:

Dachsberg nr 260

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dachsberg nr 260 †

Adlad 1638-01-30, Introd. s. å. Utdöd i början av 1700-talet.


1KrAB. 2Pt. I s. 190. 3J. Allwin, Beskrifning öfver Mo samt N:a och S:a Vedbo härader i Jönköpings län (1857).

TAB 1

David Dach, adlad Dach, sedan Dachsberg, till Grimsberg (Grimmaryd) i Solberga socken i Södra Vedbo härad Jönköpings län. Född 'av ärliga föräldrar' i Preussen. Kom i svensk krigstjänst 1617. Var kapten vid Jönköpings regemente 1624-08-11. Överstelöjtnant därst. 1636–16461. Kallas överste 16371. Adlad 1638-01-30 med namnet Dach (introd. s. å. 15/2 under nr 260), men antog med ridderskapets och adelns tillstånd 1642-02-08 namnet Dachsberg. Drottning Christinas konfirm.diplom 1646-04-20. Slottshauptman på Vadstena slott 1646-07-30. Inspektor över krigsmanshuset. Död 1667-04-18 och begraven i Byarums kyrka Jönköpings län, där hans gravsten med hans bild i full krigsrustning finnes och varest hans vapen uppsattes. Hans och hans 1:a frus namn jämte årtalet 1656 stå på Solberga kyrka s större klocka. 'Han tjänade i 38 år och bevistade livländska, preussiska, tyska och danska krigen'. Gift 1:o med Regina von Kanten, som levde 1650 (död 1656?), begraven i Byarums kyrka. Gift 2:o med Maria Ulfsax i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Claude de Laval, adlad de Laval, född 1585, död 1646), född 1596, levde 1674, dotter av överstelöjtnanten Lindorm Ulfsax, och Catharina Andersdotter (Stråle af Ekna).

Barn:

  • 1. David, född 1641-01-27, död 1651-02-08 i Vadstena och där begraven med hans bild på gravstenen.
  • 1. Christina, död 1729-01-16 på Lilla Fågelhult i Solberga socken (över 90 år gammal?). Gift med ryttmästaren Christer Lood i Småland, nr 157, död 1668.
  • 1. Anna Dorotea, död 1692. Gift med sin systers svåger översten Erik Lood i Småland, nr 157, begraven 1684.
  • 1. Agneta, död 1724-04-26 Ekholmen Gift med överstelöjtnanten Casper Stålhammar, född 1645, död 1707.
  • 1. Elsa Beata, död 1676 och begraven s. å. 19/3 i Jönköping. Gift 1664 med hovrådet Gustaf Queckfelt, adlad Queckfelt, nr 979, i hans 1:a gifte, född 1628, död 1712.
  • 1. Helena Justina, född 1650, död 1727-06-23 på Grimsberg och begraven s. å. 21/9. Gift med ryttmästaren Nils Sabelfelt, död 1692.

TAB 2

Carl Gottfrid (son av David Dach, adlad Dach, sedan Dachsberg, Tab. 1). Hade 1678 tjänat vid livgardet i 10 år2 och var då gift med äldsta dottern till majoren Johan Lood i Småland, och Sofia Svan.2

  • (?) Barn:
  • Anna Margareta, till Loftås i Fryele socken Jönköpings län. Född 1681, död 1758-06-09 på Loftås. Gift med löjtnanten Gabriel Klingspor, född 1679, död 1706.

Utan känt samband med stamfadern:


  • En Daniel (David?) Dagsberg, köpte eller utbytte Gullarp i Flisby socken Jönköpings län till säteri 1683, vilken egendom 1702 ägdes av Per Christersson Lood i Småland.3 – En David Dagsberg ägde 1702 enligt jordeboken ovannämnda Grimsberg (Grimmaryd) i Solberga socken.3

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: