Bråkensköld nr 392

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bråkensköld nr 392

Adliga ätten Bråkensköld nr 392 †

Adlad 1647-03-29, introd. 1649. † 1659-12-08.

Per Bråk.

Barn:

Lars Persson Bråk, adlad Bråkensköld, född i Västergötland. Kom i tjänst 1623. Kapten för ett kompani Västgöta knektar. Adlad 1647-03-29. Död 1659-12-08 utan söner och slöt själv sin adliga ätt. Gift med Anna Silfverswärd, dotter av överstelöjtnanten Lars Larsson adlad Silfverswärd och hans 1:a fru Karin Lydersdotter (Svenske)

Barn:

  • Anna Catharina Bråkensköld. Blev 1667 övertalad av Sven Carlsson, den hon sedermera fick tillstånd att taga till äkta.

Källa

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.