:

Browald nr 1764

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Browald nr 1764 †

Adlad 1720-06-18 introducerad 1723. Utdöd 1792-04-05.


TAB 1

Lars Andersson. Borgmästare i Skara, tillika postmästare i Skara 1674–1694. (Kp.)

Barn:

  • Isak Browald. Borgare och vinhandlare i Göteborg. Död 1709-05-16 i Kristine församling i Göteborg. Gift med Maria Elisabet Bruun från Stettin, levde änka 1721.

Barn:

  • Isak Browald, adlad Browald, född 1688 i Göteborg, döpt 1688-02-03 i Kristine församling i Göteborg. (Bg.). Musketerare vid svenska livregementet till fot 1704. Korpral vid svenska livregementet 1705. Rustmästare 1706. Furir 1707. Sergeant 1709. Fältväbel 1709-10-00. Adjutant 1709-10-00. Fänrik 1710. Stabsadjutant hos generallöjtnanten greve von Ascheberg 1713-01-19. Löjtnant vid drottning Hedvig Eleonoras livregemente till häst 1713-01-19 . Ryttmästare vid Bohusläns dragoner 1714-03-11. Konfirmationsfullmakt 1716-03-18. Livdrabant 1718-10-12. Adlad 1720-06-18 (introducerad 1723 under nr 1764). Vice korpral vid livdrabantkåren 1720-11-16. Kvartermästare vid livdrabantkåren 1740-09-02. Överste i armén 1747-06-16. RSO 1748-09-26. Död 1754-03-13 Lerjeholm. Gift 1722 med Ingela Hammar i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1711 med kommendören Lars Gathe, adlad Gathenhielm, född 1689, död 1718), född 1692-09-11 Hammarkulla, död 1729-04-29. Hon och hennes 1:a man ligga begravna i Onsala kyrka i Halland i vita marmorkistor med svenska och latinska påskrifter.

Barn:

  • Fredrika Eleonora, född 1722-11-15, död 1724-06-29.
  • Isak Adolf, född 1724. Löjtnant. Död 1792. Se Tab. 2
  • Maria Elisabet, född 1725-07-07, död 1798-11-17 på Röhl i Bredareds socken, Älvsborgs län. Gift 1754-11-15 på Lerjeholm med överstelöjtnanten Mårten Fredrik Kjerrulf, adlad Kjerrulff von Wolffen, nr 2074, född 1717, död 1785.
  • Carl Fredrik, född 1727-03-19, död 1727-07-03.

TAB 2

Isak Adolf (son av Isak Browald, adlad Browald, Tab. 1), född 1724-04-11. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1739-07-01. Rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1740. Furir 1742. Livdrabant 1744-12-19. Löjtnant i armén 1756-12-19. Genom byte löjtnant vid Kronobergs regemente 1766-08-19. Avsked 1768-12-30. Död 1792-04-05 Röhl, och utgick med honom ätten. Gift 1762-04-11 med Anna Maria Sommar, född 1730-10-11, död 1815-06-20 Börshult

Barn:

  • Isak Sebastian, född 1768-08-11 Långsryd. Reste år 1787 såsom konstapel på ett köpmansfartyg från Göteborg till Hudiksvall, då han omkom.
  • Ingela Maria, född 1771-01-31 Fröseberg. Död 1784-06-16 i Alingsås.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: