Von Schwartzenhoff nr 1040

Från Adelsvapen-Wiki

1040.jpg


Adliga ätten von Schwartzenhoff nr 1040 †

Adlad 1682-12-16, introd. 1686. Utdöd 1821-03-28.

En ätt von (dem) Schwartzhoffen fanns redan på 1300-talet i Livland.


1At. (Kra). 2Hs. 3At (L). 4At (S). 5Lk.

TAB 1

Olof Bengtsson Schwartz till Pålstorp i Hemsjö socken Älvsborgs län. Född 1585. Kapten vid överste Hårds (Skaraborgs) regemente. Död 1670-02-14 på Öjared i Stora Lundby socken Älvsborgs län »uti Miles Fleetwoods bröllop»1 och begraven i en murad grav på Hemsjö kyrkogård.2. Gift 1640 med Anna Plantina von Schulteissen, född 1619-01-04 i Leipzig, död 1690-01-20 på Pålstorp, dotter av rådmannen N. N. von Schulteissen.

Barn:

 • Bengt Schwart, adlad von Schwartzenhoff, född 1647. Major. Död 1721. Se Tab. 2.
 • Johan Schwart, adlad von Schwartzenhoff, född 1649. Kapten. Död 1708. Se Tab. 6.
 • Anders Schwart, adlad von Schwartzenhoff, född 1652. Kapten. Död 1701. Se Tab. 8.

TAB 2

Bengt Schwart, adlad von Schwartzenhoff (son av Olof Bengtsson Schwart, Tab. 1), till Iglabo i Ljurs socken Älvsborgs län. Född 1647-05-05 i Stralsund. Soldat vid Skaraborgs regemente 16601. Korpral därst. 166213 förare 16641. Mönsterskrivare 1666. Pikenerare vid livgardet 1672-02-24. Avsked 1674-04-16. Löjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 9/4. Regementskvartermästare därst. 1676-08-20. Kapten 1680-07-14. Adlad 1682-12-16 jämte sina bröder (introd. 1686 under nr 1040). Majors avsked 1716-06-27. Död 1721-05-29 och begraven i Ljurs kyrka. Gift 1676-01-28 med Catharina Dorotea Orwegen från Stade, död 1714-08-27.

Barn:

 • Anna Plantina, född 1677, död ogift.
 • Jisken Juliana, född 1679, död ogift.
 • Ulrik Ludvig, född 1681. Kapten. Död 1754. Se Tab. 3
 • Anna Sofia, född 1683, död 1771-12-10. Gift 1728 med löjtnanten Christer Lood i Småland, nr 157, född omkr. 1693, död 1753.
 • Johan Crispin, född 1685. Konstapelmat vid amiralitetet 1708-12-30. Konstapel 1710-06-06. Löjtnant. Död barnlös 1738 i Karlskrona och där begraven s. å. 18/10. Gift 1:o 1715-04-03 i Karlskrona med Margareta Persdotter Falk i hennes 2:a gifte. Gift 2:o med Margareta Dahlberg, dotter av3 artillerikaptenen vid amiralitetet Lars Dahlberg och Anna Sommar.
 • Christina, född 1686, död ogift 1706-05-20.
 • Maria, född 1688, död ogift 1763 och begraven s. å. 14/6, i Bälaryds socken Jönköpings län.
 • Carl Gustaf, född 1639-09-18. Förare vid Älvsborgs regemente 1709-12-00. Sergeant därst. 1710-10-19. Fänrik 1711-07-20. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Sekundlöjtnant 1717-10-25. Död ogift 1719.
 • Gustaf Adolf, född 1691-10-02. Förare vid Älvsborgs regemente. Död 1710-03-20 i Välinge prästgård Malmöhus län. Av de sår, som han erhållit i slaget vid Hälsingborg.4
 • Otto Vilhelm, född 1695. Löjtnant. Död 1745. Se Tab. 4.

TAB 3

Ulrik Ludvig (son av Bengt Schwart, adlad von Schwartzenhoff, Tab. 2), till Iglabo i Ljurs socken Älvsborgs län. Född 1681. Furir vid Älvsborgs regemente 1700. Sergeant därst. 1703-11-22. Fältväbel 1709-11-02. Fänrik s. å. 6/12. Löjtnant 1710-03-17. Sekundkapten 1711-07-20. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714-04-00. Premiärkapten 1716-08-27. Avsked 1732-11-29. Död 1754-08-14. Gift 1717 med Margareta Maria Lillie af Aspenäs, född 1679-11-06, död 1747-04-08, dotter av kaptenen Bengt Lillie af Aspenäs, och Märta Kafle.

Barn:

 • Bengt Ludvig, döpt 1721-02-24 Oryd. Död där s. å. och begraven s. å. 31/3.

TAB 4

Otto Vilhelm (son av Bengt Schwart, adlad von Schwartzenhoff, Tab. 2), född 1695-08-10. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1711-06-26. Fältväbel därst. 1712-08-28. Fänrik 1713-08-09. Konfirm. fullm. 1716-04-17. Löjtnant. Död 1745-05-05 och begraven på Roasjö kyrkogård Älvsborgs län. Gift 1721 med Anna Maria Elfman, född 1699, död 1770-09-10 Iglabo, dotter av5 löjtnanten vid Älvsborgs regemente Arvid Elfman och Anna Hertrich.

Barn:

 • Anna Dorotea, född 1721-06-03, död 1796-11-09 på Iglabo. Gift 1763-10-26 med löjtnanten vid Älvsborgs regemente Carl Gustaf Timell, född 1723-12-23, död 1799-04-18 på Iglabo.
 • Bengt Adolf, född 1724-06-24, död 1725-05-08.
 • Catharina, född 1726-02-24, död s. å. 24/3.
 • Carl Gustaf, född 1727. Major. Död 1806. Se Tab. 5
 • Christina Juliana, född 1730-06-03 Grytås, död ogift 1810-10-07.
 • Catharina Maria, född 1734-02-23 på Grytås, död 1804-05-14 på Iglabo. Gift 1756-09-19 med komministern i Sventorps församl. av Skara stift Andreas Bergman, född 1721, död 1773-10-25.
 • Erik Gustaf, född 1739-01-12 på Grytås. Volontär vid Älvsborgs regemente 1755-01-01. Furir därst. 1758-08-01. Fältväbel 1760-10-31. Fänrik 1762-05-26. Löjtnant 1777-12-03. Avsked 1783-03-19. Död barnlös 1786-06-17. Gift 1773-04-04 i Göteborg med Johanna Granberg, död 1784-08-06.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Otto Vilhelm, Tab. 4), född 1727-05-12 Grytås. Volontär vid Älvsborgs regemente 1743-01-01. Furir därst. 1747. Sergeant 1748. Avgick från regementet. Ånyo sergeant därst. 1750-02-28. Adjutant s. å. 21/8. Löjtnant 1761-06-30. Kapten 1770-04-04. RSO 1779-01-24. Major i armén 1783-07-10. Avsked 1786-04-12. Död 1806-11-23 Hov s socken Älvsborgs län. Gift 1750-11-04 med sin syssling Charlotta Björnberg i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1742-01-22 med superkargören Johan Grund, född 1708, död 1742-12-05. Gift 2:o 1747-11-29 med sergeanten Peter Unge), född 1722-05-07, död 1791-01-22 på Hov, dotter av överstelöjtnanten Mattias Björnberg, och hans 1:a fru Hedvig Eleonora von Schwartzenhoff.

Barn:

 • Otto Vilhelm, född 1751-08-12 Pålstorp, liksom syskonen, död där 1759-04-10.
 • Hedvig Maria, född 1753-11-13, död ogift 1783-09-07 Getared
 • Ulrik Christoffer, född 1755-09-22. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1765-08-21. Korpral vid adelsfaneregementet 1766-08-21. Volontär vid Västgöta dragonregemente 1772-11-12. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1777-12-27. Sergeant därst. 1778-06-22. Fänrik s. å. 1/11. Löjtnant 1786-04-12. Kapten i regementet 1790-05-08 och vid regementet 1796-04-20. RSO 1802-12-09. Major i armén 1810-10-11. Överstelöjtnants avsked 1812-02-17. Död ogift 1821-03-25 på Hov och slöt ätten. Han erhöll i stormningen av Kettenhagens skans utanför Stralsund den 4 mars 1807 tre svåra blessyrer samt blev av fransmännen tillfångatagen.
 • Carl Mattias, född 1757, död 1758-03-03.
 • Carl Mattias, född 1758-04-14, död 1759-04-10 på Pålstorp.

TAB 6

Johan Schwart, adlad von Schwartzenhoff (son av Olof Bengtsson Schwart, Tab. 1), född 1649. Underofficer vid Skaraborgs regemente 1666. Fänrik därst. 1675. Löjtnant 1677-03-18. Adlad 1682-12-16 (introd. 1686 under nr 1040). Sekundkapten 1702-01-11. Premiärkapten 1704-08-05. Stupade 1708-08-31 i träffningen vid Meskowitz. Gift med Agneta Cederbohm, född 1661, död 1713 och begraven s. å. 14/5 i Hemsjö socken, dotter av överstelöjtnanten Bengt Ragvaldsson och Anneken von Kugeln samt syster till majoren Johan Cederbaum, adlad Cederstråhle.

Barn:

 • Anna Plantina, född 1682, död 1742-06-19 i Lilla Boda i Upphärads socken Älvsborgs län. Gift 1707-10-01 med löjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Olof Jacobson Tysk, död före 1738.
 • Anna Elisabet, död 1760. Gift 1:o med löjtnanten vid Västgötadals regemente Anders Grotte, död 1706-09-05 under en sjöexpedition. Gift 2:o 1726-07-17 i Broddetorps socken med löjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente med ryttmästares avsked Bengt Johan Julius von Festen. Född omkr. 1693 i Stettin, död efter 1741.
 • Sara. Gift med kornetten vid Västgöta kavalleriregemente Anders Ljungberg.
 • Sofia Plantina, levde 1742 i Åbo. Gift 1:o med kaptenen vid Hälsinge tre- och femmänningsbataljon Anders Schönberg, död 1711-11-30. Gift 2:o med kaptenen vid Hälsinge regemente Anders Warg, född 1692 i Gävle, död 1726.
 • Hedvig Eleonora, född 1688-11-04, död 1757-08-17 Gullskog. Gift 1720-06-19 i Hemsjö socken med överstelöjtnanten Mattias Björnberg, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1776.
 • Maria Dorotea3 född 1690-08-18, död 1765-02-01. Gift 1734-11-01 i Hemsjö socken med rustmästaren Jean Gabriel Unge.
 • Carl Gustaf, döpt 1692-04-30. Volontär vid Skaraborgs regemente 1705. Förare därst. 1708. Sergeant 1730. Avsked med fänriks karaktär 1741-10-20. Död 1757-05-00 på Svenstorp Skaraborgs län. 'Han blev fången vid Perevolotjna och förd till Saranski, varifrån han hemkom 1722 eller efter fredsslutet.’. Gift med Maria Silfverswärd, född 1700-12-08 på Kvänum i likan, socken Skaraborgs län, död 1779-03-15, dotter av ryttmästaren Hans Silfverswärd, och Catharina Hierta.

TAB 7

Johan (son av Johan Schwart, adlad von Schwartzenhoff, Tab. 6), född 1699-06-22. Volontärkorpral vid Älvsborgs regemente 1714-07-01. Rustmästare därst. s. å. Förare 1717-07-01. Grenadjärsergeant 1718-04-04. Förare 1723. Fältväbel 1739. Fänrik 1741-09-03. Löjtnant 1744-04-12. Kaptens avsked 1750-03-30. Död 1773-05-14 Kalsebo. Gift 1:o 1720 med Anna Helena Silfverswärd, död omkr. 1722, dotter av kaptenen Carl Georg Silfverswärd, och Sigrid Margareta Markman. Gift 2:o 1725-02-04 med Märta Helena Hård af Torestorp, döpt 1697-11-19 i Synnerby socken Skaraborgs län, död 1778-01-18 på Kalsebo, dotter av Gustaf Hård af Torestorp, nr 60, och Anna Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Ulrika Charlotta, född 1721. Gift 1747-03-03 i Tanums socken med löjtnanten vid Bohusläns dragonregemente, kaptenen, RSO, Magnus Wägersteen Nygård s län. Båda voro döda 1793.
 • 2. Anna Catharina, född 1726-02-01. Gift 1756-12-23 med löjtnanten Lennart Hildebrand Uggla, född 1716, död 1777.
 • 2. Anna Helena, döpt 1729-01-00 i Tranemo socken Älvsborgs län, död 1811-08-31 på Bredaryd Söregård i Bredaryds socken Jönköpings län. Gift 1762-10-29 med fänriken Liborius von Mentzer, född 1732, död 1793.
 • 2. Johan Gustaf, född 1731-07-14 på Kalsebo, döpt s. å. 17/7. Volontär vid Älvsborgs regemente 1747-08-20. Furir därst. 1748-09-08. Förare 1750-06-30. Sergeant 1752-07-23. Konstit. fänrik 1758-07-23. Fänrik 1759-02-23. Död ogift 1772-04-27.
 • 2. Agneta, född 1737-09-27, död ogift.
 • 2. Carl Georg, född 1734-06-05. Död 1735-11-30.
 • 2. Maria Christina, född 1736-09-29 i Tranemo socken.
 • 2. Sara Beata, född 1741-02-02, död 1756-11-30.

TAB 8

Anders Schwart, adlad von Schwartzenhoff (son av Olof Bengtsson Schwart, Tab. 1), född 1652. Volontär vid livgardet 1672. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1674-01-17. Fänrik vid Hälsinge regemente s. å. 1/7. Löjtnant därst. 1675-08-30. Kapten 1682-10-16. Adlad s. å. 16/12 (introd. 1686 under nr 1040). Död 1701-07-09, stupade vid övergången av Düna. Bevistade 1676 slaget vid Lund. Gift med Kirstin Andersdotter, som överlevde mannen ännu 1705.

Barn:

 • Barbara Christina, döpt 1680-01-21 i Stockholm, död 1757-06-13 Skärsjö. Gift 1697-11-09 med generalmajoren Carl Anders Sinclair, född 1674, död 1753.
 • Otto Ludvig. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1700-11-13. Fänrik därst. 1701-03-23. Sekundlöjtnant 1704-06-01. Premiärlöjtnant 1705-03-04. Sekundkapten 1708-12-05. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Maria, född 1687, död 1763 i Bälaryds socken och begraven s. å. 14/5.
 • Christian, född 1689. Förare vid Hälsinge tremänningsinfanteribataljon 1708. Sergeant därst. 1709. Fänrik 1710-05-27. Löjtnant 1713-01-31. Avsked s. å. 26/9. Åter löjtnant vid nämnda regemente 1717-12-12. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid Hälsinge ord. regemente. Avsked 1749-04-12. Död 1754. Gift med Elisabet N. N., död 1752-03-00.
 • Justina, född 1690, död ogift 1760 Gynge och begraven s. å. 26/9.
 • Carl, född 1692. Kom i tjänst 1704. Sekundfänrik vid Hälsinge regemente 1707-12-05. Premiärfänrik 1708-12-05. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-07-00. Kaptens avsked 1731-03-04. Levde 1738.
 • Ett barn levde 1705, men ej 1738.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.