:

Gyllensparre nr 146

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllensparre nr 146 †

Urgammal frälsesläkt. Introd. 1627. Sannolikt utdöd 1722-07-19.

Ätten utgör en gren av Abjörnssönernas ätt, som i vapnet förde sparren över ett blad (se adliga ätten Bagge af Berga).

 • Henrik Jönsson (son av Jöns Abjörnsson, se adliga ätten Bagge af Berga, Tab. 1).

Barn:

 • Jöns Henriksson. Han godkände 1444-03-25 farbrodern Magnus Jönssons gåva till Vadstena kloster. Beseglade 1447-06-01 med ättens vapen häradshövdingens i Västbo, Abjörn Gisasson, brev och synes således vara bosatt i nämnda härad [RHKn].

Barn:

 • Henrik Jönsson. Väpnare. Ägde Hagagården, två gärdar i Hylte m. m., allt i Reftele socken, i Västbo härad. Gift 1459-06-18 (morgongåvobrev) med Ingeborg Jonsdotter, var död 150916, dotter av Jon Folkesson [RHKn].

Barn:

 • Jöns Henriksson, till Fylleröd i Torskinge socken, i Västbo härad Jönköpings län, då han 1512-01-19 beseglar ett gåvobrev1. Erhöll Femsjö socken, i nämnda härad i förläning2 1526-02-04. Var väpnare 153017. Levde ännu 1532-06-24, då han var sigillvittne vid Christian Drakes på Sunnaryd jordabyte med konung Gustaf I.3 Gift med Brita Jönsdotter, dotter av Jöns Pedersson (Ulfsax) och Märta Olofsdotter (Stenbock).

Barn:

 • Jöns Jönsson. Slottshövidsman. Död 1577. Se Tab. 3.

TAB 2

Henrik Jönsson (son av Jöns Henriksson, Tab. 1), till Fylleryd i Torskinge socken, Jönköpings län. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560 samt adelns trohetsförsäkran till konung Erik 1561. Nämnes bland adeln i Småland, som avgav sin trohetsförsäkran till hertig Johan4 1568-09-10. Levde ännu 1586-11-04, då han upptages i ett register över Sveriges adel.4 Gift med Margareta Carlsdotter, dotter av Carl Tordsson (Store) och Märta Ribbing.

Barn:

 • Jöns Henriksson till Fylleryd, levde 1620 [21].
 • Anna Henriksdotter, död 1620.21 Gift 1:o m.5 Per Jonsson i Gaflö. Gift 2:o före 1589 med Peder Eriksson (Lilliehöök af Fårdala).
 • Kerstin Henriksdotter, död 1608 och ligger jämte sin man begraven i Gällstads kyrka Älvsborgs län. Gift 1554-06-24 med Olof Nilsson (Drake af Intorp), död 1590.

TAB 3

Jöns Jönsson (son av Jöns Henriksson, Tab. 1), till Ingelstad i Östra Torsås socken, och Kråkesjö i Ljuders socken, båda i Kronobergs län. Häradshövding i Norrvidinge härad6 1558-09-14. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente4 1560-07-30 (30/6?) samt adelns trohetsförsäkran till konung Erik 1561 4. Nämnes bland adeln i Småland, som avgav sin trohetsförsäkran till hertig Johan4 1568-09-10. Erhöll fullmakt på överstebefallningen på Kronobergs slott 1569-11-25. Död 1577. Gift 1:o med Anna N. N. Gift 2:o 1569 på Kronobergs slott, då bröllopet hölls av Charles de Mornay, emedan Jöns Jönssons sätesgård Ingelstad blivit uppbränd under sista danska fejden7, med Carin Jönsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o, 156(7) med Gunnar Galle, adlad Galle (i Sverige, nr 162), död 1568. Gift 3:o 1585 med Filip Ulf, död 1599], död 1604, dotter av Jöns Håkansson (Lillie, af Greger Mattssons ätt, nr 6) och hans 2:a fru Anna Jönsdotter (Ållonstjelke).

Barn:

 • Anna Jönsdotter. Gift med löjtnanten Gustaf Stråle af Ekna [gift 2:o? med Jöns Jöransson till Fylleskog (Lilliesparre av Fylleskog, nr 44)].21
 • ? En dotter. Gift med Lars Botvidsson.

TAB 4

Per Jönsson (son av Jöns Jönsson, Tab. 3), till Ingelstad i Östra Torsås socken, och Kläcklinge i Kalvviks socken, båda i Kronobergs län. Var död 1611.16 Gift med sin systers svägerska Catharina Stråle af Ekna i hennes 1:a gifte (gift 2:o redan 161116 med överstelöjtnanten Lindorm Persson Ulfsax, död 1638), död 18 1635 omkr. 1/7, dotter av ståthållaren Anders Svensson, adlad Stråle (af Ekna, nr 87) och Anna Olofsdotter Hwith (Rosenbielke).

Barn:

 • Brita Persdotter Gyllensparre. Levde ogift 1649, då hon flyttade från Hornaryds socken, Kronobergs län.
 • Jöns Persson Gyllensparre. Major. Död 1685. Se Tab. 5.
 • Jöran Persson Gyllensparre. Underskrev 1649 års riksdagsbeslut8. Var konstapel vid artilleriet 1651 och sergeant därst. 1655. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1656. Död s. å. 1/6.

TAB 5

Jöns Persson Gyllensparre (son av Per Jönsson, Tab. 4), till Ingelstad och Kläcklinge. Blev 1627 på ättens vägnar introd. med namnet Gyllensparre och under nr 118, vilket nummer sedan ändrades till 146. Var fänrik vid Smålands kavalleri 16299. Löjtnant därst. 16319. Var avgången från regementet 16339. Major(?). Död 1685-03-20. 'Namnet Gyllensparre bestriddes honom redan vid 1627 års riksdag och sedermera vid de följande riksdagarna av lantmarskalken Lars Sparre, men 1638-03-09 erhöll han regeringens resolution att bära detta namn, eftersom hans förfäder alltid fört en gyllene Sparre i vapnet.' Gift 1624-10-10 i Agunnaryds kyrka Kronobergs län med Helena eller Elin Siöblad, dotter av Christer Siöblad.

Barn:

 • Anna, född 1628, död ogift 1709-01-19 och begraven i Östra Torsås kyrka, där hennes epitafium uppsattes. Hon ägde Torsjö säteri i Östra Torsås socken, Kronobergs län 1679-03-20–1703-02-07 samt del i Tugelstad till sin död.20
 • Erik, till Kläcklinge. Ryttmästare. Död 1677-01-04. Gift19 före 1675 med Magdalena Ulfsax (nr 107).
 • Magdalena, född 1635-06-10, död 1717-08-00. Gift 1660-01-03 med sin broders svåger, kaptenen Knut Rosenbielke, född 1637, död 1694.
 • Catharina, död 1704-03-01. Gift före20 1679-03-20 med sin syssling majoren Gustaf Stråle af Ekna, död 1693.
 • ? Christina, levde 1710. Gift med kaptenen vid Kalmar regemente Gustaf Campbell, död omkr. 1674 under kriget i Skåne [11].

TAB 6

Per (son av Jöns Persson Gyllensparre, Tab. 5), till Hulevik i Västra Torsås socken, Kronobergs län. Student i Uppsala 1648-04-0012. Död »utfattig» 1690. Gift 1657 på Lästad i Blädinge socken, Kronobergs län med sin farmors sysslings dotter Märta Rosenbielke, dotter av ryttmästaren Jöns Bengtsson Rosenbielke, och hans 2:a fru Anna Stråle af Ekna.

Barn:

 • Bengt, född 1661. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1684-02-05. Fänrik därst. 1685-08-09. Löjtnant 1695-07-20. Regementskvartermästare 1701-03-04. Sekundkapten s. å. 19/6. Premiärkapten 1706-12-31. Avsked 1722-06-05. Död ogift s. å. 19/7 i Stockholm och utgick ätten sannolikt med honom på svärdssidan. Han blev fången vid Poltava 1709 och förd till Saranski, varifrån han hemkom 1722.
 • Johan Arvid15, född 1670 i Småland. Sergeant vid von Beckerns regemente14 1705-04-01.
 • Erik.15
 • Jöns.15 En av dessa sannolikt den skogvaktare Gyllensparre, som begraven 1698-06-05 i Blädinge socken, 25 år gammal.14
 • Brita Maria, född 1679, död 1761-04-00 och begraven i Näs kyrka i Åse härad Skaraborgs län. Gift 1723-10-04 med löjtnanten Lars Norrman, född 1686, levde ännu 1772-10-27.

TAB 7

Nils (son av Per, Tab. 6). Musketerare vid livgardet 1680. Sergeant vid Jämtlands dragonregemente 1682-06-27. Fältväbel därst. 1684-08-00. Fänrik 1688-10-25. Premiärlöjtnant 1702-02-27. Kapten vid Västgöta stånddragonregemente 1703. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Kapten vid prästdragonerna 1704-08-28. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1709-12-02. Död 1710-12-31. Gift med Anna Sofia Rutencrantz, född 1674, död 1752-05-08 på Norra Ekagård i Näshults socken, Jönköpings län, dotter av kaptenen Gustaf Rutencrantz, och Vendla Leijonram.

Barn:

 • Märta Regina, född 1697, död 1754-02-12 i Stockholm. Gift där 1722-11-06 med löjtnanten vid Jämtlands regemente till fot Henrik Christian Bröijer, född 1683-03-14 i Stockholm, död 1741.13
 • Utan känt samband med ättefadern:
 • Kaptenen Gustaf Lennart Gyllensparre (slutet av 1600-talet). Gift med Kerstin, som överlevde honom med fem barn [14].

Källor

1 RHKn. 2 Al. 3 RAP. 4 Hra.TAB. 1.5 Pt XIX s. 4. 6 Glr. 7 At (RA). 8 Ridd. o. Adelns protokoll. 9 I. Hult, Karlskrona grenadierregementea historia (Smålands ryttare). h. 2 (1914). 10 KrAB.11 Pt X s. 115. 12 Um. 13 Lk. 14 RHG. 15 At (L). 16 KAS (medd. av kantor P. Gift Vejde). 17 Småländska Archifvet III, s. 81. 18 G.H, Criminalia m. fl. handl. 19 Db för Kinnevalds härad, 20 Db för Konga härad (allt medd. av kantor P. Gift Vejde). 21 GH (HF).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: