Kåse nr 139

Från Adelsvapen-Wiki

0139.jpg


Adliga ätten Kåse ur 139 †

Gammal frälsesläkt. Introducerad 1627. Sannolikt utdöd i början av 1800-talet.

Denna småländska frälsesläkt, som i vapnet förde tre svarta bjälkar i vitt fält, bör ej förväxlas med de urgamla danska ätterna Kaas, av vilka den ena hade till vapen en på snedden ställd mur och den andra en röd Sparre i guldfält. Egendomen Kåseholm i Tryde socken, Skåne har uppkallats efter en av dessa ätter och har aldrig, såsom det uppgivits, ägts av nedanstående Anders Kåse (Tab. 2). En äldre svensk frälsesläkt Kase, som levde under 1300- och 1400-talen och var besutten i Uppland och Södermanland, förde i vapnet en sjuuddig stjärna och har heller icke något samband med nedanstående ätt. – Riddarhusgenealogien över Kåse-ätten, vilken till helt nyligen vimlat av felaktiga uppgifter, är för närvarande föremål för revision. På densamma har även inblandats en hammarsmedssläkt Ståhle från Ry bruk i Göteryds socken, vilken dock endast på mödernet härstammar från Kåse-ätten genom Margareta Bernhardsdotter Kåse (Tab. 9).

Kåse A13900.png


1Småländskt Låg- och halvfrälse, PHT 1968-69, Stig Östenson.

TAB 1

Bonden Peder, i Yhylte, nu Öjhult i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Denna ättens stamgård var enligt uppgift 1689 ett uråldrigt säteri (Kammarkoll. arkiv ank. brev 1689 från häradshövdingen Hans Berghman (medd. av O. A.).). Gift med Märta Arvidsdotter (Kåse, äldre ätten) dotter av Arvid Kåse (äldre ätten) och Karin Jönsdotter.1

Barn:

 • Arvid Kåse, till Yhylte. Konung Gustaf I:s hövidsman. Uppräknas bland det rustande smålandsfrälset 1537. Levde 1559. Gift med Margareta Drake, som levde ännu 1562 på sin sätesgård Uggleboda (Fs.) i Ryssby socken, Kronobergs län, dotter av Birger Magnusson till Uggleboda, av Sunnerbo Drakarne, och Botilda Krumme.

Barn:

 • Birger Arvidsson, till Uggleboda, som han ägde 1565 och 1572 och Sälleberg i Ryssby socken, som var hans sätesgård 1573 och ännu 1583 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.). Nämnes 1562 bland det rustande smålandsfrälset (Hh del 3 s. 44.), men anklagas dock av konung Erik X IV:s nämnd 1565 att icke hava fullgjort rusttjänst för sina gårdar varken 1562, 63 eller 64 (Hh del 13:1 s. 181.). Underskrev adelns trohetsförsäkran till konung Johan 1568 (Hra.). Bevistade riksdagen i Stockholm 1573 (Hra.). Nämnes i ett register på Sveriges adel 1586 (Hra.). Levde 1588-04-26 då han pantsatte sin hustrus mödernegårdar (SH Uber caus., vol. 92, p. 1 (O. A.).). Gift efter 1562 men före 1571 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) med Gertrud Åsledsdotter Bilde (Snedbalk eller bröms?) till Måsshult (Db (H. F.).), levde 1615-07-00, men död före (SH liber caus., vol. 3 (O. A.).) 1616-03-22 dotter av (SH liber caus., vol. 3 (O. A.).) Åsle Mattsson och Iliana Nilsdotter
 • Botilda, bodde 1595 i Sjöeryd i Tofteryds socken (Db för Östbo härad 1636 (H. F.).), Jönköpings län. Gift 1:o med fogden Lasse Rasmusson Topperider, som levde 1597 (Al.). Gift 2:o med frälsemannen Per Persson (halvhjort), till Sjöeryd, som levde 1610 men var död 1637 (Djurklous recension av SK. i Hist. bibliotek, ny följd I.).

TAB 2

Peder Arvidsson Kåse (son av Arvid Kåse, Tab. 1), till Öjhult, vartill han skrev sig 1561, då han underskrev adelns trohetsförsäkran till konung Erik (Hra.). Ryttmästare för västra Smålands fana av Smålands ryttare under konung Eriks krig mot Danmark 1567–1568 (Hk.). Underskrev adelns trohetsförsäkran till konung Johan 1568 (Hra.). Övergick med sin fana på våren 1569 till Estland och var en tid kommendant i Narva (Hk.). Mönstrade åter med sin fana i Jönköping (Hk.) 1569-09-22 Innehade 1569 Hallaryds socken, Kronobergs län i förläning (Al.). Bevistade riksdagen i Stockholm 1573 (Hra.). Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Kronobefallningsman i Sunnerbo 1596 (Al.) och ännu 1604 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.). Fick åter Hallaryds socken i förläning (Al.) 1600-03-11. Sålde Berga i Styrestads socken, Östergötlands län till sin hustrus systerson Truls Rosenstråle 1603 (G. H. civilmål 1636 (H. F.).). Död 1605 (Al.). Gift med Margareta Trulsdotter, som levde änka 1607-03-08, då hon gjorde jordabyte med sin mag Gulbrand Olofsson (RA.), men var död 1614 (M.), dotter av häradshövdingen Truls Andersson Skrivare (halv lilja och stjärna), till Ravnäs och hans 2:a fru Ingeborg Hermansdotter Kyle.

Barn:

 • Anders, till Bjursnäs i Björnlunda socken, Södermanlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Död barnlös före 1614. Gift med Marina Jöransdotter Stengafvel i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1617-03-23 på Bjursnäs (SH liber caus. vol. 118, p. 2 (O. A.).) med Sven Olofsson Lilliesparre (al Fylleskog, nr 44), död 1642], död 1666 och begraven i Björnlunda kyrka, dotter av Jöran Sigfridsson till Bjursnäs, som adlades av konung Johan III (ej introducerad) och Bengta Andersdotter till Dilla.
 • Malin, död 1641-02-26 Marensholm. Gift före 1614 med ståthållaren och häradshövdingen Nils Pedersson Siöblad, död 1645.
 • Kerstin, levde 1619 men död före 1636. Hon kallas »fru till Sillevik» i Askeryds socken, Jönköpings län och hade varit gift (före 1614) med en frälseman.
 • Carin, levde 1619, men var död 1636. Gift före 1614 med befallningsmannen Gulbrand Olofsson, adlad Årrhane, nr 309.
 • Märta, död 1633. Gift 1592 med fogden i Västbo Nils Bosson i Stensnäs, som levde ännu 1627. De voro föräldrar till Göran Nilsson Falk, adlad Gyllenfalk.
 • Ingeborg, död 1646. Gift före 1599 i Danmark med Matts Persson till Värla (kallas även Matts Bagge till Åhus) (G. H. civilmål 1636 (H. F.).).
 • Margareta. Var gift 1615 med frälsemannen Knut Bengtsson (lilja) till Åsunda [Medd, av friherre Karl Raab, Piksborg.].

TAB 3

Arvid Kåse (son av Peder Arvidsson Kåse, Tab. 2), till Stensnäs 1600–1604, Kalvsnäs i Agunnaryds socken 1607 och Oshult i Pjätteryds socken från 1610, alla i Kronobergs län. Sålde Barnagärde i Rydaholms socken, Jönköpings län till Peder Månsson Lood 1624 (Db för Östbo härad 1636 (H. F.).). Blev jämte brodern Truls introducerad 1627 under nr 19, vilket sedan ändrades till 139. Död 1630. Gift 1:o med Elisabet (Andersdotter Stråle?), som levde 1600 (Medd. av friherre Karl Raab, Piksborg.). Gift 2:o före 1608-07-281 med Merete Mattsdotter (Pergamentsbrev i danska RA. (medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad).) dotter av (Pergamentsbrev i danska RA. (medd. av hovrättsnotarien E. Hård af Segerstad).) Matts Torbjörnsson till Hässleholm, som i vapnet förde en halv hind med ett blad i munnen, och Carin Pedersdotter (Hård af Segerstad). Gift 3:o 1621 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) med Anna Melkersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1634 med ofrälse ryttaren Jöns Sonesson [AF.] i Kärranäs, som då brukade Oshult som sätesgård) (Db för Östbo härad 1636 (H. F.).), dotter av hövidsmannen Melker Axelsson (Rodenbielke eller Rotenbalk), nr 165, och Beata Ulfsdotter (halvhjort).

Barn:

 • 1.? Lennart, till Oshult, levde 1624 [Medd, av friherre Karl Raab, Piksborg.].
 • 2. Carin, död Hulegården och begraven 1695-04-17. Gift före 1661 (men efter 1651) (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) med arrendatorn av Toftaholm i Dörarps socken, Sven Jönsson i hans 2:a gifte, levde 1681, men var död 1692 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.).
 • 2. Märta, död före 1682. Gift 1652 med kronolänsmannen och arrendatorn av Toftaholm Börje Jönsson Bur, i hans 2:a gifte (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.), som levde 1672 men var död 1679 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.).
 • 2. Per, reste utrikes och hade 1679 icke avhörts på 20 år. Var död 1682.
 • 3. Axel, född 1627. Levde utan tjänst. Död 1687. Se Tab. 4
 • 3. Margareta Arvidsdotter2. Levde 1666 (mtl). Gift före 1642 (mtl) med ofrälse frälsefogden Lars Jönsson i Torset, Berg (G) död efter 1682.

TAB 4

Axel (son av Arvid Kåse, Tab. 3), till Oshult. Ansåg sig med sina syskon vanlottad vid arvskiftet efter mormodern Beata Ulfsdotter till Bjärnhult 1652 (At (S.).). Ärvde efter svärfaderns död 1657 jämte svågern Anders Kåse Öjhult, men måste på grund av oenighet dem emellan efter Göta hovrätts dom utlösa svågern, varefter han på 1680-talet försålde denna ättens gamla stamgård till häradshövdingen Hans Berghman (Kammarkoll. arkiv ank. brev 1689 från häradshövdingen Hans Berghman (medd. av O. A.).). Tillöste sig 1662 av sin hustrus systerbarn Axel och Anna Rodenbielke (Rotenbalk) en pundränta och sexton marker i Glädjelida i Pjätteryds socken, vilket hemman de fått efter sin morfader Truls Kåse (Db för Sunnerbo härad (H. F.).). Död 1687-12-04 på Oshult och begraven 1688-05-20. Gift 1:o 1651, efter kungligt tillstånd, med sin kusin Bengta Kåse, som levde 1672-10-00 dotter av befallningsmannen Truls Kåse och hans 2:a fru Margareta Jöransdotter Stengafvel. Gift 2:o 1681-11-09 (morgongåvobrev) med Maria Megalina, dotter till prosten Andreas Megalinus [Hm.] och Margareta Dusæa.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1652, död 1691-10-08 i Pjätteryds socken. Gift 1670 med kaptenen Leonard Gyllenållon, i hans 2:a gifte, född omkring 1640, död omkring 1686. Gift 2:o 1690-03-12 i Pjätteryds socken med löjtnanten och lantjägmästaren Fritz Persson Ruth, i hans 2:a gifte (gift 1.o med Karin Jönsdotter från vilken han blev skild i hennes 1:a gifte [gift 2:o med borgaren i Kalmar Jochum Witte]) [P.G.V.], som levde 1697.
 • 1. Beata, levde 1707. Död 1731-03-18 i Altaböke, Hinneryds socken, Kronobergs län, 77 år gammal. Gift 1682 med bonden Nils Månsson Kruse i Lönshult Hulugård i Pjätteryds socken, Kronobergs län, [Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.]. död 1732-02-06 i Altaböke, 82 år gammal [Medd. av läroverksadj. V. Ljungfors, Malmö].
 • 2. Anders, född 1683-08-24 på Öjhult, död på Öjhult 1683-11-22 och begraven 1684-01-27.
 • 2. Arvid, född tvilling 1687-03-29 och begraven 1687-06-08 i Pjätteryds socken.
 • 2. Peter, född tvilling 1687-03-29 och begraven 1687-06-11 i Pjätteryds socken.

TAB 5

Truls Kåse (son av Peder Arvidsson Kåse, Tab. 2), till Öjhult samt Ivla i Södra Ljunga socken, Kronobergs län. Var närvarande vid ting i Sunnerbo härad 1603 och 1613. Kronobefallningsman i Sunnerbo 1614–1616 (Al.). Erhöll med sin andra fru egendomar i Västmanland och Dalarna, bl a Förlunda i Harakers socken, Västmanlands län, som hon erhållit genom sin moders testamente 1622-01-02 och en halv gård Moråker i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, vilken senare egendom han med sin hustrus samtycke sålde 1625-01-20 till hennes syster Christina Jöransdotter (SH liber caus. vol. 118, p. 2 (O. A.).). Blev jämte brodern Arvid introducerad 1627 under nr 19, vilket sedan ändrades till 139. Ursäktade sin frånvaro vid 1640 års riksdag med sjukdom (Ridd och adelns protokoll.). Död 1656 och begraven 1657-01-25 på samma gång som hustrun i Pjätteryds kyrka (At (S.).). Gift 1:o med Brita Bagge, som levde 1609, dotter av amiralen Bengt Bagge och Margareta Somme. Gift 2:o omkring 1611 med sin broders svägerska Margareta Jöransdotter Stengafvel, dotter av Jöran Sigfridsson till Bjursnäs, som adlades av konung Johan III, och Bengta Andersdotter till Dilla. Gift 3:o före 1637 med Beata Ulfsdotter (halvhjort) i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1603 med hövidsmannen Melker Axelsson till Bjärnhult, nr 165), Enl GH., domar 1649–1650 (HF.) hölls arvskifte efter Beata Ulfsdotter 1643-04-23, död kort före 1644-09-12 (SH Uber caus., vol. 92, p. 1 (O. A.).), dotter av hövidsmannen Ulf Persson till Flishult och Anna Claesdotter Drake. Gift 4:o 1651-12-03 (Morgongåvobrev 1651-12-04) (At (S.).) med Signhild Gabrielsdotter, begraven 1657-01-25 i Pjätteryds kyrka på samma gång som mannen.

Barn:

 • 1. Peder, bevistade riksdagen 1627 (Ridd och adelns protokoll.). Var 1630 löjtnant vid Jönköpings regemente. Död före 1633. Gift med Brita Rutencrantz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1633-02-03 Sjöared, med Anders Stråle af Sjöared), levde änka 1674, naturlig dotter av hertig Gustaf av Sachsen-Engern-West falen och Anna Knutsdotter Lillie af Ökna, samt faster till överstelöjtnanten Carl Rutencrantz, adlad Rutencrantz.
 • 1. Cecilia i Lökaryd i Rydaholms socken, Jönköpings län. Var gift 1632. [Medd. av friherre Karl Raab, Piksborg.]
 • 1. Anna, levde ännu 1663. Gift före 1614 med underståthållaren Peder Månsson, adlad Lood (i Småland), nr 157, död 1647.
 • 1. Kerstin. Gift med ofrälse ryttaren Michel Ubbasson, i hans 1:a gifte, levde 1640 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.). Hon anklagades 1629 för äktenskapsbrott och rymde med sin medbrottsling till skogs. Båda dömdes av häradsrätten till döden [Db för Allbo härad (H. F.).].
 • 2. Anders, född 1614. Fänrik. Död 1676. Se Tab. 8
 • 2. Bengta, till Hultsåkra (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) i S. Ljunga socken, levde död 1672-10-00. Gift 1651, efter kungligt tillstånd, med sin kusin Axel Kåse, död 1687.
 • 2. Elisabet, levde 1658 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.), men var död 1662. Gift före 1646 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.) med sin styvmoders son Ulf Melkersson (Rodenbielke eller Rotenbalk), nr 165, död före 1655.
 • 2. Brita, död Flattinge 3 adv. Gift 1657-03-00 [PGV] med kaptenen Sten Håkansson, död 1677.
 • 2. Ingeborg, till Hagby i Fors socken, Södermanlands län, som hon dels ärft efter sina morföräldrar, dels tillbytt sig av systrarna Elisabet och Bengta, dels erhållit i testamente efter sin moster, fru Marina Stengafvel, och vilken egendom hon testamenterade till riksrådet Claes Stiernsköld (SH liber caus. vol. 118, p. 2 (O. A.).). Död ogift 1671 (levde 1671-04-10, men var död 1671-10-05) (SH liber caus. vol. 118, p. 2 (O. A.).) begraven 1673-10-19 i Fors kyrka
 • 2. Margareta, till Säby i Frustuna socken, Södermanlands län, levde 1665-02-01, men var död 1667-08-12, då arvskifte ägde rum efter henne (SH liber caus. vol. 118, p. 2 (O. A.).). Gift 1641 i Strängnäs med kaptenen Carl Jonsson, adlad Rossfelt, född 1600, död 1664.
 • ?2. Gunnel, Kallas »fru» 1658 [Db för Sunnerbo härad (H. F.).].

TAB 6

Göran (son av Truls Kåse, Tab. 5), till Hästeryd i Frinnaryds socken, Jönköpings län, som han erhöll med sin hustru. Skriver sig till Råby (?i Marbäcks socken, Jönköpings län) 1618 (Hk.). Bevistade riksdagen 1627 och de följande riksdagarna under 1630-talet (Ridd och adelns protokoll.). Var 1628 fänrik vid Smålands ryttare. Löjtnant vid Smålands ryttare 1630 (Hk.). Var frånvarande vid 1640 års riksdag emedan han »är fallen med en häst». Bevistade 1642 års riksdag (Ridd och adelns protokoll.) och underskrev ständernas beslut 1642-02-23. Begraven 1642-06-25 i Frinnaryds kyrka (Db för Norra Vedbo härad (H. F.).). Han bekostade 1640 jämte mågen Jakob Pistol till största delen altartavlan i Frinnaryds kyrka. Gift med Margareta Bonde, som levde änka 1649 (At (S.).), dotter av väpnaren Göran Tordsson Bonde.

Barn:

 • Maria (Marta), född 1619, död 1660 Herrestad Gift 1635 med ryttmästaren Jakob Jakobsson, adlad Pistol, död 1655.

TAB 7

Herman (son av Truls Kåse, Tab. 5), till Äng i Marbäcks socken, Jönköpings län, vartill han skrev sig 1632. Bevistade riksdagarna 1627 och 1629 (Ridd och adelns protokoll.). Deltog i kriget i Tyskland i början av 1630-talet och hade därunder vid ett tillfälle i Preussen givit en soldat ett försilvrat kopparrunstycke i stället för en riksdaler, varigenom han kom i onåd hos konung Gustaf Adolf samt fick på riddarhuset tilltal för sin gärning. Hans mostrar Ingeborg, Marina och Christina Stengafvel anhöllo hos drottning Christina om nåd för honom och genom dom 1635-10-26 förklarade riksrådet, att han ej vidare fick komma på riddarhuset, men väl hans barn (Riksrådets protokoll 1635.). Anhöll i supplik till Kunglig Majt, dat. Äng 1641-12-28, om befrielse från riddarhuspenningar och rusttjänst (Ridd och adelns protokoll.). Begraven 1646-05-10 i Marbäcks kyrka. Gift med Gunnila Ulf af Horsnäs, som levde 1664, dotter av Erik Eriksson Ulf af Horsnäs.

Barn:

 • Per, född 1637, död 1648, ihjälklämd i Herrestads kvarn och begraven 1648-06-28.
 • Margareta, begraven 1647-05-18 i Marbäcks kyrka
 • Anna, död 1710 Notåsa Hon gav 1709-12-25 en ljuskrona till Marbäcks kyrka efter sin senare man. Gift 1:o 1668-06-14 på Äng, efter kungligt tillstånd 1668-04-08, med regements kvartermästaren Anders Persson Sporman, död 1673 och begraven i Marbäcks kyrka, där hans epitafium uppsattes. Gift 2:o 1680-12-21 på Äng med löjtnanten Göran Hillebrand, i hans 2:a gifte, död 1709.

TAB 8

Anders (son av Truls Kåse, Tab. 5), till Fiskeryd i Södra Ljunga socken, Kronobergs län. Född 1614. Fänrik vid Jönköpings regemente 1637 och vid Kronobergs regemente 1641. Avsked 1643. Bevistade riksdagen 1643, men anmälde förfall vid riksdagen 1668 (Ridd och adelns protokoll.). Ägde en tid efter faderns död tillsammans med systern Bengta och hennes man Axel Kåse stamgodset Öjhult. Död 1676-02-00 på Fiskeryd. Begraven 1678-11-17 i S. Ljunga socken jämte hans (ej upptagna) dotter Anna Margareta [Medd. av V. Ljungfors, Malmö]. 'Han dömdes från livet för närmare bekantskap med soldaten Olof Jönssons hustru Kerstin Nilsdotter, men fick nåd 1672-02-29 på de förolämpades förböner.' Gift med Anna von Rintelen, levde ännu 1696 (Medd. av kantor P. G. Vejde, Växjö.), sannolikt dotter av Bernhard von Rintelen och Elin Ille.

Barn:

 • Carin. Var gift 1659-02-03, då hon sålde sin gård Liagården i S. Ljunga socken till ryttmästaren Johan Påhlman [Medd. av friherre Karl Raab, Piksborg.].

TAB 9

Bernhard (son av Anders, Tab. 8), född 1666. inskrevs i Växjö skola (Växjö skolmatrikel.) 1679-02-05. Bodde först i Pjätteryds socken, Kronobergs län dels på Ruke ladugård under Öjhult, dels i Lönshult, sedan i Markaryds socken, Kronobergs län. Soldat ännu 1699 vid Kronobergs regemente. Var rustmästare vid Kronobergs regemente 1702 (men sannolikt aldrig såsom riddarhusgenealogien uppgiver fänrik). Död i rysk fångenskap. Gift 1687-03-30 i Lönshult Hulegården i Pjätteryds socken med Elin Jönsdotter, född 1670, dotter av ägaren av Lönshult Hulegården i Pjätteryds socken, Jöns Jönsson och Ingeborg Påvelsdotter.

Barn:

 • Margareta, född 1687-01-30 i Lönshult Hulegården, död 1767-06-16. Gift 1709-11-01 i Göteryds socken, Kronobergs län med Arvid Larsson i Norrböke och Lönshult, född 1681, död 1748. (Deras dotter Elin Arvidsdotter blev gift med mästersvennen vid Ry bruk i Göteryds socken, Henrik Ståhle, fader till Anders Ståhle, först hammarsmed, sedan bryggarålderman i Hälsingborg.)
 • Anna, född 1689-05-01 i Lönshult Hulegården, död i Lönshult Hulegården 1691-03-02.
 • Gunnel, född 1695-05-03 i Fagerhult i Markaryds socken.

TAB 10

Truls (son av Bernhard, Tab. 9), född 1691-02-04 i Lönshult Hulegården. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet. Död 1768-06-30 Silvåkra s län och begraven 1768-07-02. Gift 1719-04-15 i Göteryds socken [PGV] med Anna Ljungman, levde 1754, dotter av kaptenen vid Kronobergs regemente Johan Ljungman och Catharina Hammar.

Barn:

 • Anna Sofia Cecilia, född 1719-05-28 Sjuhult, död i barnsäng 1757-01-08 på Silvåkra och begraven 1757-01-10. Gift 1744-12-28 på Silvåkra med kvartermästaren vid norra skånska kavalleriregementet Anders Gustaf Trägårdh, döpt 1719-06-16 i Brunnby socken, Malmöhus län, död 1783-02-23 i Kvidinge socken, Kristianstads län.
 • Anders, född 1726. Ryttmästare. Död 1783. Se Tab. 11

TAB 11

Anders (son av Truls, Tab. 10), född 1726-06-15 i Sjuhult i Göteryds socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1736-06-06 och vid norra skånska kavalleriregementet 1741-12-16. Korpral vid norra skånska kavalleriregementet 1750-01-01. Konstituerad fänrik vid norra skånska kavalleriregementet 1758-10-07. Stabskornett 1761-05-05. Löjtnant 1769-02-21. Ryttmästare 1774-10-12. Avsked 1780-06-12. Död 1783-02-06. Han blev 1760 i affären vid Kammin i Pommern svårt blesserad. Gift 1753-12-28 Öllsjö s län med Brita Elisabet Lundberg, född 1726, dotter av ryttmästaren Peter Lundberg och Elsa Maria Beckman.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1754. Löjtnant. Död 1802. Se Tab. 12
 • Anna Maria, född 1756-04-13, död 1756-06-08.
 • Bernhard, född 1757-03-24, död 1757-05-31.
 • Adriana Elisabet, född 1758-04-28, död 1771.
 • Anna Sofia, född 1761-05-29, död ogift 1807.
 • Bernhard Truls, född 1763-11-24 Kolleberga s län, död Kolleberga s län 1764-03-09.
 • Emerentia Charlotta, född 1764-11-28, död ogift 1799.
 • Annica Maria, född 1766-02-02, död ogift 1798.
 • Adriana Elisabet, född 1767-03-18 Borstorp s län, död Borstorp s län 1767-04-10.
 • Christian Arvid Bernhard, född 1768-05-14 på Borstorp. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1784. Sekundkorpral vid norra skånska kavalleriregementet 1793. Avsked 1807.

TAB 12

Per Gustaf (son av Anders, Tab. 11), född 1754-10-19 i Västra Karups socken, Kristianstads län. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1766. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1771-07-01. Livdrabant 1779-02-10. Löjtnant i armén. Död 1802-02-26 i Stockholm. Gift 1:o 1786-12-17 i Stockholm med Vilhelmina Elisabet Norman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Strömdahl), född 1753, dotter av hovkanslisten Olof Norman och Margareta Andréetta Norman. Gift 2:o 1791-05-29 i Stockholm med Anna Dorotea Lagerqvist, född 177 (4), dotter av kammarvaktmästaren Lars Lagerqvist och Anna Elisabet Kryger.

Barn:

 • 2. Anders Lars, född 1792-03-25 i Stockholm.
 • 2. Vilhelmina Christina Gustava, född 1793-06-07 i Stockholm.
 • 2. Truls Gustaf, född 1796-06-01 vid fiskläget Hittarp i Allerums socken, Malmöhus län, död 1797-03-17 i Stockholm.
 • 2. Carl Adolf, född 1798-01-00 och död 1798-06-12 i Stockholm.

Källor

1Danske Adelige Sigiller fra det XV., XVI. og VXII. Aarhundrede, A. Thiset, C XX 5 sid 11

2Niclas Rosenbalck - Sunnerbo häradsrät (GHA) 1668-01-28.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.