:

De Moucheron nr 737

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten de Moucheron nr 737 †

Natural. 1666-02-22, introd. 1668. Utdöd 1670-07-21.

Ätten härstammar från grevskapet Perche i Normandiet, där den ägde slottet Boulay.


  • Cosmo de Moucheron. 'Begav sig från Nederländerna till Ryssland och blev där överste'.

Barn:

  • Henrik de Moucheron, adlad de Moucheron, till Sievertshof i Livland. Född 1612-05-06 i Amsterdam. Överste i rysk tjänst. Gick sedan i holländsk tjänst till Brasilien och blev först advokatfiskal, sedan ordinarie råd i höga justitierätten och sist direktör och kommendant över militären i provinserna Porto-Salvo, Alagras och Rio-S:t-Francisco. Hovråd i svensk tjänst 1650-11-05. Avsked. President i sjörätten 1665-03-16. Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium s. d. Assessor därst. 1666-07-11. Natural. svensk adelsman 1666-02-22 (introd. 1668 under nr 737). Ledamot av viktkommissionen 1666-09-27. Lärer varit designerad till direktör över kommerserna i Est-, Liv- och Ingermanland 1669, men tillträdde ej denna befattning, emedan den aldrig trädde i funktion. Död 1670-07-21 i Stockholm och slöt själv sin ätt på svärdssidan [Ak]. Gift 2:o (»angav sig till äktenskap») 1668-09-20 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Anna Valborg von der Noth de Risoor, som levde änka 1685, dotter av Lamoral von der Noth och Lucretia von Stakenbrouch, samt syster till generalmajoren Tomas von der Noth, friherre von der Noth.

Barn:

  • 1. Anna, född i Brasilien, död ogift 1711 i pesten Slefringe och begraven s. å. 31/3 i Åtvids kyrka
  • 1. Henrika. Gift 1687-01-06 i Åtvids socken med löjtnanten och hovjunkaren Christian Ludvig Klingspor, född 1657, död 1699.
  • 1. Henrik. Antogs i k. kansliet. Död före fadern.
  • 1. Cornelia, döpt 1654-07-02 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm, död 1728-04-25 i Åtvids socken. Gift med assessorn Gideon Rålamb (se frih. ätten Rålamb), i hans 2:a gifte.
  • 1. Maria, döpt 1658-09-29 i Stockholm Tyska förs. i Stockholm. Gift 1694 med generalmajoren (friherre) William Sinclair, i hans 2:a gifte, död 1715.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: