Riddersvärd nr 1220

Från Adelsvapen-Wiki

1220.jpg

Adliga ätten Riddersvärd, nr 1220 †.

Adlad 24.1.1691 och s. å. 26.8, introducerad 1693. En gren adlad och adopterad 28.4.1803, introducerad s. å., immatrikulerad på riddarhuset i Finland 6.2.1818 under nr 90 bland adelsmän. Utdöd 22.4.1881. Enligt Anrep och Elgenstierna hette stamfadern Gudmund Hamn, inspektör över småtullarna i Småland. Bröderna Hamn var födda i Jönköping, och där tullinspektören hette Anders Jönsson Hampn. Han är synbarligen densamme man som ätten Riddersvärds stamfar.

TAB 1

I Anders Jönsson Hampn (Hambn), tullinspektör i Jönköping (1656-1670). Troligen identisk med ”Anders Tullnär/Tullare”, nämd i mantalslängder 1647-1655 i Jönköping stad. Denne Anders Tullare var ogift 1649 men redan 1651 bodde han med sin hustru (kanske 1650, då nämns en Anders Jönsson med sin hustru – Anders Tullare finns ej i årets längd). Brukade släktnamnet Hampn tidigast 1663.(1) Köpte salig Måns Svenssons gård i Jönköping av salig borgmästaren Peder Gudmundsson Strömbergs fru, barn och arvingar för 800 daler silvermynt enligt ett köpebrev daterat 20.10.1663, underskrivet av Strömbergs änka Catharina Törnsköld och son Jöns Pedersson (Brattman) samt mågar David Foughman och Alexander Haijock.(2) Var verksam inom ”portetullen” i Jönköping d.v.s. lilla tullen (1665).(3) Begravd i Kristine kyrka i Jönköping 1670, klockringning, bårkläden och gravöppning (36 daler kopparmynt) för honom betalades 10.4.1670.(4) - Gift före 1650 med Anna Jönsdotter Brattman, död i Jönköping (Kristina) 27(?).3.1695 och begravd där i Kristine kyrka 22.9. s. å.(5), dotter av postmästaren i Jönköping, rådmannen Jöns Pedersson Brattman, vars söner blev stamfäder för friherrliga och grevliga ätter Stromberg.(6)

Söner:

 • Jöns Hampn, adlad 1691 Riddersvärd, född i Småland på 1650-talet (äldsta sonen). Ryttmästare. Död 21.8.1706. Tab 3.
 • Gudmund Hampn, adlad 1691 Riddersvärd, född 1658 i Småland. Tab 3.
 • Petter Hampn, adlad 1691 Riddersvärd, född i Jönköping cirka 1659(8)/1661. Ryttare vid änkedrottningens livregemente till häst 1676 och vid livregementet till häst i juni 1678. Livdrabant 1680. Fänrik vid tyska livregementet till fot 21.1.1687. Adlad 26.8.1691 jämte sin broder Gudmund och med tillstånd att bruka samma namn och vapen som den förut adlade brodern Jöns (med dem introducerad 1693 under nr 1220). Löjtnant vid sistnämnda regemente 19.10.1692. Regementskvartermästare därstädes 1696. Kapten 7.10.1698. Avsked 1701. Död 3.6.1729 på Nättsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län och slöt själv sin adliga ättegren. ”Han blev i slaget vid Landskrona skjuten tvärs igenom kroppen”. - Gift med Christina Elisabet Timmerman, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 16.9.1711 i Halmstad med överstelöjtnanten Johan Gustaf Gyllencartau, nr 855, född 1673, död 1728), död 9.6.1726 i Halmstad och begraven s. å. 13.6.(9)
 • Lars Hampn, adlad 1704 Riddersvärd, kvartermästare vid Livregementet till häst. Löjtnant vid Jämtlands kavallerikompani 22.12.1695.(10) Premiäryttmästare vid Livregementet till häst. Adlades jämte sina yngre bröder 7.9.1704 med sina äldre bröders namn och vapen, men tog icke introduktion. Död 14.7.1716 i Solikamsk under fångenskapen. - Ogift.
 • Anders Hampn, adlad 1704 Riddersvärd, född 1668 i Jönköping. Löjtnant vid tyska livregementet till fot. Död 2.3.1708. - Ogift.
 • Magnus Hampn, adlad 1704 Riddersvärd, född 1669 i Jönköping. Löjtnant vid tyska livregementet till fot. Död 1712.
 • Crispin Hampn, adlad 1704 Riddersvärd, sekundkapten vid Dalregementet.(11)

TAB 2

Jöns Hampn (son till Anders, tab.1), adlad Riddersvärd, född i Småland på 1650-talet. Drabant 2.8.1675. Kornett vid von Güntersberchs bremiska kavalleriregemente 1676. Löjtnant vid Gustaf A. Leijonhufvuds regemente 17.1.1677. Löjtnant vid Livregementet till häst 2.5.1678. Adlad 24.1.1691 (introducerad 1693 nr 1220 jämte sina yngre bröder Gudmund och Petter). Sekundryttmästare vid samma regemente 27.6.1697, premiärryttmästare s. å. 8.10. Avsked 4.6.1701. Död på Malma i Estuna socken (Stockholm) 21.8.1706 och slöt själv sin ättegren på svärdssidan. ”Han bevistade det år 1675 utbrutna kriget mot Danmark och därunder alla förefallna bataljer och aktioner såsom en tapper, hurtig och vigilant officer”. Deltog i kampanjer vid Halmstad (17.8.1676?) och i slaget vid Lund 4.12.1676 (Adelns fördubbling i Götaland, under Gyntersberg). Enligt sin meritlista ”beÿwistat Campagnier Hallmstadh Slaget” år 1677.(12) - Gift med Maria Cletzer i hennes 1:a gifte (2:a gifte med regementskvartmästaren vid Västerbottens infanteriregemente Joachim Kock i hans 1:a gifte, född i Stockholm 1690, död i Umeå stad 1763), döpt i Stockholm (Gertrud) 1.11.1667, bodde med sin 2:a make på Böle i Piteå landsförsamling ännu 1720, men död före 1744, dotter av brukspatronen Hendrik Cletcher, adlad Cletzer, och Geertruit Maria van Ruyff.(13)

Barn(14):

 • Anna Gertrud Riddersvärd, döpt på Malma 6.10.1694.
 • Ulrica Riddersvärd, döpt på Malma 12.11.1695. Levde 1742. - Gift på Malma i april 1711 med kornetten vid Livregementet till häst Tore Wass, född 1656, död på Malma 28.5.1733.
 • Anna Beata Riddersvärd, döpt på Malma 30.10.1696. Levde änka 1739. - Gift på Bro prästgård (Stockholm) 16.2.1724 med drabanten, löjtnanten Peter Magnus Quintern (Qvintern), född sannolikt i Dalarö 26.2.1693, död före 1737.
 • Christina Riddersvärd, levde änka. - Gift på Bro prästgård 27.9.1724 med drabanten Peter Blixterfelt, som 1735 var kapten i kung Stanislai tjänst.
 • En son, död på Malma 1701 och begravd 1.4. s. å.

TAB 3

Gudmund Hamn, adlad Riddersvärd (son av Gudmund Hamn, Tab. 1), född 1658 i Småland. Volontär vid livregementet till häst 1676. Fänrik vid Skyttes livländska infanteriregemente 1677-03-01. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1680-03-11. Löjtnant därst. 1685-11-01. Adlad 1691-08-26 jämte brodern Per och med tillstånd att upptaga sin äldste broders adliga namn och vapen (jämte nämnda sina bröder introd. 1693 under nr 1220). Regementskvartermästare 1697-04-25. Kapten 1701-01-29. Major 1706-12-03. Överstelöjtnant 1709-12-09. Konfirm.fullm. 1710-11-22. Avsked s. å. 18/4. Död 1714-05-00 och begraven s. å. 5/6 i Håksviks kyrka Älvsborgs län. Han ägde under de sista åren Nättsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1691-03-03 med Maria Christina Brattman, född 1669-07-17, död 1698-01-08, dotter av postmästaren och rådmannen i Jönköping Jöns Pedersson Brattman och Christina Gudmundsdotter samt syster till k. rådet Nils Brattman, adlad Strömberg, friherre och greve Strömberg. Gift 2:o 1699 med Elisabet Mannerfelt, född 1673-05-16, död 1726-12-26 Gammalsjö, dotter av amirallöjtnanten Måns Assarsson, adlad Mannerfelt, och hans 2:a fru Christina Persdotter.(7)

Barn:

 • 1. Jakob, född 1692. Student i Lund 1708 och i Uppsala1 1710-01-24. Kopist i krigskollegium 1711. Död ogift 1715-01-09 och begraven i Jönköping.
 • 1. Nils Alexander, född 1694. Sekreterare. Död 1736. Se Tab. 4.
 • 2. Anna Christina, född 1700-01-10 i Göteborg, död 1713-09-13 på Nättsjö.
 • 2. Christina Maria, född 1701-01-13 i Göteborg.
 • 2. Ulrika, född 1702-04-20, död 1725-03-20 på Nättsjö. Gift där 1723-11-22 med sin kusin, fänriken Johan Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1775.
 • 2. Charlotta, född 1703-06-01 i Göteborg.
 • 2. Magnus, född 1704-08-12 i Göteborg, död 1706-06-09 i Marstrand.
 • 2. Anna Gustava, död 1706-06-27 i Marstrand.
 • 2. Maria Charlotta, född 1707, död 1709-07-22.
 • 2. Carl, född 1708-08-25 i Göteborg. Student i Lund. Vice häradshövding. Död barnlös 1773-04-07 på sin egendom Nättsjö. Gift med Maria Beata Silfverswärd, född 1707-01-18 Hjälltorp, död 1799-03-26 på Nättsjö, dotter av kaptenen Carl Georg Silfverswärd, och Sigrid Margareta Markman.
 • 2. Johan Magnus, född 1709-10-18, död 1718 och begraven s. å. 9/2.
 • 2. Peter, född 1711-04-02 på Nättsjö, död där 1712-03-27.
 • 2. Andreas, född 1713-03-21 på Nättsjö, var död 1740.

TAB 4

Nils Alexander (son av Gudmund Hamn, adlad Riddersvärd, Tab. 3), född 1694. Student i Lund 1711-11-14. Registrator i kammarkollegium. Aktuarie 1731-03-16. Sekreterare. Död 1736-01-09. Gift 1:o 1718-12-14 med Maria Bisselsten, död 1733-06-09. Gift 2:o 1734-08-11 med sin styvmoders systerdotter och sin systers svägerska Maria Johanna Kuylenstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1737-07-13 med sin moders halvbroders son, löjtnanten Johan Gyllenskepp, född 1715, död 1798), född 1704, död 1787-06-12 Källhult, dotter av amiralitetskaptenen Johan Vilhelmsson Kuyl, adlad Kuylenstierna, och Maria Mannerfelt.

Barn:

 • 1. Nils Alexander, född 1720. Hovjunkare och bankokommissarie. Död 1794. Se Tab. 5.
 • 1. Gudmund, född 1722-12-18, död 1723-05-10.

TAB 5

Nils Alexander (son av Nils Alexander, Tab. 4), född 1720-03-13. Student i Uppsala1 1728-10-05. Kontorsskrivare vid livregementets besparingskassas kontor. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1750-12-20. Kontorsskrivare därst. 1752-06-10. Bokhållare 1755-12-31. Hovjunkare 1762-04-17. Bankokommissaries fullm. 1770-01-31. Bankokommissarie på stat s. å. 4/7. Död 1794-09-07 i Stockholm. Gift 1:o 1747-06-04 i nämnda stad med Ingrid Elisabet Psilanderhielm, född tvilling 1716-02-07, död 1764-08-25, dotter av bankokommissarien Arvid Dahl, adlad Psilanderhielm, och Gunilla Elisabet Psilanderhielm. Gift 2:o 1765-10-01 i Stockholm7 med Anna Brita Brandtberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med regementsfältskåren vid artilleriet, assessorn Johan Gustaf Hierzeel, född 1721, död 1761)2, född 1725, död 1783-03-11 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Frötuna pastorat av ärkestiftet Johan Brandtberg och Elsa Hambræa.

Barn:

 • 1. Nils Alexander, född 1748. Major. Död 1809. Se Tab. 6
 • 1. Arvid, född 1751-04-04. Levde utan tjänst. Död ogift 1795-08-08.
 • 1. En dotter, död späd 1752 i Stockholm och begraven s. å. 26/3 i Maria församl. därst.
 • 1. En dotter, född 1754, död 1756 i Stockholm och begraven s. å. 11/5 i Maria församl. därst.
 • 1. Eva Maria, döpt 1755-06-16 i Stockholm Maria förs. i Stockholm och där begraven s. å. 20/9.
 • 1. Johanna Ulrika, döpt 1757-08-03 i Stockholm Maria förs. i Stockholm.
 • 1. Gustava Carolina, född 1759-02-05 i Stockholm Maria förs. i Stockholm, död 1825-05-30 Jansberg. Gift 1774-12-20 i Stockholm med sin faders styvmoders brorson, kaptenen Carl Jesper Kuylenstierna, född 1744, död 1827.

TAB 6

Nils Alexander (son av Nils Alexander, Tab. 5), född 1748-03-28 i Stockholm. Kadett vid artilleriregementet 1765-06-01. Styckjunkare därst. 1767-06-01. Adjutant vid artilleriet på Gotland s. å. 18/11. Underlöjtnant vid artilleriet i Finland 1768-03-18. RSO 1772-09-12. Löjtnant 1777-03-05. Kapten 1784-06-11. Kommendant på Tavastehus fästning. Majors titel 1795-04-07. Sekundmajor vid artilleriet i Finland 1799-09-09. Avsked 1802-05-06. Död 1809-12-04 Brevik utan söner och slöt således sin ättegren på svärdssidan. Gift 1778-02-13 i Helsingfors3 med Anna Louisa Erhardt, född 1750, död 1802-06-07 i Helsingfors, dotter av överinspektören vid lanttullen därst. Henrik Johan Erhardt och Anna Catharina Palcker.

Barn:

 • Anna Elisabet, död 1783-05-13.
 • Ulrika Gustava, född 1781-01-11 på Sveaborg3, död 1849-09-04 Toresta. Gift 1800-09-23 i Helsingfors med generalmajoren Johan Bergenstråhle, i hans 2:a gifte, född 1756, död 1840.
 • Gunilla Lovisa, född 1783-03-28 på Sveaborg3, död 1850-02-01 i Ekenäs. Gift 1802-12-24 Karlsdal
 • Maria, född 1787-03-23, död s. d.

TAB 7

Per Hamn, adlad Riddersvärd (son av Gudmund Hamn, Tab. 1), född 1661. Ryttare vid änkedrottningens livregemente till häst 1676 och vid livregementet till häst 1678-06-00. Livdrabant 1680. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1687-01-21. Adlad 1691-08-26 jämte sin broder Gudmund och med tillstånd att bruka samma namn och vapen som den förut adlade brodern Jöns (med dem introd. 1693 under nr 1220). Löjtnant vid sistnämnda regemente 1692-10-19. Regementskvartermästare därst. 1696. Kapten 1698-10-07. Avsked 1701. Död 1729-06-03 Nättsjö och slöt själv sin adliga ättegren. 'Han blev i slaget vid Landskrona skjuten tvärs igenom kroppen.'. Gift med Christina Elisabet Timmerman, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1711-09-16 i Halmstad med överstelöjtnanten Johan Gustaf Gyllencartau, nr 855, född 1673, död 1728), död 1726-06-09 i Halmstad och begraven s. å. 13/6.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1694, död 1763-01-07 i Halmstad och begraven s. å. 19/1 i kyrkan, norr om altaret. Gift 1:o 1715-05-06 i nämnda stad med räntmästaren Johan Redin. Gift 2:o 1739-09-23 i Halmstad med handlanden och borgmästaren därst. Bernt Liedberg i hans 3:e gifte (gift 1:o 1727-06-20 i Halmstad med Elsa Catharina Hummel, född 1699-10-27, död 1729-04-26, dotter av kyrkoherden Jakob Hummel och Agneta Rudolphin. Gift 2:o 1730 med Ertmuth Oriot, född 1700, död 1739, dotter av rådmannen Charles Oriot och Elsa Catharina Twist), född 1699, död 1771-07-30 i Fjärås prästgård Hallands län.

TAB 8

Den adopterade ättegrenen

Fredrik Gabriel Hortulin, adlad och adopt. Riddersvärd, (son af fänriken Nils Hortulin), född 1754-10-30 Näs Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1768-10-21. Sergeant vid Jönköpings regemente 1772-11-04. Fältväbel därst. 1773-06-21. Fänrik vid Nylands infanteriregemente 1777-10-22. Stabslöjtnant därst. 1782-11-12. Kapten 1786-06-11. Major 1788-12-17. RSO 1790-03-26. Sekundmajor vid sistnämnda regemente s. å. 20/11. Premiärmajor därst. 1794-08-30. Överstelöjtnant 1796-08-21. Adlad 1803-04-28 och adopt. på adl. ätten Riddersvärds namn och nummer, nr 1220 (introd. s. å.). Avsked 1807-11-26 död 1815-10-12 Högben 'Han kommenderades 1789 på konung Gustaf III:s egen befallning med skärgårdsflottan till Svensksund och anförde såsom befälhavare för en sammanslagen jägarkår försöket till landstigningen vid Högfors den 24 juni s. å'. Gift 1:o 1790-12-21 i Pojo socken med Albertina Helena Uggla, född 1759-05-03 i nämnda socken, död 1805-09-12 på Raseborg, dotter av kaptenen Carl Gustaf Uggla, och Sofia Gertruda Silfversvan. Gift 2:o 1811-06-02 på Högben med Clara Maria Callmeijer i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Karis församl. Gabriel Ring, född 1745, död 1808, död i början av 1850-talet3, dotter av3 överinspektören Ernst Callmeijer.


 • 1. Albertina Sofia Ulrika, född 1791-12-08 Spakenäs Gift 1811-10-17 på Högben med översten och generalintendenten Gustaf Fredrik Klingstedt, i hans 2:a gifte, född 1771, död 1851.
 • 1. Gustaf, född 1792-12-01, död 1793-05-27.
 • 1. Fredrik, född 1799-03-27 på Dragsviks majorsboställe i Karis socken. Fänrik vid 2. finska linjeinfanteriregementet. Underlöjtnants avsked 1820-11-16. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 90 bland adelsmän. Ägde flera lägenheter i Karis socken3. Avvek från orten på 1830-talet men återvände på 1860-talet till hemorten3. Död ogift 1881-04-22 i Ekenäs3 och utgick ätten med honom på svärdssidan. Fredrik Riddervärd hade ett livslångt samboförhållande med en bokbindardotter i stockholm och de fick 5 barn, 4 döttrar och en son, sonen avled vid tidig ålder. Alla barnen inskrivna såsom Riddersvärd i kyrkoböckerna. Fredrik Riddersvärd gav sin sambo örhängen som idag bärs av hans dotterdotterdotter.

Källor:

 1. Jönköpings mantalslängder 1647-1672.
 2. Jönköpings rådhusrätt 21.3.1664, renoverad dombok, LDS mf. 0135932.
 3. Jönköpings (Kristina) kyrkliga räkenskaper 1665.
 4. Jönköpings (Kristina) kyrkliga räkenskaper 1670.
 5. Jönköpings (Kristina) historieböcker; Jönköpings (Kristina) kyrkliga räkenskaper 1695, s. 229, 236-238. Register över döda har datumet som 27.3. men räkenskaper meddelar att ”ringepenningar” blev betalda redan 26.3. Bårkläden betalades 27.3. Andra bårkläden, likets besittning under 6 månader samt begravning för henne betalades 22.9.
 6. Meddelande av Staffan Bengtsson på Anbytarforum 29.11.2004 (källa: Bouppteckningsregister för Stockholms rådhusrätt och magistrat, boup. Nr 1694:971). I bouppteckningen kallas Anna Jönsdotters make för Anders Jonsson, inspektor.
 7. Elgenstierna; Palmskiöldska samlingen 213, s. 361, Uppsala universitetsbibliotek. Elgenstierna anger Gudmunds första fru som en ”dotter av postmästaren och rådmannen i Jönköping Jöns Pedersson Brattman och Christina Gudmundsdotter samt syster till k. rådet Nils Brattman, adlad Strömberg, friherre och greve Strömberg” men Palmskiöld, en kontemporär källa, nämner att frun hette Christina Maria Jacobsdr.
 8. KrA Rullor 1690.
 9. Elgenstierna.
 10. KrA Rullor 1696. Registret hänvisar till Riddersvärd.
 11. Elgenstierna.
 12. Elgenstierna; Lewenhaupt; Jöns Riddersvärds meritlista, KrA.
 13. Elgenstierna; Lewenhaupt; Piteå landsförsamlings kommunionböcker. Joachim Kock dog inte år 1716 såsom påstås av Elgenstierna.
 14. Elgenstierna.

Forskare: R. Easton.


Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.