Björnram

Från Adelsvapen-Wiki

Björnram – Isnässläkten

Se även Björnram nr 300

TAB 1

Lars Olofsson Björnram till Isnäs och Domargården, † troligen 1572. Hövitsman, ståthållare. Av en gammal frälsesläkt från Isnäs i Finland. Utsågs 1521 av Gustav Vasa till hövitsman över 7000 dalkarlar och helsingar. Slog danskarna vid Västerås och och tilltygade illa ärkebiskop Trolles folk. Han förordnades sedan till fogde i Norrland av Gustav Vasa, och fick 1562 sitt adelsstånd förnyat av kung Erik XIV. Gift 1:o med Margareta Andersdotter Bärens (Bure). Gift 2:o med Anna Grubb, född i Grubbe, Umeå lfs, † 1559. Dotter av landsköpmannen i Grubbe, Anders Persson och Mariet Jacobsdotter.

Barn 1:a giftet:

 • Hans Larsson Björnram, † 1571. se Tab 2.
 • Andreas Laurentii Björnram född 1520, † 1591. se Tab 3.

Barn 2:a giftet:

 • Anna Larsdotter Björnram, † 1565-10-19. Gift 1:o med Christer Persson till Hallebo. Gift 2:o med ståthållaren och friherren Anders Sigfridsson Rålamb.

TAB 2

Hans Larsson Björnram till Isnäs den äldre, † våren 1571 i Viborg. Son av Lars Olofsson Björnram Tab 1. Adlad Björnram 1561. Ämbetsman och krigare. Kunskaperna om Finland gjorde honom extra lämpad för uppdrag där. Blev 1554 befallningsman över Helsingfors och arbetade ivrigt för stärkande av försvaret mot Ryssland. Var Klas Kristersson Horns medhjälpare i beskickningen till Reval 1561 som ledde till stadens underkastelse under Sverige. Adlades efter hemkomsten. Somrarna 1562-1563 uppträdde han som amiral i de narviska farvattnen för att blockera Narva och dirigera trafiken till Reval. Befälhavare på Åbo slott. Avsändes till Moskva 1564 och 1566, vid andra besöket krävde tsar Ivan att Katarina Jagellonica skulle utlämnas och påstod att Hans Björnram var ansvarig för denna begäran. Ståthållare över Finland 1567 eller 1568, 1568 befäl över Viborg. I Hans Björnrams karaktär framträder prövad energi, begåvning och utpräglad omtanke om den egna ekonomin. Gift 1:o med Anna Persdotter Ållongren i Finland. Gift 2:o 1567-01-13 med Ingeborg Boije af Gennäs i hennes 1:a gifte, † 1580. Efter henne hölls arvsskifte 1595-04-12. I hennes 2:a gifte 1577-12-15 med ståthållaren på Nyslott Gödik Gustafsson Fincke † 1617, i hans 1:a gifte.

Barn:

 • Margareta Hansdotter Björnram levde som änka år 1600. Gift 1577-11-24 på Gennarby med Mårten Boije af Gennäs † 1596-11-25 på Isnäs i Pernå socken.
 • Anna Hansdotter Björnram, † 1616-10-01 på Viborgs slott. Gift 1593-07-22 med ståthållaren Arvid Tönnesson Wildeman † 1616-10-01 på Viborgs slott.
 • Brita Hansdotter Björnram, † före maken. Gift med Göran Henriksson Horn af Kanckas.

TAB 3

Andreas Laurentii Björnram född 1520, † 1591-12-31. Son av Lars Olofsson Björnram Tab 1. Studier i Rostock, kyrkoherde i Umeå socken 1561, d:o i Gävle 1570, superintendent i Växjö 1576, biskop där 1577, ärkebiskop 1583. Adlades före 1590. Vann kungens gunst för sin sympati för Johan III:s liturgiska strävan vilket kan förklara hans snabba befordran. Enligt en tradition återgiven av Messenius ska Andreas Björnram vara den förste präst i Sverige som förrättade gudstjänst efter den ”Röda boken” under en synod i Stockholm 1577. Han ansågs vara en nitisk stiftschef. ”Av gåvor, som Gud uti sin församling giva plägar, honom intet fattades”. På spänd fot med hertig Karl. Gift 1:o med Anna Mikaelsdotter, dotter av Mikael Persson i Vadstena, och änka efter skolmästaren Klas Crusius i Åbo. Gift 2:o med Margareta Larsdotter Phase, i hennes 2:a gifte, dotter av ärkebiskopen Laurentius Petri Nericius och Elisabet Didriksdotter hon var släkt med Gustav Vasa på mödernet.

Barn i 1:a giftet:

 • Anna Andersdotter Björnram född 1563 i Uppsala, † 1603-02-01 i Linköping. Gift 1:o med Nils Calmarius, domprost i Linköping, † 1591. Gift 2:o med slottsfogden och köpmannen i Linköping Peder Mattsson, adlad Stiernfelt, som var barnbarnsbarn till Gustav Vasas kusin Brita Vasa. Enl. SBL vol. 2 s.139 var både Anna Björnram och Peder Stiernfelt besläktade med Vasa-huset.
 • Barbro Andersdotter Björnram, född 1565, † 1614. Gift med Nils Arvidsson Gyllenållon till Medhamra, † 1611-05-08 och begravd under en vacker gravsten som restes och bekostades av hans måg i Hagebyhöga kyrka .
 • Ingrid Andersdotter Björnram. Gift med lagläsaren i Uppland Jöran Larsson.
 • Lars Andersson Björnram.
 • Sara Andersdotter Björnram.
 • Justina Andersdotter Björnram.
 • Johannes Andersson Björnram.
 • Karin Birgitta Andersdotter Björnram, † 1616. Gift med sin kusin, översten, flottbefälhavaren och godsägaren Johan Luth till Myrby och Skuttunge och Ytternäs i Näs sn, bägge i Uppsala län.
 • Kristina Andersdotter Björnram, född 1582-12-20 i Uppsala, † 1652-02-19 på godset Merrentin som änka. Gift 1:o 1607-11-10 på Eskilstuna slott med ståthållaren över Öster- och Västerrekarne Christian Wass, † 1612-04-21. En ej namngiven son i detta äktenskap skall vid femton års ålder ha stupat i fält. Christian Wass ursprung är okänt. Gift 2:o 1618-04-13 med den brandenburgske generalkvartermästaren Dominik von Parr, † 1621-11-09. Kristina och Dominik blev föräldrar till Margareta Hedvig von Parr, som gifte sig med den kände fältmarskalken, friherre Simon Grundel-Helmfelt. Elaka tungor gjorde gällande att Margareta Hedvig istället var dotter till Kristina Wass systerdotter Christina Luth.
 • Margareta Andersdotter Björnram.
 • Elin Andersdotter Björnram.
 • Beata Andersdotter Björnram.
 • Anders Andersson Björnram.
 • Elisabet Andersdotter Björnram.
 • Sigrid Andersdotter Björnram.

Av okänd härledning

Frälsemannen Engelbrekt Björnram till Isnäs och Margareta Tuvesdotter Natt och Dag i hennes 2:a gifte. I hennes 1:a gifte med Jakob Dufva i Finland till Näset i Borgå sn. Margareta var dotter till en fogde i Finland av danska ätten Natt och Dag.

Barn:

 • Anna Engelbrektsdotter Björnram, † före 1527. Gift 1:o med väpnaren och borgmästaren i Åbo 1522-1532 Erik Fleming, levde 1537. Gift 2:o med knapen Jöns Mickelsson till Moisio, i vapnet en halv Oxe, i hans 3:e gifte. Hans 1:a gifte med Anna Persdotter Hård af Torestorp se Ille nr 60, hans 2:a gifte med Karin till Kurjila vilken var Hans Viborgs efterleverska.
 • Cecilia Engelbrektsdotter Björnram, levde 1532. Gift 1:o med Matts Larsson Creutz till Sarvlaks, † före 1532. Gift 2:o med Per Nilsson Ållongren i Finland

==

 • Nils Ottesson Björnram till Erstavik hade i vapnet tre svarta björnramar i gult fält, † 1474. Gift 1:o med friherrinnan Kerstin Kristiernsdotter Oxenstierna Eka af Lindö nr 1, † 1473-05-18.

==

 • Erik Karlsson hade i vapnet tre björnramar. Gift 1420-10-21 med friherrinnan Brita Isaksdotter Banér i hennes 1:a gifte.

==

 • Göran Nilsson Björnram. Domprost i Strängnäs, var † 1519 då hans halvsystrar Carin Pedersdotter Fargalt och Margareta Pedersdotter Fargalt skiftade arv efter honom.

==

 • Margareta Albrektsdotter Björnram. Gift med fogden på Kopparberget Nils Månsson på Aspeboda, † 1532. Blev halshuggen för upproriska stämplingar. Han var av dansk frälsesläkt, och förde i vapnet ett rött Svinhuvud i gyllene fält.

Källor och litteratur

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916).
 • Svenskt biografiskt lexikon (SBL).
 • Hülphers genealogier, se Upplänning.