osäker.


1Medd. av assessor O. Adelborg ur Svea hofr. lib. caus. Vol. 63, p. 1.

  • Bengt Knutsson, till Högalid i Ambjörnarps socken och Lagmanshaga i Ljungsarps socken (båda i Älvsb.).

Barn:

  • Knut Bengtsson, till Högalid och Lagmanshaga. Gift med Carin Olofsdotter (Hård af Segerstad).

Barn:

  • Olof Knutsson, till Lagmanshaga samt Samseryd i Hestra socken Jönköpings län. Levde 1552. Gift med Malin Pik till Borrarp.

Barn:

  • Anders Olofsson Kärling, till Lagmanshaga. Levde 1595. Gift med sin fränka Elin Drake, dotter av Matts Bengtsson Drake till Björkholmen, av de s. k. Västbo-Drakarne, som förde en röd drake i vapnet, och Elin Store.

Barn:

  • Olof Andersson, till Lagmanshaga och Borrarp, född på 1540-talet. Tjänte till sjöss och kallas av somliga amiral. Adlad 1586-10-27 av konung Johan III. Död 1638, 'några och nittio år gammal'. I brev dat. 1630-11-27 säger han sig vara en gammal man på 104 år, som litet ser och intet hörer.1. Gift efter 1575 med Kerstin Bröms, dotter av hövidsmannen Lars Bröms och Margareta Drake av de s. k. Västbo-Drakarne, som i vapnet förde en röd drake.

Barn:

  • Margareta, levde 1651-10-27. Gift med översten Johan Uggla, död 1649.
  • Bröms Gyllenmärs, till Borrarp. Introd. 1627 med namnet Gyllenmärs under nr 103, vilket sedan ändrades till nr 131. Fänrik vid Västgöta kavalleriregemente 1632–1634. Bevistade riksdagarna 1627, 32, 40, 42, 44, 57 och 60. Död barnlös 1679 på Karsbo i Dalstorps socken och begraven i Dalstorps kyrka, där hans vapen uppsattes. Arvskifte förrättades efter honom på Borrarp s. å. 17/6. Han är känd genom sin visbok som utgivits från trycket 1885–1887 av Svenska litteratursällskapet. Gift med Maria Lillie af Aspenäs, som efterlevde mannen, dotter av överstelöjtnanten Peder Lillie af Aspenäs, och Maria Amia von Lepel av mecklenburgisk adel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: