:

Von Rosen nr 1905

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Rosen nr 1905 †

Naturaliserad 1746-12-03, introducerad 1752. Utdöd 1857-09-11.

Om ättens äldre släktled se adliga, friherrliga och grevliga ätten von Rosen.

TAB 1

Fredrik Johan von Rosen, naturaliserad von Rosen (son av Johan Christoffer von Rosen, se adliga, friherrliga och grevliga ätterna von Rosen nr 85, Tab. 2), född 1709-07-24. Student i Uppsala (Um.) 1724-11-29. Volontär vid Västmanlands regemente 1729. Furir vid Västmanlands regemente 1729-11-25. Fänrik 1733-11-27. Löjtnant 1741-10-14. Löjtnant vid dalregementet 1741-10-14. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Kaptens avsked 1744-01-19. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder Otto Vilhelm och Axel Didrik 1746-12-03 (introducerad 1752 under nr 1905). Död 1761-04. 'Han bevistade 1741 och 1742 års fälttåg i Finland. Fick 7143 arrendet av Kungsörs kungliga ladugård i Västmanland. Erhöll 1756-10-11 riksens ständers föreskrift att bliva förhulpen till någon sådan eller jämlik tjänst, som han förut innehaft.' Gift 1736-06-14 i Örebro med friherrinnan Barbara Helena Meijendorff von Yxkull, döpt 1704-07-07 i Reval, död 1779-11-02 i Stockholm och begraven 1779-11-05 i Jakobs kyrka, dotter av överstelöjtnanten, friherre Georg Reinhold Meijendorff von Yxkull, och Anna Catharina von Rosen (syster till riksrådet och generalguvernören Gustaf Fredrik von Rosen, naturaliserad, friherre och greve von Rosen).

Barn:

 • Anna Sofia, född 1738-02-19 Dräffle, död 1777-06-25 i Stockholm. Gift 1759-04-16 med sin faders kusin, kammarherren, friherre Arvid Herman Wrangel af Lindeberg, nr 41, född 1725, död 1794.
 • Fredrika Helena, född 1739-09-02 på Dräffle, död ogift 1818-03-24 i Linköping.
 • Johan Göran, född 1743. Hovmarskalk. Död 1823. Se Tab. 2.
 • Barbro Vilhelmina, född 1744. Hovfröken. Död ogift 1781-08-15 Skuru .
 • Fredrik, född 1745-07-21 Kungsör. Page vid hovet 1756-02-31. Kammarpage (SAB.) 1764-09-31. Fänrik vid Upplands regemente 1768-06-14. Löjtnant 1775-10-26. Kapten 1777-04-09. Major 1788-03-12. Avsked 1796-04-20. Död ogift 1839-05-06 i Västerås.
 • Gustaf, född 1746-12-31.
 • Otto, född 1748, död 1750.
 • Carl Axel, född 1749, död 1751.

TAB 2

Johan Göran (son av Fredrik Johan von Rosen, naturaliserad von Rosen, Tab. 1), född 1743-05-25 på Kungsör. Volontär vid livregementet 1755. Sergeant vid Hälsinge regemente 1760. Konstituerad fänrik vid kronprinsens regemente 1760-11-02. Konfirmationsfullmakt 1763-09-21. Löjtnant vid kronprinsens regemente 1770-06-19. Kapten i armén 1772-09-13. RSO 1772-09-22. Kapten vid regementet 1773-03-31. Major 1782-06-25. Hovmarskalk. Död 1823-01-28 i Kristianstad. Gift 1781-09 i Råbelövs kyrka med Anna Christina von Böhnen, till Råbelövs och Odersberga fideikommiss i Fjälkestads socken, Kristianstads län, som hon efter sin faster Sofia Christina von Böhnen innehade. Född 1754-05-13, död 1819-06-02 på Odersberga och begraven 1819-06-09 på Råbelövs kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Johan von Böhnen nr 1854, och Johanna Coelestina von Schwartzer.

Barn:

 • Fredrik Johan Christian, till Råbelövs och Odersberga fideikommiss. Föff 1782-09-17 på Odersberga. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt 1798-09-06. Extra notarie i Göta hovrätt 1803 i juni. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1805-12-27. Auditör vid svenska armén i Lauenburgska landet 1806. Hovjunkare 1807-01-16. Adjungerad ledamot i Åbo hovrätt 1808 i mars, i Göta hovrätt 1808-04-25 och i Svea hovrätt 1809-09-26. Kammarherre hos änkedrottningen Hedvid Elisabet Charlotta 1818. Hovmarskalk. Död ogift 1846-06-20 på Råbelöv. Han bevistade för ätten riksdagen i Stockholm 1809.
 • Sofia Christina, till Råbelövs och Odersberga fideikommiss. Född 1783-12-21 på Odersberga, död 1864-01-12 i Fjälkestads förs., Krist. Gift 1814-12-18 på Odersberga med översten och generaladjutanten, KSO, Ludvig Bartolomé Peijron, född 1766-02-01, död 1840-03-16 i Kristianstad och broder till Carl Adrian Peyron, adlad de Peijron nr 2136.
 • Coelestina Fredrika, född 1785-03-15 på Odersberga, död ogift 1858-05-01 Rosentorp s län.
 • Georg Ludvig, född 1786. Landshövding. Död 1857. Se Tab. 3.
 • Gustaf, född 1788. Major. Död 1842. Se Tab. 4.
 • Carl Vilhelm, född 1791-02-10 på Odersberga, död 1791-02-12.

TAB 3

Georg Ludvig (son av Johan Göran, Tab. 2), född 1786-09-30 på Odersberga. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1793-07-06. Kadett vid Karlberg 1799-09-24. Utexaminerad 1803-09-22. Vargeringsadjutant vid skånska karabinjärregementet 1803-09-22. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1804-02-07. Löjtnant 1809-08-15. Ryttmästares n. h. o. v. 1815-11-01. Ryttmästare 1816-10-08. Genom byte kapten vid norra skånska infanteriregementet 1821-05-08. Kammarherre 1822-01-04. RSO 1823-07-24. Major i armén 1826-05-11 och i regementet 1831-12-22. Överstelöjtnant i armén 1837-09-29. Förordnad att förvalta landshövdingämbetet i Kristianstads län 1838-01-12. Landshövding i Kristianstads län 1838-10-12. KNO 1850-06-26. Avsked från landshövdingämbetet 1851-12-22. Död 1857-09-11 Rosentorp s län och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade fälttåget i Pommern 1807 och kriget i Tyskland 1814. Gift 1:o 1816-04-07, med sin kusin Louise von Boltenstern, född 1794, död 1822-02-27, dotter av hovmarskalken Carl Ludvig von Boltenstern och Brita Ebba Coelestina von Böhnen, nr 1854. Gift 2:o 1823-11-28 i Landskrona garnisonsförsamling med grevinnan Charlotta (Lotten) Lovisa Wrangel af Sauss, född 1804-07-19 i Landskrona, död 1891-04-03 i Stockholm, dotter av generalmajoren, greve Fredrik Ulrik Wrangel af Sauss, och Ulrika Lovisa Ehrenborg.

Barn:

 • 1. Axel Johan Ludvig, född 1818-06-08 i Kristianstad, död 1819-03-25.
 • 2. Fredrik Göran Filip, född 1829-06-19, död 1829-09-13.

TAB 4

Gustaf (son av Johan Göran, Tab. 2), född 1788-07-20 på Odersberga. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1804-10-20. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1806-05-18. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1806-10-04. GMtf för bataljen vid Bornhöft 1813-12-07. Löjtnant 1814-11-08. Ryttmästares karaktär 1815-11-21 Ryttmästare vid skånska dragonregementet 1817-06-03. RSO 1824-07-04. Major i armén 1837-09-29. Död 1842-09-08 i Köpinge socken, Kristianstads län. Han deltog i kriget i Tyskland 1813 och 1814. Gift 1831-04-28 i Kristianstad med stiftsjungfrun Lovisa Charlotta Adlerheim, född 1794-07-28 på Frösunda i Solna socken, Stockholms län, död 1871-11-20 i Kristianstad, dotter av ryttmästaren Per Adlerheim, nr 1632, och Catharina Lovisa Wijnbladh.

Barn:

 • Lovisa Sofia Charlotta, född 1832-08-04 Selshög s län, död 1833-03-30.

TAB 5

Axel Didrik von Rosen, naturaliserad von Rosen (son av Johan Christoffer von Rosen, se adliga, friherrliga och grevliga ätterna von Rosen nr 85, Tab. 2), född 1717-12-20 i Ununge socken, Stockholms län. Ryttare av livregementet till häst 1732-05-10. Korpral vid livregementet till häst 1736-06-12. Var 1737 och 1738 i sachsisk tjänst som löjtnant vid sachsiska Garde du Corps. Kvartermästare vid livregementet till häst 1742-05-06. Adjutant vid livregementet till häst 1742-11-12. Kornett 1743-05-14. Naturaliserad svensk adelsman jämte sina bröder Fredrik Johan och Otto Vilhelm 1746-12-03 (introducerad 1752 under nr 1905). Löjtnant vid livregementet till häst 1747-09-12. Stabsryttmästare vid livregementet till häst 1753-03-29. RSO 1759-04-28. major 1766-12-19. Avsked 1774-10-07. Död 1801-07-28 Lenshult. Han bevistade finska kriget på 1740-talet samt fälttåget i Skåne 1743 samt kriget i Pommern på 1750-talet. Gift 1:o 1749 med Charlotta Juliana Wefverstedt, född 1734-01, död 1771-03-22, dotter av direktören vid Utö gruvor, brukspatronen Carl Adam Wefverstedt och Anna Catharina Broman, samt brorsdotter till generalauditören Johan Anders Wefverstedt, adlad Wefverstedt, nr 1888. Gift 2:o 1777-11-21 Bottna med Hedvig Lovisa Blix, född 1753-09-27, död 1825-06-13 i Söderköping, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Adolf Blix nr 1189, och Hedvig Maria Ekestubbe.

Barn:

 • 1. Sofia Ulrika, född 1750-09-23 Flocksta, död ogift 1832-06-25 i Söderköping.
 • 1. Carl Israel Didrik, född 1752-07. Löjtnant i preussisk tjänst. Död ogift i preussisk tjänst.
 • 1. Johan Erland, född 1755-01-22. Volontär vid livregementet till häst 1764-12-03. Korpral vid livregementet till häst 1767-08-23. Kornett 1774-12-14. Löjtnant 1776-07-06. Avsked 1780-01-13. Reste till Västindien och spordes ej mera.
 • 1. Fredrik Vilhelm, född 1756-06-09. Volontär vid Upplands regemente 1767-09-30. Rustmästare vid Upplands regemente 1769-09-04. Sergeant 1771-04-11. Livdrabant 1775-03-07. Fänrik vid Upplands regemente 1777-11-26 och vid Björneborgs regemente 1782-02-20. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1782-12-20. Kapten vid karelska dragonregementet 1786-09-21. Stadsmajor i Malmö 1787-07-26. Placerad vid Savolaks infanteriregemente 1789. Kommendant i Malmö 1790. Major vid adelsfaneregementet 1798-12-10. Död barnlös 1813-06-20 i Vänersborg och slöt denna ättegren. Gift 1804-09-02 i Lidköping med sin fasters styvdotters dotter Carolina Magdalena Clerck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1817-05-25 i Lidköping med kaptenen vid Skaraborgs regemente Carl Adam Hulting, född 1782-09-29, död 1824-05-08 i Stockholm), född 1771-12-07, död 1839-04-11, dotter av majoren Carl Clerck nr 1382, och hans 1:a fru Magdalena Christina Strömhielm nr 1645.
 • 1. Axel Gustaf, född 1764-09-24 i Västerlövsta socken, Västmanlands län. Volontär vid livregementet till häst 1769-11-28. Korpral vid livregementet till häst 1774-12-16. Page vid hovet 1778-05-02. Fänrik vid Västmanlands regemente 1782-05-16. Stupade ogift 1789-06-28 vid Uttismalm i Finland.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1779-09-04, död 1779-12-25 i Söderköping.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: