:

Ulfhielm nr 1479

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ulfhielm nr 1479

Adlad 1713-06-27, introd. 1719. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Elgenstierna.

Ulfhielm A147900.png

TAB 1

Jon Ulf. Gift med Catharina Ambjörnsdotter, dotter av lagläsaren Ambjörn Jakobsson och Brita Svensdotter.

Barn:

 • Ambjörn Jonsson Ulf, född omkr. 1640. Skrivare vid postkontoret i Stockholm. Postmästare i Jönköping 1670-10-24. Av M. G. De la Gardie förordnad att vara överpostinspektor i Göta rike 1674-12-01. Konfirm.fullm. 1677-07-02. Död 1700-11-13 i Jönköping. Gift 1:o 1671-08-27 i Kristinehamn med Helena Engelbrecht, född 1656-07-02 i sistnämnda stad, död 1686-07-26 i Jönköping, dotter av tullinspektören i Värmlands och postmästaren i Kristinehamn Friederich Engelbrecht och Margareta Flygge, syster till general- tullinspektören Crispin Flygge, adlad Flygge, och till övertullinspektoren Johan Flygge, adlad Flygge. Gift 2:o med N. N., död 1691-05-03 i Jönköping. Gift 3:o 1694 med Elisabet Catharina Pahl i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1707 med kaptenen Peter Elg, adlad Elgenstierna, född 1681, död 1733), döpt 1677-01-17 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm, död 1743-10-03 och begraven s. å. 17/11 i Uppsala domkyrka, dotter av rådmannen i Stockholm Johan Pahl (farbroder till sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl) och Brita Olofsdotter Salenia.
  Barn:
  • 1. Ambjörn Ulf, adlad Ulfhielm, född 1680. Major. Död 1751. Se Tab. 2.
  • 3. Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, född 1697. Överste. Död 1783. Se adliga ätten Elgenstierna, tab 2.

TAB 2

Ambjörn Ulf, adlad Ulfhielm, (son av Ambjörn Jonsson Ulf, tab 1), till Seglinge i Almunge socken samt Norrby och Rickaby i Vidbo socken, vilka han fick genom sitt gifte, Nederänge i sistnämnda socken och Tisslinge i Östuna socken (alla död Sth.). Född 1680-02-04 i Jönköping. Soldat vid Jämtlands regemente 1697. Underofficer därst. 1700. Fänrik vid Hälsinge tre- och femmänningsinfanteribataljon 1701-06-24. Löjtnant därst. 1703-01-01. Konfirm.fullm. 1704-01-11. Kapten 1707-04-20. Kapten vid Upplands regemente 1709-12-20. Major därst. 1711-03-11. Adlad 1713-06-27 (introd. 1719 under nr 1479). Avsked 1716-08-28. Död 1751-05-06 och begraven i Almunge kyrka. 'Han blev 1708 med 400 man kommenderad till armén, som stod i Polen, men kunde för fiendens mellankomst ej komma längre än till Riga, varest han såsom kapten vid Buddenbrocks regemente under belägringen gjorde åtskilliga utfall. Blev, då han året därpå vid överresan till Stockholm strandade vid Domnäs i Kurland, fången hos ryssarna, men rymde strax och kom i dec. 1709 till Stockholm. Bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710, då han såsom äldste kapten kommenderade hela regementet, sedan översten och majoren vid första salvan blivit skjutna.' Gift 1711-05-00 (erhöll k. m:ts tillstånd till giftermålet s. å. 6/9) med Märta Kafle, född 1691, död 1740-02-06 på Seglinge och begraven s. å. 25/2 i Almunge kyrka, dotter av kaptenen Bengt Kafle och Elisabet Bure.

Barn:

 • Elisabet Helena, född 1712-09-13, död ogift 1781-05-12 på Nederänge. Hon ägde tillsammans med systern Märta Seglinge, vilken egendom de bortbytte 1757-05-28 mot Söderby säteri i Börstils socken. Seglinge bördades dock 1758-12-20 av svågern Jakob Silfverstedt och hans hustru, vilka därefter 1759-01-04 sålde egendomen.1
 • Birgitta Christina, född 1713-12-25, död 1786-08-11 på Nederänge. Gift 1734-09-17 på Seglinge med sin moders kusin hovjunkaren Claes Jonas Bure, född 1713, död 1781.
 • Bengt, född 1715-02-01, död s. å. 28/12 och begraven i Almunge kyrka
 • Märta, född 1716-01-21, död ogift 1780-03-03 på Lövgård i Sundby socken Södermanlands län. Hon och systern Elisabet Helena köpte 1763-10-07 Uddboö2 i Estuna socken Stockholms län.
 • Ulrika, född 1718, död 1763-03-25 på Nederänge. Gift där 1738-12-21 med överceremonimästaren Jakob Silfverstedt, i hans 1:a gifte, född 1718, död 1769.
 • Bengt, född 1720. Ryttmästare. Död 1776. Se Tab. 3

TAB 3

Bengt, (son av Ambjörn Ulf, adlad Ulfhielm, tab 2), till Norrby och Nederänge i Vidbo socken Stockholms län, vilka han 1745-01-19 sålde till sin svåger Claes Jonas Bure3. Född 1720-10-04 på Nederänge. Student i Uppsala5 1731-02-18. Vice korpral (ryttmästare) vid livdrabantkåren. Död 1776-11-05 på hemmanet Skaten i Börstils socken Stockholms län. Gift 1:o 1742-12-04 med friherrinnan Magdalena Benjamina Koskull, född 1725-08-11 på överstebostället Landsberga i Biskopskulla socken Uppsala län, död 1760-01-22 på Söderby i Börstils socken, dotter av generalmajoren Otto Johan Koskull, friherre Koskull, och Märta Bonde, nr ll. Gift 2:o 1766-01-09 i Börstils socken med Ebba Magdalena Hulting i hennes 2:a gifte, född 1744, död 1776-11-13 på Skaten.

Barn:

 • 1. Ambjörn, född 1750-09-10 Bona, död 1751-02-06 och begraven i Almunge kyrka.
 • 1. Marta Elisabet, född 1752-03-19 på Laholms ladugård i Laholms socken Hallands län, död ogift 1805-07-23 Salsta
 • 1. Otto Vilhelm, född 1754-06-29 Seglinge. Volontär vid livregementet till häst 1765-07-25. Korpral därst. 1769-01-16. Kvartermästare 1774-12-16. Sekundadjutant 1775-08-09. Stabslöjtnant 1781-02-07. Ryttmästare vid adelsfaneregementet s. å. 19/12. Död ogift 1821 eller 1822.
 • 1. Bengt Fredrik, född 1756-04-01 på Seglinge, begraven s. å. 25/7 i Almunge kyrka
 • 1. Claes Anders, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1837. Se Tab. 4.
 • 1. Ambjörn, född 1759-12-27. På Söderby, död där 1760-03-27.
 • 2. Magdalena, född 1765-08-21 på Skaten, död ogift 1814-11-05 Åby
 • 2. Bengt, född 1766-10-04 på Skaten. Volontär vid Upplands regemente4 1787-08-11. Rustmästare därst.4 1781-03-30. Fänrik i regementet 1786-11-14. Bevistade finska kriget 1788–1790. Död ogift 1795-01-04 på Billsta i Frösunda socken Stockholms län.
 • 2. Brita Christina, född 1767-09-01 på Skaten, död ogift 1839-03-16.
 • 2. Ambjörn, född 1769-08-11 på Skaten, död barn.
 • 2. Ebba Beata, född 1770-10-21, död 1771-01-20 i Stockholm Adolf Fredriks förs i Stockholm.
 • 2. Carl Ambjörn, född 1772-08-05, död 1774-03-01.
 • 2. Ebba Beata, född 1774-01-18.
 • 2. Lovisa Ulrika, född 1775-04-14, död s. å. 5/6.
 • 2. Ambjörn, född 1776-10-26 och död s. å. 29/10 på Skaten.

TAB 4

Claes Anders, (son av Bengt, tab 3), född 1758-01-25 Söderby. Volontär vid upplands regemente 1770-02-12. Furir därst. 1772-01-20. Förare 1775-03-10. Korpral vid livregementet till häst 1776-11-10. Kammarpage hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1777-12-15. Fältväbel vid Västerbottens regemente 1779-07-16. Stabstänrik därst. s. å. 10/8. Stabslöjtnant 1785-04-20. Stabskapten 1789-07-07. Kapten med kompani 1794-04-09. RSO 1802-12-09. 2. Major vid regementet 1808-02-25. Överstelöjtnant i armén s. å. 21/10. Avsked 1815-05-09. Död 1837-08-09 i Skellefteå. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808–1809 samt var därunder med vid Uttismalm, Liikkala och Anjala samt vid Vasa, Alavo, Virdois, Oravais och Kalajoki. Gift 1787-09-15 med Anna Fredrika Holmström, född 1768-11-20, död 1845-03-08 Fredrikslund, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Holmström och Anna Helena Bagge.

Barn:

 • Bengt Fredrik, född 1788. Kapten. Död 1869. Se Tab. 5
 • Claes Ambjörn, född 1790-08-10 i Skellefteå. Korpral vid Västerbottens regemente 1805-06-07. Sergeant därst. 1807-07-01. Fänrik 1808-02-25. Officersexamen s. å. 14/5. GMtf s. å. 20/12. 2. löjtnant 1812-04-22. 1. löjtnant 1816-06-11. Kapten 1821-02-20. Avsked från regementet 1827-12-05 men kvarstod i armén och tjänstgjorde sedan en tid vid pionjärkåren på Karlsborg. Avsked ur krigstjänsten 1838-07-21. Intagen på invalidinrättningen på Ulriksdal 1838–1849. CXIVJoh:s med. 1855-10-27. Död ogift 1872 i Skellefteå. Han bevistade finska kriget 1808–1809 samt kriget i Norge 1814 och utmärkte sig vid flera tillfällen, såsom vid Vasa, Alavo, Oravais och Kalajoki i Finland samt vid Lier skans, Medskog och Skotterud i Norge.
 • Otto Anders, född 1792. Kapten. Död 1852. Se Tab. 11
 • Lona Helena Vendla, född 1794-04-20. Stiftsjungfru. Död ogift 1874-12-09 i Skellefteå.
 • Mariana Fredrika, född 1795-08-09. Stiftsjungfru. Gift 1823-09-14 i Nysätra socken Västerbottens län med kyrkoherden i Lövångers pastorat av Härnösands stift Olof Lindforss, född 1767-11-22 i Nordmalings socken Västerbottens län, död 1847-04-22 i Lövångers prästgård.
 • Maria Elisabet Carolina, född 1797-06-16. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-03-30 i Skellefteå.
 • Carl Gustaf, född 1799. Rustmästare. Död 1861. Se Tab. 17.
 • Bror Brynolf, född 1800-03-23, död s. å. 1/10 i Lövångers socken.
 • Brynolf Ture Leonard, född 1801-09-13 i Lövångers socken. Soldat vid Västerbottens regemente 1817-04-26. Rustmästare därst. 1821-03-28. Furir s. å. 4/8. Död ogift 1829-08-24.
 • Christian Mauritz, född 1803. Kronofogde. Död 1860. Se Tab. 18.
 • Vilhelm Echart, född 1804, död 1809.
 • Johan Fabian, född 1806. Lantbrukare. Död 1868. Se Tab. 20

TAB 5

Bengt Fredrik, (son av Claes Anders, tab 4), född 1788-06-29 i Skellefteå landsförsaml. Volontär vid Västerbottens regemente 1800-03-04. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Utexaminerad 1808-04-04. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 8/4. 2. löjtnant därst. 1812-06-02. 1. löjtnant 1816-06-11. Kapten 1821-02-20. RSO 1836-01-28. Avsked 1840-05-26. CXIVJoh:s med. 1855-10-27. Död 1869-03-22 i Umeå. Han blev under finska kriget fången vid Vasa den 25 juni 1808 och hemkom efter fredsslutet. Var 1814 med i striderna vid Lier skans, Medskog och Skotterud i Norge. Gift 1822-12-01 i Nysätra socken Västerbottens län med Brita Margareta Ahlqvist, född 1799-06-08 i nämnda socken, död 1874-09-25 i Umeå, dotter av löjtnanten Erik Ahlqvist och Brita Margareta Bergqvist.

Barn:

 • Fredrika Carolina (Magdalena, Matilda (enl. dbu)), född 1823-08-12 i Burträsks socken Västerbottens län. Modehandlerska i Umeå. Död ogift 1911-08-04, i nämnda stad.
 • Claes Erik, född 1825-01-13, död 1838-01-22.
 • Ebba Helena Charlotta, född 1826-06-17, död s. å. 6/7.
 • Bengt Ambjörn, född 1827. Fanjunkare. Död 1902. Se Tab. 6.
 • Carl August, född 1829. Gårdsrättare. Död 1874. Se Tab. 10.
 • Fredrik Gustaf, född 1830-11-14 i Lövångers socken. Volontär vid Västerbottens regemente 1846-07-08. Bataljonsadjutant därst. 1849-07-24. Fanjunkare 1859. Död ogift 1881-11-01 i Umeå.
 • Matilda Sofia (Tilda), född 1832-05-01 i Lövångers socken, död 1904-12-14 i Umeå. Gift 1865-07-18 i nämnda socken med färgerifabrikören i Umeå Erik Glas, född 1834-11-23 i Nysätra socken, död 1904-11-26 i nämnda stad.
 • Mariana Aurora, född 1833-09-23 Selet Gift 1863-10-18 i nämnda stad med handlanden och rådmannen därst. Nils Jakob Bäcklund, född 1836-06-04 i Umeå, död där 1897-07-20.
 • Josefina Helena, född 1835-05-24 på Selet, död 1916-04-03 i Piteå. Gift 1860-10-11 på Selet med sin kusin, kommissionslantmätaren Carl Mauritz Ulfhielm, född 1827, död 1892.
 • Oskar Otto, född 1837-09-02 på Selet ]], död där 1838-02-27.
 • Claes Fritiof Alfred, född 1839-06-19 på Selet. Anställd vid handelsflottan. Död troligen ogift.

TAB 6

Bengt Ambjörn, (son av Bengt Fredrik, tab 5), född 1827-11-07 i Lövångers socken Västerbottens län. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1843-06-12. Furir därst. 1846-07-08. Sergeant 1846-07-08. Fanjunkare 1857-11-17. Svärdsman 1867. Avsked 1878-03-30. Död 1902-08-25 i Umeå landsförs Gift 1849-05-23 med Maria Catharina Broman, född 1820-10-26, död 1896-12-31 i Lövångers socken, dotter av lantbrukaren Johan Olof Broman.

Barn:

 • Bengt Johan (Janne), född 1850-04-14 i Lövångers socken, liksom syskonen. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår, nu Västerbottens regemente 1866-06-11. Furir därst. 1868-10-29. Sergeant 1874-04-15. Fanjunkare 1888-04-27. Avsked 1900-05-05. Död 1909-07-05 Lund Gift 1883-10-25 i Lövångers socken Västerbottens län med sin syssling Matilda Carolina Ulfhielm, född 1839-02-04 i Umeå, död 1914-05-21 på Lund ]], dotter av kronofogden Christian Mauritz Ulfhielm och hans 1:a fru Magdalena Margareta Gadd.
 • Claes Ambjörn, född 1852-05-31, död 1857-08-26.
 • Fredrik Vilhelm, född 1854-10-13, död s. d.
 • Maria Margareta, född 1856-06-12. Gift 1884-11-22 i Umeå med handelsbokhållaren Per Arvid Lundmark född 1855-08-31 i nämnda stad, död 1920-04-10 i Umeå.
 • Anna Carolina, född 1858-11-10. Småskollärarinna i Nysätra socken Västerbottens län. död 1942-10-07 (Nysätra förs, Vb. db nr 38). Gift 1905-03-28 i Nysätra socken Västerbottens län med hemmansägaren Carl Valfrid Glas i hans 2:a gifte (gift 1:o 1876 med Anna Christina Eriksdotter, född 1851, död), född 1853-02-21, död 1925-10-21 (Nysätra förs, Vb. nr 36).
 • Claes Ambjörn, född 1861-05-03. E. kronojägare. Död 1899. Se Tab. 7.
 • Hedvig Sofia, född 1863-10-15, död 1880-11-08 i Lövångers socken.

TAB 7

Claes Ambjörn, (son av Bengt Ambjörn, tab 6), född 1861-05-03 Lövångers socken Västerbottens län. Extra kronojägare i Norsjö socken Västerbottens län 1888-11-05. Död där 1899-06-23. Gift 1889-01-25 i sistnämnda socken med Selma Elisabet Grahn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1903-04-27 med handlanden Johan Albin Svahn, född 1878-03-29, död 1909), född 1868-04-15 i samma socken, död 1945-04-20 (Norsjö förs, Vb., db nr 32), dotter av handlanden och hemmansägaren Johan Anton Grahn och Magdalena Amanda Björk.

Barn:

 • Einar Alexander, född 1890. Arrendator. död 1942. Se Tab. 8.
 • Maria Amanda (Mia), född 1892-05-13 i Norsjö socken, liksom syskonen. Gift 1927-06-06 med maskinisten Oskar Johansson, född 1893-07-25.
 • Carolina Elisabet (Lina), född 1894-06-15 i Norsjö förs
 • Carl Ambjörn, född 1897. Länsskogvaktare. Se Tab. 9.
 • Johanna Amalia (Malin), född 1899-04-20 i Norsjö förs, Vb. Gift 1921-09-24 i Norsjö socken med distriktschefen vid Svenska livförsäkringsbolaget Axel Teodor Nyblad, född 1894-03-14 i Skellefteå. Död 1936.

TAB 8

Einar Alexander, (son av Claes Ambjörn, tab 7), född 1890-03-27 i Norsjö socken Västerbottens län. Arr. Två tredjedelar av fideikommisset Fredrikslund i Skellefteå landsförs död 1942. Gift 1912-05-05 i Norsjö kyrka ]] med Anna Viktoria Harnesk, född 1890-01-20 i Norsjö förs, Vb.

Barn:

 • Sven Alexander, född 1913-01-26 i Skellefteå landsförs, liksom syskonen. Se Tab. 8A.
 • Gurli Viktoria, född 1919-06-17. Pensionsinnehavare (Norsjö).

TAB 9

Carl Ambjörn, (son av Claes Ambjörn, tab 7), född 1897-02-21 i Norsjö socken. Utexaminerad från Hällnäs skogsskola 1920. Länsskogvaktare i Norsjö distrikt av Västerbottens län 1925-01-15. Gift 1926-08-01 med Alfhild Carolina Granström, född 1903-06-16, dotter av hemmansägaren John Granström. Gift 2:o 1946-10-19 i Stockholm (Magistraten). Matteus förs, Sth (vb nr 572) med Anne-Mie Wahlman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Björner), född 1895-12-07 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Ulla, född 1928-08-13 i Norsjö socken, Vb.

TAB 10

Carl August, (son av Bengt Fredrik, tab 5), född 1829-10-03. Gårdsrättare. Död 1874-04-21 i Umeå. Gift 1867-12-29 i Skå socken Stockholms län med Carolina Andersdotter, född 1840-01-01, död 1918-11-25 i Stockholm, Maria förs.

Barn:

 • Carolina Vilhelmina, född 1870-01-17 och död s. å. 27/1 i Stockholm.

TAB 11

Otto Anders, (son av Claes Anders, tab 4), född 1792-11-13 i Luleå. Volontär vid Västerbottens regemente 1809-01-01. Korpral därst. 1810-04-30. Rustmästare s. å. 1/9. Förare 1811-07-25. Fänrik 1813-04-13. Löjtnant 1821-02-20. Kapten 1834-12-13. Avsked 1842-12-03. Död 1852-10-12 i Lövånger. Blev 1809-05-15 under finska kriget jämte fadern och äldre brodern Claes Ambjörn fången vid Skellefteå. Var även med vid Lier, Medskog och Skotterud i Norge. Gift 1831-04-17 i Gumboda i Nysätra socken Västerbottens län med Maria Christina (Maja-Stina) Olofsdotter, född 1809-03-16 i nämnda by, död 1891-03-26 Gärdet

Barn:

 • Fredrika Carolina, född 1832-08-06, död s. å. 14/12 i Skellefteå.
 • Claes August, född 1833-08-28, död s. å. 11/12.
 • Claes August, född 1834-09-22 på Sunnanå i Skellefteå socken Västerbottens län. Volontär vid Västerbottens fältjägarkår 1851-07-28. Furir därst. 1853-08-26. Sergeant 1871-11-30. Fanjunkare i kåren 1878-03-30. Svärdsman 1885-04-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom fanjunkare i regementets reserv s. å. 5/5. Död ogift 1905 i Sundbyberg. Ägde en tid tillsammans med sina syskon del i Gärde by i Lövångers socken.
 • Fredrika Maria, född 1835-09-12 på Sunnanå, död ogift 1909-07-09 i Skellefteå (Lövängers förs, Vb. db).
 • Carolina Matilda, född 1836-11-18 i Lund i Skellefteå socken, död ogift 1883-09-27 på Gärdet.
 • Magdalena Eugenia, född 1838-10-07 i Gumboda, död 1909-11-16 i Skellefteå landsförs. Gift 1870-01-27 på Gärdet med fyrvaktaren vid Bjuröklubbs fyr Olof Johan Forsberg, född 1840-03-21 Djäkneboda
 • Otto Mauritz, född 1840-08-24, död före fadern.
 • Carl Alexander, född 1842. Faktor. Död 1904. Se Tab. 12
 • Mariana Gustava, född 1845-09-18 på Gärdet, död ogift 1914-07-02 i Skellefteå landsförs.
 • Anna Lovisa, född 1847-07-07 på Gärdet, död 1901-12-08 i Uppsala. Gift 1873-08-10 Olstorp med tandläkaren i Stockholm, föreståndaren för Stockholms stads poliklinik för tandsjukdomar Roland Martin, född 1841-10-23, i Enköping, död 1894-02-23 i Stockholm.
 • Clara Vilhelmina, född 1848-11-14 på Gärdet, död ogift 1906-01-06 i Skellefteå.

TAB 12

Carl Alexander, (son av Otto Anders, tab 11), född 1842-05-18 i Gumboda i Nysätra socken Västerbottens län. Först bokhållare, sedan faktor vid Klemensnäs sågverk i Skellefteå landsförs Död där 1904-11-14. Gift 1873-04-14 i Skellefteå med Amanda'' Jonsdotter, född 1853-03-23 i Skellefteå landsförs, död 1924-06-30 i Ursviken i Skellefteå landsförsaml. ]], dotter av hemmansägaren Jonas Larsson.

Barn:

 • Gerda Alexandra, född 1874-06-03 i Skellefteå landsförsaml., liksom syskonen.
 • Anna Christina, född 1881-04-19 i Skellefteå. Gift 1908-12-24 i Luleå med livförsäkringsinspektören Johan Edvard Johansson, född 1859-01-03 i Toarps socken Älvsborgs län.
 • Fridlin Amanda, född 1883-10-20. Gift 1904-12-27 i Båstad med förvaltaren Axel Ludvig Hjelm född 1872-11-13 i Västra Karups socken Kristianstads län, död 1923-08-05 i Båstad.
 • Ninny Gustava, född 1886-05-01. Småskollärarinneexamen 1907. Lärarinna i Kalvträsk.
 • Valborg, född tvilling 1891-12-27. Poststationsföreståndare i Arvån.
 • Ingeborg, född tvilling 1891-12-27. Telefonstationsföreståndare i Arvån.
 • Ture Fritiof, född 1894. Kronojägare. Se Tab. 16

TAB 13

Robert Lothard, (son av Carl Alexander, tab 12), född 1876-06-07 Lund, fb. Tingsskrivare på Torneå domsagas kansli i Haparanda 1894–1897. Extra ordinarie landskanslist hos länsstyrelsen i Luleå 1898–1899. T. f. järnvägslänsman 1899–1902. Handlande i Luleå. Skogsinspektor hos aktiebolaget Ytterstfors-Munksund 1910. Ledamot av taxeringsnämnden 1917–1922 och av fattigvårdsstyrelsen 1918–1922 i Piteå socken. Revisor för nämnda socken sedan 1922. Kamrerare hos Piteå flottningsförening s. å. Delägare sedan 1904 i familjefideikommisset Lund (Fredrikslund) i Skellefteå landsförsaml., Vb. Gift 1:o 1900-10-10 i Råneå med Berta'' Nilsson, från vilken han 1907 blev skild, född 1879-07-20 i Råneå förs, Nb. Dotter av inspektoren Erik Anton Nilsson och Maja Kajsa Persdotter. Gift 2:o 1919-12-14 i Långträsk med Tekla Amanda Stenlund-Lindqvist född 1884-12-14 i Petikträsk i Norsjö socken, Västerbottens län. Dotter av lantbrukaren Zakarias Stenlund och Amanda Lovisa Fahlgren.

Barn:

 • 1. Erik Robert Alexander, född 1900-11-26 i Råneå socken Norrbottens län, död 1904-11-02 i Luleå.
 • 1. Birger Robert Alexander, född 1902-04-17 i Skellefteå landsförsaml., Vb. Handelsbiträde. Handelsföreståndare i Skellefteå till 1930. Anställd i Seiferts herrkonfektion i Stockholm. Gift 1933-08-04 med Alice Johanna Svensson i hennes andra gifte (gift 1:o med Sven Rickard Emanuel Eriksson från vilken hon 1932-10-11 blev skild gift 3:o 1949-04-03 (Säffle förs, Värml. vb nr 21) med 1:e assist. Kjell Jörgen Nylander, född 1917), från vilken han blev skild gm Näs tingslags HR:s utslag 1947-10-23, född 1902-11-22. Gift 2:o 1949-04-16 i Åmål (vb nr 5) med Hilda Gunhild Linnéa Ziegler, född 1909-01-25 i Älvsborgs län.
 • 1. Nils Robert Alexander, född 1904-03-08 i Luleå, död där 1906-02-20.
 • 1. Dagmar Berta Maria, född 1906-04-09 i Luleå, Norrbottens län. Föreståndarinna för "Självförsörjande Bildade Kvinnors Vilohem" å Harva, Upplands Väsby kommun. Gift 1925-04-04 i Stockholm Hedvig Eleonora med banktjänstemannen, tjänstemannen hos Finspångs metallverks aktiebolag Carl Birger'' Grubbström, född 1904-01-27 i Umeå, Norrbottens län. Revisor.

TAB 14

Carl Bruno, (son av Carl Alexander, tab 12), född 1878-10-05 i Skellefteå landsförsaml. Volontär vid Västerbottens regemente 1896-01-23. Vice korpral därst. 1899-04-07. Korpral 1900-06-14. Distinktionskorpral 1902-04-30. Sergeant 1903-03-02. Fanjunkare 1915-05-30. Svärdsman 1920-03-12. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr.o.m. s. å. 1/11. Avsked 1928-10-06. Löjtnant i armén 1929-05-16. Tillagd löjtnants tjänsteställning 1929-05-16. Löjtnant iarmén 1931-12-31. Gift 1906-11-02 i Umeå med Ester Cornelia Ludvika Bergstedt, född 1872-09-10 i Sävars socken, Västerbottens län. Dotter av kronolänsmannen Nils Jakob Bergstedt och Ludvika Håkansson.

Barn:

 • Carl Börje, född 1907-08-25 i Umeå, liksom syskonen. Volontär vid Västerbottens regemente 1924-11-01. Vice korpral därst. 1925-11-01. Korpral 1926-09-05. Furir s. å. 10/9. Sergeant därst. D:o vid Jönköpings-Kalmar regemente 1940. Löjtnant vid Svea livgarde 1941-04-04. Kapten i regementet s. å. 1/10 och s. d. förordnad såsom kapten vid regementet. Kapten vid regementet 1942-10-01. SkytteM. Gift 1:o 1935-04-22 i Ledbergs förs Ög. (vb nr 1) med Greta Lovisa Karlsson, från vilken han blev skild gm Sthlms RR:s 3. avd. dom 1950-01-10 (Omg. 1953-05-30 (Ledbergs förs, Österg. vb) med landsfisk. Elis Gustacsson, född 1894-10-10 (Nikolai förs, Ör. fb), son av Lars Gustaf Gustafsson o. Ida Matilda född Lundin).
 • Sven Alexander, född 1910-05-20 i Umeå stadsförs ]], död s. å. 25/5 i Umeå stadsförs.
 • Helge Alexander, född 1911-11-29 i Umeå. Underofficersvolontär vid Västerbottens regemente. Furir därst. Avsked. Se Tab. 14A.

TAB 15

Claes Otto, (son av Carl Alexander, tab 12), född 1888-12-11 i Skellefteå landsförsaml., Vb. Volontär vid Västerbottens regemente 1908-02-24. Vice korpral därst. 1909-04-10. Korpral s. å. 31/8. Distinktionskorpral 1910-04-04. Underofficersexamen s. å. 31/8. Furir 1915-01-01. Sergeant 1916-08-17. Fanjunkare 1927-12-21. Svärdsman 1932-02-16. Löjtnant i armén 1939-04-01. Gift 1917-09-02 i Umeå stadsförs (vb nr 51) med Alma Augusta Forsbom född 1896-02-17 i Umeå, dotter av skomakarmästaren Jonas August Forsbohm och Johanna Matilda Forsman.

Barn:

 • Lennart Ambjörn Ulf, född 1918-02-28 i Umeå stadsförs (fb nr 46), liksom systrarna. Se Tab. 15A.
 • Ingrid Maria Margareta, född 1919-05-07 i Umeå stadsförs, Västerbottens län (fb nr 76). Stiftsjungfru. Gift 1943-12-26 i Umeå stadsförs, Västerbottens län med furir Nils Rune Rudehäll, född 1921-09-21 i Umeå landsförs, Västerbottens län.
 • Maine Inga Elisabet, född 1921-06-22 i Umeå, Västerbottens län. Stiftsjungfru. Kontorist. Kommunaltjänsteman i Vaxholms kommun. Gift 1943-09-04 i Umeå stadsförs, vb nr 111) med furir Rolf Erik Abraham Brandt, född 1921-11-06 i Skellefteå Sf, Västerbottens län. Ombudsman vid TCO.

TAB 16

Thure Frithiof, (son av Carl Alexander, tab 12), född 1894-04-28 i Ursviken i Skellefteå landsförsaml. Extra kronojägare i Jörns revir 1913-12-23. Utexaminerad från Hällnäs skogsskola 1918-10-01. Kronojägare i Busjöns bevakningsdistrikt inom Lycksele revir 1919-01-01. Överförd på indragningsstat från 1934-01-01. Gift 1926-06-19 i Lycksele kyrkoby Vb ]] med Signe Ingeborg Holmgren, född 1901-09-08 i Arvträsk i Lycksele socken Västerbottens län, dotter av hemmansägaren Johan Holmgren och Sara Magdalena Nilsson.

Barn:

 • Kjell Ture, född 1929-03-10 i Bysjön i Lycksele socken, Vb.
 • Rune Alexander, född 1942-08-10 i Umeå (Nysätra förs, Vb. fb nr 47).

TAB 17

Carl Gustaf, (son av Claes Anders, tab 4), född 1799-03-27. Soldat vid Västerbottens regemente 1816-05-14. Rustmästare därst. 1817-04-26. Furir vid Västerbottens fältjägare 1821-03-28. Förare därst. s. å. 4/8. Sergeant 1836-06-25. Fanjunkare 1838-01-07. Avsked 1849-07-07. Död 1861-10-10 i Lövångers socken Västerbottens län. Gift 1848-07-18 i nämnda socken med Johanna Noring, född 1817-09-11 i Norsjö socken Västerbottens län, död 1896-10-27 i Lövångers socken, dotter av lantbrukaren Erik Noring och Eva Magdalena Wahlberg.

Barn:

 • Carl, född 1849-08-25, död 1853-11-23 i Lövångers socken.
 • Johanna, född 1853-12-20 i Lövångers socken, död 1914-05-09 i Långsele socken Västerbottens län. Gift 1880-10-21 Söråker

TAB 18

Christian Mauritz, (son av Claes Anders, tab 4), född 1803-10-15, expeditionsfogde i Umeå. Länsbokhållare därst. Kronofogde i första fögderiet i Västerbottens län 1845-05-06 död 1860-05-24 Teg Gift 1:o 1825-07-19 i Umeå med Magdalena Margareta Gadd, född 1800-09-23, död 1847-01-01 i nämnda stad, dotter av guldsmeden Johan Gadd och Maria Brita Öberg. Gift 2:o 1854-07-20 med Maria Juliana Gebhardt, född 1813-08-24, död 1864-11-22 i Umeå landsförsaml., dotter av lotslöjtnanten Didrik Gebhardt och Anna Sofia Vall.

Barn:

 • 1. Carl Mauritz, född 1827. Kommissionslantmätare. Död 1892. Se Tab. 19.
 • 1. Albert, född 1830-05-10 i Umeå, liksom syskonen. Bokhållare på J. C. Holmqvists brukskontor i Stockholm 1848. Bokhållare på grosshandlaren Otto Lundholms handelskontor därst. 1850. Grosshandlare i Stockholm under firma Ulfhielm & Arosenius 1857. Död ogift 1859-10-16 i nämnda stad och begraven på Nya begravningsplatsen.
 • 1. Gustaf Edvard, född 1831-11-14. Bokhållare vid Starbo masugn 1849–1853, vid Grängshammar 1853–1854. Extra ordinarie elev vid Falu bergsskola 1855–1856. Stipendiat på Järnkontorets metallurgiska stat. Smidesmästare vid Robertsfors 1860–1863. Delägare i och disponent för Rosfors bruk i Piteå landsförsaml. 1861–1867. Anlade en tjärfabrik i Luleå 1867. Död ogift 1870-11-20 i Luleå.
 • 1. Matilda Magdalena, född 1833-07-12, död 1835-05-02 i Umeå.
 • 1. Emma Sofia, född 1834-12-18. Stiftsjungfru. Död 1908-11-02 i Uppsala. Gift 1863 med provinsialläkaren i Örnsköldsviks distrikt, med. licentiat Erik Alfred Strömbäck, född 1822-05-11 i Gävle, död 1868-01-17 i Örnsköldsvik.
 • 1. August, född 1836-07-13. En tid bruksbokhållare vid Stjärnfors i Ljusnarsbergs socken Örebro län. Död ogift 1875-08-21 i Umeå.
 • 1. Fredrik Nikanor, född 1837-08-31. Kofferdistyrman. Sjökapten av 1. kl. 1859. Död ogift s. å. 6/7 i Umeå.
 • 1. Matilda Carolina, född 1839-02-04, död 1914-05-21 i Skellefteå landsförsaml.. Gift 1883-10-25 i Lövångers socken Västerbottens län med sin kusin fanjunkaren Bengt Johan Ulfhielm, född 1850, död 1909.

TAB 19

Carl Mauritz, (son av Christian Mauritz, tab 18), född 1827-01-27 i Umeå. Lantmälerielev. Lantmäteriexamen 1849. Lantmäteriauskultant s. å. Vice kommissionslantmätare i Västerbottens län 1854-05-22. Kommissionslantmätare 1863. Lantmätare vid avvittringsverket i nämnda län 1873. Transp. som lantmätare till avvittringsverket i Norrbottens län 1884. Avsked 1891, men kvarstod som kommissionslantmätare. Död 1892-12-08 i Piteå. Gift 1860-10-11 Selet

Barn:

 • Ellen Maria, född 1862-12-19 på Selet. död 1945-12-30 i Norrköping. Gift 1884-12-21 i Umeå med adjunkten vid högre läroverket i Norrköping LVO, filosofie kandidat Axel Teodor Norelius, född 1858-08-15 i Hedesunda socken Gävleborgs län, död 1931-10-23 i Norrköping, S:t Olai förs.
 • Gunilla Magdalena, född 1869-02-02 i Umeå landsförsaml. Gift 1893-06-08 i Piteå med kamreraren hos aktiebolag Ytterstfors-Munksunds sågverksförvaltning Carl Elis Roslin född 1854-06-17 i sistnämnda stad, död 1926-06-16 i Munksund i Piteå landstörsaml.

TAB 20

Johan Fabian, (son av Claes Anders, tab 4), född 1806-06-03 död 1868-09-18 i Skellefteå. Innehade 1/3 av fideikommisset Fredrikslund med underlydande. Gift 1839-01-30 med Brita'' Lisa Nilsdotter, född 1810-11-10, död 1868-10-31 i Skellefteå.

Barn:

 • Anna Carolina Helena (Lina), född 1839-12-06, död 1907-07-31. Gift 1874-04-26 med maskinisten vid Klemensnäs sågverk Erik Samuel Aronsson.
 • Claes Fredrik, född 1841-02-10, död ung.
 • Claes Mauritz, född 1842. Lantbrukare. Död 1877. Se Tab. 21.
 • Carl Johan, född 1844-10-15 i Skellefteå. Furir 1865-11-23 sergeant vid Norrbottens fältjägarekår. Fanjunkare 1886-07-13. Svärdsman 1890-05-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom fanjunkare i regementets reserv. Kompanikommissarie vid krigsskolan å Karlberg. Avsked 1896-05-11. Död 1920-05-27 i Råneå socken.
 • Selma Fredrika, född 1847-07-28, död 1884-07-04 vid Törefors bruk i Nederkalix socken Norrbottens län. Gift 1871-04-10 med faktorn Carl Peter Sjöström, född 1845-05-03.

TAB 21

Claes Mauritz (son av Johan Fabian, tab 20), född 1842-08-21 i Skellefteå landsförsaml. Lantbrukare. Död 1877-04-04 vid Skellefteå. Gift 1870-10-02 med Eva Lovisa Stenmark i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1882-10-26 med lantbrukaren Jonas Wiksten, död 1891-04-14), född 1844-04-21, död 1909-12-09.

Barn:

 • Selma Carolina, född 1871-05-25. Död 1934-06-24 i Skellefteå landsförs (db 130).
 • Jenny Maria, född 1872-07-31, död 1882-10-20 i Skellefteå socken.

TAB 22

Carl Johan (son av Claes Mauritz, tab 21), född 1874-03-28 i Skellefteå landsförsaml. Arr. En tredjedel av Fredrikslunds fideikommiss i nämnda landsförsaml. död 1942-12-25 i Skellefteå (landsförs db nr 185). Gift 1897-11-05 i Skellefteå landsförsaml. med Hulda Johanna Lind, född 1877-08-11, död 1923-04-04 i Skellefteå ]], dotter av bonden Lind.

Barn:

 • Johan Ruben, född tvilling 1898-07-01 i Skellefteå landsförsaml., liksom syskonen, död där 1898-07-10.
 • Jenny Maria, född tvilling 1898-07-01. Gift 1922-12-10 i Bureå förs, Vb ]] med hemmansägaren Oskar Georg Lundmark, född 1885-06-30.
 • Hanna Ingeborg, född 1899-10-12 i Skellefteå, Vb.
 • Ragnar Alexander, född 1901. Lantbrukare. Se Tab. 23
 • Agnes Carolina, född 1902-08-29. Sömmerska. Gift 1941-10-19 i Skellefteå (vb 57) med järnarb. Gustaf Johannes Holmlund i hans 2:a gifte från vilken hon blev skild gm Skellefteå tingslags hr 1960 (11/6) lkd 18/6, född 1896-10-03.
 • Carl Ruben, född 1904-09-09.
 • Signe (Johanna) Maria, född 1906-08-26. Gift 1937-09-04 med Hjalmar Sigurd Håkansson född 1904-01-10 i Kristianstads län. Trädgårdsmästare.
 • Claes Klas Helmer, född 1908-02-16. Hemmansägare.
 • Anna Margareta (Greta), född 1915-07-28 ]] i Skellefteå landsförs, Västerbottens län.
 • Ingrid Viktoria, född 1917-06-05 i Skellefteå landsförs. Gift 1944-07-22 i Sthlm, Adolf Fr. med Yvon Denize i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild gm Södertörns doms hr 1965 (9/2) lkd 16/2, född 1915-07-12 i Köpenhamn, S:t Andreas Sogn. Tecknare, dansk undersåte. Son av direktören André Denize o. Alexandra Santa Predbjørn.
 • Edit Elisabet, född 1919-12-16 i Skellefteå landsförs. Gift 1947-06-23 i Skellefteå landsförs (Skellefteå kbfd vb nr 45) med Torfrid Erland Sundström, född 1921-01-08 i Jörn, Västerbottens län. Ingenjör vid Boliden metall ab (Skellefteå). Radiotekniker.

TAB 23

Ragnar Alexander, (son av Carl Johan, tab 22), född 1901-04-18 i Skellefteå landsförsaml., vb (enl pastor därst). Byggnadssnickare. Verkmästare. Gift 1925-04-26 i Skellefteå landsförs Vb. (enl. pastor därst.) med Karin'' Andersson, född 1904-10-23 i Skellefteå, Västerbottens län.

Barn:

 • Aina Margareta, född 1925-07-22 i Skellefteå landsförs, Vb (fb nr 310). Affärsbiträde.
 • Arne Alexander, född 1927-10-08 i Skellefteå landsförsaml., Vb. (fb nr 416). Död 1937-03-15 i Skellefteå (lasarettets db nr 28).
 • Carl-Gerhard, född 1937-01-28 i Skellefteå (Skellefteå landsförs fb nr 75). Se Tab. 23A.

Källor

4Närdinghundra härads lagfartsprotokoll den 15 jan. 1759 (OA). 2Lyhundra härads lagfartsprot. den 9 okt. 1759 (OA). 3Seminghundra härads lagfartsprot. den 4 okt. 1745. 4Bu. 5Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: