:

Ruuth i Västergötland nr 271

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ruuth i Västergötland nr 271 †

Adlad 1590-03-25, introducerad 1640. Utdöd efter 1686. Ätten har intet samband med de finska ätterna Ruuth.


TAB 1

Rasmus Nilsson (Rudt) i Kärrtorp i Larvs socken, Skaraborgs län. Uppgives varit från Norge. Levde ännu 1565 (Fs.). Gift med Ingrid Andersdotter, dotter av Anders Svensson till Rylanda.

Barn:

  • Nils Rasmusson, till Kärrtorp. Underskrev bland andra frälsemän från Västergötland trohetsförsäkran till hertig Johan (4) 1568-08-15. Underskrev adelns försäkran med avseende på stadgan om kunglig och furstlig rättighet (4) 1582-01-27. Upptages i registret över Sveriges adel 1586 (4). Underskrev arvsföreningen vid riksdagen i Stockholm (4) 1590-03-07. Fick 1590-03-12 av hertig Carl förläningsbrev på Kärrtorp och 1590-03-25 såsom systerson till Ulf och Joen Anderssöner, vilka år 1534 fått adlig frihet och frälse av konung Gustaf I, stadfästelse för sig av konung Johan III å samma deras brev, med lika friheter och villkor som andra adelsmän i Sverige. Död 1599.

Barn:

  • Jöns Nilsson Ruuth. Fick 1599-06-29 förläningsbrev på Kärrtorp. Död 161(7).

TAB 2

Per Nilsson Ruuth (son av Nils Rasmusson, Tab. 1), till Kärrtorp, å vilket han erhöll törläningsbrev 1618-01-21. Introducera 1640-02-01 under nr 231, vilket sedan ändrades till 271, och fick ätten sedermera till skillnad från de andra adliga ätterna Ruuth namnet Ruuth i Västergötland. Levde 1646, men var död 1651. Gift med Elin Jönsdotter Lilliebielke, dotter av Jöns Henriksson (Lilliebielke, nr 273) och Metta Bengtsdotter (liljehök).

Barn:

  • Carin, levde ogift 1687.
  • Meinart, levde 1686.
  • Elin, levde 1680-03-19, men var död 1681-05-19. Var gift redan 1663, men med vilken är ej känt.

TAB 3

Jöns (son av Per Nilsson Ruuth, Tab. 2), till Påarp (Påtorp) i Dala socken, Skaraborgs län. Var 1656 kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1659-02-11. Stupade 1676-08-17 i slaget vid Halmstad. Gift före 1657 med Maria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Erik Bengtsson Ulfsköld, i hans 1:a gifte, död 1712), levde 1692, men var död 1697, dotter av Måns Christoffersson Lilliehöök (af Gälared och Kolbäck, nr 66) och Anna Eriksdotter.

Barn:

  • Helena. Gift före 1691-04-27 med soldaten Hans Svensson.
  • Anna Catharina, död omkring 1700. Gift efter 1698-03-21 med löjtnanten Lars Kafle, i hans 1:a gifte, död 1740.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: