:

Appelbom nr 325

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Appelbom nr 325
Vapensköld för adliga ätten Appelbom nr 325

Adliga ätten Appelbom nr 325

Adlad 1645-07-28. (släkten uppvisar inget släktskap med prästsläkten Fegræus)

TAB I

Harald

Barn:

 • ? Magnus Haraldi, biskop i Skara
 • Bengt Haraldsson, död omkring 1550. Köpman Se Tab. II
 • Joen, präst i Broddetorp

TAB II

Bengt Haraldsson, född i Nylödöse.

Barn:

 • Harald Bengtsson, död före 1587. Tullskrivare. Se Tab. III.

TAB III

Harald Bengtsson (son av Bengt Haraldsson, Tab. III). Död före 1587. Tullskrivare på Älvsborg 1571. Gift 1:o med NN, dotter till Anders Marbo. Gift 2:o med Ragnhild Jonsdotter (Lind af Hageby), dotter av häradshövdingen Jon Svensson (Lind af Hageby) och Kerstin Ivarsdotter.

Barn i gifte 2:o med Ragnhild Jonsdotter:

TAB 1

Anders Haraldsson, adlad Appelbom (översiktstab 3, son av Harald Bengtsson Tab III), född 1576-05-12 i Nylödöse stad, död 1649-08-27 på Söderby. Häradshövding i Hölebo härad. Gift 1606-10-26 Partille med Carin Andersdotter Hök af Partille, dotter av ståthållaren på Gullberg Anders Håkansson till Partille och Kerstin Arvidsdotter Kärling till Ravenäs.

Barn:

 • Kerstin Appelbom, född 1608-09-29 i Nylöse stad, död 1691-10-23 i Uppsala. Gift 1:o 1628 med hovpredikanten Aron Zynthius. Gift 2:o 1632 med assessorn i Svea hovrätt Daniel Nikolai Sidenius.
 • Carin Appelbom, född 1609-12-17 på Partille, död 1668-09-22 i Stockholm. Gift 1631-08-14 med hovrådet Johan Olofsson, adlad Stiernhöök.
 • Ellika Appelbom, född 1611-03-25 på Partille, död 1697-02-21 i Kalmar. Gift 1633-09-24 med sekreteraren i kammarkollegium Grels Gustafsson.
 • Harald Appelbom, född 1612, död 1674. Hovråd. Se Tab. 2.
 • Anders Appelbom, född 1614, död 1686. Landshövding. Se Tab. 3.
 • Anna Appelbom, född 1615, död 1616.
 • Malin Appelbom, död 1632.
 • Arvid Appelbom. Dog ogift.
 • Mårten Appelbom. Död i strid 1647.
 • Johan Appelbom. Död 1692. Major. Se Tab. 7.
 • Brita Appelbom, död 1689. Gift 1644-01-09 i Stockholm med räntmästaren Jonas Persson Appelberg.
 • Samuel Appelbom. Död 1656. Löjtnant. Se Tab. 11.
 • Gustaf Appelbom. Kapten vid Bernhard von Gerttens regemente. Död i Ivangorod 1664-09-11. Gift med Christina Dorotea von Fitinghoff i hennes 1:a gifte, dotter av kaptenen Reinhold von Fitinghoff och NN von Schutz.

TAB 2

Harald Appelbom (son av Anders Haraldsson, adlad Appelbom, tab 1). Född 1612 på Söderby. Burggreve i Göteborg 1653. Hovråd 1663-12-19. Gift 1645 i Amsterdam med Susanne Roseau.

Barn:

 • Harald, född 1646, död ung.
 • Carl, född 1647. Hovjunkare. Resident hos Generalstaterna 1674. Gift i Holland och död barnlös.
 • En dotter. Gift med stadsingenjören i Riga och kaptenen vid fortifikationen Fredrik Statius von Dahlen.
 • Otto Johan. Kapten i holländsk tjänst 1672. Död ogift före fadern.
 • En dotter. Gift i Holland.

TAB 3

Anders Appelbom (son av Anders Haraldsson, adlad Appelbom, tab 1). Född 1614-01-07. Landshövding i Härnösands län. Död 1686-10-13. Gift 1:o 1639-04-11 med Malin Andersdotter, dotter av rådmannen i Stockholm Anders Andersson och Ingrid Hansdotter Svan. Gift 2:o med Catharina Gyldenbring, dotter av assessorn Erik Bring, adlad Gyldenbring och Catharina Edenberg.

Barn i gifte 1:o:

 • Anders. Registrator. Se Tab. 4.
 • Ingrid, död på Lindenäs före 1684-07-25. Gift med översten och vice landshövdingen Hieronymus Lindeberg.

TAB 4

Anders Appelbom (son av Anders Appelbom, tab 3). Registrator i kungliga kansliet. Skall sedan blivit officer i Holland och dog utrikes före 1687. Gift 1667-06-04 i Stockholm med Anna Behmer, dotter av hovrådet Daniel Behmer och hans 1:a fru Brita Schulte.

Barn:

 • Harald, född 1669. Vice lagman. Död 1730. Se tab 5.

TAB 5

Harald Apppelbom (son av Anders Appelbom, tab 4). Född 1669 på Söderby. Hovjunkare 1696. Vice lagman i Närke. Död 1730-09-14 i Örebro. Gift 1703 med sin styvfarmors systerdotter Barbara Magdalena Ehrenhielm, dotter av revisionssekreteraren Johan Salonius, adlad Ehrenhielm och Magdalena Gyldenbring.

Barn:

 • Magdalena Catharina, född 1705-08-07 i Örebro, död i Örebro 1729-05-14.
 • Anders, född 1707-03-05 i Örebro, död i Örebro 1712-02-01.
 • Johanna Catharina, född 1708-07-10 i Örebro, död i Örebro 1709-05-12.
 • Anna Charlotta, född 1710-07-03 i Örebro, död 1763-07-04 på Sjöberg. Gift 1740-12-23 med sin kusin, häradshövdingen Johan Ehrenhielm.
 • Harald, född 1711. Kansliråd. Död 1783. Se tab 6.
 • Johan, född 1713-05-17 i Örebro. Död i Uppsala 1734.

TAB 6

Harald Appelbom (son av Harald Appelbom, tab 5). Född 1711-07-14 i Örebro. Kansliråd. Död 1783-09-24 på Bällsta. Gift 1:o 1743-05-30 i Stockholm med Johanna Christina Gyldenbring, dotter av majoren Erik Gyldenbring och Anna Margareta von Kritschow. Gift 2:o 1759-05-13 på Bällsta med friherrinnan Elsa Regina von Schwerin i hennes 2:a gifte, dotter av generalmajoren Claes Filip von Schwerin och friherrinnan Maria Johanna Burensköld.

Barn:

 • Magdalena Johanna, född 1745-06-14 i Stockholm, död ogift 1815-08-13 i Stockholm.
 • En son, död 1747 i Stockholm.
 • Harald, född 1749-06-20, död 1749-06-23.
 • En son, död ung före modern.

TAB 7

Johan Appelbom (son av Anders Haraldsson Appelbom, Tab. 1), född i Livland, död 1692-10-08. Major. Gift 1:o 1650 med Anna Probsting från Elbingen, av en tysk adlig ätt från Westfalen. Gift 2:o 1660 med Brigitta Crusebjörn, dotter av landshövdingen Frans Crusebjörn och Elisabet Skytte af Sätra.

Barn i gifte 1:o med Anna Probsting:

 • Otto Appelbom, född 1651. Död 1674. Ryttmästare.
 • Anders Appelbom, friherre, född 1652, död 1721. Se friherrliga ätten Appelbom.
 • Harald Appelbom. Kapten.
 • Catharina Appelbom, död före 1702. Gift med kaptenen Verner Tranefelt.
 • Annika Appelbom. Gift med Henrik Antonsson Trotzig.

Barn i gifte 2:o med Elisabet Skytte af Sätra:

 • Johan Appelbom. Överstelöjtnant. Död 1710. Se tab 8.
 • Gustaf Adam Appelbom. Kapten. Död 1732. Se tab 9
 • Samuel Appelbom. Död ung.
 • Frans Appelbom. Löjtnant. Död 1700. Se tab 10
 • Mårten Appelbom. Stupade vid Poltava, ogift. Kapten.
 • Otto Appelbom. Stupade 1701 vid övergången av Düna.
 • Elisabet Appelbom, död 1727-01-31. Gift 1700-04-02 med ryttmästaren Erik Mattias Wigelstierna.
 • Brita Appelbom, född 1665 (åu), † 1751-05-12 i Skärkinds sn, begr 21/5 (86 år gammal, källa: Genline ID 374.21.19000). Gift 1708-02-25 i Skärkinds sn (källa: Genline ID 374.19.77700) med kommissionlantmätaren, senare kronobefallningsmannen i Skärkinds härad Anders Ahlgren, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1701-11-01 i Skärkinds sn (källa: Genline ID 374.19.77600) med jungfrun Catharina Morelia, † 1706 i Skärkinds sn, begr 16/1 (källa: Genline ID 374.19.78800)), född 1671 (källa: Genline ID 374.21.16900), † 1734-02-11 i Skärkinds sn (klockan 7 om morgonen, efter en veckas sjukdom, källa: Genline ID 374.21.16900), begr 22/2 (63 år gammal, källa: Genline ID 374.21.16900).
 • Christina Appelbom, född 1672, död 1709. Gift 1706-06-24 med kyrkoherden i Östra Skrukeby pastorat Isak Metzenius.
 • Cecilia Appelbom, född 1673, död 1746-09-09. Gift 1696 med kyrkoherden i Skärkinds pastorat kontraktsprosten Tobias Petri Collander.

TAB 8

Johan Appelbom (son av Johan Appelbom, tab 7). Kapten vid fortifikationen i Arensburg på Ösel. Kommendant vid fortifikationen i Arensburg på Ösel 1709 sedan överstelöjtnant. Död 1710-07-10 i Arensburg i pesten. Gift 1:o med Anna Elisabet Rappe. Gift 2:o med Maria Duwall, troligen dotter av översten Mauritz MacDougall, naturaliserad Duwall och Agneta Olofsdotter. Gift 3:o med Elisabet Christina Vellingk i hennes 1:a gifte, dotter av assessorn i Åbo hovrätt Gustaf Mauritz Vellingk och hans 1:a fru Elisabet Christina Wärnschöld.

Barn:

 • Alla (13) barn döda i pesten 1710.

TAB 9

Gustaf Adam Appelbom (son av Johan Appelbom, tab 7). Kapten. Död 1732-12-30 Dalby. Gift med Gustava Johanna Drakenhielm, dotter av kammarrådet Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm och hans 2:a fru Anna Maria Silfverstierna.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1699 i Stockholm. Fänrik vid dalregementet. Död ogift 1762.
 • Maria Christina. Gift 1720-03-20 i Stockholm med löjtnanten Carl Gustaf Rosenlindt i hans 1:a gifte.

TAB 10

Frans Appelbom (son av Johan Appelbom, tab 7). Löjtnant 1695. Död 1700-04-01 i Riga. Gift med Eva Christina von Campenhausen i hennes 1:a gifte, dotter av översten Johan Herman von Campenhausen och friherrinnan Agnes Margareta Gyldenhoff.

Barn:

 • Agnes Margareta.
 • Ytterligare tre till namnen okända barn som levde vid faderns död.

TAB 11

Samuel Appelbom (son av Anders Haraldsson, adlad Appelbom, tab 1). Löjtnant vid Västmanlands kompaniet av Upplands ryttare. Död i april 1656 vid belägringen av Warschau. Gift 1653-05-24 enligt konungens tillstånd med Maria Dress, dotter av arrendatorn över Västerjärnbergslagen André Dress (bördig från Frankrike) och Elisabet Schaeij (bördig från Holland).

Barn:

 • Anders, född 1654. Ryttmästare. Död 1702. Se Tab. 12.
 • Elisabet till Dömsta i Bro socken, Västmanlands län, född 1654, död 1709. Gift med löjtnanten vid livregementet till häst Lars Sahlman.

TAB 12

Anders Appelbom (son av Samuel Appelbom, tab 11). Född 1654. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente. Död 1702-06-02 i Polen av undfångna blessyrer. Gift med Anna Dorotea Löfling, dotter av assessorn Johan Löfling och Elisabet Anrep.

Barn:

 • Elisabet, född 1685, död 1697-01-00 på Österhammar.
 • Carl Samuel, född 1686. Major. Död 1744. Se tab 13.
 • Johan, född 1688. Brukspatron. Se Tab. 15.
 • Anna Christina, född 1691-11-01, död 1701 på Österhammar.
 • Märta Helena, döpt 1696-01-26 på Österhammar, död 1767-06-26 i Masku prästgård i Finland. Gift 1718 med löjtnanten vid Nylands regemente Lars Björnram.
 • Carl, född 1699-09-04, död 1701 på Österhammar.
 • Anna Dorotea, född 1700, död 1754. Gift 1724-09-15 på Österhammar med brukspatronen på Grönbo bruk Anders Ahlbom.
 • Maria Catharina, död ogift 1739.
 • Elisabet, född 1708-04-22, död 1778-04-22 på Krokgården i Fullösa socken. Gift 1:o före 1731 med löjtnanten Johan Friberg. Gift 2:o 1739-10-12 i Forshems socken med sergeanten Per Hansson Silfverswärd.

TAB 13

Carl Samuel Appelbom (son av Anders Appelbom, tab 12), född 1686-10-10. Död 1744-04-18 på löjtnantsbostället Stora Horn i Horns socken. Major. Gift 1:o 1719-10-06 i Tumen i Sibirien, under ryska fångenskapen, med Brita Christina Skogh, född i Ingermanland, dotter av ryttmästare Claes Johan Skogh och Margareta Elisabet Armfelt (SoH 1997). Gift 2:o 1729-06-26 med Magdalena Christina Julin, dotter av brukspatronen på Nyhammar Anders Julin och Christina Remmer.

Barn i gifte 1:o med Brita Christina Skogh:

 • Anders Appelbom, född 1724. Överstelöjtnant. Död 1770. Se Tab. 14.
 • Carl Fredrik Appelbom, född 1726-02-14. (Sannolikt identisk med korpralen Carl Appelbom, gift 1770-02-27 med Eva Charlotta Anckarfelt)
 • Jakob Appelbom, född tvilling 1727, död ung.
 • Johan Fredrik Appelbom, född tvilling 1727, död ung.

Barn i gifte 2:o med Magdalena Christina Julin

 • Anna Christina Appelbom, född 1730-04-05, död 1800-09-30 i Uppsala. Gift 1750-10-30 på Hallstaberg med professorn i Uppsala Lars Dalman
 • Ulrika Appelbom, född 1731-04-11, död 1811-10-02 i Uppsala. Gift 1760-08-21 på Hallstaberg med överstelöjtnanten Jöns von Hermansson.
 • Peter Appelbom, född 1732-03-15 Lerdalen, död 1734-08-20.
 • Gustaf Appelbom, född 1734-07-26, död 1740.
 • Johan Appelbom, född 1738-05-17, död 1740-03-21.
 • Maria EIisabet Appelbom, född 1741-03-14, i Horns socken, död 1823-02-17 i Uppsala. Gift 1758-09-21 på Hallstaberg med professorn i Uppsala Carl Fredrik Georgii
 • Gustaviana Johanna Appelbom, född 1744-04-18 i Horns socken, död 1792-12-14 Örby. Gift 1760-09-02 med kungliga sekreteraren friherre Lars Stiernstedt.

TAB 14

Anders Appelbom (son av Samuel Appelbom, tab 13) Dödd 1724-01-21 på Österhammar. Major och chef för en bataljon i engelsk tjänst. Överstelöjtnant vid arvprinsens av Braunschweigs regemente. Död 1770-06-11 på Norrby i Finland. Gift 1764-05-24 med Christina Elisabet von Daniels i hennes 1:a gifte, dotter av holsteinska jägmästaren Peter von Daniels och Christina Elisabet von Bötticher.

Barn:

 • En dotter, född och död 1770.

TAB 15

Johan Appelbom (son av Anders Appelbom, tab 12). Född 1688. Brukspatron på Österhammar. Gift med Elisabet Falck, dotter av ryttmästaren vid Smalands kavalleriregemente Peter Falck och Maria Gahm.

Barn:

 • Johan Fredrik, döpt 1714-02-21 på Österhammar. Kornett. Död 1742.
 • Maria Sofia. Gift 1736-10-10 i Björskogs socken med ryttmästaren Bengt Gustaf Ahlbom i hans 2:a gifte.
 • Anna Margareta, född 1718-11-10 på Österhammar. Gift 1739-02-04 i Björskogs socken med vice korpralen vid drabanterna Gustaf Herveghr.
 • Carl Gustaf, född 1721. Löjtnant. Död 1794. Se Tab. 16.
 • Petronella Elisabet, född 1724-08-27 på Österhammar. Död 1768-01-20 i Köping. Gift 1751 med repslagaremästaren i Köping Johan Christian Svalberg i hans 1:a gifte.

TAB 16

Carl Gustaf Appelbom (son av Johan Appelbom, tab 15). Född 1721-08-05 på Österhammar. Löjtnant. Död 1794-04-14. Gift med Anna Christina Hofberg.

Barn:

 • Eva Maria, född 1742, levde 1781-10-09. Gift 1773-08-27 på Lövsäter i Täby socken, Stockholms län med kvartermästaren vid livregementet med löjtnants titel Abraham Engborg.
 • Hedvig Fredrika, född 1745.
 • Johan Adam, född 1748. Livdrabant. Död 1816. Se tab 17.
 • Anna Sofia, född 1751. Gift med en adjutant Lindeqvist.
 • Helena Aurora, född 1753. Reste på 1770-talet till Ryssland.
 • Carl Fredrik, född 1757-02-24 i Stockholm. Korpral vid Bohusläns dragoner 1777-06-18. Död ogift utrikes.
 • Axel Gustaf, född 1760-03-19 i Arboga. Löjtnant i armén 1793-09-02. Död ogift 1793-10-15 i Stockholm.

TAB 17

Johan Adam Appelbom (son av Carl Gustaf Appelbom, tab 16). Född 1748-06-02 i Tillinge socken. Livdrabant. Död 1816-04-04 i Lunda socken. Gift 1:o med Brita Christina Biörck, dotter av regementspastorn vid livgardet, fil. mag. Israel Björck och Margareta Celsius. Gift 2:o med Ulrika Catharina Hessling.

Barn i gifte 2:o:

 • Johan Adam, född 1805-06-04 i Närke. Sergeant. Död 1834-09-09 i Stockholm i koleran.
 • Harald Ulrik, född 1807. Fanjunkare. Död 1857. Se tab 18.
 • Carl Gustaf, född 1809-01-23 i Arboga. Först artillerist vid Svea artilleri, sedan polisuppsyningsman i Stockholm. Död i Stockholm 1837-07-01.
 • Anders Axel, född 1811-05-10 i Arboga, död 1820-02-00 i Västerås.
 • Herman, född 1814-04-08. Målare. Död 1873-12-15 i Stockholm. Gift 1839-10-17 med Sara Högfäldt, född 1802, död 1879-02-23 i Stockholm.

TAB 18

Harald Ulrik Appelbom (son av Johan Adam Appelbom, tab 17). Född 1807-12-18 i Fellingsbro socken. Sekundkorpral vid livgardet 1827. Fanjunkare 1843. Död 1857-10-28 i Stockholm. Gift 1:o med Christina Johanna Berlin. Gift 2:o 1854-01-22 med Elisabet Henrika Constantia Lindström, dotter av trädgårdsmästaren Lindström och Lovisa Carolina Klint.

Barn i gifte 1:o:

 • Carolina Ottilia, född 1844-03-03 i Stockholm. Död 1926-01-30 i Stockholm. Gift 1864-11-12 med hovlakejen Axel Christian Nyström
 • Harald Johan Knut, född 1845. Stationsinspektor. Se Tab. 19.
 • Johanna Albertina, född och död 1846.
 • Elin Christina, född 1852-10-10, död 1852-11-23 i Stockholm.

Barn i gifte 2:o:

 • Viktor Magnus Ulrik, född 1855. Kyrkoherde. Se Tab. 21.
 • Axel Adam, född och död 1856.

TAB 19

Harald Johan Knut Appelbom (son av Harald Ulrik Appelbom, tab 18), född 1845-06-10 i Stockholm. Gift 1:o 1870-10-15 i Norrköping med Hedvig Sofia Lindskog, dotter av sjötullsvaktmästaren Jonas Lindskog och Maria Nilsson. Gift 2:o 1914-03-02 i Göteborg med Clara Christina Andersson, dotter av Johan August Andersson och Hedvig Helena Florell.

Barn i gifte 1:o:

 • Tora Johanna Maria, född 1870-05-17 i Norrköping, död 1896-05-10 i Skövde. Gift 1893-10-29 i Skövde med stadskamreraren i Skövde Ernst Gustaf Petrus Agaton Söderpalm.
 • Märta Elisabet Sofia, född 1874-08-11 i Motala. Gift 1:o 1900-04-14 i Skövde med tjänstemannen i järnvägsstyrelsen Ivar August Davidsson. Gift 2:o 1911-04-01 i Stockholm med kontorschefen Carl Emil Sandström.
 • Nils Harald Ulrik, född 1877. Direktör. Se tab 20.
 • Carin Elsa Margareta, född 1881-05-21 i Motala, död ogift 1913-09-11 i Stockholm.
 • Elizabet Hedvig Knutsdotter, född 1884-02-07 i Motala. Död 1969-02-03. Gift 1910-06-14 i Skövde med docenten Johan Robert Köhler.
 • Knut Erik Knutsson, född 1885-11-22 i Motala. Bosatt i San Francisco.

TAB 20

Nils Harald Ulrik Appelbom (son av Harald Johan Knut Appelbom, tab 19). Född 1877-03-06 i Motala. Gift 1:o 1906-12-08 i Stockholm med Hedvig Eleonora Carlsson, dotter av handlanden Carl Oskar Carlsson och Selma Augusta Pettersson. Gift 2:o 1916-04-02 i Fellingsbro med Anna Dorotea Pettersson, dotter av direktören Erik Johan Pettersson och Anna Victoria Griberg.

Barn i gifte 1:o:

 • Ingrid Hedvig Margareta, född 1907-10-06 i Stockholm.
 • Harald Knut Oskar, född 1909-10-09 i Stockholm.

Barn i gifte 2:o:

 • Anna Margareta Sofia, född 1917-11-19 i Stockholm.
 • Elsa Dorotea Ulrika, född 1920-07-04 i Stockholm.
 • Brita Maria Viktoria, född 1921-12-29 i Stockholm.
 • Nils-Erik Harald, född 1926-08-28 i Stockholm.

TAB 21

Viktor Magnus Ulrik Appelbom (son av Harald Ulrik Appelbom, tab 18). Född 1855-02-11 i Stockholm. Kyrkoherde i Vintrosa och Tysslinge försars pastorat. Död 1919-07-02 i Örebro. Gift 1:o 1884-08-05 i Vallby kyrka med Hedvig Sofia Augusta Bergius, dotter av kyrkoherden i Vallby och Hammarby församlingar Carl Johan Bergius och Amalia Henrika Hinnersson. Gift 2:o 1902-09-07 på Riseberga med friherrinnan Teresia Eleonora Stiernstedt, dotter av friherre Edvard August Stiernstedt och Charlotta Teresia Nyberg.

Barn i gifte 1:o:

 • Herman Harald Viktor, född och död 1885 i Ösmo socken.
 • Ingrid Elisabet Amalia, född 1886-10-31 i Ösmo socken.
 • Carl Einar Harald, född 1891-10-01 i Ösmo socken.

Källor

Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: