:

Mannercrantz nr 1447

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannercrantz nr 1447 †

Adlad 1710-09-27, introducerad 1719. Utdöd sannolikt 1849-06-06.


Mannercrantz%20A144700.jpg

TAB 1

Björn Bengtsson.

Barn:

 • Sven Björnsson Littman. Kom i tjänst 1635 och tjänade sig upp till ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund. 'Han erhöll kort före sin död skriftligt löfte av konung Carl XI om adelskap på grund av sina 41-åriga trogna krigstjänster.' Gift med Catharina Blom, till Blomsholm och Halla.

Barn:

 • Bengt Littman, adlad Mannercrantz, född 1666, död 1738. Se Tab. 3
 • Carl Littman, adlad Mannercrantz, född 1676, död 1748. Se Tab. 2

TAB 2

Carl Littman, adlad Mannercrantz (son av Sven Björnsson Littman, Tab. 1), till Handbynäs i Sexdrega socken, Älvsborgs län, vilket han 1748-01-20 gjorde till fideikommiss inom släkten. Född 1676-01-27 i Västergötland. Volontär vid Älvsborgs regemente 1697. Förare vid Älvsborgs regemente 1700. Fältväbel vid Jönköpings regemente 1706. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1709-09-02. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1710-03-07. Kaptenlöjtnant 1710-07-20. Adlad 1710-09-27 jämte brodern (introducerad 1719 under nr 1447). Sekundkapten 1711-01-20. Premiärkapten 1712-10-06. Konfirmationsfullmakt 1716-04-17. Major vid roddargasteregementet 1718-10-24. Åter kapten vid Älvsborgs regemente 1719. Överstelöjtnants karaktär 1740-09-02. Erhöll pension 1740-09-08. Avsked 1740-12-12. Död 1748-01-27 på Handbynäs och slöt själv sin adliga ättegren samt begraven i Sexdrega kyrka. Han blev svårt sårad i slaget vid Hälsingborg 1710 samt fången vid Tönningen 1713-05-16. Gift med N. N. Brinck, dotter av kyrkoherden i Larvs pastorat av Skara stift Jonas Brinck och Malin Bergin.

Barn:

 • En dotter. Gift med Olof Åkerman.

TAB 3

Bengt Littman, adlad Mannercrantz (son av Sven Björnsson Littman, Tab. 1), till Tråvad i Tråvads socken, Älvsborgs län. Född (Gravvers i UB. (medd. av Otto Edelstam).) 1666-08-06. Page hos M. G. De la Gardie 1680 (Gravvers i UB. (medd. av Otto Edelstam).). Gemen vid Skaraborgs regemente 1690. Var sergeant vid Skaraborgs regemente 1692. Fältväbel. Fänrik 1700-04-30. Löjtnant 1702-01-11. Sekundkapten 1704-08-05. Följde till Bender. Adlad 1710-09-27 jämte brodern (introducerad 1719 under nr 1447). Premiärkapten 1716-12-13. Överstelöjtnants avsked 1718-06-16. Död (Gravvers i UB. (medd. av Otto Edelstam).) 1738-07-17f på Tråvad och begraven 1738-07-27 i Tråvads kyrka. (Gravvers i UB. (medd. av Otto Edelstam).) Han blev flera gånger svårt sårad. Gift (Gravvers i UB. (medd. av Otto Edelstam).) 1687-01-06 med Beata Catharina Levander, född 1666-08-06, död 1733-08-15, dotter av kyrkoherden i Larvs pastorat av Skara stift Abraham Levander och Malin Columba.

Barn:

 • Svante, född 1690. Underofficer (?) vid Skaraborgs regemente. Död 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg.
 • Catharina Beata, född 1691-01-20, död 1772-10-18 på Årtekärr i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Gift 1718-10-06 med överstelöjtnanten Lars Adolf Kjellman, adlad Mannerhierta, född 1688, död 1758.
 • Abraham, född 1693. Fänrik. Död 1739. Se Tab. 4
 • Maria, född 1697-01-25, död 1732-01-01. Gift 1717-03-13 med majoren Claes Stare, adlad Starenfelt, född 1676, död 1758.
 • Bengt. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1718.
 • Per, född 1700. Löjtnant. Död 1764. Se Tab. 8

TAB 4

Abraham (son av Bengt Littman, adlad Mannercrantz, Tab. 3), född 1693. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1713-01-04. Konfirmationsfullmakt 1716-04-17. Fången 1713-05-06 vid Tönningen . Återkommen 1714-05-00. Avsked 1718-09-13. Död 1739 på Eldslunda i Ryda socken, Skaraborgs län och begraven 1739-04-24. Gift 1719-08-23 med Anna Elisabet Silfverswärd, född 1688-02-13 Knapegården, död 1748-12-21 Hene, dotter av majoren Gustaf Silfverswärd, och hans 1:a fru Maria Hård af Segerstad. nr 17.

Barn:

 • Benedikta Gustava, född 1719-11-28 i Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län, död 1720-03-19 Åsa
 • Carl Gustaf, född 1721. Hovjunkare. Död 1794. Se Tab. 5
 • Bengt, född 1723-11-16 på Eldslunda. Reste till sjöss. Död ogift utrikes.
 • Lorens Per, född tvilling 1727-04-05 på Eldslunda, begraven 1727-09-12 i Ryda socken.
 • Sven, född tvilling 1727-04-05 på Eldslunda, begraven 1727-09-12 i Ryda socken.
 • Maria Beata, född 1730-05-00, död späd.

TAB 5

Carl Gustaf (son av Abraham, Tab. 4), född 1721-05-07 på Eldslunda i Ryda socken, Skaraborgs län. Student i Lund (Svn.) 1738-10-16. Hovjunkare. Tullfiskal 1767. Död 1794-06-16 i Enköping. Gift 1:o 1749-06-25 i Borås med Hedvig Sofia Ingman, född 1732, död 1758-09-09, dotter av borgmästaren i Borås Fredrik Ingman (broder till kammarrevisionsrådet Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe) och Elsa Beata Springer. Gift 2:o 1762-07-09 med Anna Catharina Bloome, född 1745-08-07, död 1782-06-31 i Stockholm, dotter av kaptenen Anders Bloome och Anna Wilken.

Barn:

 • 1. Carl, född 1749-08-23 i Borås. Student i Lund 1769. Amanuens vid gymnasiebiblioteket i Göteborg 1770. Bibliotekarie i Göteborg 1772-04-15. Prästvigd 1773. Fil. mag. och docent i Greifswald 1774. Extra ordinarie hovpredikant 1775-12-20 med fullmakt 1776-01-16. Kyrkoherde i Kungälv 1778-06-29. Avsatt. Död 1783-12-22 i Knäreds prästgård, Hallands län. Gift där 1773-12-03 med Märta Maria Montan, död 1785-07-10, Dotter av prosten och kyrkoherden i Knäreds pastorat av Göteborgs stift Benedikt Montan och Rebecka Bosche. (Sgn.)
 • 1. Fredrik Magnus, född 1751-10-22 i Stockholm, död i Stockholm 1752-07-21.
 • 1. Beata Carolina, född 1753-07-08 i Stockholm, död ogift 1826-01-25 i Litslena socken, Uppsala län.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1756. Apotekare. Död 1796. Se Tab. 6
 • 1. Sofia Vilhelmina, född 1758-09-03 och död 1760-04-10 i Stockholm.
 • 2. Maria Elisabet, född 1763-10-03, död 1767.
 • 2. Anna Gustava, född 1764-09-06. Gift 1795-06-09 i Stockholm med handelsbokhållaren Carl Birger Dahlgren.
 • 2. Sofia Magdalena, född 1766-08-14, död ogift 1791-01-26 i Nikolai församling, Stockholm.
 • 2. Beata Lovisa, född 1768-08-18 i Ronneby socken, Blekinge län.
 • 2. Hedvig Ulrika (Fredrika), född 1769-09-03 i Kalmar, död 1770-11-20 i Stockholm.
 • 2. Gustaf Andreas (Gravvers i UB. (medd. av Otto Edelstam).), döpt 1774-06-10 i Uppsala (Gravvers i UB. (medd. av Otto Edelstam).), död 1783-10-26 i Stockholm.

TAB 6

Fredrik Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 5), född 1756-02-12 i Stockholm. Elev på apoteket Gripen i Stockholm 1773 och å apoteket i Strängnäs 1776. Farmacie studiosiexamen 1776. Student i Uppsala 1781. Disp. 1782. Med. fil. kand. 1782. Tillförordnad Provinsialläkare i Strömstad 1784–1785. Inköpte apoteket i Enköping 1785. Apotekarexamen 1785. Sålde apoteket i Enköping 1792. Anlade 1792 apotek i Sigtuna, vilket han innehade till sin död 1796-09-20 [LS]. Gift 1786-03-19 i Strömstad med Agnes Elisabet Kloth, född 1765, död 1839-06-26 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Skee pastorat av Göteborgs stift Olof Kloth och Brita Lisa Eckman.

Barn:

 • Olof Vilhelm, född 1788-07-08 i Enköping, död i Enköping 1790-04-09.
 • Sofia Elisabet, född 1790-10-23 i Enköping, död 1860-02-16 i Uddevalla. Gift 1811-11-10 i Morlanda socken med fil. mag. Olof Vincent Bildt, född 1787, död 1863.
 • Carl Vilhelm, född 1792. Sjöman. Död 1842. Se Tab. 7

TAB 7

Carl Vilhelm (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 6), född 1792-09-08. Anställd i handelsflottan. Död 1842-01-26 genom olyckshändelse. Gift 1836-12-27 med Ingrid Johanna Rasmusdotter, född 1811-10-19 Röd, död 1879-04-18 Torebo

Barn:

 • Sofia (Fia), född 1840-08-02 Hålta Gift 1863-02-10 i Morlanda socken med jordbrukaren Simon Gustafsson, född 1837-11-14 Brattsås
 • Agneta Maria.

TAB 8

Per (son av Bengt Littman, adlad Mannercrantz, Tab. 3), till Tråvad i Tråvad socken och Handbynäs i Sexdrega socken, båda i Älvsborgs län. Född 1700-04-25. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1715. Fänriks karaktär 1734-05-16. Löjtnant. Död 1764-06-05. Gift 1738-11-09 med Christina Carolina (Fredrika) Uggla, född 1718-09-06, död 1794-01-09 Segmon, dotter av kaptenen Carl Reinhold Uggla, och hans 1:a fru Elsa Dorotea von Wachenfeldt.

Barn:

 • Bengt Reinhold, född 1739-09-28 på Tråvad, död på Tråvad 1739-12-23.
 • Elsa Beata, född 1740-12-31 på Tråvad, död 1781-08-13 i Stralsund. Gift 1764-11-13 med sin halvsyssling, löjtnanten Carl Fredrik von Wachenfeldt, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1811.
 • Gunilla Carolina, född 1742-04-03 på Tråvad, död på Tråvad 1743-01-12.
 • Carl, född 1743-11-13 på Tråvad, död på Tråvad 1747-04-19.
 • Bengt Adolf, född 1745. Hovjunkare. Död 1788. Se Tab. 9
 • Adolf Fredrik, född 1746-01-30 på Tråvad, död på Tråvad 1747-04-20.
 • Carolina Charlotta, född 1748-02-27 på Handbynäs, levde ännu 1807. Gift efter kungl tillstånd 1778-02-20 med sergeanten vid Göta artilleriregemente Anders Reinhold Ljungberg, född 1752, omkom 1803-09-00 i sjön Brödlången i Tranemo socken, Älvsborgs län.

TAB 9

Bengt Adolf (son av Per, Tab. 8), till Handbynäs. Född 1745-01-15 på Tråvad. Underofficer vid livgardet. Hovjunkare 1769-06-11. Död 1788-03-28 på Handbynäs. Gift 1771-09-13 i Jönköping med Eva Susanna Sparrsköld, född 1748-08-20 Storeberg, död 1811-08-01, dotter av överstelöjtnanten Nils Sparrsköld, och (friherrinnan) Catharina Charlotta von Burguer (Burguer von Ritterstein), nr 1478.

Barn:

 • Per Niklas, född 1772. Fänrik. Död 1797. Se Tab. 10
 • Benjamina, död som barn
 • Elisabet, död som barn

TAB 10

Per Niklas (son av Bengt Adolf, Tab. 9), till Handbynäs. Född på Handbynäs 1772-04-20. Underofficer vid Jönköpings regemente. Fänrik vid Älvsborgs frikår 1789-07-01. Död 1797-04-26 på Handbynäs. Gift 1793-05-14 i Sexdrega socken med Pally Miller från England, född 1771, död 1843-05-23.

Barn:

 • Adolf Mattias, född 1793-12-31 på Handbynäs, liksom bröderna. Sergeant vid södra skånska infanteriregementet. Kornett. Livdrabant 1815-09-26. Avsked 1816-03-26. Död ogift 1825-08-07.
 • Carl Gustaf, född 1796-02-14 på Handbynäs.
 • Johan Valter, född 1797 på Handbynäs. Fanjunkare. Död 1845. Se Tab. 11.

TAB 11

Johan Valter (son av Per Niklas, Tab. 10), till Handbynäs. Född på Handbynäs 1797-03-06. Fanjunkare. Avsked. Död 1845-06-13 på Handbynäs. Gift med Anna Henrika Petzäll, född 1801-10-12, död 1893-02-27 i Torpa socken, Älvsborgs län.

Barn:

 • Carl Johan, född 1827-01-02, död ogift 1849-06-06 på sin fideikommissegendon Handbynäs och slöt troligen ätten.
 • Beata Alida, född 1828-08-24 på Handbynäs, död på Handbynäs 1831-04-09.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: