:

Svärdfelt nr 469

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Svärdfelt nr 469 †

Adlad 1649-08-30, introd. 1650, utdöd 1670-03-28.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Silfverswärd, och Svärdfelt.


  • Gunnar Jonsson, adlad Svärdfelt (son av Joen Larsson, se adliga ätten Silfverswärd, Tab. 2). Var regementskvartermästare vid Österbottens regemente och i garnison i Ingermanland, då han 1637-08-10 erhöll Podubia hov i Ingermanland på sin och sin hustrus livstid. Adlad 1649-08-30 (introd. 1650 under nr 449, vilket nummer sedan ändrats till 469). Kapten vid Östra Viborgs läns infanteriregemente 1650. Fick s. å. för sina långa trogna tjänster av drottning Christina sex hemman i Birkkala socken under Norrköpings besluts villkor. Död 1653-01-01. Gift före 1637 med Helena Galle i Finland, död Steninge

Barn:

  • Nils. Furir vid Tavastehus läns kavalleriregemente 1663. Kvartermästare vid Nylands kavalleriregemente 1668. Död ogift 1670-03-28 och slöt ätten på svärdssidan.
  • Christina. Anhöll efter broderns död 1670 att för sina många omyndiga barn få njuta och behålla de fadern donerade hemmanen, men fick avslag. Beviljades 1693-05-13, ersättning för hennes broder Nils' fordran hos kronan. Död 1698. Gift 1:o med kaptenen vid Österbottens regemente Esbjörn Stolpe, död 1656-10-16. Gift 2:o omkr. 1658 med löjtnanten Fromhold Johan Nassokin, i hans 2:a gifte, död 1682.
  • En son, död omyndig efter fadern, men före brodern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: