:

Anckar nr 108

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten ANCKAR nr 108 †

Introducerad 1625. Utdöd 1645-10-31.

Den 14 januari 1778 erhöll fem medlemmar av den norska släkten Ancher, bröderna Bernhard, Peder och Jess Ancher samt bröderna Peder och Carsten Ancher, vilka anfört, att deras släkt år 1625 i Sverige erhållit adliga rättigheter, ett »naturalisationspatent», varigenom de upptogos i den danska adeln med namnet Anker. Vapnet fastställdes i huvudsaklig överensstämmelse med adliga ätten Anckars, med tillägg av en björn och en varg såsom sköldhållare. Genom ett nytt »naturalisationspatent av den 28 maj 1790 upptogos ytterligare tre medlemmar av ätten Ancher i den danska adeln. Ätten fortlever talrikt [Da]. Några fullgiltiga bevis för den norsk-danska släktens härstamning från den svenska adliga ätten Anckar föreligga dock icke. Sannolikare förefaller en härstamning från den Botvid Larsson, som 1612–1618 var lagläsare på Dal och 1624 häradshövding i Frökinds härad, och med vilken Botvid Larsson den yngre, Anckar, synes blivit förväxlad. Lagläsaren Botvid Larsson kallas i domböckerna »välaktad», aldrig »välbördig» en son till honom, Johan Botvidsson blev adlad Gyllensting. Vid ting i Tössbo härad 1613-11-15 utfärdar lagläsaren Botvid Larsson ett tingsbevis för »edel- och välbördig» Botvid Larsson till Agnhammar, vilket han beseglar med sitt sigill, som visar ett ankare i sköld utan hjälm. (Medd. av kapten A. Påhlman, Riddarhuset.) Den norsk-danska släktens äldste kände medlem i Norge var köpmannen Erik Olofsson Ancker till Huseby i Vestra Åker, född 1644 i Göteborg, död 1699 i Kristiania, dit han inflyttade omkring 1668.

TAB 1

Lars Botvidsson d.ä. till Agnhammar i Grums socken, Värmlands län. Levde 1510.

Barn:

  • Botvid Larsson d.ä. även kallad Botvid Skrivare, till Agnhammar. Fogde över Värmland 1530-09-14–1540 (Al.). Lagman därstädes (Al.) 1538-02-15 fogde på Stockholms slott 1541. Knekthövitsman emot Nils Dacke 1542. Befallningsman på Stockholms slott och stad 1543. Död 1550-12-31, på sin gärd i Bro socken, Uppsala län och begraven 1551 måndagen näst efter nyårsdagen i Gråbrödraklostret i Stockholm. Han fick 1541 i förläning Älvdals, 1543 Fryksdals och 1546-05-16 Nordmarks härad, vilka samtliga han behöll till sin död. (Al.) Gift med Karin Kärt, som levde änka på Agnhammar 1565, dotter av fogden över Värmland, sedermera slottslofven på Läckö och fogden på Dal Sven Kärt, till Åmål och Nygård samt Kerstin Torstensdotter i Vånga.

Barn:

  • Brita Botvidsdotter, död före 1609. Gift med fogden på Dal Olof Mauritzson Stake, i hans 1:a gifte, död 1624. (Brita Botvidsdotter skall utgå. Om hennes uppgivna gifte med Stake, se nedan Tab. 2.).
  • Torbjörn Botvidsson, levde 1561. (At (Sch).)
  • Margareta Botvidsdotter till Aspeberg. Gift 1569 med fogden på Örebro Måns Knutsson Roos af Hjelmsäter i hans 2:a gifte. Margareta Botsvidsdotter g. m. Måns Knutsson till Aspeberg. Ovisst om han är identisk med Måns Knutsson i Tab. 87 för Roos af Hjelmsäter.
  • Karin Botvidsdotter till Nygård.

TAB 2

Lasse Botvidsson d.y., död 1595-03-15, och begraven i Grums kyrka. Son till Botvid Larsson d.ä. till Agnhammar samt Nygård i Åmåls socken, Älvsborgs län, Tab. 1. Underståthållare i Värmland 1582-02-05–1587. Gift med Anna Bååt, född 1611, begraven före maken. Dotter till Arvid Månsson till Bosgård och Lina, som förde en båt i vapnet. Lasse Botvidsson den yngre var gift (1:o?) före 1569 3/9 med en dotter till väpnaren Jöns Henriksson (Gyllensparre) och Brita Jönsdotter Ulfsax. [SH. Liber caus. Vol. 18 (OA)]. Hade även dottern Karin Larsdotter, död barnlös före 1609, gift med fogden Olof Mauritzson Stake, i hans 1:a gifte, död 1621 [S.H. liber caus. Vol. 19 (OA)].

Barn:

  • Botvid Larsson Anckar d.y.. Ryttmästare. Född 1645. Se Tab. 3.

TAB 3

Botvid Larsson Anckar d.y. född ca 1583 At (Sch), död 1645-10-31 utan att lämna söner efter sig, och slöt ätten. Begraven 1646-01-11 i Grums kyrka, där även hans fru och barn är jordade. Introducerad 1625 på ättens vägnar med namnet Anckar. (Gyllenii dagbok.) Son till Lasse Botvidsson d.y. till Agnhammar, Tab. 2. Hövitsman över Värmlandsknektarna 1609-06-11, häradshövding i Fräkne härad 1624-11-09. Kallades även ryttmästare. Han ägde, förutom Agnhammar, Nygård och Skevik med flera gårdar i Åmåls socken, samt gods i Västergötland, Småland och Närke. Gift med Beata Hård af Torestorp, död 1651 el. 1652. Dotter till amiralen och ståthållaren Knut Bengtsson Hård af Torestorp, och Märta Persdotter Ulfsax.

Barn:

  • Torbern Anckar. Student i Uppsala 1622. Död ung före fadern.
  • Märta Anckar, död 1627-02-13 under belägringen av Putzich. Gift 1:o 1616-11-02 med hovrådet och legaten, jur. doktorn Nils Chesnecopherus till Långbro och Lund som blev adlad med namnet Lillieram men ej introducerad, i hans 2:a gifte. Deras barn kallade sig Lillieram. Hans 1:a gifte med Agneta Lonicera, dotter till professorn och hovrådet i Hessen Teofil Lonicerus. Gift 2:o 1625 med översten Göran Ekeblad född 1596, död 1631.
  • Karin Anckar. Gift med ryttmästaren Jöns Rosenbielke född 1600, död 1671, i hans 1:a gifte,

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: