Strussberg nr 342

Från Adelsvapen-Wiki

0342.jpg


Adliga ätten Strussberg nr 342 †

Adlad 1645-12-20, introd. 1647. Utdöd före 1683.


1At (So). 2KA, köpegodsakt 203 (OA). 3At (L). 4At (Sch).

  • Mårten Paulsson. Borgare i Stockholm. Gift, enl. Stiemmans Svec. Illustr., med Catharina Hartman, dotter av guldsmeden i Stockholm Lorentz Hartman och Margareta Pedersdotter samt faster till assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm.

Barn:

  • Sven Mårtensson, adlad Strussberg, till Langwedel i Bremen och Mälby i Hubbo socken, Västmanlands län. Född i Stockholm. Skrivare i räknekammaren 1628. Kamrerare vid svenska staten i Mecklenburg och Altenmark 1633 och tillika i Mecklenburgska staten 1640-09-25. Därjämte överkommissarie vid svenska armén i Slesvig och på Jutland 1644. Konfirm.fullm. 1645-12-05. Adlad 1645-12-20 (introd. 1647 under nr 342). Krigskommissarie i Bremen och Verden 1648-04-22. Överkamrerare i Bremen, Verden och Altenmark samt kamrerare i Mecklenburg s. å. 20/4. Geheimeregeringsråd i Bremen och Verden 1653-11-20. Levde1 1670-08-30, men död före2 1683-10-11 utan manliga arvingar och slöt således själv sin adl. ätt. Gift 1:o 1647-04-24 på Rockelsta4 i Helgesta socken, Södermanlands län med Christina Stuart, död s. å. 10/8 efter knappt fyra månaders äktenskap och begraven s. å. 5/9 i Klara kyrka i Stockholm, dotter av kammarherren David Stuart, och hans 1:a fru Anna Kruse af Elghammar. Gift 2:o 1650 med sin kusins dotter Christina Crusia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1645-05-06 i Minden, Westfalen, med generalkrigskommissarien Peter Brandt, adlad Brandt, född 1609, död 1648), död 1652-12-00 i barnsäng, dotter av professorn vid Uppsala universitet och assessorn i Svea hovrätt Benedictus Olai Crusius och Carin Lorentzdotter Hartman samt systerdotter till assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm. Gift 3:o före 16633 med Elisabet (Eleonora) Knobelsdorff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Reinhold Jordan), född 1639, begraven 1709-02-02 i Danderyds kyrka Stockholms län.

Barn:

  • 2. En son, döpt 1652-12-10 i Stade.1 död späd.
  • 3. Hedvig Eleonora,2 död 1705 i Hamburg. Gift med majoren Carl Bonde, född 1665, död 1701.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.