:

Ehrenpreus nr 1313

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenpreus nr 1313 †

Adlad 1695-05-12, introd. 1697. Utdöd 1846-02-07.


 • Om ättens äldre släktled se adliga ätten Von Preutz, nr 935. Ätten har utgrenat sig i friherrl. ätten Ehrenpreus.
 • Fotnot: 1 At (RA). 2 Johansson, Noraskogs arkiv III (1895–1897). 3 Lk. 4 Um. 5 KrAB. 6 SAB.

TAB 1

Hans Preuss, adlad Ehrenpreus (son av Hans Larsson Preuss, se adliga ätten von Preutz, Tab. 1), född 1636-07-22 i Nyköping. Bruksskrivare på Järle hammare i Nora bergslag 1654-02-10. Borgare och handelsman i Stockholm 1660-08-17. Direktör över sockerbruket därst. 1666-09-00. Kämnär i Stockholm 1672-05-26 och extra ordinarie rådman därst. 1677-02-06. Ord. rådman 1678. Därjämte faktor över harnesksmidet vid kronans faktori i Arboga 1684-12-06 samt tillika föreståndare för faktoriet i Örebro 1687-07-10. Avgick från sistnämnda tjänst till förmån för sonen Hans 1690-04-17. Avsked från rådmanstjänsten 1694-05-04. Adlad 1695-05-12 (introd. 1697 under nr 1313). Överinspektörs titel s. å. Död 1711-09-23 i Arboga och begraven s. å. 5/10 i Arboga stadskyrka. 'Han var förlovad med en köpmansdotter i Stockholm, men hon drunknade samma dag, som det lystes för dem första gången, då de skulle åka på släde till Kungsholmen till måltid hos hennes broder, som bodde därst., släkten gav honom sedermera hennes arv'. Ägde Vedevågs gård och bruk jämte hemman i Yxe samt arrenderade kronans bruk Kvarnbacken, allt i Lindesbergs socken Örebro län. Gift 1:o 1663-10-28 i Stockholm med Sara Simons, född 1642-02-28, död 1675-03-10 och begraven s. å. 18/4 i Maria kyrka, dotter av borgmästaren i Nyköping Paul Simons och Elisabet Joakimsdotter Danckwardt. Gift 2:o 1676-08-09 i Maria kyrka 1 i Stockholm med Brita Michelsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lärftskrämaren i Stockholm Nils Joensson Elfberg, död 1673-08-25), född 1631-09-26 i Stockholm, död 1688-06-07 och begraven s. å. 22/7 i Storkyrkan, dotter av drottning Christinas peltenär (buntmakare) Michel Thomasson och Margareta Persdotter. Gift 3:o 1690-04-16 i Örebro med Anna Clerck, född 1665-08-26 i Arboga, död i barnsäng 1692-02-05 i Örebro och begraven i Örebro kyrka, dotter av justitieborgmästaren Tomas Clerck, adlad och adopt. Clerck, och hans 2:a fru Anna Geijer. Gift 4:o 1692-08-21 med Brita Funck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1673 med borgmästaren i Arboga Hans Barckhusen), född 1655-03-25, död 1716-09-11 i Arboga, dotter av kronofogden och brukspatronen på Riddarhyttan Simon Funck (broder till assessorn Johan Funck, adlad Funck) och Anna Hansdotter.

Barn:

 • 1. Hans, född 1664. Överdirektör. Död 1740. Se Tab. 2
 • 1. Elisabet, född 1666-03-18 i Stockholm, död 1732-12-06 på Yxe gärd i Lindesbergs socken och begraven s. å. 28/12 i Lindesbergs kyrka. Gift 1:o 1686-03-25 med bruksägaren Arent Eliæsson, död 1700, vars söner blevo adlade och introd. Jerlström. Gift 2:o 1704-04-20 på Yxe gård med brukspatronen Isak von Oestgast, född 1677, död 1714-08-27 på Yxe[2].
 • 1. Joakim, född 1667. Överdirektör. Död 1741. Se Tab. 4
 • 1. En son, dödfödd 1669-02-03.
 • 1. Margareta, född 1670-04-30 i Stockholm, död 1672-05-04 på Yxe gård och begraven i Lindesbergs kyrka
 • 1. Niklas, född 1672-05-26 i Stockholm. Auskultant i bergskollegium 1694-10-08. Livdrabant 1695-07-00. Korpral vid livregementet till häst 1696. Kornett därst. 1697-04-15. Löjtnant vid livdragonregementet 1700-03-12. Regementskvartermästare därst. 1703-11-06. Kapten3 1704-04-23. Konfirm.fullm.3 s. å. 9/8. 'Blev 1706-08-28 på ett parti mot sachsarna vid byn Reichersdorf på andra sidan om Bautzen träffad av en kanonkula, därav han några dagar därefter dog'.
 • 1. Sara, född 1673-12-15 i Stockholm, död 1746-03-04. Gift 1691-10-10 med sin broders svåger, majoren Claes Linroth, född 1660, död 1726.
 • 3. Carl Didrik, friherre (och greve) Ehrenpreus, född 1692, död 1760. Se friherrl. ätten Ehrenpreus.

TAB 2

Hans (son av Hans Preuss, adlad Ehrenpreus, Tab. 1), född 1664-11-11 i Stockholm. Student i Uppsala4 1676-07-22. Faktor vid Örebro gevärsfaktori 1690-04-17. Inspektor över sjötullarna. Överdirektör vid stora sjötullen i Stockholm 1712-07-29. Död där 1740-04-22 och begraven s. å. 25/4 i Eds socken, Stockholms län. Gift 1:o 1691-06-16 med Catharina Linderoth, adlad Linroth, född 1666-08-22, död 1721-08-16, dotter av brukspatronen Elias Linderoth och Catharina Danckwardt. Gift 2:o 1725-03-20 med sin andra styvmoders kusins dotter, friherrinnan Brita Christina Clerck, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1697-02-28 med amiralen Anders Appelbom, friherre Appelbom, i hans 2:a gifte, född 1652, död 1721), född 1675-10-30 i Stockholm, död där 1757-03-03, dotter av k. rådet och presidenten i Göta hovrätt Hans Clerck, friherre Clerck, och Anna Bure.

Barn:

 • 1. Hans Didrik, född 1692. Ryttmästare. Död 1743. Se Tab. 3.
 • 1. Elias, född 1693-07-28 på Myrö, död 1695-01-29.
 • 1. Carl, född 1696-10-30, död 1697-04-10.
 • 1. Catharina, född 1697-12-13, död 1701-12-09.
 • 1. Sara, född 1699-04-28, död 1701-12-27.
 • 1. Anna Maria, född 1700-07-14, död 1701-12-04.
 • 1. Niklas, född 1701-11-24. Student i Uppsala4 1710-03-02. Hovjunkare6 1723-06-27. Kommissionssekreterare i Algier. Död ogift 1734-04-07 i nämnda land.
 • 1. Catharina, född 1703-08-16, död 1757-09-01 på Lövsta i Eds socken, Stockholms län och begraven jämte sin man i marmorkistor i lilla valvet till vänster om norra vapenhusdörren i Klara kyrka i Stockholm, över henne slogs 1753 en jetton. Gift 1720-01-03 med statssekreteraren (friherre) Leonard Klinckowström, född 1685, död 1759.

TAB 3

Hans Didrik (son av Hans, Tab. 2), född 1692-05-31 i Örebro. Student i Uppsala 1703-10-26. Volontär vid artilleriet 1705. Lärkonstapel därst. 1707-09-06. Volontär vid överste Nils Posses regemente i Göteborg 1708. Sergeant vid artilleriet i Stockholm 1709. Avsked s. å. 26/10. Kornett vid livregementet till häst s. å. 18/10. Löjtnant därst. 1710-01-12. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1711-07-11. Konfirm.fullm. 1715-10-29. Premiärryttmästare 1728-05-23. Avsked 1741-08-07. Död 1743-04-23. Gift 1727-09-08 Attarp med Eva Margareta Stålhammar, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1715-08-16 med majoren Otto Henrik Hempel, adlad von Hempel, född 1689, död 1723), född 1701-01-10 Salshult, död 1740-01-11 på Karingtorp i Skirö socken, Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten Jon Stålhammar, och Sofia Drake af Torp och Hamra.

Barn:

 • Johan, född 1728-05-11. Page vid hovet6 1741-05-28. Antagen i krigstjänst 1743. Arklimästare s. å. 21/12. Löjtnant vid amiralitetet 1747-04-29. Kaptenlöjtnant därst. 1754-05-04. Kapten 1767-11-19 med tur från 1764-02-17. Överstelöjtnant vid galärtlottan. RSO 1767-11-23. Död ogift 1780-08-02 Mjölsefall
 • Catharina, född 1731-02-13, död 1795-03-30 på Väboholm i Reftele socken, Jönköpings län. Gift 1:o med ryttmästaren Carl Magnus Krusell3, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Märta Eleonora Gyllensvärd, född 1701-08-04 på Bolstad i Bolmsö socken, Jönk., dotter av löjtnanten Gustaf Adolf Gyllensvärd, och Maria Eleonora Posse), född 1691 i Finland, död 176(3?). Gift 2:o 1766-11-02 på Salshult med löjtnanten Erik Otto de la Grange, i hans 2:a gifte, född 1729, död 1790.

TAB 4

Joakim (son av Hans Preuss, adlad Ehrenpreus, Tab. 1), född 1667-11-04 i Stockholm. Student i Uppsala4 1676-07-22. Faktor vid Norrtälje gevärsfaktori 1691-01-20. Överdirektör vid Jönköpings faktori. Överdirektör vid alla gevärsfaktorierna i riket 1715-02-17. Död 1741-02-12 på Höberg i Vånga socken, Skaraborgs län. Hans epitafium uppsattes i Hakarps kyrka Jönköpings län. Gift 1:o 1693-12-28 i Kristianstad med Anna Hilletan, död 1721-10-24 i Jönköping och begraven s. å. 27/10 i Hakarps kyrka, dotter av överkommissarien Gabriel Månsson, adlad Hilletan, och hans 1:a fru Elsa Rolufsdotter. Gift 2:o 1723-10-01 med Christina Kafle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Gabriel Gahm, adlad Gyllengahm, 1 1722), född 1683, död 1740-06-04 på Höberg och begraven s. å. 15/6, dotter av kornetten Axel Kafle, och Elisabet Hierta.

Barn:

 • 1. Sara Brita, född 1694-10-19, död 1723-08-23 och begraven i Blentarps kyrka Malmöhus län. Gift 1711-07-23 med assessorn Nils Langelius, adlad Bildensköld, i hans 1:a gifte, född 1683, död 1740.
 • 1. Johan Gabriel, född 1695-11-24, död 1696-01-29.
 • 1. Nils, född 1697. Överdirektör. Död 1738. Se Tab. 5
 • 1. Carl, döpt 1698-04-25 och död 1699-03-08 i Jönköping.
 • 1. Sigrid Catharina, född 1699-05-08, död 1757-10-27. Gift 1718-07-29 i Jönköping med sin frände, tullförvaltaren Anders Göthenstierna, född 1696, död 1741.
 • 1. Elsa Elisabet, född 1700-06-14, död 1710 i pesten.
 • 1. Joakim Fredrik, född 1702-02-04. Handlande i Jönköping. Död barnlös 1768-05-11 i Jönköping och begraven i Skarstads kyrka Jönköpings län. Gift 1:o 1731-11-17 med Christina Helena Ekerman, född 1707-09-22, död 1731-11-28. Gift 2:o med Anna Elisabet Ekerman, född 1710, död 1775-02-20 i Jönköping, döttrar av assessorn i Göta hovrätt Bengt Nilsson Ekerman och Margareta Hägerhielm, nr 1349.
 • 1. Hans, född 1703-11-06, död 1706-05-10.
 • 1. Carl, född 1705-06-30. Kammarskrivare i kammarkollegium. Död ogift 1733-12-05 i Stockholm.
 • 1. Anna Christina, född 1706-10-06, död 1787-03-15 i Jönköping. Gift 1726-05-13 i Lena socken, Älvsborgs län med sin styvbroder, ryttmästaren Axel Gyllengahm, född 1704, död 1741.
 • 1. Agneta, född 1707-12-15, död 1772-02-07. Gift 1736-08-22 med sin kusin, brukspatronen Salomon Linroth, född 1708, död 1756.
 • 1. Eva, född 1710-09-01, begraven 1735-01-10 i Åhus. Gift 1730-07-23 Huskvarna med krigskommissarien och tullinspektoren Nils Ulmgren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1737 med Maria Elisabet Burmeister, född 1710, död 1787 i Åhus), född 1691 i Växjö, död 1768-03-11 i Åhus.
 • 1. Christina Maria, född 1712-06-14, död 1755-04-16 och begraven s. å. 20/4 i Hakarps kyrka. Gift 1732-07-14 på Huskvarna med faktorn därst. Jöns Wetterberg, född 1689, död 1735 på Huskvarna och begraven s. å. 31/3 i Hakarps kyrka.
 • 1. Fredrik, född 1714. Överdirektör. Död 1794. Se Tab. 6.

TAB 5

Nils (son av Joakim, Tab. 4), född 1697-02-07. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente5 1722-12-13. Avsked5 1735-05-12. Faktor vid Jönköpings gevärsfaktori s. å. 23/11. Överdirektörs titel. Död 1738-03-22 i Jönköping. Gift 1735-11-13 med sin kusins dotter Anna Christina Stedt, född 1716-08-04, död 1737 i barnsäng och begraven s. å. 19/8 i Hakarps kyrka, dotter av lagmannen Nils Stedt, adlad Stedt, och hans 1:a fru Sara Catharina Linroth.

Barn:

 • Anna Sara, född 1736-08-25 på Huskvarna, död 1803-11-22 Gärahov. Gift 1755-06-01 Hook med vice presidenten Gustaf Cornéer, adlad Cederstam, född 1719, död 1793.
 • Catharina, född 1737-08-08 på Huskvarna, död s. å. 10/8.

TAB 6

Fredrik (von av Joakim, Tab. 4), till Lundholmen i Vrigstads socken, Kyrkotorp i Stenberga socken, samt Stensholm och Huskvarna i Hakarps socken, (alla i Jönköpings län). Född 1714-02-17 i Jönköping. Överdirektör vid Jönköpings gevärsfaktori 1741-06-26, vilket han 1757-02-13 tillträdde såsom sin egendom. Död 1794-02-26 på Huskvarna. Gift 1745-06-25 med friherrinnan Catharina Elisabet von Knorring, född 1724-02-14, död 1773-05-13 på Huskvarna, dotter av lagmannen, friherre Göran Anton Albert von Knorring, och Gertrud Tham.

Barn:

 • En dödfödd son, begraven 1746-05-11 i Hakarps kyrka
 • Joakim Fredrik, född 1747-07-09 på Huskvarna, död s. å. 1/9 och begraven s. å. 6/9.
 • Anna Elisabet, född 1748-08-15 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Död 1805-05-17 i Skövde. Gift 1773-05-25 på Huskvarna med överstelöjtnanten Carl Magnus Sparrsköld, född 1741, död 1803.
 • Göran, född 1750. Kapten. Död 1828. Se Tab. 7
 • Carl, född 1751-03-19 på Huskvarna, död 1752-08-04 där och begraven s. å. 6/8.
 • Gertrud Fredrika, född 1752-10-06 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Död 1834-01-16. Gift 1782-10-29 i Hakarps kyrka med vice presidenten, friherre Gustaf Mauritz Posse af Säby, född 1737, död 1827.
 • Carl, född 1753-12-08 på Huskvarna, död där 1755-02-20 och begraven s. å. 23/2.
 • Johan Gabriel, född 1755-04-16 på Huskvarna, död där s. å. 7/8 och begraven s. å. 10/8.
 • Nils, född 1757-01-15 på Huskvarna, död 1762-02-27.
 • Catharina, född 1759-01-05 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Död 1840-12-26. Gift 1781-08-28 på Huskvarna med hovrättsrådet Peter Arnell, adlad Arnell, född 1736, död 1806.
 • Ulrika Christina, född 1763-03-31 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Död 1840-02-23. Gift 1783-03-18 i Hakarps socken, med sin sysslings son, landshövdingen Johan Axel Stedt, född 1756, död 1805.

TAB 7

Göran (son av Fredrik, Tab. 6), född 1750-02-18 på Huskvarna. Kadett i Karlskrona 1764. Auskultant i Göta hovrätt 1767. Sergeant vid Jönköpings regemente 1768. Överminör 1769-11-01. Underlöjtnant vid artilleriet 1770-01-26. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant vid artilleriet på Gotland 1778-02-25. Avsked 1779-07-22. Död 1828-06-21 Tumbäck. Gift 1775-10-13 på Össjö i likanämnd socken, Kristianstads län med Christina Maria Silfverskiöld, född 1750-06-29 på Boarp Storegård i Össjö socken, död 1837-06-08, dotter av hovjägmästaren Nils Silfverskiöld, och friherrinnan Amalia Charlotta von Hyltéen, nr 152.

Barn:

 • Fredrik, född 1776-11-10 på Huskvarna. Notarie i Göta hovrätt. Död ogift 1846-02-07 i Jönköping och. utgick med honom denna adliga ätt.
 • Amalia Charlotta, född 1780-01-07 på Huskvarna, död 1805-02-12 på Munkfors bruk i Ransäters socken, Värmlands län. Gift 1802-08-20 på Huskvarna med brukspatronen Johan Fredrik Adelheim (sedermera Borgström), nr 1886, född 1777, död 1806.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: