:

Lillietopp nr 65

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Introducerad 1625. Utdöd på 1600-talet.

Magdalena Lillietopp till Strömsnäs var på 1520-talet gift med väpnaren Jöns Jönsson (Ållongren) till Haleby i Skärkinds socken, Östergötlands län.

TAB 1

Simon Dalkarl. Frälseägare i Åsunda hd 1562.

Barn:

TAB 2

Nils Simonsson [liljetopp] till Stensnäs, † 1599 enligt vapnet i Lerbo kyrka. Adlad (enligt SK. (s. 203).) 1585-04-08 men detta torde vara fel eftersom han i Södermanlands handling 1578:N.5 uppräknas bland adelsmän för vilka fordringar avkortats. Han blev troligen adlad någon gång mellan 1576-1578. Gift med en dotter till frälsemannen Sten Eriksson vilken redan omkring 1550 fram till 1561 ägde säteriet Stensnäs 1 Mtl. frälse i Lerbo sn, Oppunda hd. Sten Eriksson ägde utöver Stensnäs fem spridda landboställen i Södermanland, och ett mer än tre gånger så stort antal i olika delar av Uppland. Han var son till Erik Larsson i Spånga och en dotter till Knut Persson av Sätuna.

Barn:

  • Anders Nilsson, † strax efter 1699. Övertog säteriet Stensnäs efter fadern men avled kort därefter.
  • Margareta Nilsdotter, † 1619 Se Tab. 3 .

TAB 3

Margareta Nilsdotter, † 1619 (SH liber caus., vol. 22) till Stensnäs i Lerbo socken, Södermanlands län, (SH liber caus., vol. 22). Gift med Peder Andersson

Barn:

  • Anders Pedersson, till Gåpenäs (nu Åbonäs) i Säby socken, Jönköpings län. Övertog Stensnäs 1607 och upptog samtidigt morfadern Nils Simonssons adliga vapen. I morgongåvobrevet skriver han sig till Svedäng (SH liber caus., vol. 22) i Strängnäs landsförsamling. Var död 1618-06-30, då modern sålde Skälby gård till Johan Skytte (Nordinska saml). Gift 1591-06-20 på Horsnäs (SH liber caus., vol. 22) (nu Katrineholm) i Marbäcks socken, Jönköpings län med Brita Mattsdotter, död före 1618 (SH liber caus., vol. 35 (O. A.).), dotter av Matts Larsson Kafle och Christina Siöblad.

Barn:

  • Matts Andersson Lillietopp, till Gåpenäs. Blev 1625 med namnet Lillietopp efter vapnet å ättens vägnar introducerad under nr 65. Var synnerligen slösaktig och pantsatte i oträngt mål släktens fasta gods (SH liber caus., vol. 35 (O. A.).). Levde 1633. (Ridd. och adelns protokoll.) Gift med Brita Eriksdotter, som 1631 (Riksrådets protokoll 1631-05-05.) begärde konfirmation å en förläning, »som K. M:t några år tidigare hade kasserat».
  • Ulf Andersson Lillietopp, till Eneberga i Kuddby socken östergötlands län. Levde 1617.
  • Anna Lillietopp, död 1656. (At (L.).) Gift 1:o 1616 med riksfiskalen Anders Bergius, som uppgives hava erhållit adelskap av kejsaren 1612 (von Bergen), död 1642-03-00. Gift 2:o 1643-02-00 med »spelmannen» Olof Eriksson. [(SH liber caus., vol. 105, p.l. (O. A.).)]

Källor

  • Almqvist - Frälsegods understorhetstiden, Södermanland.
  • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: