:

Bäfverfeldt nr 515

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bäfverfeldt nr 515

Adlad 1650-09-29, introd. 1652.

Bäfverfeldt A51500.png

TAB 1

Knut Olofsson. (översiktstab. 1,) Var den förste borgmästaren i Karlstad 1584–1610. Gift 2:o med Emerentia Krakou', dotter av kommendanten på Gullbergs slott Mårten Krakow och Emerentia Pauli.

Barn:

 • 2. Petrus Canuti, Carolstadius, sedan Canutius, adlad Bäfverfeldt, till Henstad, Fintan, Dingelsund och Vidön, alla i Karlstads landsförsamlingar Värmlands län. Död. 1607 i Karlstad. Student i Uppsala 1625-03-06. Fil. magister därstädes 1632-03-18. Underlagman i Västergötland och Dal 1637. Justitiepresident i Göteborg 1639-02-06,. Adlad 1650-09-29, (introd. 1652 under nr 515). Död 1653-05-20 i Göteborg. Gift 1:o 1636-01-31 med Helena Prætoria, född 1613-09-17, död 1650-10-18 och begraven död Gustavi kyrka i Göteborg s.å. 17/11, dotter av kyrkoherden i Karlstad och lantprosten över Värmland, mag. Carolus Benedicti Praetorius och Anna Kenicia, ärkebiskop Kenicii äldsta dotter. Gift 2:o med Christina Bergengren, dotter av inspektören Anund Göransson, adlad Bergengren, och Christina Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Anna, född 1637, död 1638 i Karlstad.
 • 1. Christina, född 1638, död 1656.
 • 1. Margareta, född 1640, levde 1700. Gift 1:o 1665 med ryttmästaren Anders Nilsson Calman, död i skånska kriget 1675. Gift 2:o med korpralen Torbern Bratt af Höglunda, född 1644, död 1694.
 • 1. Anna, född 164(2), begraven 1713-01-08 i Rasbo socken. Gift 1:o med kyrkoherden i Rasbo och Kils församlingars pastorat av ärkestiftet mag. Petrus Ensladius, död 1668. Gift 2:o 1670-02-22, med dennes efterträdare i ämbetet mag. Henrik Burelius, död 1707-02-28 i Rasbo prästgård.
 • 1. Carl, född 1645. Löjtnant. Död 1729. Se Tab. 2
 • 1. Gustaf, född 1647. Kapten. Död 1689. Se Tab. 4
 • 1. Beata, född 1649-11-00. Död späd.

TAB 2

Carl, (son av Petrus Canuti, Carolstadius, sedan Canutius, adlad Bäfverfeldt, Tab. 1), till Fintan. Född 1645. Page vid hovet. Löjtnant vid adelsfanan. Död 1729-06-00 på Borrarp i Dalstorps socken, Älvsborgs län och begraven i Dalstorps kyrka. 'Han blev en gäng blesserad i hakan av en kula.' Gift med Maria Carus.

Barn:

 • Helena, född 1670, död Svenstorp och begraven 1738-01-07. Gift med löjtnanten Knut Bredman.
 • Agneta, född 1672, död 1750-09-30, på Borrarp och begraven i Dalstorps kyrka. 'Hon blev 1695 övertalad av majoren Johan Silfverswärd, till Säter, Hammar och Dummö, och förklarades, efter en långvarig rättegång, för hans hustru 1698-01-27. Makarna skildes 1710-02-14 genom frivillig överenskommelse.'
 • Peter, född 1675. Kapten. Död 1721. Se Tab. 3
 • Erik. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente. Löjtnant därstädes 1703. Konfirm. fullm. 1704-01-04. Död ogift.

TAB 3

Peter, (son av Carl, Tab. 2), född 1675. Volontär vid Västgötadals regemente 1691-03-06. Rustmästare därstädes 1694-08-24. Sergeant s.å. Fänrik vid Västgöta femmänningsregemente 1703-09-12. Konfirm.fullm, s.å. 30/12 Löjtnant därstädes 1705-01-21. Regementskvartermästare 1709-05-30. Kapten 1710-10-29. Konfirm.fullm. 1717-01-19. Kapten vid drottningens livreg, till fot 1721. Död s.å. 17/4 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. Gift 1696 med Agneta Feltreuter, döpt 1670-11-29 i Romfartuna socken, Västmanlands län, död 1745 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Anders Nilsson, adlad Feltreuter, och hans 2:a fru Joneta Belfrage.

Barn:

 • Anders, död ung.
 • Jeannetta, död ung.
 • Beata Elisabet, född 1701, död 1790-03-05, i Stockholm. Gift där 1728-01-01 med löjtnanten vid amiralitetet Johan Brunström, död 1759-01-00.
 • Elisabet Maria, född 1703-07-30, död 1782-06-06, och begraven i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm. Gift 1722 i april med löjtnanten Adam Ahlefelt, född 1698, död 1744.
 • Jeannetta, född 1705, död 1771-05-02 i Stockholm, änka. Gift 1730-04-26, på Mauritzberg i ö. Husby socken, Östergötlands län med befallningsmannen därstädes Anders Sundstedt, död i Norrköping.
 • Carl Vilhelm, född 1707-09-14, i Ölmehärads socken. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1724. 'Han gick 1727 till Amsterdam, därifrån han gjorde flera resor till Grönland på valfiskfänge, men förgicks slutligen med skeppet i Ishavet.'

TAB 4

Gustaf, (son av Petrus Canuti, Carolstadius, sedan Canutius, adlad Bäfverfeldt, Tab. 1), till Henstad. Född 1647 i Göteborg. Page hos konung Carl XI 1668. Fänrik vid överste Modées bergsregemente 1674-11-03. Löjtnant därstädes 1675-08-14. Kapten vid drottningens livregementet, till fot 1680-05-10. Nödgades 1685-12-18, begära avsked för en svår blessyr i huvudet, den han fick, dä Landskrona fästning belägrades av danskarna. Död 1689 och begraven jämte sin fru i Karlstads domkyrka, där hans vapen uppsattes, men vilket brann upp med kyrkan 1719. Gift 1681 med Catharina Stillman, död 1686, dotter av borgmästaren i Borås Sven Stillman och Emerentia Poppelman.

Barn:

 • Peter Gustaf, född 1682. Major. Död 1728. Se Tab. 5
 • Helena Emerentia, född 1684 i Malmö, död 1724-02-00 och begraven i Korsberga kyrka Jönköpings län. Gift 1710 med arklimästaren i Göteborg Anders Rydberg, död 1724.

TAB 5

Peter Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 4), till Henstad samt Maggarp i Eksjö landsförs. Jönköpings län. Född 1682-09-06, i Malmö. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1698-10-00. Korpral därstädes 1699-06-06. Rustmästare s.å. 10/11. Korpral vid skånska ståndsdragonregementet 1700-12-15. Kvartermästare därstädes 1701-09-01, kornett 1703-06-01. Konfirm.fullm. 1705-07-24. Löjtnant s.å. 1/9, konfirm.fullm. 1707-01-04. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03, och vid Upplands tremänningsregemente till häst (Kr AB.) 1717-06-22. Major därstädes 1719-09-22. Avsked s.å. 30/9. Död 1728-03-16, på Maggarp och begraven i Eksjö kyrka. Han blev flera gånger illa blesserad. Var med i slaget vid Poltava. Följde konung Carl X 11 till Turkiet och deltog i kalabaliken i Bender. Gift 1716-07-29 med Anna Margareta Eneman, född 1695-10-07, död 1756-06-26, i Stockholm och begraven i Ladugårdslands (Hedv. Eleonora) kyrka, dotter av kaptenen Tor Esbjörnsson Eneman och Margareta Bruce.

Barn:

 • Ture Gustaf, född 1717. Major. Död 1798. Se Tab. 6
 • Catharina Margareta, född 1718-09-20. Död 1797-10-12, Trästa. Gift 1755-05-27 i Stockholm med livdrabanten Lars Bex, död 1756-12-16.
 • Charlotta Christina, till Sälleryd och Hagersryd i Eksjö landsförsamling. Född 1721-01-13, död 1797-06-17 på Slättna i nämnda landsförsamling. Gift 1739-01-18 med kaptenen Christoffer Tillman, född 1701, död 1763-01-01 i Eksjö landsförsamling.
 • Anna Beata, född 1725-02-25. Död 1812-10-16, på Gismundetorp i Hultsjö socken, Jönköpings län. Gift 1746-11-25 med löjtnanten Axel Nisbeth, nr 828, född 1705, död 1777.
 • Hedvig Lovisa, född 1727-07-24. Död 1770-08-13, på Kolbäck i Skeppsås socken, Östergötlands län. Gift 1749-11-07 med livdrabanten, ryttmästaren Nils Christian Wallensteen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1771 med Anna Elisabet Hagman i hennes 2:a gifte, född 1734-02-09, död 1814, dotter av kyrkoherden Jacobus Nicolai Hagman och hans 1:a fru Brita Wallman), född 1723-01-26 på Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län, död 1800-12-01 Vallstorp

TAB 6

Ture Gustaf, (son av Peter Gustaf, Tab. 5), född 1717-06-26, Skiverstad Hantlangare vid artilleriet i Stockholm 1732-12-01. Lärkonstapel 1733-05-14. Konstapel därstädes 1734-12-25. Avsked 1736-11-24. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1743-01-28. Livdrabant s.å. 21/9. Löjtnant i armén 1755-09-21. Korpral vid drabanterna 1766-10-02. Majors avsked 1768-04-19. Död 1798-05-22. På Trästa i Häverö socken, Stockholms län, där han efter avskedstagandet bodde. Gift 1:o 1738-04-04 Husnäs med Elisabet Christina Stake i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken Ulrik Adolf Silfverbrand, nr 508, född 1697, död 1737), född 1700, död 1744-07-28, på Skiverstad och begraven i Eksjö kyrka, dotter av löjtnanten Mauritz Stake, och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Elisabet Strömberg, nr 118. Gift 2:o 1748-11-05 i Eksjö med Anna Sofia Runström, född 1719-03-12, död 1787-08-06, på Trästa, dotter av rådmannen i Karlshamn Zacharias Runström och Anna Jönsdotter Möller.

Barn:

 • 1. Ulrik Alexander, född 1738-08-15, död 1739-06-06, och begraven i Kråkshults kyrka Jönköpings län.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1747. Fänrik och kronolänsman. Död 1821. Se Tab. 7.
 • 2. Carl Peter, född 1749-03-08 Kvensås Volontär vid Jönköpings regemente 1752. Kadett vid artilleriet i Stockholm 1764-04-22. Sergeant därst, s.å. 24/10 sergeant vid drottningens livregemente 1774-07-04. Fältväbel därstädes 1780-05-14. Konstapelmajor i holländsk tjänst 1781. Arklimästare vid örlogsflottan i Karlskrona 1789, flaggkonstapel därstädes 1791. Sergeant vid Göta garde (sedan svenska gardet) 1799-04-03 avsked som fanjunkare vid svenska gardet 1808-04-19. Fänrik vid Upplands lantvärn s.å. 21/6. Löjtnant därst, s.å. 21/8. Död 1821-11-12 på Trästa. Han undergick straff för det han redan vid 21 års ålder låtit, såsom sina hustrur, i kyrka intaga Christina Franzén (född 1746, vigda 1770-05-08, hon levde ännu 1823-02-16 och kallas då hans änka), och Eva Louisa Kjellberg, från vilka båda han sedermera skilde sig.
 • 2. Fredrik Hans Tomas, född 1751-03-05, död s.å. 14/7, och begraven i Eksjö kyrka
 • 2. Fredrik Zacharias, född 1753-07-01, död s.å. 17/10, och begraven i Eksjö kyrka
 • 2. Fredrika Beata Sofia Teodora, född 1756-01-14 i Stockholm, död ogift 1850-07-19, i Häverö socken, Stockholms län.

TAB 7

Gustaf Adolf, (son av Ture Gustaf, Tab. 6), född 1747-02-18 i Stockholm. Kadett vid artilleriet därstädes 1762-03-18. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1765. Sergeant därstädes 1768-03-10. Var korpral vid livregementet 1773. Sergeant vid Skytteska regementet på Sveaborg 1774-07-12. Fänrik i armén 1777-02-05. Landsfiskal i Stockholms län 1785. Kronolänsman i Frötuna skeppslag 1799. Död 1821-03-21. Gift 1:o 1765 med Anna Maria Råskog, från vilken han 1773-11-21 blev skild, änka efter sekreteraren Stillman. Gift 2:o 1774-02-25 med Christina Eleonora Kjellberg, född 1740, död 1782-03-21, Trästa, dotter av justltiarien på Vaxholm Nils Kjellberg och Ulrika Eleonora Braun, som varit konung Gustaf III:s amma. Gift 3:o 1785-09-22 med Emerentia Hammarsten, född 1762-11-22 död 1830-01-16, dotter av skräddaremästaren i Stockholm Anders Hammarsten och Anna Hök.

Barn:

 • 2. Per Gustaf, född 1774, död 1775.
 • 2. Sofia Ulrika, född 1775, död 1779.
 • 2. Christina Beata, född 1778-06-13, död ogift 1808-05-04.
 • 2. Anna Margareta, född 1780, död 1781.
 • 2. Catharina, född 1786-04-12. Gift med handlanden Söderlund.
 • 3. Gustaf Knut, född 1789. Fältkamrerare. Död 1835. Se Tab. 8.
 • 3. Carl Adolf, född 1791, död 1792.
 • 3. Emerentia, född 1793-08-12, död ogift 1873-05-07 Drottninghuset
 • 3. Olof Samuel, född 1797-06-16, i Norrtälje. Förare vid konungens 2. livgarde 1815-05-24. Sergeant därstädes 1816-07-25. Fältväbel 1818-11-28. Avsked 1832-01-14. Fanjunkare vid Bohusläns regemente 1835-05-20. Död 1837-12-23 Rävmarken. Gift 1825-10-30 med Lovisa Charlotta Reaterdahl, född 1797-01-21, död 1848-01-02, i Stockholm.
 • 3. Gustava, född 1800-06-16, Härdnacka. Gift 1841-06-06 i Stockholm med viktuallehandlanden Carl Anders Öjmark, född 1783-04-20, i Karbennings socken, Västmanlands län, död 1864-07-31 i Stockholm.
 • 3. Otto, född 1804-06-13, på Hårdnacka.

TAB 8

Gustaf Knut, (son av Gustaf Adolf, Tab. 7), född 1789-01-07. Fältkamrerare 1819-02-16. Död 1835-01-07 Rävmarken. Gift 1815-12-15, med Elin Maria Norstedt, född 1799-12-16. Död 1880-11-02 på Strand i nämnda socken, dotter av köpmannen i Fredrikshald Erik Norstedt och Gunnild Olssen.

Barn:

 • Adelaide Emerentia Gunilla, född 1816-10-10, död 1831-08-03.
 • Gustaf Knut, född 1819. Bruksförvaltare. Död 1892. Se Tab. 9.
 • Elin Beata Julia, född 1820-12-15, död 1852-01-23. Gift 1844-08-13 med löjtnanten och regementskommissarien vid Västgötadals regemente, svärdsmannen Elis Rosell i hans 1:a gifte (gift 2:o 1853 med Maria Fredrika Planck, född 1822, död 1879, dotter av häradsskrivaren Johan Peter Planck och Charlotta Mariana Lund), född 1818-12-12 i Ärtemarks socken, Älvsborgs län, död 1868-12-21.[Nh].
 • Carl Erik, född 1823-12-00, död 1826-03-20, på Björnered i Ske socken, (Göteborgs och Bohus län).
 • Josefina Maria, född 1826.
 • Peter Oscar, född 1828. Handlande. Död 1865. Se Tab. 12
 • Ture Adolf, född 1830. 1. Lantmätare. Död 1891. Se Tab. 13.
 • Olof Otto, född 1833. Kommissionslantmätare. Död 1910. Se Tab. 14.
 • Edvard Gustaf, född 1835-01-05 på Rävmarken. Lanthandlare i Vångsjö i Eds socken, Älvsborgs län. Död 1908-04-09 på Äng i nämnda socken. (Dals-Eds församling, Älvsborgs län, db).

TAB 9

Gustaf Knut, (son av Gustaf Knut, Tab. 8), född 1819-01-04 Björnered. Bruksbokhållare Häverud. Bruksförvaltare. Död 1892-06-16, Äng. Gift 1849-10-18 Bankebön med Betty Gustava Pettersson, född 1831-03-15, på Rudberga i Jerbo socken, Älvsborgs län ]], död 1907-01-31 på Äng, dotter av lantbrukaren Petter Persson Cajsa Svensdotter .

Barn:

 • Gustaf Ferdinand, född 1850-09-18, på Rankebön (Dals Eds församling, Älvsborgs län, db). Volontär vid Västgötadals regemente 1871-07-01. Underofficersexamen 1873-09-10. Furir 1875-03-13. Sergeant s.å. 30/12. Avsked 1901-08-31. Död ogift 1911-05-04 på Äng.
 • Oskar Teodor, född 1851. Underlöjtnant. Död 1931. Se Tab. 10.
 • Knut Alexander, född 1853-01-14 i på Rankebön. Sågverksdisponent i Minominee, Mich., Nordamerika.
 • Hildegard Elisabet, född 1854-05-14 på Rankebön, död 1925-06-10 i Oslo. Gift 1880-07-14, Strand
 • Elin Anna Josefina, född 1858-05-29 Sandåker, död 1908-01-03 i Kristiania. Gift där 1882-04-23 med tekniske ingenjören vid Aadals bruk död Norge Oftedal Kristoffer Gedde, född 1856-09-25. Död 1913-09-23 i Kristiania.
 • Berta Gunilla, född 1868-09-13, på Sandåker.

TAB 10

Oskar Teodor, (son av Gustaf Knut, Tab. 9), född 1851-10-03, på Rankebön. Volontär vid Västgötadals regemente 1871-12-04. Furir 1875-04-08. Sergeant s.å. 30/12. F. t. bataljonsadjutant 1876 /7. Fanjunkare 1884-06-03. T.f. gymnastiklärare vid Alingsås allmänna läroverk 1891–1910. Svärdsman 1897-09-18. Kontrollör vid maltdryckstillverkningen 1903-10-01–1923-10-01, avsked från regementet 1904-01-27. Underlöjtnant i armén 1914-05-29. Landstormsförrådsförvaltare 1917-09-09. Död 1931-09-11 i Alingsås (db nr 81). Gift 1881-11-05 Strand med Maria Fernanda Benedikta Nielsen, född 1858-06-01 i Kristiania, dotter av grosshandlaren Hans Lauritz Birkeland-Nielsen och Anna Urisina Zuvan.

Barn:

 • Sigrid Gunilla, född 1882-09-01 i Eds socken. Kontorist.
 • Helga Maria, född 1884-12-04 i Alingsås. Gift i Alingsås 1915-04-10 med uppbördsinspektören i Göteborg Emanuel Leonard (Lennart) Enander, född 1883-12-23 i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Erland Teodor, född 1886. Postexpeditör. Se Tab. 11

TAB 11

Erland Teodor, (son av Oskar Teodor, Tab. 10). Född 1886-06-04 i Charlottenberg. Extra ordinarie postexpeditör 1906-04-28. Postexpeditör 1912-09-19. 1:ste postassistent 1929-09-17. Postmästare i Vingåker. GM. Postmästare i Göteborg 11. Mnor8 1939-05-26 (komm.). Gift 1915-05-20 i Göteborg med Selma Catharina (Karin) Zetterberg,, dotter av fabrikören Carl Axel Zetterberg och Selma Henrietta Ekholm.

Barn:

 • Rigmor Elisabet
 • Knut Axel Teodor
 • Tyra Maria Henrietta

TAB 12

Peter Oskar, (son av Gustaf Knut, Tab. 8), född 1828-02-22 i Bohuslän. Lanthandlande. Död 1865-11-17. Gift 1860-08-03 med Elsa Helena Ekelund i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1885-08-22 med lanthandlanden Jan Magnus Arfvidsson), född 1839-11-28 på hemmanet Skalltorp i Eds socken, Värmlands län, död 1899-04-05 Alltorp, dotter av löjtnanten Gustaf Ekelund och Greta Jonsdotter.

Barn:

 • Oskar Knut Gustaf, född 1861-05-23. Studerande. Död 1881-04-15 på Alltorp.
 • Axel Jonas, född 1862-06-02, död 1884-12-08, på Alltorp.
 • Emilia Oskara, född 1864-02-11. Bosatt i Nordamerika.
 • Rosa Helena, född 1865-08-17, död s.å. 15/9.

TAB 13

Ture Adolf, (son av Gustaf Knut, Tab. 8), född 1830-06-15, Rävmarken. Lantmäteriauskultant 1850-06-13. Vice kommissionslantmätare i Västernorrlands län 1855-04-16. Kommissionslantmätare i ovannämnda län 1863-01-16. 1. Lantmätare i Norrbottens län 1889-08-05. Död 1891-10-12 i Stockholm. Gift 1855-10-30 i Själevads socken, Västernorrlands län med Carolina Petrina Holm, född 1825-05-08, i nämnda socken, död 1909-07-15 i Stockholm, dotter av kontraktsprosten Carl Johan Holm och Ingrid Margareta Bågenholm.

Barn:

 • Elin Carolina (Ellen), född 1856-11-15 på EUensberg i Skogs socken, (Västernorrlands län.), liksom systern, död 1900-10-12, i Härnösand. Gift 1877-07-03, med handlanden i Härnösand Knut Fabian Landgren, född 1848-01-13, död 1901-05-17.
 • Alfhild Margareta, född 1861-01-21. Död 1918-06-16 i Filipstad. Gift 1882-10-05 med provinsialläkaren i Filipstads distrikt av Värmlands län, med. lic. Alfons Vilhelm Nikolaus Hemesse, född 1849-06-22 i Karlshamn, död 1905-11-14 i Filipstad.

TAB 14

Olof Otto, (son av Gustaf Knut. Tab. 8), född 1833-01-01 på Rävmarken. Lantmäteriauskultant 1856-08-04. Vice kommissionslantmätare i Älvsborgs län 1863-08-17. Kommissionslantmätare 1887-04-22. Avsked 1898-06-19. Död 1910-10-26. På sin egendom Stora Bräcke i Ånimskogs socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1861-06-09, på Bräcke med Fredrika Josefina Wallman, född 1831-03-20 i Åmål, död 1892-01-16 på Bräcke, dotter av egendomsägaren Olof Wallman och Christina Andersson. Gift 2:o 1893-11-20 i Korsbyn i Änimskogs socken, med Hulda Olivia Eleonora Carlborg, född 1849-04-16 Mockeltorp, död 1905-08-00 Västanå, dotter av kronolänsmannen Johan Carlborg och Anna Christina Rudelius.

Barn:

 • 1. Gustaf Olof Octavius, född 1862-05-15 på Bräcke, liksom syskonen, död där 1864-03-03.
 • 1. Knut Edvard Anshelm, född 1863. Död 1939. Privatlärare. Se Tab. 15.
 • 1. Elin Christina Astrid, född 1865-01-13, död 1893-03-05 vid Nykroppa i Kroppa socken, Värmlands län.
 • 1. Alfhild Dagmar, född 1866-12-18, död 1874-06-08, på Bräcke.
 • 1. Adolfina Carolina Emerentia (Adelheid), född 1868-07-04. Död 1939-10-09 i Stockholm. Gift 1895-04-22 på Stora Bräcke med inspektören Carl Rickard Achsner, född 1871-04-08, i Uddevalla

TAB 15

Knut Edvard Anshelm, (son av Olof Otto, Tab. 14), född 186311/12 på Bräcke. Mogenhetsexamen i Karlstad 1886-06-08. Student i Uppsala 1888. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1889. Avsked 1893. Privatlärare sedan 1889. Död 1939-01-16 i Vetlanda (db nr). Gift 1:o 1895-08-21, i Långseruds socken, Värmlands län med Hilma Elisabet Nauclér, från vilken han blev skild, född 1872-01-01 i nämnda socken, dotter av kaptenen Carl Mauritz Nauclér och Louise Pehrsson. Gift 2:o 1913-06-20 i Brunskogs socken Värmlands län med Edit Julia Gabriella Hedlund, från vilken han 1914-11-21 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1886-06-13 med apotekaren Laurentius August Sjöberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1833-08-11 i Varberg, död 1907-12-21 i Vänersborg), född 1861-03-14 i Trollhättan, död 1921-03-14 i Brunskog socken, Värmlands län, dotter av bruksförvaltaren Gustaf Hedlund och Amalia Lundgren.

Barn:

 • 1. Carl Olof Arvid, född 1897. Sjömansmissionär. Se Tab. 16.

TAB 16

Carl Olof Arvid, (son av Knut Edvard Anshelm, Tab. 15), född 1897-03-04 på Lilla Bräcke i Ånimskogs socken, Värmlands län. Mogenhetsexamen i Göteborg 1917-05-30. Officersaspirant vid livregementets dragoner s.å. Sjömansmissionär vid svenska kyrkans sjömansvård i Göteborg 1921-01-01. Fil. kand. examen vid Göteborgs högskola 1923-04-07. Inskriven vid Lunds universitet 1923 Teol. kandidat examen vid Lund 1925-09-15. Prästvigd för Västerås stift 1926-01-00. Komminister i Husby 1927 Kyrkoherde i Aspeboda 1929. Tillförordnad sjömanspastor i London 1933–1934. Missionsdirektör i Svenska kyrkans missionsstyrelse 1937. Gift 1922 i Göteborg Masthuggs församling, med Lillie Johanna Vilhelmina Svensson, född 1895-06-24, i Hjärsås socken, Kristianstads län, dotter av lantbrukaren Nils Svensson och Alida Karolina Pettersson .

Barn:

 • Lillie Astrid Ingegerd
 • Märta Elisabeth Emerentia
 • Nils Olof Einar

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: