:

Tallberg nr 1757

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tallberg nr 1757 †

Adlad 1631, konfirm. 1719-10-29, introd. 1723. Utdöd 1822-07-12.

Förutom nedanstående introducerade gren av den 1631 adlade ätten Tallberg fortlevde ointroducerade grenar såväl i Sverige som Finland åtminstone långt in på 1800-talet. Huruvida någon av dessa ättegrenar numera fortfarande kvarlever, är ej känt. En under 1700-talet i västra Sverige bosatt gren härstammade från den introducerades yngre broder majoren vid Österbottens femmänningsinfanteriregemente Peter Benjamin Tallberg, sist stadsmajor i Göteborg och död 1749 Häggåsen

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1At (P). 2At (Sch). 3At (L).

TAB 1

Christian Simonsson, till Talls gård i Viborgs socken, vilken han erhöll genom sitt gifte, och efter vilken släktnamnet är bildat. Fältsekreterare i Ingermanland. Adlad av konung Gustaf II Adolf 1631 och på samma gång benådad med några hemman i Ingermanland. Sekreterare hos landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Arvid Horn 1635-03-12. Levde 1642 men var död 1649. Gift 1634 med Barbara Plagman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommissarien Henrik Jönsson, död 1628, fader till sekreteraren Jöns Henriksson, adlad Teetgren), död 1671, dotter av borgmästaren i Åbo Peter Plagman.

Barn:

 • Johan Tallberg. Löjtnant. Stupade 1676-12-04 i slaget vid Lund. Han ägde Erkkylä i Hausjärvi samt Nokkola i Hollola socken, vilket kaptenen Tomas Olofsson 1649-04-20 bekommit under ärftligt frälse. Gift med Catharina Meck (sannolikt i hennes 2:a gifte och gift 1:o med nämnde kapten Tomas Olofsson), död 1723 på Skofteby i Norra Härene socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 27/9, 92 år gammal (enl. Rf död redan 1686, då Nokkola, varpå hon fått livstidsfrälse 1683, hemföll till kronan).

Barn:

 • Carl Fromhold. Volontär vid Västerbottens regemente 1689. Rustmästare därst. Sergeant 1694-01-05. Fältväbel 1696-04-17. Löjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-08-31. Kaptenlöjtnant därst. 1703-07-15. Kapten 1704-08-11. Major 1710-08-30. Konfirm. fullm. 1716-07-10. Överstelöjtnant vid västra skånska infanteriregementet 1718-05-29. Konfirm. i sitt gamla adelskap 1719-10-29 (introd. 1723 under nr 1757). Avsked 1721-09-00. Död 1735-01-05. Han blev 1710 kommenderad med 409 man på flottan vid en sjöexpedition till Nyen, där han med en del av sitt manskap satte sig i slupar och uppbringade omkr. 80 ryska fångar m. m. Blev på äldre dagar blind. Gift 1:o 1702-04-01 Leckö s socken, Skaraborgs län med Helena Catharina Gyllenberg, född 1680-02-14, död 1706-04-16, dotter av övertullinspektoren Erik Bergh, adlad Gyllenberg, och Christina Duberg. Gift 2:o 1708-01-05 på Skofteby med Catharina Elfving, född 1688-04-06 på Skallmeja i likanämnd socken, Skaraborgs län, död 1736-05-11 på Skofteby, dotter av ryttmästaren Zakarias Elfving, adlad Elfving, och Elisabet Juvenia.

Barn:

 • 1. Fredrik Johan, född 1702. Fältväbel. Död 1772. Se Tab. 2.
 • 1. Erik Fromhold, född 1703. Fältväbel. Död 1751. Se Tab. 4.
 • 1. Jakob Leonard, född 1705-03-18, död 1706-04-26.
 • 2. Elisabet Catharina, född 1708-12-21, död 1710-03-02.
 • 2. Zakarias Fromhold, född 1710-02-05 på Skofteby. Underofficer vid ett tyskt regemente. Död 1753. Gift i Pommern, men med vilken är ej känt.
 • 2. Carl Reinhold, född 1712. Fänrik. Död 1753. Se Tab. 6.
 • 2. Gustaf, född 1713-09-20 Sunträlje, död ogift och utan tjänst 1736.
 • 2. Anders Julius, född 1714-11-22, död s. å. 30/12.
 • 2. Catharina Charlotta, döpt 1716-06-15 på Skotteby, död där 1717-07-30.
 • 2. Henrik Anton, född 1717. Levde utan tjänst. Död 1772. Se Tab. 7.
 • 2. Ulrika Benedikta, född 1720-03-16 på Skofteby, död 1806-04-07 på Sunträlje. Gift med kornetten Olof Pelican.
 • 2. Axel, född 1722-06-29 på Skofteby, död ogift och utan känd tjänst 1759.
 • 2. Margareta Christina, född 1723-08-19 på Skofteby, död 1764. Gift 1743-11-29 i Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län med kornetten Carl Udd, född 1700, död 1773-05-03 Östtomten
 • 2. Adam, född 1725. Kapten. Död 1801. Se Tab. 8.
 • 2. Eva Mariana, född 1728-04-16 Östtomten, död 1772-12-11 på sin egendom Skofteby i Norra Härene socken. Gift med kvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente, kornetten Johan Lorentz Gyllenhoff, född 1715, död 1769-06-24 på Skotteby.

TAB 2

Fredrik Johan (son av Carl Fromhold, Tab. 1), född 1702-11-23 i Västergötland. Mönsterskrivare vid västra skånska infanteriregementet. Sergeant därst. 1718-12-16. Fältväbel 1720-09-01. Död 1772-08-30 i Björkö socken, Jönköpings län och begraven s. å. 3/9. Gift 1735-11-29 på Gunnarsgården i nämnda socken med Hedvig Eleonora Ögnelood, född 1713, död 1794-11-29 på Björkö Håkansgård i Björkö socken och begraven s. å. 4/12, dotter av löjtnanten Johan Ögnelood, och hans 2:a fru Gertrud Catharina Stierncreutz.

Barn:

 • Catharina Sofia, född 1736-09-18 på Gunnarsgården, liksom syskonen, död ogift 1821-06-27 på Björkö Håkansgården och begraven s. å. 3/7.
 • Helena Christina, född 1739-01-16, död 1787-12-19 i Eksjö. Gift 1774-03-10 på Björkö Håkansgården med kyrkoherden i Eksjö Jonas Rosling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1770-02-27 med Christina Schenberg, född 1724, död 1772-11-22, dotter av prosten och kyrkoherden i Normlösa pastorat av Linköpings stift Johan Schenberg och hans 2:a hustru Catharina Salander), född 1712-02-14 Rosenkälla, död 1793-02-01 i Eksjö.
 • Georg Fromhold, född 1740. Löjtnant. Död 1783. Se Tab. 3.
 • Erik Adam, född 1744-11-04. Hantlangare vid artilleriet 1757-07-30. Konstapel därst. s. å. 20/8. Sergeant 1762-02-28. Översappör. Död ogift 1771-01-23 på Björkö Håkansgården och begraven s. å. 31/1.
 • Carl Reinhold, född 1748-01-08 och död 1753-01-30 på Gunnarsgården.
 • Otto Ludvig, född 1750-11-21 och död 1753-02-10 på Gunnarsgården.
 • Eva Dorotea, född 1753-11-16, död 1784-06-01 i Träne prästgård, Kristianstads län. Gift 1783-06-13 på Björkö Håkansgården med prosten och kyrkoherden i Träne och Djurröds församlingars pastorat av Lunds stift Carl Fredrik Cronholm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1785 med Anna Helena Nolén, född 1743-01-05 i Stävie socken, Malmöhus län, död 1801-09-04 i Träne prästgård, dotter av kyrkoherden i Huaröds och Svensköps församlingar av Lunds stift Johan Nolén och Anna Margareta Kiökemeister), född 1739-11-10 i Karlshamn, död 1801-05-19 i Träne prästgård.
 • Carl Ludvig, född 1758-08-29 och död 1759-01-05 på Gunnarsgården.

TAB 3

Georg Fromhold (son av Fredrik Johan, Tab. 2), född 1740-12-24 Gunnarsgården. Volontär vid Kalmar regemente 1755-06-18. Rustmästare därst. 1758-04-27. Fältväbel 1766-07-03. Livdrabant s. å. 19/12. RSO 1772-09-12. Löjtnant i armén s. å. 25/9. Avsked 1777-04-23. Död 1783-06-15 i Stockholm. Gift 1771-03-01 med sin kusins änka Rosina Fredrika Frisch i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Carl Fromhold Tallberg, född 1733, död 1769), född 1740, död 1778-10-12 i Stockholm, dotter av hovintendenten i Dresden Fredrik Frisch.

Barn:

 • Margareta Sofia, född 1771-04-16 i Stockholm, död 1777-09-00.
 • Johan Fromhold, född 1772-05-16 i Stockholm, död där s. å. och begraven 3/9.
 • Eva Eleonora, född 1774-03-01 i Stockholm, död 1853-08-19 på Björkö Håkansgården i Björkö socken, troligen den sista av ätten.
 • Carl Fredrik, död 1777-09-00.[1]

TAB 4

Erik Fromhold (son av Carl Fromhold, Tab. 1), född 1703-12-18 i Marums socken, Skaraborgs län. Mönsterskrivare vid västra skånska infanteriregementet 1719-01-01. Sergeant därst. 1720-10-01. Transp. till garnisonsregementet i Stralsund 1721-12-10. Förare därst. 1722-01-10. Fältväbel. Död 1751-01-08. Gift med Maria Dorotea Silfverswärd, dotter av kaptenen Jonas Silfverswärd, och Catharina Sofia Arendt.

Barn:

 • Carl Fromhold, född 1773. Kapten. Död 1769. Se Tab. 5

TAB 5

Carl Fromhold (son av Erik Fromhold, Tab. 4), född 1733-07-12 på Bohus fästning2. Volontär vid garnisionsregementet i Stralsund 1744-01-22. Korpral därst. 1747. Furir 1749. Förare 1754. Erhöll permission att gå i utländsk tjänst 1756. Fänrik vid von Blanckensees preussiska infanteriregemente 1757-01-29. Löjtnant vid von Wunschs infanteriregemente 1758-02-00. Kapten därst. 1762-12-17. Reducerad 1763. Kapten vid Kronobergs regemente 1765-11-15. Död 1769-12-04 i Stockholm. Gift 1760 med Rosina Fredrika Frisch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771 med sin 1:a mans kusin löjtnanten Georg Fromhold Tallberg, född 1740, död 1783), född 1740, död 1778-10-12 i Stockholm, dotter av hovintendenten i Dresden Fredrik Frisch.

Barn:

 • Carl Christian, född 1760-12-22, död s. å. 28/12.
 • Christina Vilhelmina Margareta, född 1762-09-15, död ogift 1817-05-21 i Viby socken, Örebro län?.
 • Adam Georg, född 1765-04-15. Page hos drottning Lovisa Ulrika.1
 • Anna Catharina, född 1766-05-20, död ogift 1785-09-12 i Göteborg.

TAB 6

Carl Reinhold (son av Carl Fromhold, Tab. 1), född 1712-03-02. Fänrik. Död 1753-05-31 Östtomten. Gift 1741-08-02 på Storegården Tranum i Lundby socken, Skaraborgs län med Catharina Gyllenkrok, född 1708, död 1785-04-01 på Storegården Tranum och begraven i Stenums socken, dotter av assessorn Anders Gyllenkrok, och hans 2:a fru Maria Clerck, syster till hovrättsrådet Jakob Clerck, adlad Clerck.

Barn:

 • Inga Catharina, döpt 1745-04-01 på Östtomten, död där 1762-05-18.

TAB 7

Henrik Anton (son av Carl Fromhold, Tab. 1), född 1717-11-10 Skotteby. Levde utan tjänst. Död 1772-11-28 i Lidköping. Gift 1743-02-15 med Henrietta Clerck, död 1773-09-07.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1743-12-05, död 1745-07-21.
 • Carl Fromhold, född 1745-11-05, död 1746-05-25.
 • Hildegard Elisabet, döpt 1747-06-07, död 1751.
 • Elisabet, född 1748, död ogift 1773-07-30 i Stenums socken, Skaraborgs län.
 • Catharina Magdalena, döpt 1749-06-19, död ogift 1820-09-29 i Kalvs prästgård, Skaraborgs län.
 • Ulrika Eleonora, född 1751-07-13, död s. å. 2/11.[3]
 • Adolf Fredrik, född 1752-11-22 i Norra Härene socken. Volontär vid Gyllengranats regemente 1769-08-17. Lärfyrverkare vid artilleriet i Göteborg 1770-01-29. Sergeant därst. s. å. 25/7. Översappör 1772-09-15. Underlöjtnant 1779-02-10. Löjtnant 1788-07-22. Död ogift 1789-08-21 i Lovisa av blessyrer, erhållna vid Anjala s. å. 15/8.
 • Fredrika Lovisa, född 1755-07-25, död ogift 1815-03-23.

TAB 8

Adam (son av Carl Fromhold, Tab. 1), född 1725-12-16 på Östtomten i Stenums socken, Skaraborgs län. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1745-02-01. Lärfyrverkare därst. s. å. 9/5. Kadett 1746-04-13. Furir 1747-04-07. Sergeant s. å. 14/6. Överfyrverkare 1748-08-24. Underlöjtnant 1756-12-18. Löjtnant 1764-05-02. Stabskapten 1773-06-21. Avsked 1778-01-14. RSO 1789-06-28. Död 1801-08-18 på Östtomten. Gift 1774-09-08 i Göteborg med Catharina Maria Dijkman, född 1741, död 1808-10-08.

Barn:

 • Carl Johan, född 1775 på Östtomten, död ung.
 • Christian, född 1777-12-03 på Östtomten. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1794-08-18. Kvartermästare därst. 1798-06-18. Avsked 1807-08-09. Död ogift 1822-07-12 i Skara2 och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: